MS11-089: תיאור של עדכון האבטחה עבור Office Online 2010: 13 בדצמבר 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2553153
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-089. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=he&rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

כיצד להשיג את עדכון האבטחה

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת עדכון האבטחה עבור יישומי Microsoft Web.

תאריך פרסום: 13 בדצמבר 2011

לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

דרישות מוקדמות להחלת עדכון אבטחה זה

כדי להחיל את עדכון האבטחה, עליך להתקין תחילה את Microsoft Office Online 2010 במחשב.

פרטים על הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה.

במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל את המחשב מחדש.

כדי לצמצם את האפשרות לצורך בהפעלה מחדש, עצור את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים שעשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני שתתקין את עדכון האבטחה. למידע נוסף שיסביר את הסיבות שבגינן ייתכן שתידרש להפעיל מחדש את המחשב, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
887012 מדוע עשויה להופיע הנחיה להפעלה מחדש של המחשב לאחר התקנה של עדכון אבטחה במחשב מבוסס-Windows

מידע על החלפת עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה לא מחליף כל עדכון אבטחה קודם.

מידע על הסרה

לא ניתן להסיר את עדכון אבטחה זה.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
עבור כל הגירסאות הנתמכות של מהדורת x64 של Microsoft Office Online 2010
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Admin.ovsconfig.aspxNot Applicable8,31630-Aug-201106:02Not Applicable
Admin.wacadmin.resxNot Applicable20,00030-Aug-201106:02Not Applicable
Admin.waccore.resxNot Applicable20,64706-Apr-201113:18Not Applicable
Bootedit.jsNot Applicable840,24506-Oct-201106:16Not Applicable
Bootview.jsNot Applicable691,09806-Oct-201106:16Not Applicable
Editashtml.xmlNot Applicable2,46929-Aug-201122:52Not Applicable
Ewa.jsNot Applicable759,15006-Oct-201106:40Not Applicable
Getdata.ashxNot Applicable23230-Aug-201105:34Not Applicable
Links.xmlNot Applicable5,09730-Aug-201105:37Not Applicable
Livebooks.feature.microsoft.office.web.wac.dll14.0.6020.100079,74430-Aug-201106:02x86
Microsoft.office.server.powerpoint.core.interface.dll14.0.6015.100019,84030-Aug-201105:36x86
Microsoft.office.server.powerpoint.interface.data.dll14.0.6015.100063,36030-Aug-201105:36x86
Microsoft.office.server.powerpoint.interface.edit.dll14.0.6015.100051,07230-Aug-201105:36x86
Microsoft.office.server.powerpoint.interface.shared.dll14.0.6015.100063,36030-Aug-201105:36x86
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.adjacency.thmxNot Applicable53,41830-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.angles.thmxNot Applicable69,78430-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.apex.thmxNot Applicable259,11130-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.apothecary.thmxNot Applicable88,66230-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.aspect.thmxNot Applicable68,06930-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.austin.thmxNot Applicable95,80330-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.blacktie.thmxNot Applicable655,10730-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.calligraphy.thmxNot Applicable176,24430-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.civic.thmxNot Applicable101,39330-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.clarity.thmxNot Applicable67,06030-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.composite.thmxNot Applicable568,65330-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.concourse.thmxNot Applicable74,76530-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.core.dll14.0.6015.1000182,14430-Aug-201105:36x86
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.couture.thmxNot Applicable2,003,65230-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.crane.thmxNot Applicable179,17930-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.decatur.thmxNot Applicable156,95430-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.dragon.thmxNot Applicable226,69630-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.editappserverhost.exe14.0.6015.100042,88030-Aug-201105:36x86
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.elemental.thmxNot Applicable349,66330-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.equity.thmxNot Applicable69,47330-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.essential.thmxNot Applicable49,78430-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.executive.thmxNot Applicable55,11230-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.fan.thmxNot Applicable165,69030-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.flow.thmxNot Applicable65,70430-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.foundry.thmxNot Applicable63,50830-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.grace.thmxNot Applicable315,97530-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.grid.thmxNot Applicable53,98430-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.hardcover.thmxNot Applicable393,28130-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.horizon.thmxNot Applicable245,45130-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.hunting.thmxNot Applicable149,38430-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.interface.dll14.0.6015.100042,88030-Aug-201105:36x86
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.kilter.thmxNot Applicable86,34730-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.macro.thmxNot Applicable202,51130-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.median.thmxNot Applicable83,62330-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.metro.thmxNot Applicable80,62530-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.module.thmxNot Applicable88,12230-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.mylar.thmxNot Applicable270,12330-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.newsprint.thmxNot Applicable617,15930-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.opulent.thmxNot Applicable78,52130-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.oriel.thmxNot Applicable93,94030-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.origin.thmxNot Applicable87,05130-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.paper.thmxNot Applicable270,82230-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.perspective.thmxNot Applicable53,59430-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.phoenix.thmxNot Applicable153,67230-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.pushpin.thmxNot Applicable825,29430-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.scrollwork.thmxNot Applicable167,49830-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.shared.dll14.0.6020.100051,07230-Aug-201105:36x86
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.sketchbook.thmxNot Applicable980,11330-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.slipstream.thmxNot Applicable67,30430-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.soho.thmxNot Applicable856,01530-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.solstice.thmxNot Applicable74,91230-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.springtime.thmxNot Applicable577,00930-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.summer.thmxNot Applicable75,15530-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.technic.thmxNot Applicable68,99530-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.thatch.thmxNot Applicable89,46130-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.tradeshow.thmxNot Applicable56,68330-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.trek.thmxNot Applicable172,60430-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.urban.thmxNot Applicable64,62430-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.urbanpop.thmxNot Applicable113,73930-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.verve.thmxNot Applicable75,26430-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.waveform.thmxNot Applicable181,88930-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.web.dll14.0.6015.100083,84030-Aug-201105:36x86
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.web.intl.dll14.0.6015.100038,80030-Aug-201105:36x86
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.windinthepines.thmxNot Applicable568,92330-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.wistaria.thmxNot Applicable416,28030-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.wrapper.thmxNot Applicable156,51930-Aug-201105:34Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.sharepoint.dllhelp.xmlNot Applicable80,24629-Aug-201123:54Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.web.mobileui.dll14.0.6015.1000132,99230-Aug-201105:36x86
Microsoft.office.server.powerpoint.web.mosshost.dll14.0.6020.1000120,70430-Aug-201105:36x86
Microsoft.office.server.powerpoint.web.officemobile.dll14.0.6015.100022,40030-Aug-201105:36x86
Microsoft.office.server.powerpoint.web.services.dll14.0.6015.1000124,80030-Aug-201105:36x86
Microsoft.office.server.powerpoint.web.ui.dll14.0.6020.100071,55230-Aug-201105:36x86
Microsoft.office.web.box4.dll14.0.6020.1000747,39230-Aug-201106:02x86
Microsoft.office.web.common.dll14.0.6015.10001,144,70430-Aug-201101:49x86
Microsoft.office.web.common.intl.dll14.0.6015.100012,67230-Aug-201101:49x86
Microsoft.office.web.common.intl.resources.dll_103314.0.6015.100022,40030-Aug-201101:50Not Applicable
Microsoft.office.web.conversion.framework.dll14.0.6019.1000132,99230-Aug-201106:01x86
Microsoft.office.web.conversion.storage.dll14.0.6015.100083,84030-Aug-201106:01x86
Microsoft.office.web.conversion.viewerinterface.dll14.0.6015.100016,76830-Aug-201106:04x86
Microsoft.office.web.conversion.viewing.dll14.0.6109.500079,74430-Aug-201106:01x86
Microsoft.office.web.csiwrapper.dll14.0.6105.50002,354,04830-Aug-201106:01x64
Microsoft.office.web.environment.sharepoint.dll14.0.6024.1000857,98430-Aug-201106:02x86
Microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll14.0.6015.1000453,50430-Aug-201106:02x64
Microsoft.office.web.mobilewordviewer.dll14.0.6015.1000116,60830-Aug-201106:02x86
Microsoft.office.web.mobilewordviewer.intl.dll14.0.6015.100016,76830-Aug-201106:02x86
Microsoft.office.web.nativeutils.dll14.0.6009.1000136,57630-Aug-201101:48x64
Microsoft.office.web.officemobile.wordviewer.dll14.0.6015.100030,59230-Aug-201106:02x86
Microsoft.office.web.sandbox.dll14.0.6009.1000122,24830-Aug-201105:54x64
Microsoft.office.web.wireprotocol.dll14.0.6015.100083,84030-Aug-201106:01x86
Microsoft.office.web.wordviewer.dll14.0.6020.100051,07230-Aug-201106:03x86
Microsoft.office.wordcompanion.openxml.dll14.0.6015.10002,332,55230-Aug-201102:02x86
Mpptbroadcast.jsNot Applicable20,78206-Apr-201110:22Not Applicable
Powerpointbroadcasthostwsdl.aspxNot Applicable6,99906-Apr-201110:22Not Applicable
Powerpointbroadcasthost_1_0wsdl.aspxNot Applicable15,60906-Apr-201110:22Not Applicable
Powerpointframe.aspxNot Applicable1,93030-Aug-201105:36Not Applicable
Powerpointintl.jsNot Applicable62,88030-Aug-201105:37Not Applicable
Powerpointintl.js_1033Not Applicable62,88030-Aug-201105:37Not Applicable
Powerpointservicemanage.aspxNot Applicable6,39130-Aug-201105:36Not Applicable
Ppt.autofademsgbg.pngNot Applicable19506-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.autofademsgbg.png_1033Not Applicable19506-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.blank.pngNot Applicable8906-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.blank.png_1033Not Applicable8906-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.cluster.cssNot Applicable14,46230-Aug-201105:46Not Applicable
Ppt.cluster.css_1033Not Applicable14,46230-Aug-201105:46Not Applicable
Ppt.conversion.core.appserverhost.exe14.0.6015.100026,49630-Aug-201106:01x86
Ppt.conversion.cultures.office.odf14.0.6106.50004,297,56802-Sep-201109:11Not Applicable
Ppt.edit.exp_pdf_server.dll14.0.6112.5000130,93612-Oct-201115:24x64
Ppt.edit.exp_xps_server.dll14.0.6112.500072,05612-Oct-201115:24x64
Ppt.edit.gfxserver.dll14.0.6112.50002,526,06404-Oct-201120:55x64
Ppt.edit.links.xmlNot Applicable1,66830-Aug-201105:37Not Applicable
Ppt.edit.microsoft.office.server.powerpoint.core.webedit.dll14.0.6019.1000102,24030-Aug-201105:36x64
Ppt.edit.microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll14.0.6015.1000453,50430-Aug-201106:02x64
Ppt.edit.msores.dll14.0.6107.500072,521,60031-Aug-201107:58x64
Ppt.edit.msoserver.dll14.0.6112.500021,323,64812-Oct-201115:24x64
Ppt.edit.msptls.dll14.0.6112.50001,198,46404-Oct-201119:40x64
Ppt.edit.oartserver.dll14.0.6112.500029,827,95206-Oct-201105:57x64
Ppt.edit.ogl.dll14.0.6021.10002,098,54402-Sep-201109:09x64
Ppt.edit.ppserver.dll14.0.6112.50006,809,44006-Oct-201106:16x64
Ppt.edit.riched20.dll14.0.6015.10001,870,69630-Aug-201105:37x64
Ppt.edit.wac_usp10.dll_00021.626.7600.20796813,82429-Aug-201123:28Not Applicable
Ppt.gkpowerpoint.dll14.0.6106.50002,878,33629-Aug-201123:03x64
Ppt.hdot.pngNot Applicable12506-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.hdot.png_1033Not Applicable12506-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.layoutthumbs.pngNot Applicable7,52430-Aug-201105:48Not Applicable
Ppt.layoutthumbs.png_1033Not Applicable7,52430-Aug-201105:48Not Applicable
Ppt.microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll14.0.6015.1000453,50430-Aug-201106:02x64
Ppt.navtoolbarbg.pngNot Applicable2,82806-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.navtoolbarbg.png_1033Not Applicable2,82806-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.office.exp_pdf_server.dll14.0.6112.5000130,93612-Oct-201115:24x64
Ppt.office.exp_xps_server.dll14.0.6112.500072,05612-Oct-201115:24x64
Ppt.office.gfxserver.dll14.0.6112.50002,526,06404-Oct-201120:55x64
Ppt.office.msores.dll14.0.6107.500072,521,60031-Aug-201107:58x64
Ppt.office.msoserver.dll14.0.6112.500021,323,64812-Oct-201115:24x64
Ppt.office.msptls.dll14.0.6112.50001,198,46404-Oct-201119:40x64
Ppt.office.oartserver.dll14.0.6112.500029,827,95206-Oct-201105:57x64
Ppt.office.ogl.dll14.0.6021.10002,098,54402-Sep-201109:09x64
Ppt.office.riched20.dll14.0.6015.10001,870,69630-Aug-201105:37x64
Ppt.pat.pngNot Applicable14,17206-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.pat.png_1033Not Applicable14,17206-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.peat.pngNot Applicable558,85630-Aug-201105:42Not Applicable
Ppt.peat.png_1033Not Applicable558,85630-Aug-201105:42Not Applicable
Ppt.pegal.pngNot Applicable138,97206-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.pegal.png_1033Not Applicable138,97206-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.per.pngNot Applicable80,68330-Aug-201105:46Not Applicable
Ppt.per.png_1033Not Applicable80,68330-Aug-201105:46Not Applicable
Ppt.phpreview.pngNot Applicable1,31106-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.phpreview.png_1033Not Applicable1,31106-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.phthumb.pngNot Applicable36706-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.phthumb.png_1033Not Applicable36706-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.ppserver.dll14.0.6112.50006,809,44006-Oct-201106:16x64
Ppt.pptbgx.pngNot Applicable3,25006-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.pptbgx.png_1033Not Applicable3,25006-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.ppteditorbggradient.pngNot Applicable6,87006-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.ppteditorbggradient.png_1033Not Applicable6,87006-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.pptviewerbggradient.pngNot Applicable5,23906-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.pptviewerbggradient.png_1033Not Applicable5,23906-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.pptviewernotesgradient.pngNot Applicable2,81306-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.pptviewernotesgradient.png_1033Not Applicable2,81306-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.prt.pngNot Applicable46,68630-Aug-201105:46Not Applicable
Ppt.prt.png_1033Not Applicable46,68630-Aug-201105:46Not Applicable
Ppt.rbgbbg.pngNot Applicable17306-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.rbgbbg.png_1033Not Applicable17306-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.rbgrpbdr.pngNot Applicable17206-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.rbgrpbdr.png_1033Not Applicable17206-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.ribbonbg.pngNot Applicable3,05206-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.ribbonbg.png_1033Not Applicable3,05206-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.rmgrad16.pngNot Applicable11606-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.rmgrad16.png_1033Not Applicable11606-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.rmgrad16rtl.pngNot Applicable11406-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.rmgrad16rtl.png_1033Not Applicable11406-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.rsempty.gifNot Applicable22606-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.rsempty.gif_1033Not Applicable22606-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.rsfull.gifNot Applicable34206-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.rsfull.gif_1033Not Applicable34206-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.rshalf.gifNot Applicable34106-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.rshalf.gif_1033Not Applicable34106-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.search.pngNot Applicable3,36906-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.search.png_1033Not Applicable3,36906-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.slidemenusectionnormalbgNot Applicable2,81506-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.slidemenusectionnormalbg_1033Not Applicable2,81506-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.slidemenusectionselectedbgNot Applicable2,82206-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.slidemenusectionselectedbg_1033Not Applicable2,82206-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.slideshownextNot Applicable3,09006-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.slideshownext_1033Not Applicable3,09006-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.slideshowprevNot Applicable3,07906-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.slideshowprev_1033Not Applicable3,07906-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.stylesedit.cssNot Applicable26,47030-Aug-201105:37Not Applicable
Ppt.stylesedit.css_1033Not Applicable26,47030-Aug-201105:37Not Applicable
Ppt.stylesread.cssNot Applicable20,87630-Aug-201105:37Not Applicable
Ppt.stylesread.css_1033Not Applicable20,87630-Aug-201105:37Not Applicable
Ppt.stylesview.cssNot Applicable19,71530-Aug-201105:37Not Applicable
Ppt.stylesview.css_1033Not Applicable19,71530-Aug-201105:37Not Applicable
Ppt.tabfade.pngNot Applicable13206-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.tabfade.png_1033Not Applicable13206-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.toolbarbg.pngNot Applicable3,07806-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.toolbarbg.png_1033Not Applicable3,07806-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.usp10.dll1.626.7600.20796813,82429-Aug-201123:28x64
Ppt.vdot.pngNot Applicable13806-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.vdot.png_1033Not Applicable13806-Apr-201110:22Not Applicable
Ppt.webconversion.dll14.0.6019.1000104,80030-Aug-201105:36x64
Pptserveradmin.rsxNot Applicable5,70730-Aug-201105:37Not Applicable
Presentwsdl.aspxNot Applicable10,91106-Apr-201110:22Not Applicable
Printhandler.ashxNot Applicable20730-Aug-201105:34Not Applicable
Serverfilesexcelserver.xmlNot Applicable81229-Aug-201122:53Not Applicable
Serverfilespowerpoint.xmlNot Applicable1,76630-Aug-201105:37Not Applicable
Wac.autocorrectlist.1039.jsNot Applicable8,18430-Aug-201100:18Not Applicable
Wac.autocorrectlist.1069.jsNot Applicable3,54630-Aug-201100:18Not Applicable
Wac.autocorrectlist.1087.jsNot Applicable21,35130-Aug-201100:18Not Applicable
Wac.autocorrectlist.1094.jsNot Applicable4,75530-Aug-201100:18Not Applicable
Wac.autocorrectlist.1095.jsNot Applicable42,43230-Aug-201100:18Not Applicable
Wac.autocorrectlist.1097.jsNot Applicable10,25730-Aug-201100:18Not Applicable
Wac.autocorrectlist.1098.jsNot Applicable61,96530-Aug-201100:18Not Applicable
Wac.autocorrectlist.1099.jsNot Applicable28,18830-Aug-201100:18Not Applicable
Wac.autocorrectlist.1102.jsNot Applicable43,09530-Aug-201100:18Not Applicable
Wac.autocorrectlist.1106.jsNot Applicable18,00930-Aug-201100:18Not Applicable
Wac.autocorrectlist.2068.jsNot Applicable7,33030-Aug-201100:18Not Applicable
Wac.autocorrectlist.2074.jsNot Applicable19,24430-Aug-201100:18Not Applicable
Wac.autocorrectlist.2108.jsNot Applicable8,66430-Aug-201100:18Not Applicable
Wac.box4.jsNot Applicable1,586,21305-Oct-201106:56Not Applicable
Wac.commonui.intl.images.dialogtitle.png_1033Not Applicable2,82306-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.commonui.intl.images.favicon_onenote.ico_1033Not Applicable3,91806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.commonui.intl.images.favicon_ppt.ico_1033Not Applicable3,91806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.commonui.intl.images.favicon_word.ico_1033Not Applicable3,91806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.commonui.intl.images.leftcontentside.png_1033Not Applicable45706-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.commonui.intl.images.progress.gif_1033Not Applicable64406-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.commonui.intl.images.progress16.gif_1033Not Applicable47306-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.commonui.intl.images.rightcontentside.png_1033Not Applicable42406-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.conversion.biblio.style.apa.xslNot Applicable381,25630-Aug-201106:05Not Applicable
Wac.conversion.core.appserverhost.exe14.0.6015.100026,49630-Aug-201106:01x86
Wac.conversion.cultures.office.odf14.0.6106.50004,297,56802-Sep-201109:11Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108:42x64
Wac.conversion.proof.mshy2_ct.lex14.0.6015.1000363,00802-Sep-201108:42Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108:42x64
Wac.conversion.proof.mshy2_cz.lex14.0.6015.1000292,35202-Sep-201108:42Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_da.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108:42x64
Wac.conversion.proof.mshy2_da.lex14.0.6015.10001,554,94402-Sep-201108:42Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_en.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108:42x64
Wac.conversion.proof.mshy2_en.lex14.0.6015.1000475,64802-Sep-201108:42Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_es.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108:42x64
Wac.conversion.proof.mshy2_es.lex14.0.6015.1000145,40802-Sep-201108:42Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108:42x64
Wac.conversion.proof.mshy2_fr.lex14.0.6015.1000278,01602-Sep-201108:42Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108:42x64
Wac.conversion.proof.mshy2_ge.lex14.0.6015.10001,558,01602-Sep-201108:42Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_it.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108:42x64
Wac.conversion.proof.mshy2_it.lex14.0.6015.1000275,45602-Sep-201108:42Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108:42x64
Wac.conversion.proof.mshy2_nb.lex14.0.6015.10002,655,74402-Sep-201108:42Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108:42x64
Wac.conversion.proof.mshy2_nl.lex14.0.6015.10001,476,09602-Sep-201108:42Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_no.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108:42x64
Wac.conversion.proof.mshy2_no.lex14.0.6015.10001,645,05602-Sep-201108:42Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108:42x64
Wac.conversion.proof.mshy2_pb.lex14.0.6015.1000635,90402-Sep-201108:42Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108:42x64
Wac.conversion.proof.mshy2_pl.lex14.0.6015.1000374,78402-Sep-201108:42Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108:42x64
Wac.conversion.proof.mshy2_pt.lex14.0.6015.1000836,60802-Sep-201108:42Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108:42x64
Wac.conversion.proof.mshy2_ru.lex14.0.6015.1000374,78402-Sep-201108:42Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108:42x64
Wac.conversion.proof.mshy2_sw.lex14.0.6015.10002,588,67202-Sep-201108:42Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll14.0.6015.1000223,62402-Sep-201108:42x64
Wac.conversion.proof.mshy2_tr.lex14.0.6015.1000391,16802-Sep-201108:42Not Applicable
Wac.conversion.webservice.web.configNot Applicable3,11930-Aug-201106:01Not Applicable
Wac.external.cui.jsNot Applicable351,98830-Aug-201106:05Not Applicable
Wac.external.cuitoolbar.jsNot Applicable158,10230-Aug-201106:05Not Applicable
Wac.intl.box4intl.js_1033Not Applicable54,84630-Aug-201106:03Not Applicable
Wac.intl.commonintl.js_1033Not Applicable36,72730-Aug-201101:50Not Applicable
Wac.intl.cui.css_1033Not Applicable37,45406-Apr-201110:10Not Applicable
Wac.intl.cuioverride.css_1033Not Applicable93630-Aug-201101:50Not Applicable
Wac.intl.cuitoolbar.css_1033Not Applicable16,92106-Apr-201110:10Not Applicable
Wac.intl.debug.css_1033Not Applicable1,80506-Apr-201110:45Not Applicable
Wac.intl.editsurface.css_1033Not Applicable1,06730-Aug-201106:03Not Applicable
Wac.intl.frame.css_1033Not Applicable9,87830-Aug-201101:50Not Applicable
Wac.intl.onenote.css_1033Not Applicable23,04030-Aug-201106:03Not Applicable
Wac.intl.rbgbbg.png_1033Not Applicable17306-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.intl.rbgrpbdr.png_1033Not Applicable17206-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.intl.ribbonbg.png_1033Not Applicable3,05206-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.intl.rmgrad16.png_1033Not Applicable11606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.intl.rmgrad16rtl.png_1033Not Applicable11406-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.intl.tabfade.png_1033Not Applicable13206-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.intl.toolbarbg.png_1033Not Applicable3,07806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.intl.word.css_1033Not Applicable9,41730-Aug-201106:03Not Applicable
Wac.intl.wordviewerintl.js_1033Not Applicable6,18430-Aug-201106:03Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.activesectgradient.png_1033Not Applicable16406-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.blank.png_1033Not Applicable4906-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.columnselect.cur_1033Not Applicable2,23806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.grabby.png_1033Not Applicable11206-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.navigationpanegradient.png_1033Not Applicable2,80806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.navigationpanegradient_rtl.png_1033Not Applicable2,82406-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.phpreview.png_1033Not Applicable1,31106-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.phthumb.png_1033Not Applicable36706-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.resize.png_1033Not Applicable2,89506-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.rsempty.gif_1033Not Applicable22606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.rsfull.gif_1033Not Applicable34206-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.rshalf.gif_1033Not Applicable34106-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.search.png_1033Not Applicable3,36906-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.sectiongroupexithoverhs.png_1033Not Applicable27006-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.sectiongroupexiths.png_1033Not Applicable26806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.sectiongrouphs.png_1033Not Applicable48806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.squiggly.gif_1033Not Applicable5506-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.100_16_n.png_1033Not Applicable42106-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.101_16_n.png_1033Not Applicable41706-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.102_16_n.png_1033Not Applicable42506-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.103_16_n.png_1033Not Applicable42806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.104_16_n.png_1033Not Applicable41506-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.105_16_n.png_1033Not Applicable42806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.106_16_n.png_1033Not Applicable46006-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.107_16_n.png_1033Not Applicable63806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.108_16_n.png_1033Not Applicable73306-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.109_16_n.png_1033Not Applicable66006-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.10_16_m.png_1033Not Applicable29,96506-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.10_16_n.png_1033Not Applicable57406-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.110_16_n.png_1033Not Applicable1,03106-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.111_16_n.png_1033Not Applicable88106-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1033Not Applicable47306-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.113_16_n.png_1033Not Applicable1,01606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.114_16_n.png_1033Not Applicable75006-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.115_16_n.png_1033Not Applicable78106-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.116_16_n.png_1033Not Applicable74006-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.117_16_n.png_1033Not Applicable63806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.118_16_n.png_1033Not Applicable70306-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.119_16_n.png_1033Not Applicable63606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.11_16_m.png_1033Not Applicable29,97306-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.11_16_n.png_1033Not Applicable56306-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.120_16_n.png_1033Not Applicable91206-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.121_16_n.png_1033Not Applicable65206-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.122_16_n.png_1033Not Applicable67406-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.123_16_n.png_1033Not Applicable72306-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.124_16_n.png_1033Not Applicable90306-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.125_16_n.png_1033Not Applicable99706-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.126_16_n.png_1033Not Applicable87606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.127_16_n.png_1033Not Applicable72206-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.128_16_n.png_1033Not Applicable53906-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.129_16_n.png_1033Not Applicable77306-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.12_16_m.png_1033Not Applicable29,96706-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.12_16_n.png_1033Not Applicable56206-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.130_16_n.png_1033Not Applicable64806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.131_16_n.png_1033Not Applicable73206-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.132_16_n.png_1033Not Applicable79606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.133_16_n.png_1033Not Applicable87906-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.134_16_n.png_1033Not Applicable47106-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.135_16_n.png_1033Not Applicable90606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.136_16_n.png_1033Not Applicable59206-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.137_16_n.png_1033Not Applicable67906-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.138_16_n.png_1033Not Applicable76106-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.139_16_n.png_1033Not Applicable80606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.13_16_n.png_1033Not Applicable66606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.140_16_n.png_1033Not Applicable80006-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.141_16_n.png_1033Not Applicable86406-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.142_16_n.png_1033Not Applicable85006-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.143_16_n.png_1033Not Applicable84406-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.14_16_n.png_1033Not Applicable75206-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.15_16_n.png_1033Not Applicable62706-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.16_16_n.png_1033Not Applicable61406-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.17_16_n.png_1033Not Applicable45906-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.18_16_n.png_1033Not Applicable67606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.19_16_n.png_1033Not Applicable77906-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.1_16_m.png_1033Not Applicable29,06806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.1_16_n.png_1033Not Applicable37706-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.20_16_n.png_1033Not Applicable82806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.21_16_n.png_1033Not Applicable59706-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.22_16_n.png_1033Not Applicable78306-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1033Not Applicable66206-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.24_16_n.png_1033Not Applicable88206-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.25_16_n.png_1033Not Applicable1,00106-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.26_16_n.png_1033Not Applicable90506-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.27_16_n.png_1033Not Applicable67406-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.28_16_m.png_1033Not Applicable29,70806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.28_16_n.png_1033Not Applicable28,43406-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.29_16_n.png_1033Not Applicable90806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.2_16_m.png_1033Not Applicable29,00406-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.2_16_n.png_1033Not Applicable36006-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.30_16_m.png_1033Not Applicable29,70506-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.30_16_n.png_1033Not Applicable28,43906-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.31_16_n.png_1033Not Applicable94806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.32_16_m.png_1033Not Applicable29,70506-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.32_16_n.png_1033Not Applicable28,25606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.33_16_n.png_1033Not Applicable95406-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.34_16_n.png_1033Not Applicable59706-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.35_16_n.png_1033Not Applicable51606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.36_16_n.png_1033Not Applicable90006-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.37_16_n.png_1033Not Applicable69106-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.38_16_n.png_1033Not Applicable63906-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.39_16_n.png_1033Not Applicable96306-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.3_16_m.png_1033Not Applicable29,05806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.3_16_n.png_1033Not Applicable37306-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.40_16_n.png_1033Not Applicable65906-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.41_16_n.png_1033Not Applicable72106-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.42_16_n.png_1033Not Applicable88806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.43_16_n.png_1033Not Applicable70406-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.44_16_n.png_1033Not Applicable81406-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.45_16_n.png_1033Not Applicable67406-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.46_16_n.png_1033Not Applicable69506-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.47_16_n.png_1033Not Applicable59806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.48_16_m.png_1033Not Applicable30,56206-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.48_16_n.png_1033Not Applicable28,39906-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.49_16_n.png_1033Not Applicable92906-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.4_16_m.png_1033Not Applicable28,37806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.4_16_n.png_1033Not Applicable65506-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.50_16_m.png_1033Not Applicable29,65306-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.50_16_n.png_1033Not Applicable29,38506-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.51_16_n.png_1033Not Applicable96306-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.52_16_m.png_1033Not Applicable29,34606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.52_16_n.png_1033Not Applicable27,41206-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.53_16_n.png_1033Not Applicable96606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.54_16_n.png_1033Not Applicable61206-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.55_16_n.png_1033Not Applicable51406-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.56_16_n.png_1033Not Applicable90306-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.57_16_n.png_1033Not Applicable70706-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.58_16_n.png_1033Not Applicable64906-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.59_16_n.png_1033Not Applicable61306-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.5_16_m.png_1033Not Applicable29,37506-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.5_16_n.png_1033Not Applicable65006-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.60_16_n.png_1033Not Applicable95906-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.61_16_n.png_1033Not Applicable65806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.62_16_n.png_1033Not Applicable73006-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.63_16_n.png_1033Not Applicable90006-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.64_16_n.png_1033Not Applicable69206-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.65_16_n.png_1033Not Applicable81806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.66_16_n.png_1033Not Applicable68306-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.67_16_n.png_1033Not Applicable67006-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.68_16_n.png_1033Not Applicable56006-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.69_16_m.png_1033Not Applicable28,85006-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.69_16_n.png_1033Not Applicable27,54006-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.6_16_m.png_1033Not Applicable28,39406-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.6_16_n.png_1033Not Applicable65506-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.70_16_n.png_1033Not Applicable88306-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.71_16_m.png_1033Not Applicable28,88106-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.71_16_n.png_1033Not Applicable27,54706-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.72_16_n.png_1033Not Applicable91606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.73_16_m.png_1033Not Applicable30,74506-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.73_16_n.png_1033Not Applicable27,53706-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.74_16_n.png_1033Not Applicable92006-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.75_16_n.png_1033Not Applicable61806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.76_16_n.png_1033Not Applicable51006-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.77_16_n.png_1033Not Applicable86506-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.78_16_n.png_1033Not Applicable68706-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.79_16_n.png_1033Not Applicable63606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.7_16_m.png_1033Not Applicable29,20006-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.7_16_n.png_1033Not Applicable57406-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.80_16_n.png_1033Not Applicable59806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.81_16_n.png_1033Not Applicable92306-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.82_16_n.png_1033Not Applicable70506-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.83_16_n.png_1033Not Applicable89406-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.84_16_n.png_1033Not Applicable67306-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.85_16_n.png_1033Not Applicable79606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.86_16_n.png_1033Not Applicable65906-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.87_16_n.png_1033Not Applicable70406-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.88_16_n.png_1033Not Applicable61106-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.89_16_m.png_1033Not Applicable43606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.89_16_n.png_1033Not Applicable66006-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.8_16_m.png_1033Not Applicable29,67606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.8_16_n.png_1033Not Applicable57006-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.90_16_m.png_1033Not Applicable43606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.90_16_n.png_1033Not Applicable67206-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.91_16_m.png_1033Not Applicable43606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.91_16_n.png_1033Not Applicable66906-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.92_16_m.png_1033Not Applicable43606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.92_16_n.png_1033Not Applicable66906-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.93_16_m.png_1033Not Applicable43606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.93_16_n.png_1033Not Applicable66906-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.94_16_m.png_1033Not Applicable30,29706-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.94_16_n.png_1033Not Applicable68906-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.95_16_m.png_1033Not Applicable28,55406-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.95_16_n.png_1033Not Applicable70106-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.96_16_m.png_1033Not Applicable28,54806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.96_16_n.png_1033Not Applicable70106-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.97_16_m.png_1033Not Applicable29,70106-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.97_16_n.png_1033Not Applicable64306-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.98_16_m.png_1033Not Applicable29,37506-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.98_16_n.png_1033Not Applicable65006-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.99_16_m.png_1033Not Applicable29,67506-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.99_16_n.png_1033Not Applicable64606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.9_16_m.png_1033Not Applicable29,95706-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.9_16_n.png_1033Not Applicable57206-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.cui.css_1033Not Applicable37,45406-Apr-201110:10Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.cuioverride.css_1033Not Applicable93630-Aug-201101:50Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.one.png_1033Not Applicable105,49130-Aug-201105:46Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.onenotebgx.png_1033Not Applicable3,16106-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.on_cluster.css_1033Not Applicable7,63730-Aug-201105:46Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.rbgbbg.png_1033Not Applicable17306-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.rbgrpbdr.png_1033Not Applicable17206-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.ribbonbg.png_1033Not Applicable3,05206-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.rmgrad16.png_1033Not Applicable11606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.rmgrad16rtl.png_1033Not Applicable11406-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.selectedbg.png_1033Not Applicable19506-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.tabfade.png_1033Not Applicable13206-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.toolbarbg.png_1033Not Applicable3,07806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.we.png_1033Not Applicable85,50130-Aug-201105:46Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.we_cluster.css_1033Not Applicable5,53630-Aug-201105:46Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.wordbgx.png_1033Not Applicable3,43806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll14.0.6015.1000453,50430-Aug-201106:02x64
Wac.office.exp_pdf_server.dll14.0.6112.5000130,93612-Oct-201115:24x64
Wac.office.exp_xps_server.dll14.0.6112.500072,05612-Oct-201115:24x64
Wac.office.gfxserver.dll14.0.6112.50002,526,06404-Oct-201120:55x64
Wac.office.msores.dll14.0.6107.500072,521,60031-Aug-201107:58x64
Wac.office.msoserver.dll14.0.6112.500021,323,64812-Oct-201115:24x64
Wac.office.msptls.dll14.0.6112.50001,198,46404-Oct-201119:40x64
Wac.office.oartserver.dll14.0.6112.500029,827,95206-Oct-201105:57x64
Wac.office.ogl.dll14.0.6021.10002,098,54402-Sep-201109:09x64
Wac.office.onenoteserverutil.dll14.0.6106.50002,442,11202-Sep-201109:15x64
Wac.office.riched20.dll14.0.6015.10001,870,69630-Aug-201105:37x64
Wac.officemobile.wordwacflthost.dll14.0.6107.500088,93630-Aug-201106:03x64
Wac.onenoteframe.aspxNot Applicable1,13330-Aug-201106:02Not Applicable
Wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf14.0.6106.50004,297,56802-Sep-201109:11Not Applicable
Wac.proofing.core.dll14.0.6015.100051,07230-Aug-201106:02x86
Wac.proofing.types.dll14.0.6015.100015,23230-Aug-201106:02x86
Wac.rsxNot Applicable20,64706-Apr-201113:18Not Applicable
Wac.rsx_1033Not Applicable15,76630-Aug-201106:03Not Applicable
Wac.webservice.wacofficeonlineproxy.ashxNot Applicable19930-Aug-201101:45Not Applicable
Wac.word.gkword.dll14.0.6106.50003,278,20829-Aug-201123:03x64
Wac.word.sword.dll14.0.6112.50007,539,56006-Oct-201106:14x64
Wac.word.wacword.dll14.0.6112.500060,28806-Oct-201106:14x64
Wac.wordeditorframe.aspxNot Applicable1,15330-Aug-201106:02Not Applicable
Wac.wordviewer.images.intl.bggradient.png_1033Not Applicable6,13706-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.wordviewer.images.intl.toolbarbg.png_1033Not Applicable3,07806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.wordviewer.links.xmlNot Applicable4,23930-Aug-201106:02Not Applicable
Wac.wordviewer.ribbon.cuioverride.cssNot Applicable93630-Aug-201101:50Not Applicable
Wac.wordviewer.ribbon.cuitoolbar.cssNot Applicable16,92106-Apr-201110:10Not Applicable
Wac.wordviewer.ribbon.ribbonbg.pngNot Applicable3,05206-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.wordviewer.ribbon.rmgrad16.pngNot Applicable11606-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.wordviewer.ribbon.rmgrad16rtl.pngNot Applicable11406-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.wordviewer.ribbon.selectedbg.pngNot Applicable19506-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.wordviewer.ribbon.wordbgx.pngNot Applicable3,43806-Apr-201110:22Not Applicable
Wac.wordviewer.ribbon.wv.pngNot Applicable45,45530-Aug-201105:46Not Applicable
Wac.wordviewer.ribbon.wv_cluster.cssNot Applicable2,61030-Aug-201105:47Not Applicable
Wac.wordviewer.serverfilesword.xmlNot Applicable1,18830-Aug-201106:02Not Applicable
Waccore.resxNot Applicable15,76630-Aug-201106:03Not Applicable
Wac_usp10.dll1.626.7600.20796813,82429-Aug-201123:28Not Applicable
Wordviewer.wordviewer.cssNot Applicable7,31406-Apr-201110:08Not Applicable
Wordviewer.wordviewer.jsNot Applicable492,28205-Oct-201106:57Not Applicable
Wordviewer.wordviewerframe.aspxNot Applicable1,13930-Aug-201106:02Not Applicable

מאפיינים

Article ID: 2553153 - Last Review: יום חמישי 17 אפריל 2014 - Revision: 4.1
מילות מפתח 
kbqfe kbexpertiseinter kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbsurveynew KB2553153

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com