ข้อผิดพลาด "ไม่สามารถแสดงเพจได้" ของ Internet Explorer เนื่องจากพร็อกซีเสีย เซิร์ฟเวอร์หมดเวลา

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2551554 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ในสถานการณ์ที่พบได้ยาก ข้อผิดพลาดการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์บางอย่างอาจส่งผลให้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ถูกเพิ่มลงในรายการพร็อกซีเสียอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้ Internet Explorer หมุนผ่านรายการพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุจนกว่าพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดจะถูกปิดใช้งานชั่วคราว ณ จุดนี้ Internet Explorer จะแสดงข้อผิดพลาด “ไม่สามารถแสดงเพจได้” จนกว่ารายการพร็อกซีเสียจะถูกล้างออก (30 นาทีหลังจากนั้นตามค่าเริ่มต้น)


สาเหตุ

ด้วยเหตุผลทางประสิทธิภาพการทำงาน ในกรณีที่ Internet Explorer ไม่สามารถสร้างพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ได้ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์นั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เสียเพื่อที่พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์นั้นจะไม่ถูกนำมาใช้ใหม่ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งระยะเวลาตามค่าเริ่มต้นคือ 30 นาที ถ้าสคริปต์การกำหนดค่าพร็อกซีโดยอัตโนมัติส่งรายการ PROXY ที่ระบุพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์หลายรายการกลับคืน จะมีความพยายามในการเชื่อมต่อไปยังพร็อกซีต่อไปในรายการ ถ้าการเชื่อมต่อนั้นล้มเหลว กระบวนการจะทำซ้ำจนกว่าการเชื่อมต่อจะถูกสร้างหรือรายการจะถูกใช้จนหมด ถ้ารายการถูกใช้จนหมดและไม่มีการสร้างการเชื่อมต่อ ผู้ใช้จะรับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถแสดงเพจได้" ใน Internet Explorer


การแก้ไข

Microsoft กำลังตรวจสอบปัญหาและตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน หากคุณพบปัญหานี้ มีวิธีการแก้ปัญหาชั่วคราวที่สามารถคืนค่าการเชื่อมต่อได้

สามารถใช้วิธีการแก้ปัญหาต่อไปนี้ได้:

วิธีที่ 1
เริ่มการทำงาน Internet Explorer ใหม่เพื่อล้างรายการพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เสีย


วิธีที่ 2
คำเตือน:อาจเกิดปัญหาร้ายแรงหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้องโดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีหรือโดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่อาจรับประกันได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรีนี้เอง

หากต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณ ให้ไปที่หัวข้อ "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง ให้ไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉันเมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหา จากนั้น คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา


Fix this problem
Microsoft Fix it 50746


หมายเหตุ
  • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานกับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
  • หากคุณไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา ให้บันทึกวิธีแก้ปัญหาในแฟลชไดร์ฟหรือซีดี แล้วเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่เกิดปัญหา

จากนั้นไปที่หัวข้อ "วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่"ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ตั้งค่าช่วงการลองใหม่แบบกำหนดเองสำหรับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เสียภายใต้รีจิสทรีย์คีย์ต่อไปนี้:


HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
สร้างค่า DWORD ในคีย์นี้ชื่อ BadProxyExpiresTime แล้วกำหนดค่าเป็น 0 โปรดทราบว่าค่านี้มีค่าเป็นวินาที
การตั้งค่านี้เป็น 0 จะป้องกันพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์จากการถูกเพิ่มลงในรายการพร็อกซีเสีย

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

  • ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ หากปัญหาได้รับการแก้ไข แสดงว่าคุณสิ้นสุดขั้นตอนในส่วนนี้แล้ว ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
  • เรายินดีรับคำติชมของคุณ เมื่อต้องการแสดงคำติชมหรือรายงานปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดฝากความคิดเห็นไว้ในบล็อก "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" หรือส่งข้อความอีเมลถึงเรา


ข้อมูลเพิ่มเติม

BadProxyExpiresTime ถูกนำมาใช้กับ Internet Explorer 5.01 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายการต่อไปนี้

Internet Explorer ไม่ลองพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ใหม่เป็นเวลา 30 นาที
http://support.microsoft.com/kb/320507Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2551554 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 พฤศจิกายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Windows Internet Explorer 7
  • Windows Internet Explorer 8
  • Windows Internet Explorer 9
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme KB2551554

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com