Internet Explorer 9 - Hin thi thanh menu va v hiu hoa thanh cng cu Skype

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2552163 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Ti co hai vn khi s dung Windows Internet Explorer 9. Mt mt, thanh menu bin mt nhiu ln, mt khac, cac s in thoai c anh du ni bt trn cac trang web.

Gi?i php

Chu y: Hin ban co th tai xung va cai t Internet Explorer 9 danh cho phin ban 32 bit va 64 bit cua Windows Vista va Windows 7. Tai xung va cai t.

hin thi thanh menu tam thi hoc vinh vin

Internet Explorer 9 c thit k co nhiu khoang khng nht cho vic hin thi ni dung Web. V? l? do ny, thanh menu c n theo mc inh. Nhng tt nhin ban co th hin thi thanh menu trong thi gian ngn hoc vinh vin nu cn.
 1. hin thi thanh menu trong thi gian ngn, chi cn nhn [ALT] trn ban phim cua ban. Hoc, ban cung co th nhn [F10].

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2552172


 2. lun hin thi thanh menu, bm chut phai vao bt ky u trn thanh ia chi, sau o bm Thanh menu.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2552173Trinh b sung Skype: Cac s in thoai c anh du trn cac trang web

Nu ban s dung dich vu in thoai Internet Skype trn PC cua minh va cai t cac trinh b sung lin quan cua trinh duyt danh cho Internet Explorer, cac s in thoai se c anh du trn cac trang web. Cac s nay sau o c t ng lin kt vi chc nng cua Skype.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2552174Nu ban khng mun iu o, ban co th v hiu hoa thanh cng cu cua Skype hoc d cai t toan b phn m rng Skype danh cho trinh duyt. Tuy nhin, ban vn co th s dung Skype - ngay ca khi khng co thanh cng cu cua trinh duyt.


V hiu hoa thanh cng cu cua Skype

Nu ban v hiu hoa thanh cng cu, chc nng Skype trong Internet Explorer 9 se c tt tam thi. Ban co th bt lai thanh cng cu nu cn bt ky luc nao.
 1. Trn biu tng danh sach Skype nho bn phai thanh menu, ban co th bt hoc tt tinh nng anh du s in thoai. Sau o ban phai nhn [F5] lam mi trang.

  Nu ban mun v hiu hoa hoan toan tinh nng nay, bm chut phai vao biu tng danh sach Skype.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2552175


 2. B,s Thanh cng cu Skype danh cho Internet Explorer.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2552176

 3. Trong hp thoai sau, chon trinh b sung ma ban mun v hiu hoa, sau o bm V hiu hoa.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2552177


 4. Nhn [F5] lam mi trang. Vic anh du s in thoai bin mt.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2552178


Meo Ngoai ra, ban co th v hiu hoa phn m rng trinh duyt cua Skype bng cach s dung chc nng Quan ly Trinh b sung cua Internet Explorer 9. Tai o, tim kim muc Sky Technologies SA trong thanh cng cu va phn m rng, anh du cac muc phu thich hp, sau o v hiu hoa cac muc o.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2552163 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 2.1
p d?ng
 • Windows Internet Explorer 9
T? kha:
kbstepbystep KB2552163

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com