Jak ustalić wersję programu pakietu Office 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 255275 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Informacje o wersji programu pakietu Microsoft Office 2000 wyświetlane w oknie Microsoft nazwa_programu – informacje (w menu Pomoc) mogą być różne, zależnie od programu.

Więcej informacji

W niektórych programach pakietu Office 2000 numer wersji jest wyświetlany obok nazwy programu. Numer wersji jest wyświetlany w postaci sześciu cyfr rozdzielanych kropkami: x.x.xxxx. Na przykład w programie Access 2000 jest wyświetlany numer wersji:
9.0.2720
Uwaga W programie Microsoft Outlook 2000 oraz Microsoft FrontPage 2000 numer wersji jest wyświetlany w postaci siedmiu cyfr rozdzielanych kropkami: x.x.x.xxxx.

Ostatnie cztery cyfry numeru wersji mogą być różne zależnie od programu. Cyfry te są pobierane z pliku Mso9.dll lub z pliku EXE danego programu. Programy Microsoft Access 2000, Microsoft Excel 2000 i Microsoft Word 2000 pobierają te cyfry z pliku Mso9.dll, natomiast pozostałe programy pakietu Office — ze swoich plików EXE.

W poniższej tabeli przedstawiono informacje o wersji wyświetlane w przypadku każdego programu pakietu Office 2000 w oknie Microsoft nazwa_programu – informacje.

Program    Wyświetlana informacja o wersji
-----------------------------------------------

Access    Microsoft Access 2000 (9.0.2720)

Binder    Microsoft Office Binder 9.0.2702

Excel     Microsoft Excel 2000 (9.0.2720)

FrontPage   Microsoft FrontPage 2000 Version: 4.0.2.2720

Outlook    Microsoft Outlook 2000 (9.0.0.2711)

PowerPoint  Microsoft PowerPoint 2000(9.0.2716)

Publisher   Microsoft Publisher 2000

Word     Microsoft Word 2000 (9.0.2720)
				

Informacje o wersji wyświetlane po zainstalowaniu aktualizacji SR1 dla pakietu Office 2000

Program    Wyświetlana informacja o wersji 
-----------------------------------------------------
Access    Microsoft Access 2000 (9.0.3821 SR-1)

Binder    Microsoft Office Binder 9.0.2702

Excel     Microsoft Excel 2000 (9.0.3821 SR1)

FrontPage   Microsoft FrontPage 2000 Version: 4.0.2.3821
       SR1 występuje na lewo od nazwy użytkownika.

Outlook    Microsoft Outlook 2000 SR-1 (9.0.0.3821)

PowerPoint  Microsoft PowerPoint 2000 SR1 (9.0.3821)

Publisher   Microsoft Publisher 2000 SR1

Word     Microsoft Word 2000 (9.0.3821 SR1)
				

Informacje o wersji wyświetlane po zainstalowaniu aktualizacji SP2 dla pakietu Office 2000

Program    Wyświetlana informacja o wersji 
---------------------------------------------------------
Access    Microsoft Access 2000 (9.0.4402 SR1)

Binder    Microsoft Office Binder 9.0.2702

Excel     Microsoft Excel 2000 (9.0.4402 SR1)

FrontPage   Microsoft FrontPage 2000 Version: 4.0.2.4426
       SR1 wystepuje na lewo od nazwy użytkownika, firmy i ID produktu.

Outlook    Microsoft Outlook 2000 SR1 (9.0.0.4527)

PowerPoint  Microsoft PowerPoint 2000 SR1 (9.0.4527)

Publisher   Microsoft Publisher 2000 SR1

Word     Microsoft Word 2000 (9.0.4402 SR-1)
				

Informacje o wersji wyświetlane po zainstalowaniu aktualizacji SP3 dla pakietu Office 2000

Program    Wyświetlana informacja o wersji 
---------------------------------------------------------
Access    Microsoft Access 2000 (9.0.6926 SP3)

Binder    Microsoft Office Binder 9.0.2702

Excel     Microsoft Excel 2000 (9.0.6926 SP3)

FrontPage   Microsoft FrontPage 2000 Version: 4.0.2.6625
       SP3 występuje na lewo od nazwy użytkownika, firmy i ID produktu.

Outlook    Microsoft Outlook 2000 SP3 (9.0.0.6627)

PowerPoint  Microsoft PowerPoint 2000 SP3 (9.0.6620)

Publisher   Microsoft Publisher 2000 SP3

Word     Microsoft Word 2000 (9.0.6926 SP3)
				
Uwaga Informacje o wersji mogą ulec zmianie po zainstalowaniu nowych aktualizacji.

Ważne Nie wszystkie aktualizacje powodują zmianę numeru wersji wyświetlanego w oknie dialogowym Microsoft nazwa_programu – informacje. W przypadku instalowania aktualizacji, która nie zmienia numeru wersji wyświetlanego w oknie dialogowym Microsoft nazwa_programu – informacje, należy sprawdzić wersję pliku wykonywalnego danego programu pakietu Office zgodnie z krokami opisanymi w sekcji „Jak sprawdzić właściwość Wersja w przypadku pliku wykonywalnego”.

Uwaga Jeżeli w danej aktualizacji nie uwzględniono zaktualizowanej wersji pliku wykonywalnego programu, należy przeczytać dokumentację dostarczoną razem z aktualizacją, aby zidentyfikować zaktualizowane pliki, a następnie sprawdzić wersje zaktualizowanych plików.

Uwaga Informacje o wersji mogą ulec zmianie po zainstalowaniu nowych aktualizacji. Domyślnie pliki programów pakietu Office są instalowane w następującym folderze:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office
Nazwy plików wykonywalnych są takie same dla każdej wersji pakietu Office i są następujące:
Excel.exe
Frontpg.exe
Msaccess.exe
Outlook.exe
PowerPnt.exe
Winword.exe
MSPub.exe

Jak sprawdzić właściwość Wersja w przypadku pliku wykonywalnego

Aby odnaleźć odpowiedni plik i sprawdzić wersję programu, należy przeszukać dysk twardy. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.
Uwaga Istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, dlatego poniższe kroki mogą wyglądać różnie na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy zajrzeć do dokumentacji danego produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj.
 2. W okienku Wyniki wyszukiwania kliknij łącze Wszystkie pliki i foldery w obszarze Pomocnik wyszukiwania.
 3. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz odpowiednią nazwę pliku wymienioną na powyższej liście, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.
 4. Na wynikowej liście plików kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni plik, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Wersja sprawdź wersję pliku zainstalowanego na komputerze.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zawartości i historii aktualizacji pakietu Office 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
266134 Historia aktualizacji pakietu Office 2000
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące numerów wersji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
252885 OFF2000: Programs May Display Different Version Numbers in "About" Box
254844 OFF2000: Non SR-1 Program May Display "Service Release 1" in "About Microsoft <Program Name>" Box

Właściwości

Numer ID artykułu: 255275 - Ostatnia weryfikacja: 23 marca 2007 - Weryfikacja: 3.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbinfo KB255275

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com