กฎบางข้อความที่ไคลเอ็นต์เท่านั้นไม่มีผลกับข้อความอีเมลที่จะถูกบันทึกเป็นแบบร่างในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2556407 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

สมมติว่า คุณใช้ Microsoft Office Outlook ในโหมดออนไลน์ไปที่กล่องจดหมายเข้าในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server 2010 คุณสามารถกำหนดกฎสำหรับข้อความที่ไคลเอ็นต์เท่านั้นอย่าง น้อยหนึ่งค่าบนข้อความอีเมลที่คุณส่งไป ในสถานการณ์นี้ กฎที่แน่นอนไม่มีผลกับข้อความอีเมลที่จะถูกบันทึกเป็นแบบร่าง ตัวอย่างเช่น คุณสร้างข้อความที่ไคลเอ็นต์เท่านั้นกฎสำเนา (CC) นั้นด้วยตนเองเมื่อคุณส่งข้อความอีเมลที่ คุณกด CTRL + S เพื่อบันทึกข้อความอีเมล หรือบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ คุณส่งข้อความอีเมล ในสถานการณ์นี้ คุณจะไม่รวมอยู่ในรายการ'สำเนาถึง'ของข้อความอีเมลในรายการที่ถูกส่ง ดังนั้น คุณไม่ได้รับข้อความอีเมลที่

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริการการเข้าถึงไคลเอ็นต์ RPC แลกเปลี่ยน Microsoft เพิ่มผู้รับลงในตารางผู้รับเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริการไม่ล้างผู้รับถูกเพิ่มไปยังรายการที่บันทึกไว้ ดังนั้น ผู้รับที่ถูกเพิ่มขึ้น โดยกฎข้อความที่ไคลเอ็นต์เท่านั้นจะถูกละทิ้ง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงโปรแกรมต่อไปนี้:
2582113 คำอธิบายของการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 5 สำหรับการแลกเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ 2010 เซอร์วิสแพ็ค 1

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้ Outlook ในโหมดแคช

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2556407 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 สิงหาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
    • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2556407 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2556407

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com