Apra?ymas Outlook 2010 kar?t?j? patais? paketo (outexum-x-none.msp): 2011 m. bir?elio 28

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2553911 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma Microsoft Outlook 2010 problema, kad yra nustatytos kar?t?j? patais? pakete, i?leistame bir?elio 28, 2011.

?VADAS

Problema, kad ?is kar?t?j? patais? paket? nustato

?sivaizduokite toki? situacij?:
  • Galite konfig?ruoti nauj? "Outlook 2010" profil?, kad naudoti Outlook bet kurioje vietoje.
  • Galite atidaryti "Outlook" ir prisijungti prie Exchange serverio naudojant nauj? profil?.
  • Galite perjungti ? Kalendorius aplank?.
  • Galite de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite paskutin? dien? kalendoriuje, spustel?kite Naujas, tada spustel?kite Susitikimo u?klausa.
Tokiu atveju pasi?lymas srityje rodo vien? i? ?i? prane?im?:

Anks?iau jau pra?jusioms datoms pasi?lymai neteikiami.

Nepavyksta pateikti pasi?lym?, nes nepavyko u?imtumo duomenis.


Sprendimas

Kar?tosios pataisos informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikomos ?ios kar?tosios pataisos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba. Jeigu atsiranda papildom? problem? arba jei sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka apra?omo ?iame. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba. "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

N?ra joki? b?tin?j? s?lyg?, ?ioms kar?tosioms pataisoms ?diegti.

Sistemos paleidimas i? naujo

Jums nereikia i? naujo paleiskite kompiuter? Kai pritaikote ?ias kar?t?sias pataisas.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leista kar?toji pataisa.

Registro informacija

Naudoti kar?t?sias pataisas ?iame pakete, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Failo informacija

?ios kar?tosios pataisos gali neb?ti visus failus, kuriuos reikia tur?ti norint visi?kai atnaujinti produkto ? naujausi? statyti. ?ios kar?tosios pataisos yra tik failai, kuriuos reikia tur?ti norint i?spr?sti problem?, kuri yra nurodyta ?iame straipsnyje.

Angl? kalba ?is kar?t?j? patais? paketo naudoja Microsoft Windows Installer paket? ?diegti kar?t?j? patais? paket?. Datos ir laikai ?ie failai yra i?vardyti pagal universal?j? laik? (UTC) toliau pateiktoje lentel?je. Per?i?rint failo informacij?, dienos konvertuojamas ? vietos laiku. Pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite skirtuk? laiko juost? ? valdymo skydo elemento data ir laikas.

x86

Parsisi?sti informacij?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Office2010-kb2553911-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6106.50001,629,58413-Bir-114:56

Microsoft Windows Installer .msp fail? informacija

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Outexum-x-none.mspNegalioja478,20812-Jun-119:54

?diegus ?ias kar?t?sias pataisas, pasaulio ?ios kar?tosios pataisos versija yra failo atributai, arba v?lesn?s versijos failo atributai, kurie yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je:

Outexum-x-none.msp informacija

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Umoutlookaddin.dll14.0.6105.50001,041,24821-Gegu??s-1122:12


x64

Parsisi?sti informacij?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Office2010-kb2553911-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6106.50001,749,99213-Bir-112:12

Microsoft Windows Installer .msp fail? informacija

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Outexum-x-none.mspNegalioja591,36012-Jun-1110:41

?diegus ?ias kar?t?sias pataisas, pasaulio ?ios kar?tosios pataisos versija yra failo atributai, arba v?lesn?s versijos failo atributai, kurie yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je:

Outexum-x-none.msp informacija

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Umoutlookaddin.dll14.0.6105.50001,549,66421-Gegu??s-1122:15

Nuorodos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2553911 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 30 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Outlook 2010
Rakta?od?iai: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbhotfixserver kbautohotfix kbqfe kbhotfixallversions kbmt KB2553911 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2553911

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com