การยกเลิกการปรับปรุงโปรแกรม 1 สำหรับ Windows ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์ 2008 R2 สิ่งที่มีอยู่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2554636 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

การยกเลิกการปรับปรุงโปรแกรม 1 สำหรับ Windows ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์ 2008 R2 สิ่งที่สามารถใช้ได้ บทความนี้อธิบายถึงคุณลักษณะใหม่และปรับปรุงที่มีอยู่ในการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้บางอย่าง

สิ่งสำคัญ ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงนี้ประกอบด้วยการแก้ไขฝั่งเซิร์ฟเวอร์ นอกเหนือไปจากแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องติดตั้งแพคเกจฝั่งไคลเอ็นต์ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจฝั่งไคลเอ็นต์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2554637 แพคเกจฝั่งไคลเอ็นต์สำหรับ 1 การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง สำหรับ Windows Small Business Server 2011 สิ่ง สำหรับ Windows บ้านเซิร์ฟเวอร์ 2011 และ สำหรับ Windows ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์ 2008 R2 สิ่งที่มีอยู่

คุณลักษณะ ที่รวมอยู่ใน 1 การยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์ 2008 R2 สิ่ง

โปรแกรมปรับปรุงนี้เพิ่มการแจ้งเตือนที่เตือนให้คุณเปิดใช้งานการปรับปรุง Microsoft จำ การแจ้งเตือนปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณได้ทำการติดตั้ง Windows ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์ 2008 R2 สิ่ง และทำงาน "การเริ่มต้น" ในคอมพิวเตอร์ การแจ้งเตือนแสดงข้อความต่อไปนี้:
ไม่มีการเปิดใช้งานการปรับปรุงของ Microsoft

การปรับปรุงของ Microsoft ไม่ได้เปิดการใช้งานบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ คุณจะไม่ได้รับแจ้งเมื่อมีการปรับปรุงสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft

แก้ไขการแจ้งเตือนนี้

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการปรับปรุงของ Microsoft สำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้:

1. เปิดเซิร์ฟเวอร์กระดาน
2. บนโฮมเพจ คลิก การเริ่มต้นงาน.
3. คลิก รับการปรับปรุงสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft.
4. ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ปัญหาที่สำคัญที่จะสามารถแก้ไขได้ โดยการปรับปรุงนี้

ฉบับที่ 1

คุณไม่สามารถลงทะเบียนชื่อโดเมนสำหรับการเข้าถึงเว็บระยะไกลที่ประกอบด้วยอย่าง น้อยสองหลักโดเมนระดับ (เช่น testuser.co.uk) นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้:
ชื่อโดเมนไม่ถูกต้อง
ชื่อโดเมนนี้ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบว่า ชื่อโดเมนและนามสกุลถูกต้อง แล้ว ลองอีกครั้ง

ปัญหาที่ 2

ในหน้าต่างการแสดงการแจ้งเตือน คุณเลือกข้อความแจ้งเตือน และคุณคลิก ละเว้นการแจ้งเตือน เมื่อต้องการหยุดรับการแจ้งเตือนสำหรับการแจ้งเตือนนี้ อย่างไรก็ตาม การแจ้งเตือนที่ยังคงปรากฏขึ้น

ปัญหาที่ 3

ตัวช่วยสร้างการปรับใช้ไคลเอ็นต์ล้มเหลวพร้อมกับมีความล้มเหลวในการรับรองความถูกต้องหากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • รหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์ประกอบด้วยเครื่องหมายทับขวาตัวและมีเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (\ ")
 • รหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ลงท้าย ด้วยเครื่องหมายทับขวา (\)
 • รหัสผ่านเซิร์ฟเวอร์ประกอบด้วยในเครื่องหมายอัญประกาศที่คู่ (") แต่ไม่ได้จบ ด้วยเครื่องหมายอัญประกาศที่สอง
หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นเฉพาะบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows XP Professional
 • Windows Vista ธุรกิจ
 • Windows Vista องค์กร
 • นั้นก็ง่ายกว่า Vista Windows
 • เว็บไซต์องค์กรของ Windows 7
 • เจ้าหน้าที่ของ Windows 7
 • นั้นก็ง่ายกว่า Windows 7

ปัญหา 4

เมื่อเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์อยู่ในสภาพแวดล้อมเครือข่าย OpenDNS คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หรือไคลเอนต์ผ่านเว็บเพจที่เข้าถึงเว็บระยะไกล นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้:
เดสก์ท็อประยะไกลไม่สามารถค้นหาคอมพิวเตอร์ <name></name>.

ปัญหา 5

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งาน Windows ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์ 2008 R2 สิ่ง
 • คุณสามารถเปลี่ยนเวลาของระบบปัจจุบันไปยังเวลาที่เก่ากว่าเวลาคุณติดตั้ง Windows ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์ 2008 R2 สิ่ง
 • คุณรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์
 • คุณสามารถเปลี่ยนเวลาของระบบกลับสู่การตั้งค่าเดิม
ในสถานการณ์สมมตินี้ ใบรับรองเครื่องจะไม่ถูกต้อง และไม่สามารถกู้คืน นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ของเซอร์วิสเซิร์ฟเวอร์ Windows ไม่เริ่มต้นหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์รีสตาร์ต

ปัญหาที่ 6

เมื่อใบรับรองเครื่องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือถูกลบออกไป คุณจะไม่ได้รับพร้อมท์ โดยมีมาตรการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ กระบวนการอัตโนมัติพยายามแก้ไขปัญหานี้ ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ กล่องโต้ตอบให้คุณเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่แก้ไขปัญหา เว็บไซต์มีวิธีแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงล่าสุดสำหรับชนิดของปัญหาที่คุณพบ

ปัญหาที่ 7

แบ็กสแลช (\) อาจจะแสดงอย่างไม่ถูกต้องในเนื้อหาของเกาหลี หรือญี่ปุ่น

ปัญหา 8

"การเชื่อมต่อไซต์" มีแปลไม่ถูกต้องในกระดานไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

ปัญหา 9

คำแนะนำไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่สำคัญหรือแนะนำบางอย่างจะถูกตัดเศษในกระดานไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือตัวช่วยสร้าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปรับปรุงข้อมูล

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

เมื่อต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
การปรับปรุง Windows

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์ 2008 R2 สิ่งนั้น

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้การปรับปรุงในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงซอฟต์แวร์ก่อนหน้า

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการเอาการปรับปรุงนี้ ใช้ เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก รายการใน'แผงควบคุม' ถอนการติดนอกจากนี้ คุณต้องตั้งแพคเกจฝั่งไคลเอ็นต์ (KB2554637) จากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ทั้งหมด

หมายเหตุ การแจ้งเตือนใหม่ "Microsoft Update จะไม่เปิดใช้งาน" ต้องถูกลบด้วยตนเองออกจากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ทั้งหมด

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2554636 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 สิงหาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Storage Server 2008 R2 Essentials
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbinfo atdownload kbmt KB2554636 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2554636

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com