คำอธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Foundation 2010 (sts-x-none.msp): 13 ตุลาคม 2011

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2553031
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหา Microsoft SharePoint Foundation 2010 ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ SharePoint Foundation 2010 คือวันที่ 13 ตุลาคม 2011

คำแนะนำ

การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณสามารถเพิ่มกิจกรรมการหน่วงเวลาการเวิร์กโฟลว์ จากนั้น คุณสามารถตั้งช่วงเวลาสำหรับกิจกรรมการหน่วงเวลา การจัดวางลำดับงานใน SharePoint Foundation 2010 ไม่ดำเนินต่อเวิร์กโฟลว์ในสถานการณ์สมมตินี้ หลังจากระยะเวลาของกิจกรรมการหน่วงเวลา
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถเพิ่มรายการแบบกำหนดเองเพื่อการออกครั้งไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม
  • คุณตั้งค่ารายการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวเลือกชุดให้เป็นYesในรายการแบบกำหนดเอง
  • คุณเพิ่มเวิร์กโฟลว์ออกของกล่องรายการแบบกำหนดเอง และเพิ่มตัวเลือกรายการในรายการแบบกำหนดเอง
  • คุณสามารถเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์บนรายการ

  ในสถานการณ์สมมตินี้ เวิร์กโฟลว์ทำงาน และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  เกิดข้อผิดพลาด
 • สมมติว่า Web Part ใช้ตัวควบคุม AJAX ใน SharePoint Foundation 2010 เมื่อเกิดการร้องขอ AJAX, SharePoint Foundation 2010 โหลดสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์ประกอบสำหรับตัวควบคุม AJAX นอกจากนี้ ข้อยกเว้นต่อไปนี้เกิดขึ้นในการ การ _loadScriptsInternal $_ScriptLoader$ Sys ฟังก์ชันแบบเรียกใช้ซ้ำ:

  วัตถุที่คาดไว้
 • รหัสไม่ถูกต้องถูกสร้างขึ้นสำหรับฟิลด์บูลีน'ใน SharePoint Foundation 2010 เมื่อคุณใช้เครื่องมือ SPMetal เพื่อสร้างคลาส Visual Basic .NET
 • เมื่อชื่อบัญชีผู้ใช้ประกอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ SharePoint Foundation 2010 คุณไม่สามารถย้ายบัญชีผู้ใช้จากบัญชีผู้ใช้ Windows รับรองความถูกต้องไปยังบัญชีตามการอ้างสิทธิ์การรับรองความถูกต้อง
 • ปรับปรุงชนิดเนื้อหาสำหรับทั้งหมดย่อยไซต์หมดเวลา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่มคอลัมน์ค้นหาชนิดเนื้อหาไซต์ในไซต์คอลเลกชัน SharePoint Foundation 2010
 • สมมติว่า คุณใช้ลักษณะ CSS ที่ถูกอ้างอิงจากแฟ้ม CSS ภายนอกไปยังไซต์ SharePoint Foundation 2010 เมื่อคุณพยายามที่จะแก้ไขเว็บเพจบนไซต์ คุณได้รับข้อผิดพลาด "การเข้าถึงถูกปฏิเสธ" นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความเตือนต่อไปนี้:

  เพจนี้กำลังเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุม ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย คุณต้องการทำต่อไปหรือไม่
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณใช้ Microsoft Office Online เปิดเอกสาร Word ที่มีชื่อภาษาจีนแฟ้มในไซต์ SharePoint Foundation 2010
  • คุณคัดลอก URL ของเอกสาร Word
  • คุณสามารถวาง URL เป็นการเชื่อมโยงการนำทางบนแถบเปิดใช้ด่วน
  • คุณคลิกการเชื่อมโยงการนำทางที่เพิ่งเพิ่มเข้าไปบนโฮมเพจหรือไม่

  ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ไม่พบแฟ้ม
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถสร้างไซต์คอลเลกชันประกาศใน SharePoint Foundation 2010
  • คุณสามารถใช้เค้าโครงเพมีบทความออกกล่องเพื่อสร้างหน้าเนื้อหาบนไซต์
  • ตั้งค่าโซนเวลาและโซนเวลาของไซต์คอลเลกชันระหว่าง UTC-01:00 และ UTC 12:00 บนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint Foundation 2010
  • คุณสามารถใส่ค่าวันเวลาสำหรับวันเริ่มต้นของบทความในหน้าเนื้อหา
  • คุณบันทึกหน้าเนื้อหา
  • คุณเผยแพร่หน้าเนื้อหา

  ในสถานการณ์สมมตินี้ วันเริ่มต้นของบทความคือหนึ่งวันก่อนหน้าวันเวลาค่าที่คุณตั้งค่า
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถกำหนดค่าการแมปการเข้าถึงอื่น (AAM) สำหรับไซต์คอลเลกชัน SharePoint Foundation 2010
  • คุณสร้างการวางซ้อนกันกับปฏิทินที่มีอยู่
  • คุณพยายามเข้าถึงปฏิทินนั้นในไซต์คอลเลกชัน

  ในสถานการณ์นี้ คุณไม่สามารถเข้าถึงปฏิทิน
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถใช้แม่แบบไซต์ทีมงานการสร้างไซต์คอลเลกชันใน SharePoint Foundation 2010 รุ่นภาษาเยอรมัน
  • คุณเพิ่มไลบรารีเอกสารที่ประกอบด้วยหลายคอลัมน์ไปที่ไซต์คอลเลกชันแบบกำหนดเอง
  • คุณสามารถบันทึกไซต์คอลเลกชันเป็นแม่แบบ
  • คุณได้นำเข้า และจัดวางแม่แบบไซต์คอลเลกชันอื่นผ่านทาง Microsoft Visual Studio 2010
  • คุณดูไซต์คอลเลกชันที่ใช้แม่แบบ

  ในสถานการณ์สมมตินี้ ชื่อคอลัมน์ที่กำหนดเองบางอย่างประกอบด้วยอักขระภาษาเยอรมันที่ไม่ถูกต้อง
 • สมมติว่า เปิดใช้งานมุมมองแบบทรีบนไซต์ SharePoint Foundation 2010 เมื่อมี SPList ชื่อวัตถุประกอบด้วยอักขระที่ตาม ด้วย "_file" หรือ "_files" หลายแบบ SPList ไม่สามารถแสดงวัตถุบนไซต์ SharePoint
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งใดตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)บนไซต์ SharePoint Foundation 2010
  • คุณสร้างคำ วันและเวลา คอลัมน์ค้นหาที่เชื่อมต่อกับปฏิทินในไลบรารีเอกสาร
  • คุณสามารถอัปโหลดแฟ้มหลาย ๆ แฟ้มในไลบรารีเอกสาร
  • คุณจัดกลุ่มตามคอลัมน์การค้นหาในมุมมองไลบรารีเอกสาร

  ในสถานการณ์สมมตินี้ วันและเวลาในมุมมองที่ถูกจัดกลุ่มหัวข้อใช้จัดรูปแบบแบบแผนของสหรัฐอเมริกา
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถสร้างคอลัมน์ในรายการแบบกำหนดเองในไลบรารีเอกสาร SharePoint Foundation 2010
  • คุณกำหนดค่าคุณลักษณะการตรวจสอบคอลัมน์
  • คุณเพิ่มตัวเลือกรายการที่ละเมิดข้อจำกัดในการตรวจสอบคุณลักษณะคอลัมน์

  ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับข้อความแจ้งเตือน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  ตรวจสอบข้อมูลรายการล้มเหลว
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถกำหนดข้อความแจ้งเตือนสำหรับรายการค่าใน SharePoint Foundation 2010
  • คุณได้เลือกผู้ใช้จากรายการแสดงสำหรับการแจ้งเตือนและลบการแจ้งเตือนสำหรับผู้ใช้บนเพจจัดการการแจ้งเตือนผู้ใช้

  ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้ที่คุณลบจะยังคงแสดงอยู่ในแบบแสดงการแจ้งเตือนสำหรับ รายการ
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเมตาของคอลัมน์ในไลบรารีใน SharePoint Foundation 2010
  • คุณสร้างเงื่อนไขการตั้งค่าสำหรับคอลัมน์
  • คุณสามารถใช้ตัวกรองข้อมูลของลูกหลานรวมกับข้อมูลเมตาของคอลัมน์

  ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  <!--#RENDER FAILED -->
 • สมมติว่า คุณสร้าง Web Part ที่อ้างอิงถึงข้อมูลจากไซต์ SharePoint อื่น และมีการเปิดใช้งานชนิดเนื้อหาแบบกำหนดเอง เมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่ม Web Part ลงในเพจ Web Part ใหม่ ข้อยกเว้นต่อไปนี้เกิดขึ้น:

  ArgumentException: ค่าไม่ได้อยู่ภายในช่วงที่คาดไว้
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณใช้ชื่อที่ประกอบด้วยเครื่องหมายคำถาม (?) เพื่อสร้างคอลัมน์ของไซต์บนไซต์ SharePoint Foundation 2010
  • คุณสร้างชนิดเนื้อหาไซต์ และเพิ่มคอลัมน์ของไซต์ที่ไปยังไซต์ชนิดเนื้อหา
  • คุณสามารถเพิ่มไซต์ชนิดของเนื้อหาในไลบรารีเอกสารบนไซต์ SharePoint
  • คุณอัปโหลดเอกสารไปยังไลบรารีเอกสาร
  • คุณทำการเปลี่ยนแปลงชนิดเนื้อหาของไซต์ในการ EditForm.aspx เพจที่ประกอบด้วยคอลัมน์ของไซต์

  ในสถานการณ์นี้ คุณสูญเสียข้อมูลที่คุณเปลี่ยนแปลงในไซต์ชนิดของเนื้อหาก่อนหน้านี้
 • สมมติว่า คุณมีโฮมเพที่ประกอบด้วย Web Part ตัวแก้ไขเนื้อหาและบางโค้ด HTML แบบกำหนดเองบนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office SharePoint Server 2007 หลังจากที่คุณปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์ SharePoint Server 2007 SharePoint Foundation 2010 ไม่สามารถแสดง Web Part ตัวแก้ไขเนื้อหา
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถสร้างไลบรารีหน้าใหม่บนไซต์คอลเลกชัน SharePoint Foundation 2010
  • คุณสร้างคอลัมน์สำหรับไลบรารีเพจ และการตั้งค่าคอลัมน์ตามความจำเป็น
  • คุณสร้างเพจใหม่

  ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  โปรแกรมปรับปรุงจะไม่ได้รับอนุญาตบนคำขอรับ เมื่อต้องการอนุญาตให้ใช้โปรแกรมปรับปรุงบนใบรับ ตั้งค่าคุณสมบัติ 'AllowUnsafeUpdates' บน SPWeb
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์เว็บใน SharePoint Server 2010
  • คุณสามารถสร้างการรวมที่เด่นชัดในเส้นทางที่มีการจัดการในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
  • คุณสามารถสร้างไซต์คอลเลกชันหลายบนเส้นทางที่มีการจัดการ
  • คุณแยกออกฐานข้อมูลเนื้อหาที่ประกอบด้วยแอพลิเคชันบนเว็บ
  • คุณแนบฐานข้อมูลเนื้อหา

  ในสถานการณ์สมมตินี้ บางไซต์คอลเลกชันจะไม่คืนค่าในแอพลิเคชันบนเว็บ
 • สมมติว่า คุณได้ดูรายการการสนทนาบนไซต์ SharePoint Server 2010 ถ้ารายการการสนทนาประกอบด้วยรูปภาพในโปรไฟล์ผู้ใช้ จะไม่มีคงอัตราส่วนกว้างยาวของรูปภาพ ดังนั้น รูปภาพปรากฏเพี้ยน
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถสร้างรายการปฏิทินเหตุการณ์ตลอดทั้งวันใน SharePoint Foundation 2010
  • คุณบันทึกรายการปฏิทิน และส่งออกเป็นแฟ้ม iCalendar (.ics)
  • คุณสามารถนำเข้าแฟ้ม.ics ไปยังไคลเอ็นต์ของโปรแกรม Outlook

  ในสถานการณ์สมมตินี้ วันที่ของเหตุการณ์ตลอดทั้งวันในไคลเอนต์ Outlook คือหนึ่งวันก่อนหน้าวันที่คุณได้ตั้งค่าใน SharePoint Foundation 2010
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถเพิ่มการกำหนดเอง ItemUpdating รับเหตุการณ์ในไลบรารีเพจต่าง ๆ บนไซต์ SharePoint Server 2010 ที่เผยแพร่
  • คุณปรับปรุงเพจในเพจไลบรารี
  • ตัวรับเหตุการณ์ยกเลิกการดำเนินการปรับปรุง
  • คุณพยายามบันทึกเพจ

  ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับการบันทึกข้อความแสดงข้อขัดแย้งแทนที่เป็นข้อผิดพลาดของตัวรับเหตุการณ์
 • W3wp.exe ใช้ทรัพยากร CPU มากเกินไปเมื่อคุณใช้รหัส ASP.NET ไม่เป็นมาตรฐาน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคุณสร้างหน้าใหม่บนไซต์ SharePoint Foundation 2010 ดังนั้น ผู้ใช้รายอื่นไม่สามารถเข้าถึงไซต์ SharePoint
 • คุณมีแถวในตารางคุณลักษณะที่อ้างอิงแถวที่ไม่มีอยู่ในตารางโซลูชันบนไซต์คอลเลกชัน SharePoint Foundation 2010 ดังนั้น ทั้งไซต์คอลเลกชันตัวแบ่ง
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถสร้างชนิดเนื้อหาใหม่ในฮับการประกาศชนิดเนื้อหาบน SharePoint Foundation 2010
  • คุณสามารถประกาศชนิดเนื้อหาไปยังไซต์ subscribing
  • คุณเปลี่ยนลำดับคอลัมน์ในฮับการประกาศชนิดเนื้อหา
  • คุณประกาศชนิดเนื้อหาไปยังไซต์ subscribing

  ในสถานการณ์สมมตินี้ ลำดับคอลัมน์จะไม่ปรับปรุงบนไซต์ subscribing
 • สมมติว่า ปฏิทินประกอบด้วยคอลัมน์จากการคำนวณบนไซต์ SharePoint Foundation 2010 เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะสร้างมุมมอง Gantt สำหรับปฏิทิน
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณติดตั้งการปรับปรุงสะสมเดือนมิถุนายน 2011 จากบทความฐานความรู้ของ Microsoft 2536599 บนเซิร์ฟเวอร์ Microsoft SharePoint Server 2010
  • คุณสามารถเพิ่ม Web Part ผลสรุปการเชื่อมโยงไปยังไซต์คอลเลกชัน
  • คุณเพิ่มการเชื่อมโยงไปยัง Web Part นั้นแล้ว ลองบันทึก Web Part คุณ
  ในสถานการณ์นี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  การตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับเพจนี้ไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการลูกค้าและฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Microsoft SharePoint Foundation 2010 หรือ Microsoft SharePoint Foundation 2010 Service Pack 1 ติดตั้งอยู่

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุอยู่ในบทความนี้

รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้แพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน Control Panel


ข้อมูลการดาวน์โหลด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Sharepointfoundation2010-kb2553031-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6109.500534,410,7766 11 oct3:11

ข้อมูลแฟ้ม.msp Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Sts x none.mspไม่เกี่ยวข้อง34,499,0725 11 oct16:37

หลังจากติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของคุณลักษณะแฟ้มเป็น ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

Sts x none.msp ข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Addgallery.officeonlineprovider.dll14.0.6015.100055,16820-ธ.ค.-1012:03
Csisrv.dll14.0.6106.50003,368,88012-มิย.-112:24
Dwdcw20.dll14.0.6015.1000636,76820-ธ.ค.-1019:41
Microsoft.businessdata.dll14.0.6009.1000116,63220 10 oct5:14
Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll14.0.6108.5000124,80021-ก.ค.-1113:11
Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll14.0.6108.5000833,45621-ก.ค.-1113:11
Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll14.0.6108.5000608,12821-ก.ค.-1113:11
Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll14.0.6108.50001,058,72021-ก.ค.-1113:11
Microsoft.sharepoint.client.dll14.0.6108.5000288,62421-ก.ค.-1113:11
Microsoft.sharepoint.client.dll14.0.6108.5000288,62421-ก.ค.-1113:11
Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll14.0.6108.5000186,27221-ก.ค.-1113:11
Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll14.0.6108.5000272,26421-ก.ค.-1113:11
Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll14.0.6009.1000145,30420 10 oct6:07
Microsoft.sharepoint.dll14.0.6109.500216,783,20824 11 aug19:03
Microsoft.sharepoint.dll14.0.6109.500216,783,20824 11 aug19:03
Microsoft.sharepoint.dll14.900.6108.50001,795,96821-ก.ค.-1113:11
Microsoft.sharepoint.dsp.dll14.0.6105.500059,26421-พฤษภาคม-1118:37
Microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll14.0.6108.5000124,80021-ก.ค.-1113:11
Microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll14.0.6108.500087,93621-ก.ค.-1113:11
Microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll14.0.6108.5000104,32021-ก.ค.-1113:11
Microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll14.0.6108.500087,93621-ก.ค.-1113:11
Microsoft.sharepoint.health.dll14.0.6017.100096,17619-ม.ค.-114:40
Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll14.0.6107.5000104,3201-ก.ค.-1116:46
Microsoft.sharepoint.intl.dll14.0.6010.10001,009,53628 10 oct6:51
Microsoft.sharepoint.library.dll14.0.6022.1000165,76011 2 มีนาคม12:01
Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll14.0.6023.100051,10411 11 มีนาคม8:24
Microsoft.sharepoint.linq.dll14.0.6101.5000374,64013-เมษายน-1119:19
Microsoft.sharepoint.powershell.dll14.0.6108.5000649,08821-ก.ค.-1113:11
Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll14.0.6108.500067,45621-ก.ค.-1113:11
Microsoft.sharepoint.sandbox.dll14.0.6009.1000122,24820 10 oct4:31
Microsoft.sharepoint.search.dll14.0.6108.50004,850,05620-ก.ค.-1113:40
Microsoft.sharepoint.search.intl.dll14.0.6009.1000378,78420 10 oct4:31
Microsoft.sharepoint.usercode.dll14.0.6009.100034,68820 10 oct6:07
Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll14.0.6108.5000317,31221-ก.ค.-1113:11
Microsoft.sharepoint.workflows.dll14.0.6108.500071,55221-ก.ค.-1113:11
Microsoft.web.commandui.dll14.0.6016.1000137,0647-ม.ค.-112:38
Microsoft.web.commandui.dll14.0.6016.1000137,0647-ม.ค.-112:38
Microsoft.web.design.server.dll14.0.6108.5000382,86421-ก.ค.-1114:01
Mssdmn.exe14.0.6108.5000790,40820-ก.ค.-1113:40
Mssearch.exe14.0.6108.5000523,65620-ก.ค.-1113:40
Mssph.dll14.0.6108.50001,672,07220-ก.ค.-1113:40
Mssrch.dll14.0.6109.50004,987,7849-Aug-1112:10
Offparser.dll14.0.6106.50002,915,23212-มิย.-110:38
Oisimg.dll14.0.6108.5000194,94421-ก.ค.-1113:11
Oleparser.dll14.0.6108.500032,68021-ก.ค.-1113:11
Onetnative.dll14.0.6106.5000584,07212-มิย.-111:24
Onetutil.dll14.0.6109.50022,986,36024 11 aug19:08
Onfda.dll14.0.6106.50002,782,60012-มิย.-112:21
Owssvr.dll14.0.6109.50026,590,84824 11 aug19:01
Owstimer.exe14.0.6108.500074,09621-ก.ค.-1113:11
Policy.12.0.microsoft.sharepoint.search.dll14.0.6107.500011,1681-ก.ค.-1117:26
Psconfig.exe14.0.6009.1000567,19220 10 oct6:07
Psconfigui.exe14.0.6009.1000825,24020 10 oct6:07
Query.dll14.0.6108.5000371,05620-ก.ค.-1113:40
Setup.exe14.0.6010.10001,377,14428 10 oct7:54
Spmetal.exe14.0.6107.5000149,4321-ก.ค.-1116:46
Spuchostservice.exe14.0.6105.5000108,49621-พฤษภาคม-1118:37
Spucworkerprocess.exe14.0.6015.100047,05620-ธ.ค.-1012:03
Spucworkerprocessproxy.exe14.0.6009.1000124,89620 10 oct6:07
Spwriter.exe14.0.6108.500041,85621-ก.ค.-1113:11
Stsadm.exe14.0.6108.5000346,02421-ก.ค.-1113:11
Stssoap.dll14.0.6108.5000472,96021-ก.ค.-1113:11
Stswel.dll14.0.6109.50023,254,65624 11 aug19:01
Tquery.dll14.0.6109.50005,646,2169-Aug-1112:10
Wssadmin.exe14.0.6108.500015,79221-ก.ค.-1113:11
Wsssetup.dll14.0.6015.10007,588,20020-ธ.ค.-1020:24
Wsstracing.exe14.0.6106.5000107,90412-มิย.-110:38

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
<ArticleBemisContent xmlns="http://www.microsoft.com/office/sustainedengineering/kbcontent" version="15.0.5001.1000" revision="0" irisarticleid="63" contentid="2553031"><Summary></Summary> <RelatedBugs></RelatedBugs> <FileList></FileList> <ReplacementInformation></ReplacementInformation> <Prerequisities></Prerequisities> <RestartInformation> <Info sourcename="RestartCheck"> <Data>No</Data> </Info> </RestartInformation> <UninstallInformation></UninstallInformation> <TargetedApplications></TargetedApplications> <RegistryChanges></RegistryChanges> <ObtainUpdate></ObtainUpdate> <UpdateNotes></UpdateNotes> <Keywords></Keywords> <SecurityBulletin></SecurityBulletin><SecurityUpdateSupport></SecurityUpdateSupport></ArticleBemisContent>

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2553031 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 เมษายน 2557 - Revision: 3.0
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2553031 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2553031

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com