ID článku: 2551525 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

SUHRN

Z dôvodu poskytovania zvýšenej presnosti funkcií, konzistentnej funkčnosti zodpovedajúcej očakávaniam, ako aj toho, aby názvy funkcií presnejšie vystihovali poskytované funkcie, boli v knižnici funkcií programu Microsoft Excel 2010, služby Microsoft Excel Services 2010 a aplikácie Microsoft Excel Web App 2010aktualizované, premenované alebo pridané niektoré funkcie programu Excel.

Okrem toho sa v 10 rozličných jazykoch (češtine, dánčine, holandčine, nórčine, portugalčine, brazílskej portugalčine, španielčine, švédčine, taliančine a turečtine) opätovne lokalizovali niektoré najčastejšie zadávané funkcie. V dôsledku toho sa po zadaní známeho názvu funkcie programu Microsoft Excel 2007 namiesto aktualizovaného názvu funkcie v programe Excel 2010 zobrazí chyba #NAME?. Keď otvoríte zošit v programe Excel 2010, službe Excel Services 2010 alebo v aplikácii Excel Web App, ktoré obsahujú názvy funkcií zo starších verzií programu Excel, zobrazí sa aktualizovaný názov funkcie.

Na základe odozvy zákazníkov sa spoločnosť Microsoft rozhodla opätovne používať lokalizované názvy najčastejšie zadávaných funkcií podľa programu Excel 2007. Ak chcete opätovne používať názvy funkcií verzie 2007, prevezmite balík Microsoft Office 2010 Service Pack 1.

Príklad

Funkcia VLOOKUP sa v španielčine v programe Excel 2007 nazývala BUSCARV. V programe Excel 2010 sa však španielsky názov funkcie zmenil na CONSULTAV. Ak v programe Excel 2010 bez balíka SP1 zadáte názov BUSCARV namiesto CONSULTAV, môže sa zobraziť chyba #NAME?.

Ak chcete v španielskej verzii programu Excel 2010 zreprodukovať toto správanie, postupujte nasledovne:
  1. Vytvorte nový zošit programu Excel.
  2. V bunke A1 zadajte číslicu 1 a v bunke A2 zadajte číslicu 2.
  3. V bunke B1 zadajte znak a a v bunke B2 zadajte znak b.
  4. V bunke D1 zadajte číslicu 1 a v bunke D2 zadajte príkaz =BUSCARV(D1,A1:B2,2).
Ak nemáte nainštalovaný balík Service Pack 1, po zadaní príkazu =BUSCARV(D1,A1:B2,2) v programe Excel 2010 sa zobrazí chyba #?NOMBRE?. Podľa správnosti je potrebné zadať v programe Excel 2010 bez balíka SP1 príkaz =CONSULTAV(D1,A1:B2,2).

Ak však nainštalujete balík Service Pack 1, v programe Excel 2010 sa chyba #?NOMBRE? zobrazí po zadaní príkazu =CONSULTAV(D1,A1:B2,2). Podľa správnosti je potrebné zadať v programe Excel 2010 s balíkom SP1 príkaz =BUSCARV(D1,A1:B2,2).
DALSIE INFORMACIE

Po inštalácii balíka Service Pack 1 sa všetky zošity vytvorené v starších verziách programu Excel vrátane zošitov programu Excel 2010 bez balíka SP1 automaticky zobrazia s aktualizovanými názvami funkcií. Ak chcete zobraziť aktualizované názvy, nie je potrebné funkcie zadávať opätovne.

Ak chcete prevziať a nainštalovať balík Office 2010 SP1, prečítajte si nasledujúci článok databázy Microsoft Knowledge Base:

2460049 – Popis balíka Office 2010 SP1


Veľké podniky sa môžu oboznámiť v závislosti od svojho prostredia s niektorými alebo všetkými nasledujúcimi článkami databázy Microsoft Knowledge Base:

2460043 – Popis balíka Office 2010 Language Pack SP1
2460073 – Popis balíka Office Web Apps SP1
2460056 – Popis balíka Office Servers 2010 Language Pack SP1
2460044 – Popis balíka Office Language Interface Pack 2010 SP1
2460045 – Popis balíka SharePoint Server 2010 SP1
2460047 – Popis balíka SharePoint a Project Server 2010 SP1

Tabuľky s funkciami a jazykmi

V nasledujúcej časti sa nachádzajú jazyky a funkcie aktualizované v balíku Service Pack 1.

Čeština
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v češtine:

Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
IFERRORCHYBHODNIFERROR
LEFTVLEVOZLEVA
NOTNENÍNE
RIGHTVPRAVOZPRAVA
TEXTTEXTHODNOTA.NA.TEXT


Dánčina
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v dánčine:
Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
AVERAGEGENNEMSNITMIDDEL
AVERAGEIFGENNEMSNIT.HVISMIDDEL.HVIS
AVERAGEIFSGENNEMSNIT.HVISSMIDDEL.HVISER
COUNTIFST?L.HVISST?L.HVISER
CUBEKPIMEMBERKUBEKPIMEDLEMKUBE.KPI.MEDLEM
CUBEMEMBERPROPERTYKUBEMEDLEMSEGENSKABKUBEMEDLEM.EGENSKAB
CUBERANKEDMEMBERKUBERANGERETMEDLEMKUBERANGERET.MEDLEM
CUBESETKUBE.ANGIVKUBES?T
CUBESETCOUNTKUBE.ANGIV.ANTALKUBES?T.ANTAL
DAVERAGEDGENNEMSNITDMIDDEL
DOLLARVALUTAKR
FLOORGULVAFRUND.GULV
GCDF?LLES.DIVISORST?RSTE.F?LLES.DIVISOR
HYPERLINKLINKHYPERLINK
IFERRORHVISFEJLHVIS.FEJL
INTHELHELTAL
ISERRER.FEER.FJL
LOOKUPOPSLAGSL?.OP
MODETILSTANDHYPPIGST
NNTAL
OCT2DECOCT.TIL.DECOKT.TIL.DEC
RECEIVEDMODTAGETMODTAGET.VED.UDL?B
RIGHTBH?JRE_BH?JREB
SUMIFSSUM.HVISSSUM.HVISER

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií makier zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v dánčine:
Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
RESET.TOOLBARNULSTIL.V?RKT?JSLINJEGENDAN.V?RKT?JSLINJE
TEXT.BOXTEKSTFELTTEKSTBOKS

Holandčina
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v holandčine:
Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CHOOSEKIESKIEZEN
CLEANSCHOONWISSEN.CONTROL
DAVERAGEDGEMIDDELDEDBGEMIDDELDE
DAYS360D360DAGEN360
DCOUNTDAANTALDBAANTAL
DGETDHAALDBLEZEN
DOLLARVALUTAEURO
DSTDEVDSTDEVDBSTDEV
DSUMDSOMDBSOM
FINDVINDEN.ALLESVIND.ALLES
LOOKUPOPZOEKENZOEKEN
LOWERKLEINELETTKLEINE.LETTERS
MIDMIDDENDEEL
NPVHNWNHW
PMTAFLOSSINGBET
PROPERBEGINKAPBEGINLETTERS
REPLACEVERVANGVERVANGEN
ROUNDAFRONDINGAFRONDEN
SLNRAALIN.AFSCHR
SQRTVWORTELWORTEL
UPPERHOOFDLETTHOOFDLETTERS
VALUEGETALWAARDE
VDBVAPVDB

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií makier zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v holandčine:
Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
BREAKEINDEONDERBREKEN
FORVOORVAN
GOTOGANAARGA.NAAR
GROUPGROEPGROEPEREN
NOTEOPMERKINGNOTITIE
RESTARTOPNIEUWOPNIEUW.STARTEN

Taliančina
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v taliančine:
Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
FINDRICERTROVA
MINUTEMINUTIMINUTO
SECONDSECONDISECONDO


Nórčina
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v nórčine:
Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CHARTEGNTEGNKODE
CLEANRYDDRENSK
IPMTRANNUITETRAVDRAG
ISPMTER.ANNUITETER.AVDRAG
MAXMAKSST?RST
PMTANNUITETAVDRAG

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií makier zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v nórčine:
Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
NEXTNEXTNESTE

Portugalčina
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v portugalčine:
Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
FIXEDFIXOFIXA
NANDN?O.DISP
USDOLLARMOEDA2MOEDA.EUA

Portugalčina (Brazília)
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v brazílskej portugalčine:
Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
COLUMNCOLUNACOL
FACTFATOFATORIAL
FIXEDFIXODEF.NÚM.DEC
FREQUENCYFREQU?NCIAFREQÜ?NCIA
MINMÍNMÍNIMO
PRODUCTPRODUTOMULT
RECEIVEDRECEBIDORECEBER
SEARCHPESQUISARLOCALIZAR
SERIESSUMSOMASÉRIESOMASEQÜ?NCIA
STDEVDESVPAD.NDESVPAD
TRUNCTRUNCTRUNCAR
VARVARESTVAR

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií makier zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v brazílskej portugalčine:
Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
DATE.STRINGCADEIA.DATADATA.SÉRIE
ENABLE.COMMANDHABILITAR.COMANDOATIVAR.COMANDO
ENABLE.TOOLHABILITAR.FERRAMENTAATIVAR.FERRAMENTA
EXECUTEEXECUTAREXECUTE
FCLOSEARQ.FECHARARQN.FECHAR
GET.WORKSPACEINFO.ESPAÇO.TRABALHOINFO.ÁREA.TRABALHO
LINKSLINKSVÍNCULOS
NUMBER.STRINGCADEIA.NÚMEROSEQÜ?NCIA.NÚMERO
REGISTERREGISTRARREGISTRO
RESUMECONINTUARREINIC

Španielčina
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v španielčine:
Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CHARCARCARACTER
CONVERTCONVERTCONVERTIR
DATEVALUEVALFECHAFECHANUMERO
DAYS360DÍAS360DIAS360
DCOUNTBDCUENTABDCONTAR
HLOOKUPCONSULTAHBUSCARH
IFERRORSIERRORSI.ERROR
MIDMEDEXTRAE
MODRESTORESIDUO
MODEMODOMODA
NANDNOD
SQRTRCUADRAIZ
TBILLEQLETRA.DE.TES.EQV.A.BONOLETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO
TIMETIEMPONSHORA
TIMEVALUEVALHORAHORANUMERO
TRIMRECORTARESPACIOS
VLOOKUPCONSULTAVBUSCARV

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií makier zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v španielčine:
Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
GOTOIRIR.A
NEXTSIGUIENTESALIR.BUCLE
RETURNDEVOLVERVOLVER

Švédčina
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v švédčine:
Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
CLEANRENSASTÄDA
DAYS360D360DAGAR360
DDBDFAVDEGAVSKR
FALSEFALSKFALSKT
HLOOKUPHTSÖKLETAKOLUMN
HOURTIMTIMME
ISNAÄRETÄRSAKNAD
ISNUMBERÄRNUMÄRTAL
ISTHAIDIGITŽRTHAISIFFRAISTHAIDIGIT
LEFTVÄNSTERPILVÄNSTER
LOWERSM?GEMENER
MIDMITTEXTEXT
MODELÄGETYPVÄRDE
NIN
NAETSAKNAS
NPVNVLFNETNUVÄRDE
PMTAVBETBETALNING
PVNVNUVÄRDE
RATEPRSRÄNTA
RIGHTHÖGERPILHÖGER
SLNLNALINAVSKR
SYD?ATP?RSAVSKR
TRIMSTÄDARENSA
TRUESANNSANT
UPPERSTORAVERSALER
VLOOKUPVTSÖKLETARAD

Turečtina
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v turečtine:
Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
SUMTOPLAMTOPLA

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza zoznam funkcií makier zošita zmenených v balíku Service Pack 1 v turečtine:
Zbaliť túto tabuľkuRozbaliť túto tabuľku
Anglický názov funkcie vo verzii 2010Excel 2010Excel 2010 SP1
GET.MOVIEAL.FILMGET.MOVIE
MOVIE.COMMANDFILM.KOMUTMOVIE.COMMAND


Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Vlastnosti

ID článku: 2551525 - Posledná kontrola: 29. septembra 2011 - Revízia: 3.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
  • Microsoft Excel 2010
Kľúčové slová: 
KB2551525

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com