กระบวนการ EdgeTransport.exe ล้มเหลวเมื่อมีการประมวลผลข้อความอีเมลที่บางอย่างบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 ฮับขนส่งสินค้า

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2556751 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

สมมติว่า คุณส่ง หรือได้รับข้อความอีเมล์ที่มีการจัดแบบหลายส่วน/ผสมเนื้อหาชนิดและแบบอินไลน์เนื้อหาวางในสภาพแวดล้อมของ Microsoft Exchange Server 2007 ตัวอย่างเช่น คุณใช้อุปกรณ์ที่เป็นของ Apple การส่งข้อความอีเมล์ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีลักษณะต่อไปนี้:
ข้อความ>
รูปภาพ>
ข้อความ>
จึงล้มในสถานการณ์นี้ กระบวนการ EdgeTransport.exe บนเซิร์ฟเวอร์การขนส่งฮับเหลว นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: ทั่วไป MSExchange
วัน:วัน>
รหัสเหตุการณ์: 4999
งานประเภท: ทั่วไป
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: n/A
คอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์>
คำอธิบาย:
Watson รายงานจะถูกส่งไปยัง dw20.exe สำหรับหมายเลขกระบวนการ:ProcessID>, มีพารามิเตอร์: E12, c แบบขวาไปซ้าย-AMD64หมายเลขรุ่น>, edgetransport, M.E.D.Storage, M.E.D.S.InboundMimeConverter.DetermineMixedContentEncoding, System.NullReferenceExceptionกับ XXXX>,หมายเลขรุ่น>. ErrorReportingEnabled: เท็จ

ชื่อการเข้าสู่ระบบ: แอพลิเคชัน
แหล่งที่มา: MSExchangeTransport
วัน:วัน>
รหัสเหตุการณ์: 10003
งานประเภท: PoisonMessage
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: แบบคลาสสิค
ผู้ใช้: n/A
คอมพิวเตอร์:คอมพิวเตอร์>
คำอธิบาย:
กระบวนการขนส่งที่ล้มเหลวระหว่างการประมวลผล ด้วยสแต็คการเรียกดังต่อไปนี้ของข้อความ: System.NullReferenceException: วัตถุการอ้างอิงที่ไม่ได้ตั้งค่าให้กับอินสแตนซ์ของวัตถุ
ใน Microsoft.Exchange.Data.Storage.InboundMimeConverter.DetermineMixedContentEncoding()
ใน Microsoft.Exchange.Data.Storage.InboundMimeConverter.PromoteMimeMessageMixedBody()
ใน Microsoft.Exchange.Data.Storage.InboundMimeConverter.PromoteDelayedBody (รายการสินค้า promoteEmptyBody บูลีน)
ใน Microsoft.Exchange.Data.Storage.InboundMimeConverter.ConvertToItemInternal (MimePromotionFlags promotionFlags)
ใน Microsoft.Exchange.Data.Storage.InboundMimeConverter<> </>c__DisplayClasse<converttoitem>b__c()<b00></b00></converttoitem>
ใน Microsoft.Exchange.Data.Storage.ConvertUtils.CallCts (ติดตามการสืบค้นกลับ สตริ methodName สตริ exceptionString, CtsCall ctsCall)
ใน Microsoft.Exchange.Data.Storage.InboundMimeConverter.ConvertToItem (MimePromotionFlags promotionFlags)
ใน Microsoft.Exchange.Data.Storage.ItemConversion.InternalConvertAnyMimeToItem (สินค้า itemOut, EmailMessage messageIn ตัวเลือก InboundConversionOptions, MimePromotionFlags promotionFlags, isStreamToStream บูลีน)
ใน Microsoft.Exchange.Data.Storage.ItemConversion.ConvertAnyMimeToItem (สินค้า itemOut, EmailMessage messageIn ตัวเลือก InboundConversionOptions, MimePromotionFlags สถานะ)
ใน Microsoft.Exchange.Data.Storage.ItemConversion.ConvertAnyMimeToItem (สินค้า itemOut, EmailMessage messageIn, InboundConversionOptions การตัวเลือก)
ใน Microsoft.Exchange.MailboxTransport.StoreDriver.DeliveryItem.ConvertFromAnyMime (ข้อความ EmailMessage ตัวเลือก InboundConversionOptions)
ใน Microsoft.Exchange.MailboxTransport.StoreDriver.MailItemDeliver.CopyContentToItem (ผู้รับ MailRecipient)
ใน Microsoft.Exchange.MailboxTransport.StoreDriver.MailItemDeliver<> </>c__DisplayClass1<delivertorecipient>b__0()<b00></b00></delivertorecipient>
ใน Microsoft.Exchange.MailboxTransport.StoreDriver.StorageExceptionHandler.RunUnderExceptionHandler (ตัวแปลง IMessageConverter, StoreDriverDelegate workerFunction)
ใน Microsoft.Exchange.MailboxTransport.StoreDriver.MailItemDeliver.DeliverToRecipient (ผู้รับ MailRecipient)
ใน Microsoft.Exchange.MailboxTransport.StoreDriver.MailItemDeliver.DeliverToRecipients()
ใน Microsoft.Exchange.MailboxTransport.StoreDriver.StoreDriver.DeliverMailItem (การเชื่อมต่อ NextHopConnection, TransportMailItem mailItem)
ใน Microsoft.Exchange.MailboxTransport.StoreDriver.StoreDriver.LocalDeliveryCallback (สถานะของวัตถุ)
ใน System.Threading.ExecutionContext.Run (ExecutionContext executionContext, ContextCallback การเรียกกลับ สถานะของวัตถุ)
ใน System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallbackInternal (_ThreadPoolWaitCallback tpWaitCallBack)
ใน System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback (สถานะของวัตถุ)


สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อยกเว้นของ InvalidCastException ที่เกิดขึ้นเมื่อเซิร์ฟเวอร์ฮับการขนส่งดำเนินกับข้อความอีเมล ลักษณะการทำงานนี้ทำให้กระบวนการ Transport.exe ขอบเพื่อความล้มเหลว

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงโปรแกรมต่อไปนี้:
2602324 คำอธิบายของการยกเลิกโปรแกรมปรับปรุง 5 สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ 2007 Service Pack 3

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของเนื้อหาส่วน แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาแบบอินไลน์ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2556751 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
Keywords: 
kbfix kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2556751 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2556751

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com