วิธีแก้ไขข้อความ "คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่ได้เรียกใช้ Windows ของแท้" หลังจากที่คุณปรับรุ่น Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2553108 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

หลังจากที่ฉันปรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของฉันจาก Windows 7 Home Premier ไปเป็น Windows 7 Professional หรือไปเป็น Windows 7 Ultimate ฉันได้รับข้อความว่า คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไม่ได้เรียกใช้ Windows ของแท้ ฉันจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2675408
การแก้ไข

1. คลิก เริ่ม พิมพ์ services.msc ในกล่องค้นหา แล้วกด ENTER

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
25531912. คลิกขวาที่ การป้องกันซอฟต์แวร์ แล้วคลิก หยุด


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
25531923. คลิก เริ่ม แล้วคลิก คอมพิวเตอร์


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
25531954. ในแถบที่อยู่ ให้ใส่ %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform\ แล้วกด ENTER


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
25531965. คลิกขวาที่แฟ้ม tokens.dat แล้วคลิก ลบ


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
25531986. คลิก เริ่ม แล้วพิมพ์ cmd ในกล่องค้นหา คลิกขวาที่ cmd ในรายการ โปรแกรม แล้วคลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2553199เมื่อคุณได้รับพร้อมท์สำหรับการยืนยัน ให้คลิก ใช่


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
25532007. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์ slmgr /rilc แล้วกด ENTER


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
25532018. หน้าต่างต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ แล้วเริ่ม Windows 7


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2553202


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2553108 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 มิถุนายน 2557 - Revision: 4.1
ใช้กับ
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbprb kbtshoot kbexpertisebeginner kbstepbystep kbgraphxlink kbvideo KB2553108

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com