MS11-072: תיאור של עדכון האבטחה עבור Excel 2007:?? 13 בספטמבר, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2553073
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-072. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=he&rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

בעיות מוכרות בעדכון אבטחה זה

 • לאחר התקנת עדכון אבטחה זה, קישורים חיצוניים יחסיים עשויים להתנתק בקובצי Excel הממוקמים בשיתוף UNC. בעיה זו מתרחשת אם הקבצים מכילים הפניות המצביעות למיקום אחר באותו שרת. כאשר בעיה זו מתרחשת, שם שיתוף בנתיב UNC משוכפל. לדוגמה ?"\\servername\folder\test"? מומר ל-?"\\servername\folder\folder\test"?.

  כדי לעקוף בעיה זו, השתמש באחת מהשיטות הבאות:
  • עבוד עם עותקים מקומיים של הקבצים.
  • תקן את הקישורים ואז שמור את הקובץ.

   שים לב כאשר הקובץ נפתח שוב במחשב שבו מותקן עדכון אבטחה זה, הקישורים ינותקו שוב.
  כדי לפתור בעיה זו, התקן את העדכון 2596596. למידע נוסף, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  2596596 תיאור העדכון עבור Excel 2007:? 13 בדצמבר 2011
  בעיה זו קיבלה מענה בתיקון חם במאמר 2596545 במאגר הידע Microsoft Knowledge Base. באפשרותך להוריד ולהתקין את חבילת התיקון החם מהמאמר הבא במאגר הידע Knowledge Base:
  2596545 תיאור חבילת התיקון החם של Office Excel 2007? (excel-x-none-msp, xlconv-x-none.msp, graph-x-none.msp): 25 באוקטובר, 2011
 • Microsoft Update או Windows Update עשויים להציע עדכון זה למרות ש- Microsoft Office Excel 2007 אינו מותקן. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  830335 Microsoft Update ו-Windows Update מציעים עדכונים לתוכניות Office שאינן מותקנות במחשב שלך
 • לאחר שתתקין עדכון זה, ייתכן שלא תוכל לשמור קובץ Excel בשיתוף רשת. כאשר אתה פותח ואז מנסה לשמור קובץ Excel משיתוף רשת, ייתכן שתקבל הודעת שגיאה הדומה להודעה הבאה:

  ייתכן שהקובץ <שם הקובץ> השתנה על-ידי משתמש אחר מאז הפעם האחרונה ששמרת אותו.

  לאחר מכן תישאל אם ברצונך לשמור עותק או להחליף את השינויים.

  פתרון עוקף

  כדי לעקוף בעיה זו השתמש באחת מהשיטות הבאות, בהתאם לגירסת Excel שברשותך.

  חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
  • Excel 2003
   בצע את השלבים המתוארים בסעיף Excel 2003 של מאמר 324491 במאגר הידע Knowledge Base.

   לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   324491 אתה מקבל הודעת שגיאה "ייתכן שהקובץ השתנה" כאשר אתה שומר חוברת עבודה לשרת רשת ב-Excel 2002 או ב-Excel 2003
  • Excel 2007
   1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
   2. אתר את מפתח המשנה הבא ברישום ולחץ עליו:
    HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options
   3. בתפריט עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
   4. הקלד QFE_Saskatchewan עבור שם ה-DWORD, ואז הקש Enter.
   5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על QFE_Saskatchewan ולאחר מכן לחץ על שנה.
   6. בתיבה נתוני ערך, הקלד 2, ולאחר מכן לחץ על אישור. כאשר אתה מקליד ערך זה, Excel יבצע תמיד ריקון של מטמון הקובץ לפני שהתוכנית מקבלת את חותמת הזמן. (פעולה זו אמורה לפתור את הבעיה רוב הזמן.) או, הקלד 1 כדי ש- Excel ישבית את בדיקת חותמת הזמן ויעלים תמיד את תיבת הדו-שיח.

    שים לב לא מומלץ לבטל את בדיקת חותמת הזמן.
  • Excel 2010
   1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את, ולאחר מכן לחץ על אישור.
   2. אתר את מפתח המשנה הבא ברישום ולחץ עליו:
    HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\14.0\Excel\Options
   3. בתפריט עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
   4. הקלד QFE_Saskatchewan עבור שם ה-DWORD, ואז הקש Enter.
   5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על QFE_Saskatchewan ולאחר מכן לחץ על שנה.
   6. בתיבה נתוני ערך, הקלד 2, ולאחר מכן לחץ על אישור. כאשר אתה מקליד ערך זה, Excel יבצע תמיד ריקון של מטמון הקובץ לפני שהתוכנית מקבלת את חותמת הזמן. (פעולה זו אמורה לפתור את הבעיה רוב הזמן.) או, הקלד 1 כדי ש- Excel ישבית את בדיקת חותמת הזמן ויעלים תמיד את תיבת הדו-שיח.

    שים לב לא מומלץ לבטל את בדיקת חותמת הזמן.
  Microsoft עובדת כעת על עדכון לפתרון בעיה זו, ותפרסם מידע נוסף במאמר זה כשהמידע יהיה זמין.

דרישות מוקדמות להחלת עדכון אבטחה זה

כדי להחיל עדכון אבטחה זה, עליך להתקין תחילה את Service Pack 1 (SP1)? או את Service Pack 2 (SP2)? עבור מערכת 2007 Microsoft Office במחשב.

לקבלת מידע נוסף על אופן הקבלה של service pack זה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
949585 כיצד להשיג את מהדורת service pack העדכנית ביותר עבור Office 2007 suite?

פרטים על הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה.

במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל את המחשב מחדש.

כדי לצמצם את האפשרות לצורך בהפעלה מחדש, עצור את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים שעשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני שתתקין את עדכון האבטחה. למידע נוסף שיסביר את הסיבות שבגינן ייתכן שתידרש להפעיל מחדש את המחשב, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
887012 מדוע עשויה להופיע הנחיה להפעלה מחדש של המחשב לאחר התקנה של עדכון אבטחה במחשב מבוסס-Windows

מידע על החלפה של עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה שלהלן:
2541007 MS11-045: תיאור של עדכון האבטחה עבור Excel 2007:?? 14 ביוני, 2011

מידע בדבר הסרת ההתקנה

להסרת עדכון אבטחה זה, השתמש בכלי הוספה או הסרה של תוכניות או בכלי תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

הערה כאשר אתה מסיר עדכון אבטחה זה יתכן שתתבקש להכניס את הדיסק המכיל את Microsoft Office Excel 2007. בנוסף, יתכן שלא תהיה לך אפשרות להסיר את התקנת עדכון אבטחה זה מהפריט הוספה או הסרה של תוכניות או הפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה. לבעיה זו מספר סיבות אפשריות.

לקבלת מידע נוסף על ההסרה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

903771 מידע אודות היכולת להסיר עדכוני Office

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של עדכון אבטחה זה כולל את תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ עדכניות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). בעת הצגת נתוני הקובץ, המערכת תמיר את השעה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Excel.exe12.0.6565.500318,366,31202-Sep-201102:59
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2553073 - Last Review: יום שלישי 27 דצמבר 2011 - Revision: 6.0
מילות מפתח 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2553073

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com