คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office 2010 (Gfx-x-none.msp): 11 ธันวาคม 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2553333 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Office 2010 คือวันที่ 11 ธันวาคม 2012

คำแนะนำ

ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • สมมติว่า คุณเปิดแฟ้ม.pptx ที่ประกอบด้วยรูปภาพที่มีความละเอียดสูงใน Microsoft PowerPoint 2010 อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณสลับระหว่างภาพนิ่ง หรือแก้ไขแฟ้ม คุณพบกับประสิทธิภาพการทำงานช้า

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Office 2010 Service Pack 1 (SP1 ติดตั้ง) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2510690 รายการของแพคเกจ Office 2010 SP1 ทั้งหมด

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนก่อนหน้านี้ออก โปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลคีย์รีจิสทรี

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการ ปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนการ รีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ อย่างละเอียด สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วน:
 1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด regedit ในการ เปิด กล่อง และจากนั้นคลิก ตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0
 3. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก คีย์.
 4. ชนิด Gfxแล้ว กด Enter
 5. ค้นหา และเลือกคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Gfx
 6. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก DWORD (32 บิต) ค่า.
 7. ชนิด CompressImageDPIแล้ว กด Enter
 8. ในการ รายละเอียด บานหน้าต่าง คลิกขวา CompressImageDPIแล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
 9. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด 0, 1หรือ 2แล้ว คลิก ตกลง.

  หมายเหตุ ระบุค่าต่อไปนี้เพื่อบ่งชี้ระดับการบีบอัด:
  • ระบุ "0" การบีบอัดรูป 220 dpi
  • ระบุ "1" การบีบอัดรูปเป็น 150 dpi
  • ระบุ "2" การบีบอัดรูป 96 dpi
  ถ้า dpi ขนาดของรูปภาพต่ำกว่าการตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ การบีบอัดจะใช้
 10. ค้นหา และเลือกคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Gfx
 11. ในการ แก้ไข เมนู ชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก DWORD (32 บิต) ค่า.
 12. ชนิด Compress8bppIndexedPaletteImagesแล้ว กด Enter
 13. ในการ รายละเอียด บานหน้าต่าง คลิกขวา Compress8bppIndexedPaletteImagesแล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
 14. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด ค่าบวกค่าแล้ว คลิก ตกลง.

  หมายเหตุ เป็นค่าบวกบ่งชี้ขั้นต่ำกว้างหรือความสูงเหนือรูปที่เปิดใช้งานการบีบอัด ค่าศูนย์ปิดใช้งานคีย์รีจิสทรีนี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการจำกัดการบีบอัดรูปภาพที่มีความกว้างหรือความสูงมากกว่า 1000 เซล แล้วระบุ "1000" หรือ ถ้าคุณระบุ "1" จะถูกบีบอัดรูปภาพทั้งหมดที่ มีความกว้างหรือความสูงมากกว่าพิกเซล 1 (เป็นทั่วไปรูปภาพทั้งหมด)
 15. ออกจาก Registry Editor

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีการปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ไปเป็นรุ่นล่าสุด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

ที่ รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้ Microsoft Windows Installer แพคเกจการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ จะแสดงรายการในเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณ ดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น การค้นหานี้ ความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น การใช้งาน โซนเวลา แท็บ ในรายการวันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

x 86

ข้อมูลการดาวน์โหลด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Gfx2010-kb2553333-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6131.50012,010,92816-พฤศจิกายน-122:01
ข้อมูลแฟ้ม.msp จัด Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Gfx x none.mspไม่เกี่ยวข้อง914,94415 12 พฤศจิกายน14:39
ข้อมูลแฟ้ม Gfx x none.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Gfx.dll14.0.6131.50001,758,2807 12 พฤศจิกายน17:46
x 64

ข้อมูลการดาวน์โหลด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Gfx2010-kb2553333-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6131.50012,171,61616-พฤศจิกายน-122:01
ข้อมูลแฟ้ม.msp จัด Microsoft Windows Installer
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Gfx x none.mspไม่เกี่ยวข้อง1,059,32815 12 พฤศจิกายน14:39
ข้อมูลแฟ้ม Gfx x none.msp
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลา
Gfx.dll14.0.6131.50002,530,8887 12 พฤศจิกายน17:59

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ หมายเลขเพื่อดูการบทความต่อไปนี้ให้คลิก บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2553333 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 ธันวาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixserver kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2553333 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2553333

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com