วิธีการแก้ไขปัญหาที่ว่าง/ไม่ว่างในการปรับใช้ไฮบริดสลีของในสถาน Exchange Server และ Exchange แบบออนไลน์ใน Office 365

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2555008 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

ไม่แน่ใจใช่หรือไม่ว่าคุณกำลังใช้ Office 365 รุ่นอะไร ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาที่ว่าง/ไม่ว่างที่เกิดขึ้นในการปรับใช้ไฮบริดสลีในสถานที่ Microsoft Exchange Server และ Microsoft Exchange Online ใน Office 365

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้ Exchange สหพันธรัฐ ไปเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
มีอยู่ร่วมกันทางอีเมล
หลังจากที่คุณติดตั้ง Exchange สหพันธรัฐ คุณอาจพบอย่างน้อยหนึ่งปัญหาต่อไปนี้:
 • ไม่สามารถเรียกข้อมูลว่าง/ไม่ว่างจากบัญชีต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ไม่สามารถเรียกข้อมูลว่าง/ไม่ว่างจากสภาพแวดล้อมที่หนึ่ง
 • ไม่สามารถเรียกข้อมูลว่าง/ไม่ว่างจากบัญชีผู้ใช้ในสถานที่ โดยใช้แอคเคาท์เมฆ
 • ไม่สามารถเรียกข้อมูลว่าง/ไม่ว่างจากบัญชีเมฆ โดยใช้แอคเคาท์ในสถาน
 • ข้อมูลว่าง/ไม่ว่างจะไม่พร้อมใช้งานในสถานการณ์สมมติการปรับใช้ไฮบริดสลี ระหว่างองค์กรใน Exchange Server 2003 ในสถานที่ หรือการผสมกันในสถานที่ Exchange Server 2003 หรือ Exchange Server 2007 องค์กร และแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์

ไม่สามารถเรียกข้อมูลว่าง/ไม่ว่างจากบัญชีต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราแลกเปลี่ยนที่ติดต่อกับภายนอกองค์กรไม่สามารถเรียกข้อมูลว่าง/ไม่ว่างจากกล่องจดหมายที่อยู่ในสภาพแวดล้อมอื่น ๆ

ในกรณีนี้ ปัญหาอาจเป็นปัญหาท้องถิ่นบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง หรือ สหพันธรัฐอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่ได้ถูกตั้งค่าอย่างถูกต้อง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบว่า ปัญหาเกิดขึ้น เมื่อใช้ Microsoft Outlook และ เมื่อใช้ Outlook Web App สำหรับ Office 365 หากลักษณะการทำงานแตกต่างกัน ใน Outlook และ Outlook Web App ปัญหาอาจว่า คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับสหพันธรัฐอัตราแลกเปลี่ยน ขอให้ผู้ใช้ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ลงชื่อเข้าใช้(ในพอร์ทัล Office 365https://portal.microsoftonline.com).
 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ใน Office 365 คลิก(การตั้งค่า
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   2821938
   ), คลิกซอฟต์แวร์และจากนั้น คลิกตั้งค่าเดสก์ท็อป
  • ใน Office 365 ก่อนการอัพเกรด ภายใต้ทรัพยากรคลิกดาวน์โหลดและจากนั้น ค้นหาขั้นตอนที่ 3 บนหน้าดาวน์โหลด
 3. คลิกตั้งค่า
หลังจากที่ผู้ใช้ต้องตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ของ ตน Office 365 เดสก์ท็อปโปรแกรม ปัญหาว่าง/ไม่ว่างควรจะได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คอมพิวเตอร์ที่มี Microsoft Office Outlook 2007 หรือติดตั้ง Microsoft Outlook 2010 Outlook รุ่นก่อนหน้านี้จะไม่ได้รับการสนับสนุน โดย Office 365

หากปัญหานี้เกิดขึ้นเหมือนกัน ใน Outlook และ Outlook Web App มีอาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่า Exchange สหพันธรัฐในองค์กรของคุณ ในกรณีนี้ ให้ดู ผู้ช่วยการปรับใช้เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange เพื่อให้แน่ใจว่า สภาพแวดล้อมที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของระบบ

ไม่สามารถเรียกข้อมูลว่าง/ไม่ว่างจากสภาพแวดล้อมที่หนึ่ง

ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง โดยสหพันธรัฐอัตราแลกเปลี่ยนในทิศทางเดียวเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ในสถานที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลว่าง/ไม่ว่างจากกล่องจดหมาย cloud หรือ ผู้ใช้เมฆไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลว่าง/ไม่ว่างจากกล่องจดหมายในสถาน

ในสถานการณ์สมมตินี้ ปัญหาอาจเกิดจากการติดต่อของ URI เป้าหมายแอพลิเคชัน หรือ นโยบายใช้ร่วมกัน ในสภาพแวดล้อมในสถานที่ Exchange Server และใน Exchange ออนไลน์อาจไม่ตรงกัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. บนคอมพิวเตอร์ที่ในสถานที่ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange 2010 Server Service Pack 1 (SP1), คลิกเริ่มคลิกโปรแกรมทั้งหมดMicrosoft Exchange Server 2010คลิก แล้ว คลิ กเชลล์จัดการการแลกเปลี่ยน
 2. ที่บรรทัดคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด Enter:
  Get-FederationInformation -domainname <Office 365 Domain>
  ในคำสั่งนี้<Office 365="" domain="">ตัวยึดตำแหน่งแทนโดเมน Office 365 Start (ตัวอย่างเช่น adatum.onmicrosoft.com)</Office>
 3. ในผลลัพธ์ หมายเหตุค่าTargetApplicationUriและTargetAutodiscoverEpr เหล่านี้คือการตั้งค่าที่ต้องมีโดเมนเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่า ความน่าเชื่อถือสหพันธรัฐที่ถูกตั้งค่าอย่างถูกต้อง
 4. เมื่อต้องการแสดงข้อมูลความน่าเชื่อถือที่ถูกตั้งค่าสำหรับโดเมนเริ่มต้น Office 365 เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  Get-OrganizationRelationship | FL
 5. ในส่วนของDomainNamesตรวจสอบให้แน่ใจว่า ต่อไปนี้จะแสดง:
  • ชื่อของบริษัทสายงานการผลิตโดเมนบริการ (ตัวอย่างเช่น service.adatum.com)
  • ชื่อของโดเมนของบริษัทติดต่อกับภายนอก (ตัวอย่างเช่น adatum.com)
  ถ้าจะไม่แสดงขึ้นในส่วนของDomainNamesอาจมีปัญหากับการตั้งค่าของสหพันธรัฐอัตราแลกเปลี่ยน ตรวจทานการ ผู้ช่วยการปรับใช้เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange เพื่อให้แน่ใจว่า การตั้งค่าคอนฟิกของคุณชิดแนะนำขั้นตอน และว่า สภาพแวดล้อมที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของระบบทั้งหมด ถ้าโดเมนสองจะแสดงอย่างถูกต้องในส่วนของDomainNamesหมายเหตุส่วนในผลลัพธ์ต่อไปนี้:
  • ชื่อ
  • TargetApplicationUri
  • TargetAutodiscoverEpr
  ค่าTargetApplicationUriและTargetAutodiscoverEprควรตรงค่าจากFederationInformation รับcmdlet เทียบเท่ากัน ถ้าค่าไม่ตรง เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เมื่อต้องการแก้ไขความแตกต่าง:
  Set-OrganizationRelationship -Identity <Name> -TargetApplicationUri <TargetApplicationUri> -TargetAutodiscoverEpr <TargetAutodiscoverEpr>
 6. ถ้ายังคงมีปัญหาว่าง/ไม่ว่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า นโยบายที่ใช้ร่วมกัน ในสภาพแวดล้อมในสถานที่ Exchange Server และใน Exchange แบบออนไลน์ตรงกับ เมื่อต้องการตรวจสอบ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในเชลล์จัดการการแลกเปลี่ยน และจึง บันทึกค่าในฟิลด์โดเมนในผลลัพธ์:
  Get-SharingPolicy | FL
 7. เชื่อมต่อกับ Exchange แบบออนไลน์ โดยใช้ Windows PowerShell เพื่อเรียกใช้การทดสอบเดียวกันในสภาพแวดล้อมอื่น ๆ คุณทำเช่นนี้เพื่อให้คุณสามารถกำหนดได้ว่า ตรงกับนโยบายใช้ร่วมกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อการแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ โดยใช้ Windows PowerShell ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
 8. หลังจากที่คุณเชื่อมต่อไปยัง Exchange แบบออนไลน์ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในหน้าต่างของ Windows PowerShell ตามที่คุณได้ตั้งค่าสำหรับสภาพแวดล้อมในสถานที่ แล้วจึง บันทึกค่าในฟิลด์โดเมน:
  Get-SharingPolicy
 9. ค่าโดเมนสำหรับสภาพแวดล้อมที่สองควรตรงกัน ถ้าไม่ตรงกับ คุณสามารถใช้ชุด SharingPolicy cmdlet นี้เพื่อตั้งค่าเขตข้อมูลโดเมนเพื่อให้ตรงกับทั้งสองด้าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับชุด SharingPolicy cmdlet นี้ และ เกี่ยวกับวิธีการใช้การตั้งค่านโยบายนี้ใช้งานร่วมกัน ไปเว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd297931.aspx

ไม่สามารถเรียกข้อมูลว่าง/ไม่ว่างจากบัญชีเมฆ โดยใช้แอคเคาท์ในสถาน

ปัญหาไม่ได้รับการจำกัดผู้ใช้ในสถานที่ที่พยายามดึงข้อมูลว่าง/ไม่ว่างสำหรับกล่องจดหมาย cloud

ในกรณีนี้ คุณสามารถใช้ cmdlet FederationTrust ทดสอบที่จะรวบรวมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความล้มเหลว ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ในเชลล์จัดการการแลกเปลี่ยน เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ ตำแหน่ง<OnPremisesMailbox>ตัวยึดตำแหน่งแทนกล่องจดหมายของผู้ใช้ที่เป็นโฮสต์ในสภาพแวดล้อมในสถานที่อยู่อีเมล:</OnPremisesMailbox>
  Test-FederationTrust -UserIdentity <OnPremisesMailbox> -verbose
  หมายเหตุคำสั่งนี้ทดสอบความน่าเชื่อถือสหพันธรัฐโทเค็นที่ถูกใช้ โดยผู้ใช้ในสถานที่
 2. สมมติว่าผลลัพธ์ต้องประกอบด้วยอย่างน้อยหนึ่งส่วนที่ซึ่งชนิดเป็นล้มเหลวการคัดลอกผลลัพธ์ลงในแฟ้มข้อความ และจากนั้น ส่งแฟ้มการสนับสนุนบริการแบบออนไลน์ของอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับวิธีใช้เพิ่มเติม

ไม่สามารถเรียกข้อมูลว่าง/ไม่ว่างจากบัญชีผู้ใช้ในสถานที่ โดยใช้แอคเคาท์เมฆ

ปัญหาไม่ได้รับการจำกัดผู้ใช้เมฆที่พยายามดึงข้อมูลว่าง/ไม่ว่างสำหรับกล่องจดหมายในสถาน

ในกรณีนี้ กล่องจดหมายที่เกี่ยวข้องอาจถูกโฮสต์บน Microsoft Exchange Server 2003 แทน บน Exchange Server 2007 หรือแทนที่บน Exchange Server 2010 Exchange Server 2003 ไม่สนับสนุนการร้องขอการแลกเปลี่ยนเว็บเซอร์วิสที่ใช้รุ่นที่ใหม่กว่าเพื่อขอรับข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลว่าง/ไม่ว่างที่ถือใน Exchange เซิร์ฟเวอร์โฟลเดอร์สาธารณะของ 2003 จะถูกจำลองแบบไปยังเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย Exchange Server 2010 ที่สามารถใช้งานฐานข้อมูลโฟลเดอร์สาธารณะ
 1. คุณสามารถติดตั้งบทบาทกล่องจดหมายบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกันที่มีการติดตั้งบทบาทของเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์ (CAS) ที่คุณใช้เพื่อสนับสนุนสหพันธรัฐ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ โดยใช้ผู้ Microsoft Exchange Server ปรับใช้ช่วย ไป ผู้ช่วยการปรับใช้เซิร์ฟเวอร์ Exchange
 2. หากผู้ใช้ cloud ยังมีปัญหาเมื่อพยายามเรียกข้อมูล ว่าง/ไม่ว่างข้อมูลสำหรับกล่องจดหมายในสถาน การตรวจสอบว่า มี ปัญหาการเชื่อมต่อไปยังการค้นหาอัตโนมัติบริการในสถาน ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เปิดตัว Microsoft ระยะไกลเชื่อมต่อวิเคราะห์ที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
   https://www.testconnectivity.microsoft.com/?testid=OutlookAutoDisc
  2. บนหน้าการค้นหาอัตโนมัติ Outlook กรอกแบบฟอร์ม โดยใช้อยู่อีเมลและรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมในสถานที่ที่มีปัญหา คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อยืนยันว่า คุณมีสิทธิ์ที่จะป้อนข้อมูลประจำตัวของบัญชีทำงาน
  3. เพื่อยืนยันว่า โปรแกรมอัตโนมัติกำลังทำการร้องขอ คุณต้องดำเนินการติดต่อบุคคลที่ท้าทาย พิมพ์ตัวอักษรและตัวเลขจากรูปภาพลงไปในกล่อง และจากนั้น คลิกดำเนินการทดสอบ
 3. ถ้าการทดสอบล้มเหลว ตรวจสอบการตั้งค่า สำหรับพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ในสถานที่ และไฟร์วอลล์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CAS แบบออนไลน์ของอัตราแลกเปลี่ยนสามารถเข้าถึงจากอินเทอร์เน็ตผ่านพอร์ต 443

ข้อมูลว่าง/ไม่ว่างจะไม่พร้อมใช้งานในการปรับใช้ไฮบริดสลีระหว่างองค์กร Exchange 2003 ในสถานที่ หรือผสมในสถานที่องค์กร Exchange 2003 หรือ Exchange 2007 และ Exchange แบบออนไลน์

ในสถานการณ์นี้ OU =ภายนอก (FYDIBOHF25SPDLT) โฟลเดอร์'สาธารณะ'หายไปจากลำดับชั้นของโฟลเดอร์สาธารณะ และต้องมีเพิ่มขึ้น

เมื่อต้องการเพิ่ม OU =โฟลเดอร์สาธารณะภายนอก (FYDIBOHF25SPDLT) ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์โฟลเดอร์สาธารณะ Exchange 2010 SP1 ในสถานที่จากเซิร์ฟเวอร์โฟลเดอร์สาธารณะ
 2. เปิด Windows PowerShell
 3. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  Add-PsSnapin Microsoft.Exchange.Management.Powershell.Setup
 4. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  Install-FreeBusyFolder

ข้อมูลอ้างอิง

ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ไป ชุมชนของ office 365 เว็บไซต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2555008 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 ตุลาคม 2556 - Revision: 16.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
Keywords: 
o365 o365a o365e o365m o365062011 pre-upgrade o365022013 hybrid after upgrade gwt guided walk through kbtshoot kbgraphic kbmt KB2555008 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2555008

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com