Mô t? c?a SharePoint qu? 2010 hotfix gói (sts-x-none.msp, wssmui-xx-xx.msp): tháng sáu 30, 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2553931 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đó c? đ?nh trong Microsoft SharePoint qu? 2010 hotfix gói đó là ngày 30 tháng 6 năm 2011.


Đư?c bi?t đ?n v?n đ? 1

Sau khi b?n cài đ?t hotfix này, các d?ch v? sau đây có th? th?t b?i t?i th?i gian ch?y ho?c quá tr?nh cung c?p, n?u b?n ch?y các d?ch v? này b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng khác v?i tài kho?n qu?n tr? trang tr?i:

 • D?ch v? phiên bang
 • B?o đ?m d?ch v? c?a hàng
 • D?ch v? doanh nghi?p d? li?u k?t n?i (BDC)

Chú ýV?n đ? này c? đ?nh trong gói hotfix này.

Đư?c bi?t đ?n v?n đ? 2

Sau khi b?n cài đ?t hotfix này, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i d?ch User Profile đ?ng b? hóa v? cho c?u h?nh đ?ng b? hóa làm vi?c chính xác.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, làm theo các bước sau:

 1. Chuy?n thăm Trung tâm hành chính.
 2. Nh?p vào D?ch v? mange trên các Thi?t đ?t h? th?ng keá tieáp.
 3. T?m D?ch v? đ?ng b? hóa h? sơ ngư?i dùng trong danh sách các d?ch v? và sau đó b?m D?ng N?u t?nh tr?ng c?a nó là B?t đ?u. Nh?p vào B?t đ?u và cung c?p các ch?ng ch? đ? b?t đ?u các D?ch v? đ?ng b? hóa h? sơ ngư?i dùng ngay sau khi t?nh tr?ng c?a nó là D?ng l?i.

GI?I THI?U

Các v?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Windows Update cho múi gi? trong tháng mư?i hai 2010 thay đ?i d? li?u múi gi? đ? ch?a nh?ng thay đ?i th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST.) trong m?t s? qu?c gia. Áp d?ng hotfix gói đư?c cung c?p trong bài vi?t này đ? c?p nh?t các múi gi? mà b?n đang s? d?ng trong SharePoint qu? 2010.
  Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  2543367 Hotfix có s?n tr? Windows gi? ti?t ki?m ánh sáng ban ngày cho Chile, Ai C?p, và Ma-r?c

 • B?n không th? g? k? t? đ?c bi?t trong tr?nh so?n th?o văn b?n đ?nh d?ng trong SharePoint qu? 2010 b?ng cách s? d?ng m?t bàn phím Ba Lan.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này đư?c d? đ?nh đ? s?a ch?a ch? là nh?ng v?n đ? này đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không vư?t qua v?ng lo?i cho hotfix này c? th?. Để biết danh sách đầy đủ về các số điện thoại của Phòng Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập web site sau của Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có SharePoint qu? 2010 đư?c cài đ?t.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Đăng k? thông tin

S? d?ng m?t trong các hotfixes trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Chi tieát taäp tin

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Thông tin Tải xuống

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Sharepointfoundation2010-kb2553931-fullfile-x 64-glb.exe14.0.6106.5002125,152,62430-Jun-1114: 23

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Sts-x-none.mspKhông áp d?ng34,426,88030-Jun-113: 49
Wssmui-ar-sa.mspKhông áp d?ng3,492,86430-Jun-113: 48
Wssmui-bg-bg.mspKhông áp d?ng3,460,09630-Jun-113: 50
Wssmui-ca-es.mspKhông áp d?ng3,386,36830-Jun-113: 49
Wssmui-cs-cz.mspKhông áp d?ng3,404,80030-Jun-113: 48
Wssmui-da-dk.mspKhông áp d?ng3,372,03230-Jun-113: 49
Wssmui-de-de.mspKhông áp d?ng3,410,43230-Jun-113: 49
Wssmui-el-gr.mspKhông áp d?ng3,509,76030-Jun-113: 49
Wssmui-en-us.mspKhông áp d?ng3,049,98430-Jun-113: 49
Wssmui-es-es.mspKhông áp d?ng3,382,27230-Jun-113: 48
Wssmui-et-ee.mspKhông áp d?ng3,369,98430-Jun-113: 48
Wssmui-châu Âu-es.mspKhông áp d?ng3,379,71230-Jun-113: 49
Wssmui-fi-fi.mspKhông áp d?ng3,382,78430-Jun-113: 50
Wssmui-fr-fr.mspKhông áp d?ng3,401,21630-Jun-113: 49
Wssmui-gl-es.mspKhông áp d?ng3,378,17630-Jun-113: 47
Wssmui-ông-il.mspKhông áp d?ng3,388,92830-Jun-113: 49
Wssmui-chào-in.mspKhông áp d?ng3,545,08830-Jun-113: 48
Wssmui-hr-hr.mspKhông áp d?ng4,452,35230-Jun-113: 48
Wssmui-hu-hu.mspKhông áp d?ng3,421,69630-Jun-113: 49
Wssmui-CNTT-it.mspKhông áp d?ng3,375,10430-Jun-113: 48
Wssmui-ja-jp.mspKhông áp d?ng3,396,60830-Jun-113: 48
Wssmui-kk-kz.mspKhông áp d?ng3,451,39230-Jun-113: 48
Wssmui-ko-kr.mspKhông áp d?ng3,368,44830-Jun-113: 47
Wssmui-lt-lt.mspKhông áp d?ng3,394,56030-Jun-113: 49
Wssmui-lv-lv.mspKhông áp d?ng3,389,95230-Jun-113: 48
Wssmui-nb-no.mspKhông áp d?ng3,362,81630-Jun-113: 48
Wssmui-nl-nl.mspKhông áp d?ng3,387,39230-Jun-113: 47
Wssmui-pl-pl.mspKhông áp d?ng3,412,99230-Jun-113: 49
Wssmui-pt-br.mspKhông áp d?ng3,384,83230-Jun-113: 50
Wssmui-pt-pt.mspKhông áp d?ng3,386,36830-Jun-113: 49
Wssmui-ro-ro.mspKhông áp d?ng3,398,14430-Jun-113: 48
Wssmui-ru-ru.mspKhông áp d?ng3,544,57630-Jun-113: 49
Wssmui-sk-sk.mspKhông áp d?ng3,414,52830-Jun-113: 48
Wssmui-sl-si.mspKhông áp d?ng3,389,95230-Jun-113: 49
Wssmui-sr-latn-cs.mspKhông áp d?ng3,396,09630-Jun-113: 48
Wssmui-sv-se.mspKhông áp d?ng3,374,59230-Jun-113: 48
Wssmui-th-th.mspKhông áp d?ng3,442,17630-Jun-113: 48
Wssmui-tr-tr.mspKhông áp d?ng3,379,71230-Jun-113: 49
Wssmui-Vương qu?c Anh-ua.mspKhông áp d?ng3,466,24030-Jun-113: 48
Wssmui-zh-cn.mspKhông áp d?ng3,355,64830-Jun-113: 48
Wssmui-zh-tw.mspKhông áp d?ng3,352,57630-Jun-113: 49

Sts-x-none.msp

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Addgallery.officeonlineprovider.dll14.0.6015.100055,16820-Tháng mư?i hai-1012: 03
Csisrv.dll14.0.6106.50003,368,88012-Jun-112: 24
Dwdcw20.dll14.0.6015.1000636,76820-Tháng mư?i hai-1019: 41
Microsoft.businessdata.dll14.0.6009.1000116,63220-Tháng Mư?i-105: 14
Microsoft.SharePoint.addgallery.Server.dll14.0.6015.1000124,80020-Tháng mư?i hai-1012: 03
Microsoft.SharePoint.administrationoperation.dll14.0.6010.1000829,36028-Tháng Mư?i-106: 51
Microsoft.SharePoint.applicationpages.Administration.dll14.0.6106.5001608,12819-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.applicationpages.dll14.0.6106.50011,058,72019-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.client.dll14.0.6106.5001288,62419-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.client.dll14.0.6106.5001288,62419-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.client.serverruntime.dll14.0.6106.5001186,27219-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.client.Silverlight.dll14.0.6106.5001272,26419-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.client.Silverlight.Runtime.dll14.0.6009.1000145,30420-Tháng Mư?i-106: 07
Microsoft.SharePoint.dll14.0.6106.500216,770,92029-Jun-111: 03
Microsoft.SharePoint.dll14.0.6106.500216,770,92029-Jun-111: 03
Microsoft.SharePoint.dll14.900.6106.50011,795,96819-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.DSP.dll14.0.6105.500059,26421-May-1118: 37
Microsoft.SharePoint.DSP.oledb.dll14.0.6106.5001124,80019-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.DSP.soappt.dll14.0.6106.500187,93619-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.DSP.STS.dll14.0.6106.5001104,32019-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.DSP.xmlurl.dll14.0.6106.500187,93619-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.health.dll14.0.6017.100096,17619-Jan-114: 40
Microsoft.SharePoint.identitymodel.dll14.0.6106.5002104,32029-Jun-111: 03
Microsoft.SharePoint.INTL.dll14.0.6010.10001,009,53628-Tháng Mư?i-106: 51
Microsoft.SharePoint.Library.dll14.0.6022.1000165,7602-Mar-1112: 01
Microsoft.SharePoint.Linq.dataservice.dll14.0.6023.100051,10411-Mar-118: 24
Microsoft.SharePoint.Linq.dll14.0.6101.5000374,64013-Tháng tư-1119: 19
Microsoft.SharePoint.PowerShell.dll14.0.6105.5000644,99221-May-1118: 37
Microsoft.SharePoint.PowerShell.INTL.dll14.0.6009.100067,45620-Tháng Mư?i-106: 07
Microsoft.SharePoint.sandbox.dll14.0.6009.1000122,24820-Tháng Mư?i-104: 31
Microsoft.SharePoint.Search.dll14.0.6105.50004,849,03218 Tháng 1116: 38
Microsoft.SharePoint.Search.INTL.dll14.0.6009.1000378,78420-Tháng Mư?i-104: 31
Microsoft.SharePoint.usercode.dll14.0.6009.100034,68820-Tháng Mư?i-106: 07
Microsoft.SharePoint.workflowactions.dll14.0.6106.5001317,31219-Jun-1111: 08
Microsoft.SharePoint.workflows.dll14.0.6106.500171,55219-Jun-1111: 08
Microsoft.web.commandui.dll14.0.6016.1000137,0647-Jan-112: 38
Microsoft.web.commandui.dll14.0.6016.1000137,0647-Jan-112: 38
Microsoft.web.Design.Server.dll14.0.6106.5001382,86419-Jun-1120: 47
Mssdmn.exe14.0.6105.5000790,40818 Tháng 1116: 30
Mssearch.exe14.0.6105.5000523,65618 Tháng 1116: 30
Mssph.dll14.0.6105.50001,672,07218 Tháng 1116: 30
Mssrch.dll14.0.6105.50004,986,76018 Tháng 1116: 30
Offparser.dll14.0.6106.50002,915,23212-Jun-110: 38
Oisimg.dll14.0.6106.5001194,94419-Jun-1111: 08
Oleparser.dll14.0.6106.500132,68019-Jun-1111: 08
Onetnative.dll14.0.6106.5000584,07212-Jun-111: 24
Onetutil.dll14.0.6106.50022,982,26429-Jun-1117: 14
Onfda.dll14.0.6106.50002,782,60012-Jun-112: 21
Owssvr.dll14.0.6106.50026,588,80029-Jun-111: 03
Owstimer.exe14.0.6106.500174,09619-Jun-1111: 08
Policy.12.0.Microsoft.SharePoint.Search.dll14.0.6013.100011,16819-Nov-108: 01
Psconfig.exe14.0.6009.1000567,19220-Tháng Mư?i-106: 07
Psconfigui.exe14.0.6009.1000825,24020-Tháng Mư?i-106: 07
Query.dll14.0.6015.1000371,05620-Tháng mư?i hai-1012: 30
Setup.exe14.0.6010.10001,377,14428-Tháng Mư?i-107: 54
Spuchostservice.exe14.0.6105.5000108,49621-May-1118: 37
Spucworkerprocess.exe14.0.6015.100047,05620-Tháng mư?i hai-1012: 03
Spucworkerprocessproxy.exe14.0.6009.1000124,89620-Tháng Mư?i-106: 07
Spwriter.exe14.0.6106.500141,85619-Jun-1111: 08
Stsadm.exe14.0.6106.5001346,02419-Jun-1111: 08
Stssoap.dll14.0.6106.5001472,96019-Jun-1111: 08
Stswel.dll14.0.6106.50023,253,12029-Jun-111: 03
Tquery.dll14.0.6106.50005,646,2168-Jun-114: 33
Wssadmin.exe14.0.6010.100015,79228-Tháng Mư?i-106: 51
Wsssetup.dll14.0.6015.10007,588,20020-Tháng mư?i hai-1020: 24
Wsstracing.exe14.0.6106.5000107,90412-Jun-110: 38

wssmui-en-us.msp thông tin

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Addgallery.Globalization.Resources.dll14.0.6015.100034,68820-Tháng mư?i hai-1012: 03
Microsoft.SharePoint.msg.dll14.0.6106.5000256,41612-Jun-110: 38
Microsoft.SharePoint.perfmonmsg.dll14.0.6106.5000114,59212-Jun-110: 38

THAM KH?O

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2553931 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Bảy 2011 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
T? khóa: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbhotfixrollup kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2553931 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2553931

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com