คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน SharePoint Server 2010 (Ifswfe-x-none.msp): 30 สิงหาคม 2011

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2553042 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SharePoint Server 2010 ที่มีวันที่ 30 สิงหาคม 2011

คำแนะนำ

ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • แม่แบบฟอร์มประกอบด้วยกล่องข้อความซึ่งคำนวณค่าที่ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อข้อมูลรองใน SharePoint Server 2010
  • การเชื่อมต่อข้อมูลรองจะเตรียมเมื่อแม่แบบฟอร์มถูกโหลด
  • คลิกปุ่มที่สร้างการเชื่อมต่อข้อมูลรองบนแบบฟอร์ม
  • กล่องข้อความคำนวณค่าที่ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อข้อมูลรอง
  • คุณบันทึกแม่แบบฟอร์ม
  • คุณเปิดแบบฟอร์มอีกครั้ง

  ในสถานการณ์สมมตินี้ ค่าในกล่องข้อความเปลี่ยนจากค่าของข้อมูลที่มีการเตรียมใช้งานเป็นค่าเตรียมข้อมูล
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสร้างฟอร์มที่ประกอบด้วยรหัสของแบบฟอร์ม และใช้ userName() ฟังก์ชันใน Microsoft InfoPath 2010
  • คุณสามารถประกาศฟอร์มไปยังไซต์ SharePoint Server 2010
  • คุณพยายามที่จะพิมพ์ข้อความลงในแบบฟอร์มบนไซต์ SharePoint

  ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณสามารถได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสร้างแม่แบบฟอร์ม InfoPath 2010 ที่ใช้คุณลักษณะการส่งเสริมการขายของคุณสมบัติ
  • คุณสร้างกระแสงานที่จะบันทึกข้อมูลจากเขตข้อมูลที่มีการเพิ่มระดับที่ลงในรายการประวัติของกระแสงาน
  • คุณสามารถสร้างไลบรารีฟอร์มได้ใน SharePoint Server 2010
  • คุณเชื่อมโยงฟอร์มไลบรารีกับแม่แบบฟอร์ม InfoPath และกระแสงาน
  • คุณเรียกใช้กระแสงาน

  ในสถานการณ์สมมตินี้ กระแสงานไม่ทำงานอย่างถูกต้อง
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสร้างแบบฟอร์ม InfoPath 2010 ซึ่งมีการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
  • เชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้การรับรองความถูกต้องของ SQL
  • มีการตั้งค่าการเชื่อมต่อข้อมูลที่ดึงบนโหลดฟอร์ม หรือไม่มีกฎในการเชื่อมต่อข้อมูลของแบบสอบถาม
  • คุณสามารถประกาศฟอร์มไปยังคอลเลกชันไซต์ SharePoint Server 2010
  • คุณเปิดแบบฟอร์มบนไซต์ SharePoint และการเชื่อมต่อข้อมูลของแบบสอบถาม

  ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณสามารถได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่า การเชื่อมต่อข้อมูลล้มเหลว
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสามารถประกาศฟอร์ม InfoPath 2010 การไลบรารีเอกสาร SharePoint Server 2010
  • คุณสามารถใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปยังไลบรารีเอกสารของ SharePoint
  • คุณสามารถพิมพ์ข้อความลงในฟอร์มได้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อน
  • ปิดแบบฟอร์ม และพยายามที่จะกลับไปยังไลบรารีเอกสาร SharePoint

  ในสถานการณ์สมมตินี้ เว็บเพจที่มีข้อผิดพลาดถูกสร้างขึ้น และคุณไม่สามารถย้ายออกจากข้อผิดพลาดของเว็บเพจ
 • สมมติว่า คุณใช้ฟอร์ม InfoPath ที่กำหนดเองในรายการที่กำหนดเองของ SharePoint Server 2010 เมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่มเป็นรายการลงในรายการที่กำหนดเอง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

  เข้าถึงถูกปฏิเสธ

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

A มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวัง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้นี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในที่นี้เท่านั้น บทความ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณอยู่ รับผลกระทบจากปัญหานี้ไม่รุนแรง เราขอแนะนำให้ คุณรอถัดไป ปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน สำหรับการดาวน์โหลด ไม่มีส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนนี้ บทความฐานความรู้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติ จะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดหา โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของการบริการลูกค้าของ Microsoft และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไป เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ภาษาสำหรับแสดงแบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็นเพราะการ ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีสิ่งที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ซอฟต์แวร์ก่อนหน้า โปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลรีจิสทรี

คุณไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง รีจิสทรี

แฟ้มข้อมูล

ซึ่งอาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องการทั้งหมดปรับปรุงผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุด นี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

ที่ แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลใช้ Microsoft Windows Installer แพคเกจการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้ จะแสดงอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณ ดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหา ความแตกต่างระหว่าง UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บ ในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

ดาวน์โหลดข้อมูล
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Glb.exe-Officeserver2010-kb2553042-fullfile-x 6414.0.6109.50004,719,12018-Aug-201111:01x 86


ข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มของ Microsoft Windows Installer .msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ifswfe x none.mspไม่เกี่ยวข้อง4,574,72017-Aug-201121:31ไม่เกี่ยวข้อง

Ifswfe x none.msp ข้อมูล
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Htmlchkr.dll14.0.6108.50001,196,93621-ก.ค.-201114:00ไม่เกี่ยวข้อง
Microsoft.office.infopath.server.administration.commandline.dll14.0.6108.500012,14420-ก.ค.-201113:33x 86
Microsoft.office.infopath.server.dll14.0.6109.50002,971,50409-Aug-201111:52x 86
Microsoft.office.infopath.server.host.dll14.0.6108.500014,70420-ก.ค.-201113:33x 86
Microsoft.office.infopath.server.intl.dll14.0.6108.5000198,51220-ก.ค.-201113:33x 86
Microsoft.office.infopath.server.pages.dll14.0.6108.500046,96020-ก.ค.-201113:33x 86


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ หมายเลขเพื่อดูการบทความต่อไปนี้ให้คลิกการ บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2553042 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 กันยายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SharePoint Server 2010
Keywords: 
kbqfe kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbmt KB2553042 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2553042

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com