คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 3.0 บริการของ Windows SharePoint (Sts-x-none.msp): 30 สิงหาคม 2011

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2553019 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีวันที่ 30 สิงหาคม 2011

คำแนะนำ

ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • สมมติว่า คุณเปิดใช้งานตัวควบคุมมุมมองแผนภูมิในไลบรารีเอกสาร 3.0 บริการของ Windows SharePoint หลังจากที่คุณลบโฟลเดอร์ย่อยในไลบรารีเอกสาร เครื่องหมายบวก (+) ไม่ปรากฏในตัวควบคุมมุมมองของแผนภูมิ ดังนั้น คุณไม่สามารถขยายโหนยุบไว้ในตัวควบคุมมุมมองแผนภูมิไลบรารีเอกสาร
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ คุณตั้งค่าโซนเวลาของระบบ(GMT + 02:00) Amman ใน Windows SharePoint Services 3.0 แล้ว คุณเข้าเยี่ยมชมปฏิทินบนไซต์ทีม 3.0 บริการของ Windows SharePoint คุณค้นหาเดือนเมษายน 2011 ในสถานการณ์สมมตินี้ ปฏิทินดูตัวแบ่ง
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณได้ติดตั้งการปรับปรุงเดือนมิถุนายน 2011 สะสมจากบทความฐานความรู้ของ Microsoft 2544398 บนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office SharePoint 2007
  • คุณสามารถเพิ่ม Web Part ผลสรุปการเชื่อมโยงไปยังไซต์คอลเลกชัน
  • คุณเพิ่มการเชื่อมโยงไปยัง Web Part และพยายามที่จะบันทึก Web Part

  ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  การตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับเพจนี้ไม่ถูกต้อง
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถกำหนดคุณสมบัติแฟ้มบางอย่างในเอกสารที่ใช้รูปแบบของ Office เปิด XML
  • คุณอัปโหลดเอกสารไปยังไลบรารีเอกสารใน Office SharePoint Server 2007
  • คุณสามารถเปิดเอกสารได้จากไลบรารีเอกสาร

  ในสถานการณ์สมมตินี้ เอกสารที่เสียหาย
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะการเปลี่ยนแปลงสำหรับไซต์คอลเลกชันในฟาร์ม Office SharePoint Server 2007
  • คุณสามารถลบไซต์ออกจากไซต์คอลเลกชัน
  • คุณสามารถทำการปรับใช้เนื้อหาส่วนเพิ่มในฟาร์ม

  ในสถานการณ์สมมตินี้ ไซต์ที่ถูกลบจะยังคงอยู่ในฟาร์ม
 • สมมติว่า คุณทำการปรับใช้เนื้อหาในฟาร์ม 3.0 บริการของ Windows SharePoint ในสถานการณ์นี้ W3wp.exe อาจใช้ 100 เปอร์เซ็นต์ของทรัพยากรของ CPU บนเว็บในเซิร์ฟเวอร์ส่วนหน้า
 • W3wp.exe ใช้ทรัพยากรของ CPU ที่มากเกินไปเมื่อคุณใช้ nonstandard ASPรหัสการสุทธิ เกิดขึ้นเมื่อคุณสร้างหน้าใหม่บนเว็บไซต์ Office SharePoint Server 2007 ดังนั้น ผู้ใช้คนอื่นไม่สามารถเข้าถึงไซต์ SharePoint
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณได้ติดตั้ง Windows 3.0 การบริการ SharePoint ในโดเมน a
  • คุณมีในโดเมนอื่น โดเมน B และข้อผิดพลาดนี้ประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่หลาย
  • คุณย้ายบัญชีผู้ใช้พร้อมกับประวัติของตัวบ่งชี้ความปลอดภัย (SID) จาก B โดเมนโดเมน a
  • ปิดการใช้งานบัญชีผู้ใช้ที่ถูกโยกย้ายในโดเมน a
  • คุณอนุญาตให้ผู้ใช้ที่ถูกโยกย้ายบัญชีสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารบนไซต์ SharePoint ในโดเมน a ตัวอย่างเช่น คุณเลือกบัญชีผู้ใช้ที่ถูกโยกย้ายจากตัวใช้เลือกบุคคล SharePoint และอนุญาตให้ผู้ใช้บัญชีผู้ใช้สิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร
  • ผู้ใช้ล็อกอินไปยังไซต์ SharePoint โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่ถูกโยกย้าย และพยายามเข้าถึงเอกสาร

  ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงเอกสาร


การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้ามีการรับผลกระทบคุณจะไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows SharePoint Services 3.0 เซอร์วิสแพ็ค 2 หรือ Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 การติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
949583 วิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็คสำหรับผลิตภัณฑ์ 2007 Office เซิร์ฟเวอร์

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องการทั้งหมดปรับปรุงผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้ Microsoft Windows Installer แพคเกจการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

x 64

ดาวน์โหลดข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Wss-kb2553019-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6565.500118,600,04811-Aug-112:53

ข้อมูลแฟ้ม.msp การติดตั้ง Windows

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Sts x none.mspไม่เกี่ยวข้อง18,213,88810-Aug-1118:28

Sts x none.msp ข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Dwdcw20.dll12.0.6545.50001,093,46411-Aug-102:31
Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll12.0.6564.5000485,24019-ก.ค.-119:44
Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll12.0.6562.5000268,15217-Jun-1120:17
Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll12.0.6562.5000628,63217-Jun-1120:17
Microsoft.sharepoint.dll12.0.6565.50019,602,9369-Aug-1114:45
Microsoft.sharepoint.dll12.0.6565.50019,602,9369-Aug-1114:45
Microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll12.0.6562.5000128,88817-Jun-1120:17
Microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll12.0.6562.500087,92817-Jun-1120:17
Microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll12.0.6562.5000104,31217-Jun-1120:17
Microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll12.0.6562.500087,92817-Jun-1120:17
Microsoft.sharepoint.library.dll12.0.6562.5000128,88817-Jun-1120:17
Microsoft.sharepoint.search.dll12.0.6562.50001,568,64017-Jun-1119:33
Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll12.0.6562.5000194,45617-Jun-1120:17
Microsoft.sharepoint.workflows.dll12.0.6562.500071,54419-Jun-1120:08
Microsoft.web.design.server.dll12.0.6562.5000403,33617-Jun-1118:52
Msscntrs.dll12.0.6529.5000437,08010 2 กุมภาพันธ์17:46
Mssdmn.exe12.0.6557.5000798,5766-110:02
Mssearch.exe12.0.6539.5000572,3128-Jun-1015:58
Mssph.dll12.0.6565.50001,959,7602-Aug-110:38
Mssrch.dll12.0.6558.50004,761,93626-1120:34
Nlhtml.dll2008.1231.6510.5000228,19217-Jun-096:48
Offfilt.dll2008.1231.6532.5000387,95216 10 มีนาคม20:57
Offparser.dll12.0.6563.50001,761,68828-Jun-1122:49
Onetutil.dll12.0.6565.50013,385,2089-Aug-1114:22
Owssvr.dll12.0.6565.50015,170,5529-Aug-1114:45
Owstimer.exe12.0.6548.500089,4567 10 ต.ค.13:39
Query.dll12.0.6510.5000219,45617-Jun-098:01
Stsadm.exe12.0.6562.5000587,68017-Jun-1120:17
Stssoap.dll12.0.6562.5000313,20817-Jun-1120:17
Stswel.dll12.0.6565.50013,330,4249-Aug-1114:45
Tquery.dll12.0.6554.50004,783,9521 11 กุมภาพันธ์20:10
Wssadmin.exe12.0.6564.500015,27219-ก.ค.-119:44
Xmlfilter.dll2008.1231.6514.5000204,13614-09 Aug0:25

x 86

ดาวน์โหลดข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Wss-kb2553019-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6565.500114,888,15211-Aug-112:53

ข้อมูลแฟ้ม.msp การติดตั้ง Windows

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Sts x none.mspไม่เกี่ยวข้อง14,491,64810-Aug-1118:34

Sts x none.msp ข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Dwdcw20.dll12.0.6545.5000438,61611-Aug-104:22
Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll12.0.6564.5000485,24022-ก.ค.-1111:49
Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll12.0.6562.5000268,15219-Jun-1120:07
Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll12.0.6562.5000628,63219-Jun-1120:08
Microsoft.sharepoint.dll12.0.6565.50019,602,9369-Aug-1114:57
Microsoft.sharepoint.dll12.0.6565.50019,602,9369-Aug-1114:57
Microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll12.0.6562.5000128,88819-Jun-1120:07
Microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll12.0.6562.500087,92819-Jun-1120:07
Microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll12.0.6562.5000104,31219-Jun-1120:07
Microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll12.0.6562.500087,92819-Jun-1120:07
Microsoft.sharepoint.library.dll12.0.6562.5000128,88819-Jun-1120:07
Microsoft.sharepoint.search.dll12.0.6562.50001,466,24019-Jun-1120:14
Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll12.0.6562.5000194,45619-Jun-1120:08
Microsoft.sharepoint.workflows.dll12.0.6562.500071,54419-Jun-1120:08
Microsoft.web.design.server.dll12.0.6562.5000403,33619-Jun-1121:20
Msscntrs.dll12.0.6529.500088,40810 2 กุมภาพันธ์18:24
Mssdmn.exe12.0.6557.5000281,45611-1118:56
Mssearch.exe12.0.6539.5000156,0568-Jun-1017:49
Mssph.dll12.0.6565.5000703,3123-Aug-1110:59
Mssrch.dll12.0.6558.50002,066,25626-1120:48
Nlhtml.dll2008.1231.6510.5000123,24021-Jun-0920:59
Offfilt.dll2008.1231.6532.5000199,53619 10 มีนาคม18:15
Offparser.dll12.0.6563.50001,134,48828-Jun-1122:55
Onetutil.dll12.0.6565.50011,980,28010-Aug-1115:31
Owssvr.dll12.0.6565.50013,028,3449-Aug-1114:57
Owstimer.exe12.0.6548.500054,6407 10 ต.ค.13:50
Query.dll12.0.6510.500081,21617-Jun-098:27
Stsadm.exe12.0.6562.5000587,68019-Jun-1120:08
Stssoap.dll12.0.6562.5000313,20819-Jun-1120:08
Stswel.dll12.0.6565.50011,937,7849-Aug-1114:57
Tquery.dll12.0.6554.50002,357,5841 11 กุมภาพันธ์17:26
Wssadmin.exe12.0.6564.500015,27222-ก.ค.-1111:49
Xmlfilter.dll2008.1231.6514.5000102,24817-Aug-0916:42

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2553019 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 สิงหาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbautohotfix kbhotfixrollup kbmt KB2553019 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2553019

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com