רשימת ה-Service Pack ואת עדכון מצטבר עבור BizTalk Server

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2555976 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

מאמר זה מפרט את פרטי הגירסה של ערכות ה-service pack ואת העדכונים המצטבר עבור Microsoft BizTalk Server ועבור ערכת מתאם של BizTalk Microsoft. אנו ממליצים לך להתקין את העדכון המצטבר האחרון עבור הגירסה של BizTalk Server בה אתה משתמש.

מידע נוסף

BizTalk Server 2013

עדכון מצטבר

BizTalk Server 2013 CU2

גירסה: 3.10.305.2
תאריך הפצה: 31 באוקטובר 2013

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
2892599 חבילת העדכון המצטבר 2 עבור 2013 שרת BizTalk

BizTalk Server 2013 CU1

גירסה: 3.10.301.2
תאריך הפצה: 10 באפריל 2013

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
2838133 חבילת העדכון המצטבר 1 עבור 2013 שרת BizTalk

BizTalk Server 2010

עדכון מצטבר

BizTalk Server 2010 CU6

גירסה: 3.9.575.2
תאריך הפצה: 11 ביולי 2013

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2855367 חבילת העדכון המצטבר 6 עבור BizTalk Server 2010

BizTalk Server 2010 CU5

גירסה: 3.9.556.2
תאריך הפצה: 19 ביוני, 2012

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2689458 חבילת העדכון המצטבר 5 עבור BizTalk Server 2010

BizTalk Server 2010 CU4

גירסה: 3.9.545.2
תאריך הפצה: 28 בפברואר, 2012

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2667310 חבילת עדכון מצטבר 4 עבור BizTalk Server 2010

BizTalk Server 2010 CU3

גירסה: 3.9.542.2
תאריך הפצה: 30 נובמבר 2011

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2617149 חבילת העדכון המצטבר 3 עבור BizTalk Server 2010

BizTalk Server 2010 CU2

גירסה: 3.9.530.2
תאריך הפצה: 31 באוגוסט, 2011

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2573000 חבילת העדכון המצטבר 2 עבור BizTalk Server 2010

BizTalk Server 2010 CU1

גירסה: 3.9.522.2
תאריך הפצה: 21 במאי, 2011

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2497789 חבילת העדכון המצטבר 1 עבור BizTalk Server 2010

BizTalk Server 2009

עדכון מצטבר

CU6 2009 של BizTalk Server

גירסה: 3.8.477.2

תאריך הפרסום: 27 באפריל, 2012

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2689457 חבילת העדכון המצטבר 6 עבור BizTalk Server 2009

CU5 2009 של BizTalk Server

גירסה: 3.8.475.2

תאריך הפצה: 20 בינואר 2012

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2649852 חבילת העדכון המצטבר 5 עבור BizTalk Server 2009

CU4 2009 של BizTalk Server

גירסה: 3.8.473.2

תאריך הפצה: 1 בנובמבר, 2011

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2604321 חבילת עדכון מצטבר 4 עבור BizTalk Server 2009


CU3 2009 של BizTalk Server

גירסה: 3.8.469.2

תאריך הפצה: 1 באוגוסט, 2011

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2557149חבילת העדכון המצטבר 3 עבור BizTalk Server 2009


CU2 2009 של BizTalk Server

גירסה: 3.8.463.2

תאריך הפצה: 17 במרץ, 2011

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2497794 חבילת העדכון המצטבר 2 עבור BizTalk Server 2009

CU1 2009 של BizTalk Server

גירסה: 3.8.454.2
תאריך הפצה: 8 בדצמבר 2010

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2429050 חבילת העדכון המצטבר 1 עבור BizTalk Server 2009


BizTalk Server 2006 R2

עדכון מצטבר

CU4 BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

גירסה: 3.6.2237.12
תאריך הפצה: 30 במרס, 2012

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2682056 חבילת עדכון מצטבר 4 עבור BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

CU3 BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

גירסה: 3.6.2224.12
תאריך הפצה: 30 באוגוסט 2010

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2286501 חבילת העדכון המצטבר 3 עבור BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

CU2 BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

גירסה: 3.6.2217.12
תאריך הפצה: 24 ביוני, 2010

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2211420 חבילת העדכון המצטבר 2 עבור BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

CU1 BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

גירסה: 3.6.2210.12
תאריך הפצה: 12 באפריל, 2010

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

982061 חבילת העדכון המצטבר 1 עבור BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

ה-Service Pack

BizTalk Server 2006 R2 SP1

גירסה: 3.6.2149.10
תאריך הפרסום: 27 בינואר 2010

לקבלת מידע נוסף אודות התיקונים החמים הכלולים ב- Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

974563 רשימה של Microsoft BizTalk Server התיקונים החמים הכלולים ב- BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1

ערכת מתאם של BizTalk 2013

עדכון מצטבר

CU1 Pack 2013 מתאם של BizTalk

גירסה: 3.5.7401.2
תאריך הפצה: 31 באוקטובר 2013

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2892600 חבילת העדכון המצטבר 1 עבור 2013 Pack מתאם של BizTalk

ערכת מתאם של BizTalk 2010

עדכון מצטבר

CU3 Pack 2010 מתאם של BizTalk

גירסה: 3.5.6554.0
תאריך הפצה: 11 ביולי 2013

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2617150חבילת העדכון המצטבר 3 עבור 2010 Pack מתאם של BizTalk

CU2 Pack 2010 מתאם של BizTalk

גירסה: 3.5.6537.0
תאריך הפצה: 31 באוגוסט, 2011

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2572999חבילת העדכון המצטבר 2 עבור 2010 Pack מתאם של BizTalk


CU1 Pack 2010 מתאם של BizTalk


גירסה: 3.5.6534.0
תאריך הפצה: 6 במאי, 2011

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2539794 חבילת העדכון המצטבר 1 עבור 2010 Pack מתאם של BizTalk


ערכת מתאם של BizTalk 2.0

עדכון מצטבר

CU5 Pack 2.0 מתאם של BizTalk

גירסה: 3.5.5326.0
תאריך הפצה: 20 בינואר 2012

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2649848 חבילת העדכון המצטבר 5 עבור 2.0 Pack מתאם של BizTalk

CU4 Pack 2.0 מתאם של BizTalk

גירסה: 3.5.5325.0
תאריך הפצה: 1 בנובמבר, 2011

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2604327 חבילת עדכון מצטבר 4 עבור 2.0 Pack מתאם של BizTalk


CU3 Pack 2.0 מתאם של BizTalk

גירסה: 3.5.5324.0
תאריך הפצה: 1 באוגוסט, 2011

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2557150 חבילת העדכון המצטבר 3 עבור 2.0 Pack מתאם של BizTalk


CU2 Pack 2.0 מתאם של BizTalk

גירסה: 3.5.5320.0
תאריך הפצה: 30 באפריל, 2011

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2531605 חבילת העדכון המצטבר 2 עבור 2.0 Pack מתאם של BizTalk

CU1 Pack 2.0 מתאם של BizTalk

גירסה: 3.5.5314.0
תאריך הפצה: 8 בדצמבר 2010

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

2444952 חבילת העדכון המצטבר 1 עבור 2.0 Pack מתאם של BizTalk

מאפיינים

Article ID: 2555976 - Last Review: יום שישי 01 נובמבר 2013 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Developer Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Service Pack 1
 • Microsoft BizTalk Server 2006 R2 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
 • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
 • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
 • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
 • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
 • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
מילות מפתח 
kbmt KB2555976 KbMthe
תרגום מכונה
חשוב: מאמר זה תורגם באמצעות תוכנת תרגום מכונה של Microsoft וייתכן שנערך לאחר מכן על-ידי קהילת Microsoftבאמצעות טכנולוגייתCommunity Translation Framework (CTF) או באמצעות תרגום אנושי. Microsoft מציעה לך גם מאמרים בתרגום אנושי, מאמרים בתרגום מכונה ומאמרים שנערכו על ידי הקהילה כדי לאפשר גישה למאמרים הקיימים במאגר הידע (Knowledge Base) שלMicrosoft בשפות שונות. מאמרים מתורגמים יכולים להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק. Microsoft אינה אחראית לחוסר דיוק, שגיאות או נזקים שייגרמו כתוצאה מטעויות בתכנים או משימוש בתכנים על ידי לקוחותיה.
כותרת מאמר זה באנגלית: 2555976

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com