MS11-054: פגיעויות במנהלי התקן מצב-ליבת Windows עלולות לאפשר העלאת רמת הרשאות: 12 ביולי, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2555917 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-054. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (SPn) ועל ענף שירות (QFE, GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows XP המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.1.2600.61191,858,94402-Jun-201114:02x86SP3SP3GDR
Win32k.sys5.1.2600.61191,867,90402-Jun-201114:07x86SP3SP3QFE
W32ksign.dll5.1.2600.611930,20806-Jun-201111:38x86NoneNot Applicable

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003 ושל Windows XP Professional x64 Edition

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.48724,572,67207-Jun-201100:26x64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.48724,590,08007-Jun-201100:23x64SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.48721,861,12002-Jun-201114:27x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.48721,871,87202-Jun-201114:30x86SP2SP2QFE

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.48725,601,28007-Jun-201100:26IA-64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.48725,619,71207-Jun-201100:23IA-64SP2SP2QFE

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דר (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 ו- Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה 6.0.0000.xxxxxx.
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.186532,042,36802-Jun-201112:59x86
Win32k.sys6.0.6001.229272,042,88002-Jun-201112:59x86
Win32k.sys6.0.6002.184752,043,39202-Jun-201113:34x86
Win32k.sys6.0.6002.226532,051,58402-Jun-201113:12x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.186532,762,24002-Jun-201113:22x64
Win32k.sys6.0.6001.229272,762,75202-Jun-201113:20x64
Win32k.sys6.0.6002.184752,764,28802-Jun-201113:50x64
Win32k.sys6.0.6002.226532,767,36002-Jun-201113:36x64

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6001.186536,648,83202-Jun-201113:05IA-64
Win32k.sys6.0.6001.229276,645,24802-Jun-201113:04IA-64
Win32k.sys6.0.6002.184756,649,34402-Jun-201113:34IA-64
Win32k.sys6.0.6002.226536,659,07202-Jun-201113:42IA-64

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,746
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,447
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,909
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,614
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,385
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,104
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,228
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,942
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,228
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,942
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_client_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,363
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_client_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,382
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,678
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,705
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,687
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,718
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,682
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,730
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_winpesrv~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,503
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File nameX86_111e7227db57f2ce117e57373e1182e6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_3ca36db2ce42225b.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_376dedd5fc24130678ee8be397a50265_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18475_none_36561e2a16ed8607.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_d8f152c0ee5b5907781bfa64fff27b28_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22653_none_1d29fb38adc798c0.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_f62b949ae704ff7011b0c2ac012134d0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_adb8af3802554475.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_b8c076609aac9064.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)15:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_b96e87e3b3ae3c05.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)14:45
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18475_none_ba934aea97e14d3f.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)16:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22653_none_bb3088dfb0f07fa0.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)15:34
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_09af103b06bb8096e9861e61d337551e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22653_none_2c3153bebbf26d76.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_0ae9d639fd9cac7a1d89b2afc016915f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_75eaf89b1d9efc3d.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_2e3d7037d805fcb769ca476fc98e6404_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_8366d8e31307b2a1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dc56848c17ec307459e3a450d02a32f8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18475_none_69b923fe3d66820f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_dea64e4593116fccfa7afc64f2b35099_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_c0320b162f020693.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e1196dfca9ee2da9a5ed90714f84b28c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_af4b731ea7358b81.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_14df11e4530a019a.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)15:28
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_158d23676c0bad3b.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)15:10
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18475_none_16b1e66e503ebe75.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)16:23
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22653_none_174f2463694df0d6.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)15:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,756
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,461
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,129
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,058
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,894
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,969
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,896
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,611
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,554
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,390
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,390
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_client_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,371
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_client_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,390
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,690
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,717
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,697
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,728
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,448
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,694
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,721
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,709
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,740
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_winpesrv~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,531
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_1f33bc36876ac395.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)15:03
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_1fe1cdb9a06c6f36.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)14:38
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18475_none_210690c0849f8070.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22653_none_21a3ceb59daeb2d1.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)15:22
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_02a57bedf2614de6e6c9f1d51f13e65b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_09b001e599d7ec26.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_0b87fa68dd8a75b912ca8e0955405bf8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_4d0238e3ad9f9dd5.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_1d99f6ea64b298cc879da5b09fe81f4c_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_05920e1b1f4ab181.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7794656853a93c84dea007dd93b69d29_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18475_none_a3e4d3825e4bbccd.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_a3fe91e38bfbefa4575faa353c0f79d8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22653_none_f9ce1f2604cfdbc1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_acd046bddbc6d4766d882beae0758043_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_b1dd7871fbc78bbc.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_b8c21a569aaa9960.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)15:01
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_b9702bd9b3ac4501.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)14:51
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18475_none_ba94eee097df563b.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)15:53
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22653_none_bb322cd5b0ee889c.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)15:35
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,751
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,454
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,887
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,964
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,887
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,281
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,214
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,281
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,214
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,522
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,545
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,692
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,723
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,444
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,549
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,735
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_winpesrv_0_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_winpesrv_0~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_winpesrv_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_winpesrv~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:18
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,708
Date (UTC)06-Jun-2011
Time (UTC)15:19
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18653_none_1f33bc36876ac395.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)15:03
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22927_none_1fe1cdb9a06c6f36.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)14:38
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18475_none_210690c0849f8070.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)16:05
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22653_none_21a3ceb59daeb2d1.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)02-Jun-2011
Time (UTC)15:22
PlatformNot Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600. 16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMGDR
  6.1.7600. 20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
  6.1.7600.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7600.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.168302,332,67211-Jun-201102:37x86
Win32k.sys6.1.7600.209832,341,37611-Jun-201102:40x86
Win32k.sys6.1.7601.176302,334,20811-Jun-201102:29x86
Win32k.sys6.1.7601.217442,341,88811-Jun-201103:28x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.168303,134,46411-Jun-201102:56x64
Win32k.sys6.1.7600.209833,139,07211-Jun-201103:01x64
Win32k.sys6.1.7601.176303,137,53611-Jun-201103:07x64
Win32k.sys6.1.7601.217443,140,09611-Jun-201102:54x64

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.168307,420,92811-Jun-201102:11IA-64
Win32k.sys6.1.7600.209837,426,56011-Jun-201102:14IA-64
Win32k.sys6.1.7601.176307,414,27211-Jun-201102:13IA-64
Win32k.sys6.1.7601.217447,422,97611-Jun-201102:13IA-64

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,789
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,688
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,769
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,670
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,983
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,491
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,965
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,865
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_47cbbfcb456fb19a567293c260d3c499_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_5d8ffff12603b74f.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_4f2cd666c089ff6c74c43ad083ad8168_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_82e575452176e509.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_555765560e5d1df1853f9bb3f89147db_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_ba088b549b765c00.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_f6f343408d929a07540f6aa5e8cc275a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_b4c474c8c0e4102b.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_b8fae785fbb6468c.manifest
File versionNot Applicable
File size42,086
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_b951759314f9be10.manifest
File versionNot Applicable
File size42,086
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)05:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_bae1448bf8dcb278.manifest
File versionNot Applicable
File size42,086
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)04:46
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_bb64129311fed38f.manifest
File versionNot Applicable
File size42,086
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)06:13
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_1e2e93a1532a79fa809242d4883b7f76_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_d1cb5b4c57011c27.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_400b5ec76ea713a65814c202d0459331_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_4b75b8ff61126e6f.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_50def843443e8b84ae97225ec2512104_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_77da646f6d13b694.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5a45a8f6a8e282c9737694c0fba746ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_62441c9fd40d7825.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7491b7286afdc44850a724498ea65dca_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_512da4d008638afc.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7c9ff101fd12db365a7354252b80f033_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_15012e6e3a3a5592.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_886a0345b83e068fdf5b546f16aac512_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_6efe164313e41b5c.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_993766caf561e85408f1a5684dec6e8d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_46a45f6732735f17.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b253f7cd2400e92328069ac24cb6fa62_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_e0482a993e51acf7.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c1ccf8a9046512167b7c4ec521a6c46c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_ed493bf13eaed382.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d5a70190ee52b9f96d3eb1ee1642351d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_6598b10fc65e4097.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d5a82fc132967f66b0064841c623af2d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_5b9fa8e170f27d45.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_15198309b413b7c2.manifest
File versionNot Applicable
File size42,090
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_15701116cd572f46.manifest
File versionNot Applicable
File size42,090
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)06:02
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_16ffe00fb13a23ae.manifest
File versionNot Applicable
File size42,090
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)06:03
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_1782ae16ca5c44c5.manifest
File versionNot Applicable
File size42,090
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,794
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,499
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,213
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,707
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,017
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,281
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,987
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,119
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,794
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,823
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,084
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,409
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,884
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,185
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,914
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,786
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,878
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,783
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,842
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,990
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_1f6e2d5be87479bd.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)04:47
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_1fc4bb6901b7f141.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_21548a61e59ae5a9.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_21d75868febd06c0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_3f87680a32c17002f165765abda18293_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_4fecbd395824e4f8.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_400b5ec76ea713a65814c202d0459331_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_ef58c171a8b30635.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5a45a8f6a8e282c9737694c0fba746ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_062725121bae0feb.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_816c6e86495d13a65c17099c8eea496b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_b5b7780d2cb4ee2c.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_906a76fbb49bb1d1ee978385410cb544_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_70390dfba7cc951e.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_993766caf561e85408f1a5684dec6e8d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_ea8767d97a13f6dd.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cdf0b04f3fb507cf2690844c6b16e668_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_4537951b1fff4a12.manifest
File versionNot Applicable
File size696
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d5a70190ee52b9f96d3eb1ee1642351d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_097bb9820dfed85d.manifest
File versionNot Applicable
File size697
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_b8fc8b7bfbb44f88.manifest
File versionNot Applicable
File size42,088
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)05:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_b953198914f7c70c.manifest
File versionNot Applicable
File size42,088
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)05:53
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_bae2e881f8dabb74.manifest
File versionNot Applicable
File size42,088
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)05:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_bb65b68911fcdc8b.manifest
File versionNot Applicable
File size42,088
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)06:53
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,795
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,855
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,011
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size4,070
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,990
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,652
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2555917_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,206
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2555917~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,874
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,940
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,977
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,701
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2555917_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,734
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,136
Date (UTC)13-Jun-2011
Time (UTC)22:48
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16830_none_1f6e2d5be87479bd.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)04:47
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20983_none_1fc4bb6901b7f141.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)05:01
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17630_none_21548a61e59ae5a9.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)04:38
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21744_none_21d75868febd06c0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)11-Jun-2011
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2555917 - Last Review: יום שישי 15 יולי 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2555917

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com