MS13-013: תיאור של עדכון האבטחה עבור FAST Search Server 2010 for SharePoint Service Pack 1: 12.02.13

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2553234 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS13-013. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע נוסף

בנוסף לפגיעויות האבטחה שעדכון אבטחה זה פותר, ניתן פתרון גם לבעיה הבאה שאינה קשורה לאבטחה:
  • מאפייני הבעיה
    מרווח הזמן לסינכרון הוא פרמטר הניתן להגדרה. עם זאת, הוא אינו פועל כמצופה בתרחישים מסוימים. במקרים אלה, תהליך חיתוך הסינכרון אינו מקבל את שינויי התצורה של ?syncIntervalMinutes?. מצב זה עשוי להשפיע על לקוחות בעלי דרישה לרענון בקצב גבוה יותר עבור סינכרון מסמכים על-ידי קבוצות משתמשים.

    פתרון הבעיה
    עדכון זה מחיל שינוי עבור תדירות חיתוך הסינכרון בקובץ Microsoft.sharepoint.search.extended.security.trimingsync.exe.config.  

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

מידע על הורדה

עדכון זה זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

עדכון אבטחה עבור Microsoft FAST Search Server 2010 (KB2553234)

מידע על התקנה

חשוב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה בכל שרתי FAST, עליך להפעיל את הכלי PSconfig כדי להשלים את ההתקנה. לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בכלי PSconfig, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft TechNet:

התקנת עדכון תוכנה

דרישות מוקדמות להחלת עדכון אבטחה זה

כדי להחיל עדכון אבטחה זה, עליך להתקין תחילה את Service Pack 1 עבור Microsoft FAST Search Server 2010 עבור SharePoint במחשב.

לקבלת מידע נוסף על אופן הקבלה של service pack זה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
2460039 תיאור של FAST Search Server 2010 for SharePoint SP1

פרטים על הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה.

במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל את המחשב מחדש.

כדי לצמצם את האפשרות לצורך בהפעלה מחדש, עצור את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים שעשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני שתתקין את עדכון האבטחה. למידע נוסף שיסביר את הסיבות שבגינן ייתכן שתידרש להפעיל מחדש את המחשב, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
887012 מדוע עשויה להופיע הנחיה להפעלה מחדש של המחשב לאחר התקנה של עדכון אבטחה במחשב מבוסס-Windows

מידע על הסרה

לא ניתן להסיר את עדכון אבטחה זה.

מידע על החלפה של עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה שלהלן:
2553402 MS12-067: תיאור של עדכון האבטחה עבור FAST Search Server 2010 for SharePoint Service Pack 1: 09.10.12

פרטי קבצים

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
הגירסה האנגלית של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Adinit.datNot Applicable260,53106-Apr-201110:12Not Applicable
Administration.keywords.queryprocessor.dll14.0.334.263,90430-Aug-201105:41x86
Administration_services.dll114.0.334.11447,84029-Nov-201100:29Not Applicable
Adminservice.exe.config.templateNot Applicable93,43530-Aug-201105:38Not Applicable
Cctk.jarNot Applicable223,35229-Nov-201100:28Not Applicable
Cmmap000.binNot Applicable380,91706-Jun-201216:52Not Applicable
Configserver.exe14.0.334.111,053,02429-Nov-201100:29x64
Contentdistributor.exe14.0.334.132,482,47225-Apr-201217:45x64
Converter_rules.xmlNot Applicable82,79706-Jun-201216:52Not Applicable
Customsecurity.iniNot Applicable80025-Apr-201217:44Not Applicable
Customsecurity1.ps1Not Applicable34,64829-Aug-201210:16Not Applicable
Customsecuritytrimming.pycNot Applicable28,09208-Jan-201314:26Not Applicable
Customsecuritytrimming.xmlNot Applicable3,28029-Nov-201100:24Not Applicable
Dbutil.dll14.0.334.1118,27229-Nov-201100:29x86
Dewp.dll8.3.7.0299,91206-Jun-201216:52x64
Docexport.exe14.0.334.1476,95206-Jun-201218:25x64
Ecmtaxonomy.pyc1Not Applicable4,72529-Nov-201100:28Not Applicable
Exihtml.dll8.3.7.014,72806-Jun-201216:52x64
Exitext.dll8.3.7.014,72806-Jun-201216:52x64
Exixml.dll8.3.7.014,72806-Jun-201216:51x64
Exixml2.dllNot Applicable006-Jun-201216:52Not Applicable
Exixml3.dllNot Applicable006-Jun-201216:52Not Applicable
Expage.dll8.3.7.042,88806-Jun-201216:52x64
Fdispatch.exe14.0.334.1410,134,68006-Jun-201218:25x64
Featureextractorlib.dll14.0.334.11454,49629-Nov-201100:29x64
Fixmlfeeder.exe14.0.334.111,650,52829-Nov-201100:29x64
Fixmlindex.exe14.0.334.123,345,88808-Feb-201210:35x64
Format.pycNot Applicable13,76806-Jun-201216:52Not Applicable
Fsearch.exe14.0.334.1514,953,09629-Aug-201210:16x64
Genfixml.pycNot Applicable23,25529-Nov-201100:28Not Applicable
Html.pycNot Applicable24,95225-Apr-201217:44Not Applicable
Html.xmlNot Applicable6,07825-Apr-201217:44Not Applicable
Ibfpx2.flt8.3.7.17198,74420-Sep-201210:19Not Applicable
Ibgp42.flt8.3.7.037,57606-Jun-201216:52Not Applicable
Ibjpg2.flt8.3.7.22371,60808-Jan-201314:26Not Applicable
Ibpcd2.flt8.3.7.0165,06406-Jun-201216:52Not Applicable
Ibpsd2.flt8.3.7.037,57606-Jun-201216:52Not Applicable
Ibxbm2.flt8.3.7.031,94406-Jun-201216:52Not Applicable
Ibxpm2.flt8.3.7.9565,42420-Sep-201210:19Not Applicable
Ibxwd2.flt8.3.7.033,99206-Jun-201216:52Not Applicable
Imcd32.flt8.3.7.0115,40006-Jun-201216:52Not Applicable
Imcd42.flt8.3.7.0134,34406-Jun-201216:52Not Applicable
Imcd52.flt8.3.7.0135,88006-Jun-201216:52Not Applicable
Imcd62.flt8.3.7.171156,08820-Sep-201210:19Not Applicable
Imcd72.flt8.3.7.171274,36020-Sep-201210:20Not Applicable
Imcd82.flt8.3.7.171274,36020-Sep-201210:20Not Applicable
Imcdr2.flt8.3.7.17130,13620-Sep-201210:20Not Applicable
Imcm52.flt8.3.7.057,54406-Jun-201216:52Not Applicable
Imcm72.flt8.3.7.0110,79206-Jun-201216:52Not Applicable
Imcmx2.flt8.3.7.027,84806-Jun-201216:52Not Applicable
Imdsf2.flt8.3.7.0161,48006-Jun-201216:52Not Applicable
Imfmv2.flt8.3.7.063,68806-Jun-201216:52Not Applicable
Imgdf2.flt8.3.7.070,85606-Jun-201216:52Not Applicable
Imgem2.flt8.3.7.051,40006-Jun-201216:52Not Applicable
Imigs2.flt8.3.7.156117,68820-Sep-201210:20Not Applicable
Immet2.flt8.3.7.0114,37606-Jun-201216:52Not Applicable
Impif2.flt8.3.7.066,24806-Jun-201216:52Not Applicable
Impsi2.flt8.3.7.1562,057,14420-Sep-201210:20Not Applicable
Impsz2.flt8.3.7.030,92006-Jun-201216:52Not Applicable
Imps_2.flt8.3.7.156117,68820-Sep-201210:20Not Applicable
Imrnd2.flt8.3.7.034,50406-Jun-201216:52Not Applicable
Indexer.exe14.0.334.125,095,26408-Feb-201210:35x64
Iphgw2.flt8.3.7.0213,70406-Jun-201216:52Not Applicable
Isgdi32.dll8.3.7.1561,376,68820-Sep-201210:20x64
Jdbcconnector.jarNot Applicable121,77629-Nov-201100:28Not Applicable
Libxml2.dllNot Applicable1,342,46429-Aug-201210:15x64
Lotusnotesconnector.jarNot Applicable141,49308-Feb-201207:44Not Applicable
Lotusnotestemplate.xmlNot Applicable11,99108-Feb-201207:44Not Applicable
Lowercase.exe14.0.326.02,462,62430-Aug-201105:39x64
Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll14.0.334.11326,49629-Nov-201100:29x86
Microsoft.sharepoint.search.extended.security.adminlibrary.dll14.0.334.11134,49629-Nov-201100:29x86
Microsoft.sharepoint.search.extended.security.adminservice.exe14.0.334.1119,80829-Nov-201100:29x86
Microsoft.sharepoint.search.extended.security.base.dll14.0.334.11131,93629-Nov-201100:29x86
Microsoft.sharepoint.search.extended.security.dll14.0.334.11142,17629-Nov-201100:29x86
Microsoft.sharepoint.search.extended.security.postfiltergenerator.dll14.0.334.1116,67213-Dec-201110:15x86
Microsoft.sharepoint.search.extended.security.trimmingrp.dllNot Applicable227,61613-Dec-201110:15x64
Microsoft.sharepoint.search.extended.security.trimmingsync.exe14.0.334.1851,26408-Jan-201316:03x86
Microsoft.sharepoint.search.extended.security.trimmingsync.exe.configNot Applicable6,74625-Apr-201217:44Not Applicable
Microsoft.sharepoint.search.extended.utils.dll14.0.334.1126,97629-Nov-201100:30x86
Monitoringservice.exe14.0.334.11197,47229-Nov-201100:30x86
Monitoringserviceconfig.exe14.0.334.11200,03229-Nov-201100:30x86
Ocemul.dll8.3.7.037,25606-Jun-201216:52x64
Oswin64.dll8.3.7.052,61606-Jun-201216:52x64
Powershell.commands.dll.config.templateNot Applicable1,12230-Aug-201105:38Not Applicable
Pylangid.pyd14.0.334.13299,67225-Apr-201217:45Not Applicable
Pystellent.pyd14.0.334.1481,56006-Jun-201218:25Not Applicable
Qrproxyservice.exe14.0.334.1129,53629-Nov-201100:30x86
Qrserver.exe14.0.334.1411,597,97606-Jun-201218:25x64
Restore.ps1Not Applicable49,48229-Nov-201100:30Not Applicable
Rpf_config.xmlNot Applicable1,73729-Nov-201100:28Not Applicable
Rtsoutput.pycNot Applicable19,53829-Nov-201100:28Not Applicable
Rtsoutput.xmlNot Applicable2,52329-Nov-201100:28Not Applicable
Sccch.dll8.3.7.17191,56820-Sep-201210:20x64
Sccda.dll8.3.7.16120,71206-Jun-201216:52x64
Sccdu.dll8.3.7.239433,07208-Jan-201314:26x64
Sccex.dll8.3.7.048,00806-Jun-201216:52x64
Sccexind.dll8.3.7.096,14406-Jun-201216:51x64
Sccexind2.dllNot Applicable006-Jun-201216:52Not Applicable
Sccexind3.dllNot Applicable006-Jun-201216:52Not Applicable
Sccfa.dll8.3.7.17184,91220-Sep-201210:20x64
Sccfi.dll8.3.7.159179,12020-Sep-201210:20x64
Sccfmt.dll8.3.7.065,41606-Jun-201216:52x64
Sccfut.dll8.3.7.110573,83220-Sep-201210:20x64
Sccind.dll8.3.7.1657,22406-Jun-201216:52x64
Scclo.dll8.3.7.0150,92006-Jun-201216:52x64
Sccole2.dll8.3.7.033,16006-Jun-201216:52x64
Sccut.dll8.3.7.200788,40020-Sep-201210:20x64
Security.monitors.user.claims.dll14.0.334.1554,40829-Aug-201210:16x86
Security.workerlibrary.dll14.0.334.11202,08029-Nov-201100:30x86
Security.workerservice.exe14.0.334.1121,34429-Nov-201100:30x86
Security.workerservice.exe.configNot Applicable114,55929-Nov-201100:27Not Applicable
Tokenization.xml1Not Applicable63,92410-Oct-201223:54Not Applicable
Vsacad.dll.disabledNot Applicable006-Jun-201216:52Not Applicable
Vsacd2.dll8.3.7.014,485,89606-Jun-201216:52x64
Vsacs.dll8.3.7.040,32806-Jun-201216:52x64
Vsami.dll8.3.7.17190,03220-Sep-201210:20x64
Vsarc.dll8.3.7.022,92006-Jun-201216:51x64
Vsasf.dll8.3.7.053,64006-Jun-201216:52x64
Vsbdr.dll8.3.7.032,13606-Jun-201216:52x64
Vsbmp.dll8.3.7.033,16006-Jun-201216:52x64
Vscgm.dll8.3.7.066,44006-Jun-201216:52x64
Vsdbs.dll8.3.7.029,06406-Jun-201216:52x64
Vsdez.dll8.3.7.031,62406-Jun-201216:52x64
Vsdif.dll8.3.7.025,99206-Jun-201216:52x64
Vsdrw.dll8.3.7.035,72006-Jun-201216:52x64
Vsdx.dll8.3.7.030,60006-Jun-201216:52x64
Vsdxla.dll8.3.7.030,60006-Jun-201216:52x64
Vsdxlm.dll8.3.7.084,36006-Jun-201216:52x64
Vsemf.dll8.3.7.064,90406-Jun-201216:52x64
Vsen4.dll8.3.7.033,67206-Jun-201216:52x64
Vsens.dll8.3.7.033,67206-Jun-201216:52x64
Vsenw.dll8.3.7.030,60006-Jun-201216:52x64
Vseps.dll8.3.7.022,40806-Jun-201216:52x64
Vseshr.dll8.3.7.207222,64008-Jan-201314:26x64
Vsexe2.dll8.3.7.064,90406-Jun-201216:52x64
Vsfax.dll8.3.7.024,45606-Jun-201216:52x64
Vsfcd.dll8.3.7.028,04006-Jun-201216:52x64
Vsfcs.dll8.3.7.035,72006-Jun-201216:52x64
Vsfft.dll8.3.7.030,60006-Jun-201216:52x64
Vsflw.dll8.3.7.0215,43206-Jun-201216:52x64
Vsfwk.dll8.3.7.064,90406-Jun-201216:52x64
Vsgdsf.dll8.3.7.096,13606-Jun-201216:52x64
Vsgif.dll8.3.7.030,08806-Jun-201216:52x64
Vsgzip.dll8.3.7.040,84006-Jun-201216:52x64
Vshgs.dll8.3.7.055,68806-Jun-201216:52x64
Vshtml.dll8.3.7.156186,80020-Sep-201210:20x64
Vshwp.dll8.3.7.156130,99220-Sep-201210:20x64
Vshwp2.dll8.3.7.156208,30420-Sep-201210:20x64
Vsich.dll8.3.7.156207,28020-Sep-201210:20x64
Vsich6.dll8.3.7.076,68006-Jun-201216:52x64
Vsid3.dll8.3.7.054,15206-Jun-201216:52x64
Vsimg.dll8.3.7.024,96806-Jun-201216:52x64
Vsindd.dll8.3.7.022,92006-Jun-201216:52x64
Vsinx.dll8.3.7.019,84806-Jun-201216:52x64
Vsiwp.dll8.3.7.030,08806-Jun-201216:52x64
Vsjbg2.dll8.3.7.032,13606-Jun-201216:52x64
Vsjp2.dll8.3.7.171258,48020-Sep-201210:20x64
Vsjw.dll8.3.7.042,88806-Jun-201216:52x64
Vsleg.dll8.3.7.055,68806-Jun-201216:52x64
Vslwp7.dll8.3.7.156465,32820-Sep-201210:20x64
Vslzh.dll8.3.7.045,96006-Jun-201216:52x64
Vsm11.dll8.3.7.028,04006-Jun-201216:52x64
Vsmanu.dll8.3.7.040,84006-Jun-201216:52x64
Vsmbox.dll8.3.7.040,32806-Jun-201216:51x64
Vsmcw.dll8.3.7.052,10406-Jun-201216:52x64
Vsmif.dll8.3.7.0276,36006-Jun-201216:52x64
Vsmime.dll8.3.7.0134,53606-Jun-201216:52x64
Vsmm.dll8.3.7.034,18406-Jun-201216:52x64
Vsmm4.dll8.3.7.038,79206-Jun-201216:52x64
Vsmmfn.dll8.3.7.034,69606-Jun-201216:52x64
Vsmp.dll8.3.7.030,08806-Jun-201216:52x64
Vsmpp.dll8.3.7.156397,23220-Sep-201210:20x64
Vsmsg.dll8.3.7.066,95206-Jun-201216:52x64
Vsmsw.dll8.3.7.17150,60820-Sep-201210:20x64
Vsmwkd.dll8.3.7.027,52806-Jun-201216:52x64
Vsmwks.dll8.3.7.025,48006-Jun-201216:52x64
Vsmwp2.dll8.3.7.053,12806-Jun-201216:52x64
Vsmwpf.dll8.3.7.032,13606-Jun-201216:52x64
Vsmwrk.dll8.3.7.027,52806-Jun-201216:52x64
Vsow.dll8.3.7.023,43206-Jun-201216:52x64
Vspbm.dll8.3.7.022,40806-Jun-201216:52x64
Vspcl.dll8.3.7.022,92006-Jun-201216:52x64
Vspcx.dll8.3.7.17129,10420-Sep-201210:20x64
Vspdf.dll8.3.7.239293,29608-Jan-201314:26x64
Vspdfi.dll8.3.7.207288,68808-Jan-201314:26x64
Vspdx.dll8.3.7.037,76806-Jun-201216:52x64
Vspfs.dll8.3.7.056,20006-Jun-201216:52x64
Vspgl.dll8.3.7.067,46406-Jun-201216:52x64
Vspic.dll8.3.7.023,43206-Jun-201216:52x64
Vspict.dll8.3.7.071,04806-Jun-201216:52x64
Vspng.dll8.3.7.20749,07208-Jan-201314:26x64
Vspntg.dll8.3.7.020,87206-Jun-201216:52x64
Vspp12.dll8.3.7.0120,20006-Jun-201216:52x64
Vspp2.dll8.3.7.082,31206-Jun-201216:52x64
Vspp7.dll8.3.7.082,31206-Jun-201216:52x64
Vspp97.dll8.3.7.239278,96008-Jan-201314:26x64
Vsppl.dll8.3.7.041,86406-Jun-201216:52x64
Vspsd.dll8.3.7.024,45606-Jun-201216:52x64
Vspsp6.dll8.3.7.0236,42406-Jun-201216:52x64
Vspst.dll8.3.7.0125,83206-Jun-201216:52x64
Vspstf.dll8.3.7.037,25606-Jun-201216:52x64
Vsqa.dll8.3.7.031,11206-Jun-201216:52x64
Vsqad.dll8.3.7.041,35206-Jun-201216:52x64
Vsqp6.dll8.3.7.074,63206-Jun-201216:52x64
Vsqp9.dll8.3.7.0117,64006-Jun-201216:52x64
Vsqt.dll8.3.7.042,37606-Jun-201216:52x64
Vsrar.dll8.3.7.0204,16806-Jun-201216:52x64
Vsras.dll8.3.7.021,89606-Jun-201216:52x64
Vsrbs.dll8.3.7.037,76806-Jun-201216:52x64
Vsrft.dll8.3.7.038,79206-Jun-201216:52x64
Vsrfx.dll8.3.7.040,84006-Jun-201216:52x64
Vsriff.dll8.3.7.035,20806-Jun-201216:52x64
Vsrtf.dll8.3.7.52177,03206-Jun-201216:52x64
Vssam.dll8.3.7.038,28006-Jun-201216:52x64
Vssc5.dll8.3.7.036,74406-Jun-201216:52x64
Vssdw.dll8.3.7.030,60006-Jun-201216:52x64
Vsshw3.dll8.3.7.043,40006-Jun-201216:52x64
Vssmd.dll8.3.7.033,67206-Jun-201216:52x64
Vssms.dll8.3.7.031,62406-Jun-201216:52x64
Vssmt.dll8.3.7.039,81606-Jun-201216:52x64
Vssnap.dll8.3.7.034,69606-Jun-201216:52x64
Vsso6.dll8.3.7.0203,14406-Jun-201216:52x64
Vssoc.dll8.3.7.074,12006-Jun-201216:52x64
Vssoc6.dll8.3.7.156193,96820-Sep-201210:20x64
Vssoi.dll8.3.7.062,34406-Jun-201216:52x64
Vssoi6.dll8.3.7.156218,03220-Sep-201210:20x64
Vssow.dll8.3.7.049,54406-Jun-201216:52x64
Vsspt.dll8.3.7.028,04006-Jun-201216:52x64
Vsswf.dll8.3.7.041,86406-Jun-201216:52x64
Vstaz.dll8.3.7.035,20806-Jun-201216:52x64
Vstext.dll8.3.7.035,72006-Jun-201216:52x64
Vstga.dll8.3.7.027,01606-Jun-201216:52x64
Vstif6.dll8.3.7.52116,10406-Jun-201216:52x64
Vstw.dll8.3.7.042,37606-Jun-201216:52x64
Vstxt.dll8.3.7.044,93606-Jun-201216:52x64
Vsvcrd.dll8.3.7.089,99206-Jun-201216:52x64
Vsviso.dll8.3.7.207255,92008-Jan-201314:26x64
Vsvw3.dll8.3.7.033,67206-Jun-201216:52x64
Vsw12.dll8.3.7.183200,11220-Sep-201210:20x64
Vsw6.dll8.3.7.0156,04006-Jun-201216:52x64
Vsw97.dll8.3.7.239252,84808-Jan-201314:26x64
Vswbmp.dll8.3.7.020,36006-Jun-201216:52x64
Vswg2.dll8.3.7.063,88006-Jun-201216:52x64
Vswk4.dll8.3.7.77160,64806-Jun-201216:52x64
Vswk6.dll8.3.7.0217,48006-Jun-201216:52x64
Vswks.dll8.3.7.048,52006-Jun-201216:52x64
Vswm.dll8.3.7.048,00806-Jun-201216:52x64
Vswmf.dll8.3.7.049,03206-Jun-201216:52x64
Vswml.dll8.3.7.073,60806-Jun-201216:52x64
Vsword.dll8.3.7.099,72006-Jun-201216:52x64
Vswork.dll8.3.7.039,30406-Jun-201216:52x64
Vswp5.dll8.3.7.95103,81620-Sep-201210:20x64
Vswp6.dll8.3.7.156112,04820-Sep-201210:20x64
Vswpf.dll8.3.7.029,06406-Jun-201216:52x64
Vswpg.dll8.3.7.058,24806-Jun-201216:52x64
Vswpg2.dll8.3.7.22364,43208-Jan-201314:26x64
Vswpl.dll8.3.7.048,52006-Jun-201216:52x64
Vswpw.dll8.3.7.0139,65606-Jun-201216:52x64
Vsws.dll8.3.7.17136,26420-Sep-201210:20x64
Vsws2.dll8.3.7.028,55206-Jun-201216:52x64
Vsxl12.dll8.3.7.183232,36820-Sep-201210:20x64
Vsxl5.dll8.3.7.239350,64008-Jan-201314:26x64
Vsxlsb.dll8.3.7.156225,71220-Sep-201210:20x64
Vsxml.dll8.3.7.031,11206-Jun-201216:52x64
Vsxmp.dll8.3.7.020,36006-Jun-201216:52x64
Vsxps.dll8.3.7.054,15206-Jun-201216:52x64
Vsxy.dll8.3.7.037,76806-Jun-201216:52x64
Vsyim.dll8.3.7.030,60006-Jun-201216:52x64
Vszip.dll8.3.7.082,82406-Jun-201216:52x64
Workerservice.exe.config.templateNot Applicable113,88229-Nov-201100:28Not Applicable
Wvcore.dll8.3.7.16311,68806-Jun-201216:52x64

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2553234 - Last Review: יום שישי 22 פברואר 2013 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint
מילות מפתח 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2553234

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com