การยกเลิกการปรับปรุงโปรแกรม 1 สำหรับสำนักงานขนาดเล็กธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2011 มาตรฐานของ Windows จะพร้อมใช้งาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2555251 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ขณะนี้มีการยกเลิกการปรับปรุงโปรแกรม 1 สำหรับ Windows Small Business Server 2011 มาตรฐาน

โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาต่อไปนี้ที่เคยไม่ก่อนหน้านี้ในบทความในฐานความรู้ของ Microsoft นอกจากนี้ การปรับปรุงนี้เพิ่มคุณลักษณะใหม่

ฉบับที่ 1

การแจ้งเตือนการแจ้งเตือนต่อไปนี้ปรากฏขึ้นในหน้าต่างขนาดเล็กธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2011 มาตรฐาน:
  • "ข้อผิดพลาดทำการสำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว"
  • "ข้อผิดพลาดการสำรองข้อมูลป้องกันไม่ให้เริ่มต้น"
  • "ที่เซิร์ฟเวอร์รีสตาร์ต"
  • "เซิร์ฟเวอร์ปิดลงโดยไม่คาดคิด"

ปัญหาที่ 2

สมมติว่า คุณเลือกภาษาที่ไม่ใช่ภาษาเริ่มต้นการติดตั้งที่อยู่บนเว็บเพจที่เข้าสู่ระบบการเข้าถึงเว็บระยะไกลของ Windows เล็กธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2011 มาตรฐาน ในสถานการณ์นี้ คุณไม่สามารถล็อกอินเข้าเล็กธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2011 มาตรฐานของ Windows ผ่านทางเว็บเพจที่เข้าถึงเว็บระยะไกล นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่มีการอนุญาตให้เข้าถึงเว็บระยะไกลสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ติดต่อผู้จัดการเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

ปัญหาที่ 3

เมื่อคุณเรียกใช้ไดเรกทอรีซาร์แปลงกลุ่ม (Groupconverter.exe) ใช้งานอยู่ในสำนักงานขนาดเล็กธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2011 มาตรฐานของ Windows ตัวช่วยสร้างจะถูกตั้งชื่อว่า " Windows SBS "7"ตัวแปลงกลุ่มของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่" อย่างไม่ถูกต้อง

ปัญหา 4

เว็บเพจที่เข้าถึงเว็บระยะไกลใช้เวลานานเกินกว่าที่คาดว่าจะโหลดในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน เวลาในการโหลดเพิ่มขึ้นถ้าไม่มีโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันมากขึ้น

หมายเหตุ แต่ละโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันใช้เวลาประมาณหนึ่งวินาทีโหลด

ปัญหา 5

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณเวียนโทรสารไปยังเว็บไซต์ Microsoft SharePoint ในสำนักงานขนาดเล็กธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2011 มาตรฐานของ Windows
  • คุณเปิด ศูนย์ควบคุมโทรสาร เมื่อต้องการดูโทรสารที่ได้รับ
ในสถานการณ์นี้ "ชื่อของผู้ส่ง "รหัสของผู้เรียก" และคอลัมน์"เวลาที่ได้รับ"สำหรับโทรสารเหล่านี้เป็นค่าว่าง มีแสดงเฉพาะจำนวนของเพจและชื่อแฟ้ม TIFF

ปัญหาที่ 6

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง SharePoint ในหน้าต่างขนาดเล็กธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2011 มาตรฐาน เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft-SharePoint-พื้นฐาน SharePoint
วัน: <date &="" time=""></date>
รหัสเหตุการณ์: 2137
งานประเภท: สุขภาพ
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ:
ผู้ใช้: <user name=""></user>
คอมพิวเตอร์: <computer name=""></computer>
คำอธิบาย:
ตัววิเคราะห์ความสมบูรณ์ของ SharePoint ตรวจพบข้อผิดพลาด ผลิตภัณฑ์ / มีการปรับรุ่นเซิร์ฟเวอร์หรือการติดตั้งจำเป็นต้องใช้โปรแกรมแก้ไข
ทั้งหมดจำเป็นต้องติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดในฟาร์มผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดควรมี patching ที่เดียวกัน และการปรับรุ่นระดับบนฟาร์ม

จำเป็นต้องปรับรุ่นบนเซิร์ฟเวอร์ <server name=""></server>. โดยไม่มีการปรับรุ่น เซิร์ฟเวอร์ที่ไม่อยู่ในสถานะได้รับการสนับสนุน
บนเซิร์ฟเวอร์ <server name=""></server>เมื่อจำเป็นทั้งหมดของผลิตภัณฑ์และ/หรือซอฟต์แวร์ติดตั้ง ทำการปรับรุ่น โดย PSConfigUI.exe ที่กำลังทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ โดยการดำเนินการคำสั่ง " b2b ตามสภาพดั้งเดิม - ปรับรุ่นของคำสั่ง - PSConfig.exe-บังคับให้คำสั่ง - applicationcontent-installfeatures - คำสั่งการติดตั้ง" หากความพยายามในการปรับรุ่นแบบเดิมล้มเหลว คุณอาจต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะที่ปรับปรุงก่อนที่จะพยายามปรับรุ่นอีกครั้ง การอ้างอิงไปยังหน้าสถานะการปรับรุ่น (URL) สำหรับข้อมูล เกี่ยวกับการพยายามปรับรุ่นปัจจุบัน และก่อนหน้านี้ และ การตรวจสอบปัญหาที่อาจขัดขวางการปรับรุ่น succeeding สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎนี้ ดู"http://go.microsoft.com/fwlink/LinkID = 142700

".

หมายเหตุ เมื่อต้องการทำการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การ PSConfig ด้วยตนเอง

คุณลักษณะใหม่

โปรแกรมปรับปรุงนี้เพิ่มการแจ้งเตือนต่อไปนี้เป็นหน้าต่างขนาดเล็กธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ 2011 มาตรฐาน การแจ้งเตือนปรากฏขึ้นเมื่อผู้ดูแลโดเมนการเข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Small Business Server 2011 มาตรฐานหรือคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ การแจ้งเตือนปรากฏขึ้นถ้าโปรแกรมอรรถประโยชน์ PSConfig นี้เคยถูกเรียกใช้หลังจากที่มีการติดตั้งการปรับปรุง SharePoint

การแจ้งเตือนความสมบูรณ์ของมาตรฐานของเซิร์ฟเวอร์ธุรกิจขนาดเล็ก 2011 Windows

การปรับปรุงสำหรับ Microsoft SharePoint Foundation?2010 ถูกติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์การธุรกิจขนาดเล็กของคุณ นอกจากนี้คุณในขณะนี้ต้องดำเนินกระบวนการติดตั้งได้ โดยการเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ PSConfig เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล SharePoint ถ้าคุณไม่เรียกใช้ PSConfig คุณลักษณะบางอย่างของเซิร์ฟเวอร์อาจไม่ปกติ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรัน PSConfig ให้ดูที่บทความฐานความรู้ 2580174 ได้ http://go.microsoft.com/fwlink/LinkId = 226610

. ถ้าคุณมีอยู่แล้วเรียกใช้ PSConfig คุณสามารถละเว้นข้อความนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปรับปรุงข้อมูล

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

เมื่อต้องการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
แค็ตตาล็อกการปรับปรุงของ Microsoft

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นที่จำเป็นได้

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการเริ่มระบบใหม่คอมพิวเตอร์ ปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด รวมถึงขนาดเล็กธุรกิจเซิร์ฟเวอร์คอนโซลของ Windows ก่อนที่ทำการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่แทนการปรับปรุงซอฟต์แวร์ก่อนหน้า

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2555251 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 กันยายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Windows Small Business Server 2011 Standard
Keywords: 
atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbfix kbmt KB2555251 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2555251

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com