ยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีการปรับปรุง Windows Vista และ Windows Server 2008 ความเข้ากันได้กับดิสก์ที่จัดรูปแบบขั้นสูง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2553708 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีการปรับปรุง Windows Vista และ Windows Server 2008 ความเข้ากันได้กับดิสก์ที่จัดรูปแบบขั้นสูง ดิสก์ที่จัดรูปแบบขั้นสูงมีขนาดเซกเตอร์กายภาพที่-4 กิโลไบต์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีไว้เฉพาะสำหรับดิสก์ที่จัดรูปแบบขั้นสูงที่มีขนาดของเซกเตอร์กายภาพที่ 4-KB และที่จำลอง 512 ไบต์มีอินเทอร์เฟซสำหรับการดำเนินการแก้ไขแบบลอจิคัล

หมายเหตุ ดิสก์ที่จัดรูปแบบขั้นสูงแนะนำเซกเตอร์กายภาพที่มีขนาดใหญ่ขึ้นของ 4 กิโลไบต์ อย่างไรก็ตาม ดิสก์เหล่านี้มีอินเทอร์เฟซแบบ 512 ไบต์สำหรับพิจารณาทางตรรกะเพื่อทำให้เริ่มต้นรุ่นที่เข้ากันได้กับระบบของคอมพิวเตอร์เครื่องปัจจุบัน ดังนั้น ทราบว่าดิสก์เหล่านี้ เป็น "การจำลอง 512 ไบต์ดิสก์" หรือ "512e"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดิสก์ที่จัดรูปแบบขั้นสูง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของอุปกรณ์ในดิสก์ไดรฟ์นานาชาติและความสัมพันธ์ของวัสดุและส่วนประกอบ (IDEMA):

บทนำ

โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์บน 512 ไบต์ภาค และการเข้าถึงสื่อที่มีอยู่จริงทั้งหมดเป็นที่อยู่ตามหน่วยนี้ ผู้จัดจำหน่ายของฮาร์ดดิสก์ผลิตในขณะนี้ขั้นสูงการจัดรูปแบบดิสก์ที่มีเซกเตอร์ขนาด 4096 ไบต์ (4 กิโลไบต์) ดิสก์เหล่านี้สามารถทำการปรับปรุงสื่อที่มีอยู่จริงเท่านั้นในส่วนประกอบของเซกเตอร์กายภาพ 4 กิโลไบต์ล็อคที่ ดังนั้น การเขียน 512 ไบต์จะสมทบเข้าดิสก์ต้องใช้งานบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อทำให้เสร็จสมบูรณ์ งานนี้เพิ่มเติมมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเวิร์คโหลดและฮาร์ดแวร์ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการทำงานนี้เพิ่มเติม แอปพลิเคชันต้องปรับปรุงเพื่อสนับสนุนการดำเนินการเขียนอยู่ในขนาดเซกเตอร์-4 กิโลไบต์

บทความนี้กล่าวถึงแพคเกจรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แนะนำโครงสร้างจัดเก็บใหม่ที่ช่วยให้คุณใช้เซกเตอร์กายภาพขนาดของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของแบบสอบถาม นอกจากนี้ แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงเครื่องมือ Fsutil.exe ในการรายงานขนาดเซกเตอร์ที่ถูกต้อง

นักพัฒนาต้องทำข้อพิจารณาพิเศษเมื่อมีใช้ดิสก์ต่าง ๆ เหล่านี้ อย่างไรก็ตาม การสนทนาทางเทคนิคโดยละเอียดเพิ่มเติมของข้อพิจารณาเหล่านี้อยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้ และจะมีรายละเอียดในบทความอื่นบนเว็บไซต์ MSDN

ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจการรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

แพคเกจการรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ปัญหาต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับดิสก์ที่จัดรูปแบบขั้นสูง และยังไม่เคยรายละเอียดในบทความฐานความรู้ของ Microsoft

ฉบับที่ 1

Storport มีการเก็บข้อมูลรุ่นของโปรแกรมควบคุมที่ถูกใช้ โดยผู้ผลิตตัวควบคุมการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก และที่อยู่ ใน Windows Vista และ Windows Server 2008 ไม่สนับสนุน Storport IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY การร้องขอที่มีการ STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR โครงสร้างการเรียกข้อมูลจัดเก็บเข้าจัดตำแหน่งตัวแสดงรายละเอียดสำหรับดิสก์ที่มีการแนบ โครงสร้างนี้ประกอบด้วยรายละเอียดขนาดของเซกเตอร์กายภาพ และทางตรรกะ โดยไม่มีข้อมูลนี้ NTFS และโปรแกรมประยุกต์อื่นไม่สามารถทำจัดตำแหน่งการเขียนลงในดิสก์ ซึ่งอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือ

โดยไม่มีแพคเกจรวบรวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ โปรแกรมประยุกต์ไม่สามารถสอบถามขนาดเซกเตอร์กายภาพของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้รับการปรับปรุง Storport ขับ (Storport.sys) ที่สนับสนุนการ IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY การร้องขอที่มีการ STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR โครงสร้าง

หมายเหตุ A IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY คำร้องขอในผลลัพธ์ในการแปลเพื่อการ SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16) คำสั่ง โปรแกรมควบคุมมินิพอร์ตที่เสียบอยู่กับรุ่นของโปรแกรมควบคุม Storport ต้องรองรับการ SBC3 READ_CAPACITY(16) คำสั่ง นอกจากนี้ ดิสก์ไดรฟ์ต้องได้อย่างถูกต้องรายงานรายละเอียดขนาดเซกเตอร์ โดยใช้การ SBC3 READ_CAPACITY(16) คำสั่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY รหัสควบคุม การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR จัดโครงสร้าง การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
ปัญหาที่ 2

โปรแกรมปรับปรุงนี้ยังปรับปรุงเครื่องมือ Fsutil.exe เครื่องมือที่ปรับปรุงแล้วสร้างใหม่ ไบต์ต่อเซกเตอร์กายภาพ เขตข้อมูลในผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น คุณได้รับการแสดงผลที่มีลักษณะต่อไปนี้เมื่อคุณเรียกใช้การ fsutil fsinfo ntfsinfo ที่ c: คำสั่งเพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับไดรฟ์ c:

NTFS Volume Serial Number: 0xfe6e5dcc6e5d7e79Version: 3.1Number Sectors:         0x000000001d1927ffTotal Clusters:         0x0000000003a324ffFree Clusters:         0x0000000001f8bae8Total Reserved:         0x00000000000007f0Bytes Per Sector:        512Bytes Per Physical Sector:   4096Bytes Per Cluster:       4096Bytes Per FileRecord Segment: 1024Clusters Per FileRecord Segmen: 0Mft Valid Data Length:     0x0000000020980000Mft Start Lcn:         0x00000000000c0000Mft2 Start Lcn: 0x0000000000000002Mft Zone Start: 0x000000000109c060Mft Zone End:         0x00000000010a8880RM Identifier:         974AD058-3B3D-11DE-9300-000FFEE93BEF


Note ที่ ไบต์ต่อเซกเตอร์กายภาพ ฟิลด์มีอ็อพชันหนึ่งในค่าต่อไปนี้:
 • 512
  ค่าของ 512 หมายความว่า ไดรฟ์มีไดรฟ์ท้องถิ่น 512 แบบดั้งเดิม
 • 4096
  ค่าของ 4096 หมายถึง การใช้งานไดรฟ์สำหรับไดรฟ์ที่จัดรูปแบบขั้นสูง
 • ไม่ได้รับการสนับสนุน
  ค่าของ ไม่ได้รับการสนับสนุน หมายถึง ฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมควบคุมไม่สนับสนุนการ IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY รหัสของควบคุม
ประเด็นที่ 3

อุปกรณ์เก็บข้อมูลเหล่านี้ที่มีส่วนประกอบต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ได้เพิ่มการสนับสนุน อย่างไรก็ตาม สนับสนุนอาจยังคง unstandardized ตัวอย่างเช่น สนับสนุนสำหรับการบันทึกที่ถูกต้องรายงานของเซกเตอร์กายภาพขนาดสำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูลเหล่านี้ยังคงอยู่ unstandardized ดังนั้น แอปพลิเคชันต้องจัดการสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงขนาดของเซกเตอร์กายภาพที่มีการรายงานของอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่พวกเขาจะใช้

แอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้วภายใน ESENT อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังจากขนาดของเซกเตอร์กายภาพที่มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

ในสถานการณ์ต่อไปนี้ Windows อาจรายงานว่า มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของเซกเตอร์กายภาพของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล:
 • คุณสามารถย้ายอุปกรณ์เก็บข้อมูลไปยังตัวควบคุม RAID ได้จากตัวควบคุมที่มีแนบการโดยตรง และในทางกลับกัน ในสถานการณ์สมมตินี้ ขนาดเซกเตอร์กายภาพที่มีการรายงานอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากตัวควบคุม RAID อาจมีรายงานขนาดเซกเตอร์กายภาพของอุปกรณ์เก็บข้อมูล ดังนั้น ระบบอาจระบุ 4 กิโลไบต์ ในเซสชันที่หนึ่ง และ 512 ไบต์ในอีกเซสชัน และในทางกลับกัน
 • คุณปรับรุ่นอุปกรณ์เก็บข้อมูลหลักที่มีขนาดเซกเตอร์กายภาพที่ 512 ไบต์ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดของเซกเตอร์กายภาพที่ 4-KB หรือในทางกลับกัน นอกจากนี้ คุณใช้โปรแกรมประยุกต์เช่น Windows backup การทำบล็อกระดับในการสำรองข้อมูล และคืนค่า พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณทำการสำรองข้อมูลบล็อกระดับของระบบที่กำลังทำงานอยู่บนอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบรายงานมีขนาดเซกเตอร์กายภาพที่ 512 ไบต์
  • คุณสามารถแทนอุปกรณ์เก็บข้อมูลนี้ โดยใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบรายงานมีขนาดเซกเตอร์กายภาพที่-4 กิโลไบต์
  • คุณทำการคืนค่าบล็อกระดับของระบบของคุณไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลใหม่
  ในสถานการณ์สมมตินี้ ขนาดเซกเตอร์กายภาพที่มีการรายงานถูกเปลี่ยนจาก 512 ไบต์เป็น 4 กิโลไบต์เมื่อเริ่มทำงานของระบบ

  หมายเหตุ
  สถานการณ์สมมตินี้ยังสามารถกลับรายการที่คุณแทนอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ใช้มีขนาดเซกเตอร์กายภาพที่-4 กิโลไบต์ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ใช้มีขนาดเซกเตอร์กายภาพที่ 512 ไบต์
 • คุณปรับรุ่นตัวควบคุมที่เก็บข้อมูลในตัวควบคุมที่เก็บข้อมูลปัจจุบันซึ่งมีการสนับสนุนสำหรับการรายงานขนาดเซกเตอร์กายภาพของระบบ และตัวควบคุมพื้นที่เก็บใหม่ที่ไม่มีการสนับสนุนสำหรับรายงานขนาดเซกเตอร์กายภาพ หรือในทางกลับกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวควบคุมการจัดเก็บข้อมูล Windows ต้องโหลดโปรแกรมควบคุมที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนตัวควบคุมที่เก็บข้อมูลใหม่ ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเมื่อคุณกำลังปรับรุ่นจากไดรเวอร์ ATA กล่องขาเข้าของ Microsoft (MSAHCI) ไปยังโปรแกรมควบคุม Storport ใช้ของบริษัทอื่น หรือในทางกลับกัน
 • คุณเปลี่ยนโหมดของตัวควบคุมที่เก็บข้อมูลใน BIOS ของระบบ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นในชุดข้อมูลทั้งหมดของโหมดเช่น AHCI แบบดั้งเดิม IDE เข้ากันได้ RAID และอื่น ๆ แต่ละโหมดจำเป็นต้องใช้โปรแกรมควบคุมเป็นการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันถูกโหลด โดย Windows ในกรณีนี้ โปรแกรมควบคุมบางโปรแกรมอาจมีการสนับสนุน และไดรเวอร์อื่น ๆ อาจไม่มีการสนับสนุน
ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของโปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่ภายในสามารถเพิ่มความสามารถเก็บข้อมูล Engine API (ESENT):
 • การปรับปรุง Windows
 • ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
 • การค้นหาบนเดสก์ท็อปของ Windows
 • ผู้ออกใบรับรอง (CA)
 • บริการชื่ออินเทอร์เน็ตของ Windows (WINS)
 • Protocol การตั้งค่าคอนฟิกโฮสต์แบบไดนามิก (DHCP)
 • Windows Live Mail
ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ใน Windows Update เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น:
FATAL: ล้มเหลว datastore ข้อผิดพลาดการเตรียมใช้งาน = 0xC8000222

นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่มีลักษณะต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: ESENT
วัน: <date &="" time=""><b00></b00></date>
รหัสเหตุการณ์: 412
ประเภทงาน: การบันทึก/กู้คืน
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: n/A
คอมพิวเตอร์: <computer name=""></computer>
คำอธิบาย:
wuaueng.dll (936) SUS20ClientDataStore: ไม่สามารถอ่านหัวข้อของ logfile C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log เกิดข้อผิดพลาด-546

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงผลจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แบบฟอร์มแสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Vista service pack คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
935791วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงเวลาท้องถิ่นร่วมกับของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มบันทึกย่อข้อมูล Windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาการบริการ
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้ง SP2LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อต้องการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Esent.dll6.0.6002.225311,460,73623 2010 พฤศจิกายน18:47x 86
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266177,82416 2011 Jun18:20ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816 2011 Jun18:17ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816 2011 Jun15:33ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266177,82416 2011 Jun18:17ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266165,53616 2011 Jun15:32ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266177,82416 2011 Jun18:23ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266169,63216 2011 Jun18:17ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266177,82416 2011 Jun15:33ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816 2011 Jun18:20ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816 2011 Jun18:23ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266157,34416 2011 Jun15:53ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266153,24816 2011 Jun15:53ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816 2011 Jun18:17ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816 2011 Jun18:20ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266181,92016 2011 Jun18:20ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816 2011 Jun18:23ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816 2011 Jun18:20ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816 2011 Jun18:23ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816 2011 Jun18:20ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266169,63216 2011 Jun18:20ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266153,24816 2011 Jun15:53ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266153,24816 2011 Jun15:53ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe6.0.6002.2266155,29616 2011 Jun13:11x 86
Storport.sys6.0.6002.22661124,81617 2011 Jun09:08x 86
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Esent.dll6.0.6002.225312,507,26423 2010 พฤศจิกายน16:59x 64
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266168,60816 2011 Jun18:53ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266162,97616 2011 Jun18:13ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266164,51216 2011 Jun15:37ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266167,58416 2011 Jun18:13ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266156,83216 2011 Jun15:28ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266167,58416 2011 Jun18:52ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266160,92816 2011 Jun18:13ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266169,63216 2011 Jun15:37ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266165,53616 2011 Jun18:53ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266166,04816 2011 Jun18:52ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266148,12816 2011 Jun15:59ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266145,05616 2011 Jun15:59ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266162,46416 2011 Jun18:13ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266164,51216 2011 Jun18:53ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266170,65616 2011 Jun18:53ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266163,48816 2011 Jun18:52ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266165,02416 2011 Jun18:53ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266164,00016 2011 Jun18:52ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266162,46416 2011 Jun18:53ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266161,44016 2011 Jun18:53ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266142,49616 2011 Jun15:59ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266143,52016 2011 Jun15:59ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe6.0.6002.2266175,77616 2011 Jun13:26x 64
Storport.sys6.0.6002.22661168,33617 2011 Jun09:05x 64
Esent.dll6.0.6002.225311,460,73623 2010 พฤศจิกายน18:47x 86
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266177,82416 2011 Jun18:20ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816 2011 Jun18:17ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816 2011 Jun15:33ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266177,82416 2011 Jun18:17ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266165,53616 2011 Jun15:32ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266177,82416 2011 Jun18:23ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266169,63216 2011 Jun18:17ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266177,82416 2011 Jun15:33ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816 2011 Jun18:20ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816 2011 Jun18:23ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266157,34416 2011 Jun15:53ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266153,24816 2011 Jun15:53ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816 2011 Jun18:17ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816 2011 Jun18:20ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266181,92016 2011 Jun18:20ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816 2011 Jun18:23ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816 2011 Jun18:20ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816 2011 Jun18:23ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816 2011 Jun18:20ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266169,63216 2011 Jun18:20ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266153,24816 2011 Jun15:53ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266153,24816 2011 Jun15:53ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe6.0.6002.2266155,29616 2011 Jun13:11x 86
ตัวอย่างทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64–Windows Server 2008 รุ่นตาม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Esent.dll6.0.6002.225313,593,72823 2010 พฤศจิกายน17:09IA-64
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266164,51216 2011 Jun15:30ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266156,83216 2011 Jun15:30ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266169,63216 2011 Jun15:30ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266148,12816 2011 Jun15:59ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266145,05616 2011 Jun15:53ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266142,49616 2011 Jun15:53ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266143,52016 2011 Jun15:53ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe6.0.6002.22661161,79216 2011 Jun13:36IA-64
Storport.sys6.0.6002.22661375,18417 2011 Jun08:58IA-64
Esent.dll6.0.6002.225311,460,73623 2010 พฤศจิกายน18:47x 86
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266173,72816 2011 Jun15:33ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266165,53616 2011 Jun15:32ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266177,82416 2011 Jun15:33ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266157,34416 2011 Jun15:53ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266153,24816 2011 Jun15:53ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266153,24816 2011 Jun15:53ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe.mui6.0.6002.2266153,24816 2011 Jun15:53ไม่เกี่ยวข้อง
Fsutil.exe6.0.6002.2266155,29616 2011 Jun13:11x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาคล้ายคลึงกัน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
982018 การปรับปรุงที่ช่วยปรับปรุงการเข้ากันได้ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 กับดิสก์ที่จัดรูปแบบขั้นสูง จะพร้อมใช้งาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาคล้ายคลึงกัน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2470478 แอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้วภายใน ESENT และที่ทำงานบน คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 หรือใช้งาน Windows Vista อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องหลังจากขนาดของเซกเตอร์กายภาพที่มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เก็บข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_aed443e3a5cee48c0642689e7ce3f8b0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_5b3686528da90e4b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม702
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มX86_b2a39a1cab5d2aa7eb04d22eb7d7c850_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_fd6cc2713791306b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม702
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มX86_c0c780db0697199ea78dfa9ff31cc67c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_690a1c34afd6d169.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม702
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มX86_c290892f853f690403703a6105f78c39_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_c37a31c6330c93bc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม702
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มX86_cb0e6f871309d3b288b66e9bd267d465_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_4d2043f69b3dc759.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม702
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มX86_cbd46d9b1e778a42c2e4a807df0ee30a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22531_none_16e1236c1d52c817.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม716
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มX86_d846b9409bc313cd5b37db86de8420c8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_fbb3ff142557abce.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม702
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มX86_da44e6a1bb5377a3768d2853988ef1e6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_df1f1b77b52ab3e7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม702
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มX86_df8a189518d9da255713ebb9189581d0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_080effc0d4ff4f1c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม702
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มX86_e2379c251947b12f264c5b241653b44f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_ca3cac4eaf60e4d7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม702
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มX86_e510e973bc47317371478f6b3bfd644f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_b5ac8e24355f2da5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม702
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มX86_e64a5d52ffdecc63bc431d7a873042e3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_5f4da28b43086005.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม702
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-e ..estorageengine-isam_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22531_none_f434f36442670d32.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,529
วัน(มาตรฐานสากล UTC)23 2010 พฤศจิกายน
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)19:06
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-fsutil.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_en-us_6b59fff3e54ccafd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,636
วัน(มาตรฐานสากล UTC)16 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)15:43
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows fsutil_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_ce94531e06603b54.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,783
วัน(มาตรฐานสากล UTC)16 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)15:41
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows storport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_29ac8d4e46a284f6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม5,411
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:20
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_a01df28c3bbd0a90f7d291848e4ce524_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_a8b82b381e498c6b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,052
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มAmd64_a03c6adffff7d945c424dc4d12ba5a6f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_db86f2f1d53f8ed7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,052
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มAmd64_a692bdd7b9a972bbcc3899cc76506d42_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_74731a34a895a264.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,052
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มAmd64_b550684f35546d5d2955653aa8921e97_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_f13b036762dc73de.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,052
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มAmd64_b57b9936118ddc737c0429ee62b1dbfa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_9e09922217916765.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,052
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มAmd64_ba544e267f5c812dd468539248a7d0ed_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_d1ae9b0ba09abb47.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,052
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มAmd64_bcc2fa22063959640a3743b22ad2b8cb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_bb26b0aea46b93af.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,052
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มAmd64_c18178ed0ed3244997d0ee9ed7da04ee_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_ce61fd6a588cf14e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,052
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มAmd64_c44fe8838077cfe4d8c2f6e5753c375f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_b002078ff06b8405.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,052
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา (UTC)09:19
ชื่อแฟ้มAmd64_c95f955601552c524e193b21e351a79d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_bc06647e28a4cc03.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,052
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มAmd64_da9e2adfb5a0ada82e020658249c4678_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_784750a179516a97.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,052
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มAmd64_f7651d7fac25568df5fee342bf13324e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_67e4a5c33c888aae.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,052
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มAmd64_febd52b3640ac45b7c4dcecd3d621023_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_7c4ecff14e1aa08a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,052
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-e ..estorageengine-isam_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22531_none_50538ee7fac47e68.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,549
วัน(มาตรฐานสากล UTC)23 2010 พฤศจิกายน
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)17:15
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-fsutil.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_en-us_c7789b779daa3c33.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,638
วัน(มาตรฐานสากล UTC)16 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)15:41
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-fsutil_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_2ab2eea1bebdac8a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,799
วัน(มาตรฐานสากล UTC)16 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)15:44
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft windows storport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_85cb28d1fefff62c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม5,666
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:20
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-e ..estorageengine-isam_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22531_none_f434f36442670d32.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,529
วัน(มาตรฐานสากล UTC)23 2010 พฤศจิกายน
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)19:06
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-fsutil.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_en-us_6b59fff3e54ccafd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,636
วัน(มาตรฐานสากล UTC)16 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)15:43
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows fsutil_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_ce94531e06603b54.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,783
วัน(มาตรฐานสากล UTC)16 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)15:41
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64–Windows Server 2008 รุ่นตาม
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_b9e959e3921fb4e21a20615e189894e6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_06bf21828e1b2c85.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,050
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มIa64_f6026dd5c514d38646a56355f19c9cc9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_04d31a2b49200729.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,050
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มIa64_f83d90010c7f246db6bfed7afc289246_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_3531993b7eed08e6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,050
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:19
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-e ..estorageengine-isam_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22531_none_f436975a4265162e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,539
วัน(มาตรฐานสากล UTC)23 2010 พฤศจิกายน
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)17:26
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft windows fsutil_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_ce95f714065e4450.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,791
วัน(มาตรฐานสากล UTC)16 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)15:42
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft windows storport_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_29ae314446a08df2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม5,664
วัน(มาตรฐานสากล UTC)17 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:20
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-e ..estorageengine-isam_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22531_none_f434f36442670d32.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,529
วัน(มาตรฐานสากล UTC)23 2010 พฤศจิกายน
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)19:06
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows fsutil_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22661_none_ce94531e06603b54.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,783
วัน(มาตรฐานสากล UTC)16 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)15:41

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2553708 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbautohotfix kbmt KB2553708 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2553708

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com