คุณไม่สามารถเข้าถึงใช้ร่วมกันของ DFS ได้ โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่ถูกต้อง ใน Windows Server 2008 R2 ใน Windows 7 ใน Windows Vista หรือ ใน Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2549311 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณได้สร้างบัญชีผู้ใช้ ในโดเมน Windows Server 2008 หรือ ในโดเมน Windows Server 2008 R2
 • คุณใช้อรรถประโยชน์ adsiedit.exe แอตทริบิวต์สองต่อไปนี้ที่อยู่ของบัญชีผู้ใช้ที่กำหนดเอง:
  • userPrincipalName
  • sAMAccountName
 • คำนำหน้าชื่อหลัก (UPN) ของผู้ใช้ใน UPN แบบกำหนดเองที่แตกต่างจากบัญชีผู้ใช้ชื่อแบบกำหนดเองของตัวจัดการบัญชีความปลอดภัย (SAM)
 • คุณพยายามเข้าถึงใช้ร่วมกันที่เผยแพร่แฟ้มระบบ (DFS) โดยใช้บัญชีผู้ใช้จากคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณพบหนึ่งปัญหาต่อไปนี้:
 • คุณไม่สามารถเข้าถึงใช้ร่วมกัน DFS และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถ้าคุณเข้าถึงใช้ร่วมกัน DFS โดยการใช้พรอมต์คำสั่ง:

  เกิดข้อผิดพลาดของระบบ 86
  รหัสผ่านเครือข่ายที่ระบุไม่ถูกต้อง
 • คุณไม่สามารถเข้าถึงใช้ร่วมกัน DFS และคุณได้รับพร้อมท์ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้อีกครั้งถ้าคุณเข้าถึงใช้ร่วมกัน DFS โดยใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเข้าถึงใช้ร่วมกัน DFS และคุณได้รับพร้อมท์ให้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณได้อีกครั้งถ้าคุณเข้าถึงใช้ร่วมกัน DFS โดยใช้ Windows Explorer

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมควบคุมไคลเอนต์ DFS (dfsc.sys) แยก UPN เป็นคู่ชื่อผู้ใช้ชื่อและโดเมนไม่ถูกต้องก่อนส่ง UPN สำหรับการรับรองความถูกต้อง ถ้าคำนำหน้า UPN มีการกำหนดเอง และไม่ตรงกับชื่อบัญชี SAM การรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ล้มเหลว และเกิดปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ"

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้ามีการรับผลกระทบคุณจะไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Vista เซอร์วิสแพ็ค 1 (SP1)
 • Windows Vista เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 เซอร์วิสแพ็ค 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็คล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็คสำหรับ Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เซอร์วิสแพ็ค คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับเซอร์วิสแพ็ค 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงเป็นเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับการตั้งค่าปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มบันทึกข้อมูล Windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 1. 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นที่วางจำหน่าย
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista" แฟ้ม MUM และแฟ้มรายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 86 ตามรุ่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Dfsc.sys6.0.6001.2296175,26403-201110:28x 86
Dfsc.sys6.0.6002.2271075,26403-201112:31x 86
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64 ขึ้นกับรุ่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Dfsc.sys6.0.6001.2296197,79203-201110:48x 64
Dfsc.sys6.0.6002.2271097,79203-201110:58x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Dfsc.sys6.0.6001.22961238,59203-201110:28IA-64
Dfsc.sys6.0.6002.22710238,59203-201111:01IA-64
แฟ้มบันทึกข้อมูล Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุ กำหนดเวลา (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้มรายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Dfsc.sys6.1.7600.2096978,33619 2011 พฤษภาคม03:23x 86
Dfsc.sys6.1.7601.2173078,33619 2011 พฤษภาคม03:31x 86
ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64 ขึ้นกับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Dfsc.sys6.1.7600.20969102,40019 2011 พฤษภาคม03:23x 64
Dfsc.sys6.1.7601.21730102,40019 2011 พฤษภาคม03:14x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Dfsc.sys6.1.7600.20969247,29619 2011 พฤษภาคม02:49IA-64
Dfsc.sys6.1.7601.21730247,29619 2011 พฤษภาคม02:46IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะการตั้งชื่อผู้ใช้ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x 86 ตามรุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,577
วัน (UTC)05-2011
เวลา (UTC)11:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_27cb058102b33e1a17057082dd4a27d0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22961_none_e8c8dd570fe2b5a7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม697
วัน (UTC)05-2011
เวลา (UTC)11:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_6f68ca36d77be3a3829c7e13fbc64253_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22710_none_7f0532e283645473.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม697
วัน (UTC)05-2011
เวลา (UTC)11:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows dfsclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22961_none_87e3fa9aff692edd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,277
วัน (UTC)03-2011
เวลา (UTC)12:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows dfsclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22710_none_89ff7dbafc67dc1c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,277
วัน (UTC)03-2011
เวลา (UTC)16:37
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x 64 ขึ้นกับรุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_b3f9e7e3397286baa473359ead33b74b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22961_none_48088b6d981951c7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม701
วัน (UTC)05-2011
เวลา (UTC)11:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_fda98d4f2dae9bbd28967972e76b61e7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22710_none_c583fed487559215.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม701
วัน (UTC)05-2011
เวลา (UTC)11:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows dfsclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22961_none_e402961eb7c6a013.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,538
วัน (UTC)03-2011
เวลา (UTC)13:01
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows dfsclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22710_none_e61e193eb4c54d52.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,538
วัน (UTC)03-2011
เวลา (UTC)13:29
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,605
วัน (UTC)05-2011
เวลา (UTC)11:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_01b6da68b30a8edf4ca7dd730652f752_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22710_none_362c660e68d9873e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)05-2011
เวลา (UTC)11:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_e3b81988cb6f85a57f96052a3306bcdc_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22961_none_17d18df1a5e3a2f6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)05-2011
เวลา (UTC)11:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows dfsclient_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22961_none_87e59e90ff6737d9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,532
วัน (UTC)03-2011
เวลา (UTC)12:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows dfsclient_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22710_none_8a0121b0fc65e518.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,532
วัน (UTC)03-2011
เวลา (UTC)13:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,758
วัน (UTC)05-2011
เวลา (UTC)11:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,773
วัน (UTC)19 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)20:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_53ac4e6f03221bfe6611710ecfb40135_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21730_none_d4319cc5e9c6a420.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม697
วัน (UTC)19 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)20:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_f7cb89ea886d556c8f55f2412422b43f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20969_none_ca48eaa2c5f4aaa5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม697
วัน (UTC)19 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)20:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows dfsclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20969_none_8813cb4a60793956.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,646
วัน (UTC)19 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows dfsclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21730_none_8a11957a5d8f6d60.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,646
วัน (UTC)19 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)06:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x 64 ขึ้นกับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_efd9b4e5fec8612fdf0251024a23192a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21730_none_3d2cc23261990e25.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม701
วัน (UTC)19 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)20:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_f7cbfd1ea7019046b758a9391e5de449_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20969_none_05c0e7a0179eb3b4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม701
วัน (UTC)19 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)20:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows dfsclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20969_none_e43266ce18d6aa8c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,648
วัน (UTC)19 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows dfsclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21730_none_e63030fe15ecde96.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,648
วัน (UTC)19 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:18
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,215
วัน (UTC)19 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)20:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_2e4b0ade110bbeb8766a6508e5de974a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21730_none_63d55d526b21f688.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)19 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)20:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_e50f3174991b706177adc44ee96a6f80_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20969_none_e51096fc9401583f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)19 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)20:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows dfsclient_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20969_none_88156f4060774252.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,647
วัน (UTC)19 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)18:44
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows dfsclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21730_none_8a1339705d8d765c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,647
วัน (UTC)19 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)19:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,168
วัน (UTC)19 2011 พฤษภาคม
เวลา (UTC)20:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2549311 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 ตุลาคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2549311 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2549311

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com