MS13-023: תיאור של עדכון האבטחה עבור Office 2010 Filter Pack Service Pack 1: 12.03.13

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2553501 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS13-023. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עזרה בהתקנת עדכונים: תמיכה עבור Microsoft Update

פתרונות אבטחה עבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה ותמיכה של TechNet

עזרה להגן על המחשב שבו פועל Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוס ומרכז האבטחה

תמיכה מקומית בהתאם למדינתך: תמיכה בינלאומית

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

מידע על הורדה

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת עדכון Office 2010 Filter Pack Service Pack בגירסת 32 סיביות.

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת עדכון Office 2010 Filter Pack Service Pack בגירסת 64 סיביות.

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

דרישות מוקדמות להחלת עדכון אבטחה זה

כדי להחיל עדכון אבטחה זה, עליך להתקין תחילה את Service Pack 1 עבור Microsoft Visio 2010 Viewer במחשב.

לקבלת מידע נוסף על אופן הקבלה של service pack זה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:
2460065 תיאור של Visio 2010 Viewer SP1

בנוסף לכך, עדכון אבטחה זה דורש התקנה של Windows Installer 3.1 ואילך. לקבלת מידע נוסף על התקנת Windows Installer 3.1 או גירסה חדשה יותר, בקר באחד מאתרי Microsoft הבאים:
Windows Installer 4.5 Redistributable for Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, ו-Windows XP

Windows Installer 3.1 Redistributable for Windows Server 2003, Windows XP ו- Microsoft Windows 2000

פרטים על הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה.

במקרים מסוימים, עדכון זה לא מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם מתרחשת התנהגות זו, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל את המחשב מחדש.

כדי לצמצם את האפשרות לצורך בהפעלה מחדש, עצור את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים שעשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני שתתקין את עדכון האבטחה. למידע נוסף שיסביר את הסיבות שבגינן ייתכן שתידרש להפעיל מחדש את המחשב, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
887012 מדוע עשויה להופיע הנחיה להפעלה מחדש של המחשב לאחר התקנה של עדכון אבטחה במחשב מבוסס-Windows

מידע על הסרה

הערה לא מומלץ להסיר עדכון אבטחה כלשהו.

כדי להסיר עדכון אבטחה זה, השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות או השתמש בפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה.

הערה כאשר אתה מסיר עדכון אבטחה זה יתכן שתתבקש להכניס את הדיסק המכיל את Microsoft Office 2010. בנוסף, יתכן שלא תהיה לך אפשרות להסיר את התקנת עדכון אבטחה זה מהפריט הוספה או הסרה של תוכניות או הפריט תוכניות ותכונות בלוח הבקרה. לבעיה זו מספר סיבות אפשריות.

לקבלת מידע נוסף על ההסרה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

903771 מידע אודות היכולת להסיר עדכוני Office (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

מידע על החלפת עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה לא מחליף כל עדכון אבטחה שהופץ בעבר.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של עדכון אבטחה זה כולל את תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ עדכניות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.

לגירסת 32 סיביות של Microsoft Office 2010 Filter Pack Service Pack 1
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Msgfilt.dll.x642010.1400.6119.500039,72825-Apr-201205:44
Msgfilt.dll.x862010.1400.6119.500032,56025-Apr-201205:44
Nlhtml.dll_0002.x862010.1400.6119.5000136,48825-Apr-201205:44
Odffilt.dll.x642010.1400.6134.50001,331,84808-Jan-201303:52
Odffilt.dll.x862010.1400.6134.5000987,78408-Jan-201303:57
Offfilt.dll_0002.x862010.1400.6119.5000217,39225-Apr-201205:44
Offfiltx.dll.x642010.1400.6134.50001,508,97608-Jan-201303:52
Offfiltx.dll.x862010.1400.6134.50001,122,43208-Jan-201303:57
Onifiltr.dll.x8614.0.6134.50001,180,24011-Jan-201307:39
Visfilt.dll.x6414.0.6132.50002,126,43206-Dec-201207:38
Visfilt.dll.x8614.0.6132.50001,503,84006-Dec-201206:32

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
לגירסת 64 סיביות של Microsoft Office 2010 Filter Pack Service Pack 1
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Msgfilt.dll.x642010.1400.6119.500039,72825-Apr-201205:44
Nlhtml.dll_0002.x642010.1400.6119.5000192,80825-Apr-201205:44
Odffilt.dll.x642010.1400.6134.50001,331,84808-Jan-201303:52
Offfilt.dll_0002.x642010.1400.6119.5000343,85625-Apr-201205:44
Offfiltx.dll.x642010.1400.6134.50001,508,97608-Jan-201303:52
Onifiltr.dll.x6414.0.6134.50001,585,24811-Jan-201307:47
Visfilt.dll.x6414.0.6132.50002,126,43206-Dec-201207:38
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2553501 - Last Review: יום חמישי 14 מרץ 2013 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Office Home and Business 2010
  • Microsoft Office Home and Student 2010
  • Microsoft Office Professional 2010
  • Microsoft Office Professional Plus 2010
  • Microsoft Office Standard 2010
  • Microsoft Office Starter 2010
מילות מפתח 
atdownload kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug KB2553501

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com