Straipsnio ID: 2553092
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

?Microsoft? i?leido ?Microsoft Office 2010? naujinim?. ?is naujinimas suma?ina naujinim?, ?diegt? ?Microsoft Office 2010?, diegimo trik?i? skai?i?.

Sprendimas

?iuo naujinimu i?taisomos problemos

Jei ?Microsoft Office 2010? 1 pakeitim? paket? (SP1) ?dieg?te naudodami ?Microsoft Update?, galite gauti ?? klaidos prane?im?:

?Kodas 78F. Kilo ne?inoma ?Windows? naujinimo klaida.?

Jei SP1 paket? atsisiun?iate ir ?diegiate i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro, galite gauti tok? klaidos prane?im?:

?Paketo ?diegti nepavyko.?

Diegiant sugeneruotame Officesuitewwsp1-x-none_msplog.log faile yra pana?us ? toliau pateikt? klaidos prane?imas:

?Klaida 1935. Diegiant rinkinio komponent? <component GUID> ?vyko klaida.? HRESULT: 0x80131047.

?is naujinimas pataiso klaidos prane?im?, kuris pateikiamas perdiegiant produkt? valdymo skyde pasirinkus ?traukti arba ?alinti programas. Kad pasirodyt? klaidos prane?imas, SP1 neturi b?ti ?diegtas.

?i problema gali kilti, jei ?Windows Installer? aptinka nuorod? ? login? disk?, kurio neb?ra, arba ? kei?iamosios laikmenos ?rengin?, kuriame n?ra nuskaitomos laikmenos. Pavyzd?iui, ?i problema galima, kai ?Windows Installer? aptinka nuorod? ? tu??i? DVD ar CD ?rengin?.

Kaip gauti ir ?diegti naujinim?

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, prie? diegdami ?Office 2010? SP1 atsisi?skite ir ?diekite ?? naujinim?.

?? fail? galima atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:

?Microsoft Office 2010? 32 bit? leidimas
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite 32 bit? naujinim? paket? dabar.
?Microsoft Office 2010? 64 bit? leidimas
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite 64 bit? naujinim? paket? dabar.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? pagalbinius failus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? pagalbinius failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, padedan?iuose apsaugoti failus, kad jie neb?t? neteis?tai kei?iami.

Paleidimo i? naujo informacija

?diegus ?? naujinim? kompiuterio nereikia paleisti i? naujo.

Sprendimas

Prie? diegdami ?Office 2010? SP1, ?d?kite skaitom?j? DVD ar CD ? optin? disk? ?rengin? arba prijunkite USB atmintin?.

Daugiau informacijos

Diegiant ?Office 2010? 1 pakeitim? paket? (SP1) klaida 1935 arba 78F gali atsirasti d?l keleto pagrindini? prie?as?i?. Paprastai ji kyla, jei pradin? ?Office 2010? buvo ?diegta naudojant laikin?j? saugojimo ?rengin?.

Daugiau informacijos apie ?Office 2010? palaikym? rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
?Microsoft Office 2010? ir ?Microsoft Office 2007? palaikymas
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2553092 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 26 d. - Per?i?ra: 3.0
Rakta?od?iai: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbcip KB2553092

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com