Как да се разглеждат и трансферират FSMO роли в графичния потребителски интерфейс

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 255690 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Уведомление
Тази статия се отнася за Windows 2000. Поддръжката за Windows 2000 приключи на 13 юли 2010 г.Центърът за решения при приключване на поддръжката за Windows 2000 е отправна точка за планиране на вашата стратегия за мигриране от Windows 2000. За повече информация вж. Правилата за жизнен цикъл на поддръжка на Microsoft.
Уведомление
Тази статия се отнася за Windows 2000. Поддръжката за Windows 2000 приключи на 13 юли 2010 г.Центърът за решения при приключване на поддръжката за Windows 2000 е отправна точка за планиране на вашата стратегия за мигриране от Windows 2000. За повече информация вж. Правилата за жизнен цикъл на поддръжка на Microsoft.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

Кратко изложение

В гората на Windows 2000 съществуват пет FSMO роли. Има два начина за трансфериране на FSMO роля в Windows 2000. Тази статия описва, как да трансферирате всичките пет FSMO роли посредством модули на Microsoft Management Console (MMC). Петте FSMO роли са:
 • Schema Master - По един изпълнител на ролята за гора. Изпълнителят на FSMO ролята Schema Master е домейн-контролерът, който отговаря за осъвременяването на схемата на директорията.
 • Domain Naming Master - По един изпълнител на ролята за гора. Изпълнител на FSMO ролята Domain Naming Master е домейн-контролерът, отговорен за внасянето на промени, в засягащото цялата гора пространство от имена на домейни за директория.
 • Infrastructure Master - По един изпълнител на ролята за домейн. Изпълнител на FSMO ролята Infrastructure е домейн-контролерът, който отговаря за актуализирането на SID и уникалното име на обект при обектни препратки между домейни.
 • RID Master - Един изпълнител на ролята за домейн. Притежателят на RID и ролята FSMO е единственият домейн контролер, който отговаря за обработката на заявките за RID ресурси, подавани от всички домейн-контролери в даден домейн.
 • PDC емулатор - Един изпълнител на ролята за домейн. PDC емулаторът и притежателят FSMO роля е домейн-контролер под Windows 2000, който се представя като първичен домейн-контролер (PDC) пред по-старите версии работни станции, сървъри-членове и домейн-контролери. Той също е и Domain Master Browser и обработва несъответствията в паролите.
За допълнителна информация относно FSMO ролите в Windows 2000, щракнете върху номера на статия по-долу, за да я отворите от Базата знания на Microsoft:
197132 FSMO роли на Active Directory в Windows 2000
Забележка За успешното изпълнение на стъпките в тази статия, трябва да бъдете член на групата на администраторите (Enterprise Administrators group).

Трансфериране на FSMO роли с ММС инструменти.

В Windows 2000 всичките пет FSMO роли могат да бъдат трансферирани с MMC инструмент. За да сработи трансфера и двата компютъра трябва да бъдат достъпни онлайн. Ако даден компютър не вече съществува, то ролята трябва да бъде завладяна. За да завземете роля, трябва да използвате помощна програма, наречена Ntdsutil. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft, за да я отворите:
255504 Използване на Ntdsutil.exe за завладяване или трансфериране на FSMO роли на домейн контролер.

Трансфериране на домейн-специфични роли: RID, PDC и Infrastructure Master

 1. Щракнете върху Start (Старт), посочете Programs (Програми), посочете Administrative Tools (Административни инструменти), а след това щракнете върху Active Directory Users and Computers (Потребители и компютри на Active Directory).
 2. Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата до Active Directory Users and Computers (Потребители и компютри на Active Directory), а след това щракнете върху Connect to Domain Controller (Свързване с домейн-контролера).ЗАБЕЛЕЖКА: Тази стъпка е необходима, ако не сте на домейн-контролера, на който искате да трансферирате ролята. Тя не е необходима, ако сте свързан към домейн-контролера, чиято роля желаете да трансферирате.

 3. Щракнете върху домейн-контролера, който ще бъде новият собственик на ролята, а след това щракнете върху OK.
 4. Щракнете с десния бутон на мишката върху иконатаActive Directory Users and Computers (Потребители и компютри на Active Directory), след което щракнете върху Operation Masters.
 5. В диалоговата кутия Change Operations Master (Промяна на собствениците на операции) щракнете върху раздела (RID, PDC или Infrastructure) съответстващ на ролята, която желаете да трансферирате.
 6. Щракнете върху Change (Промяна) в диалоговия прозорец Change Operations Master.
 7. Щракнете върху OK за потвърждение, че желаете да трансферирате ролята.
 8. Щракнете върху OK.
 9. Щракнете върху Cancel (Отказ) за затваряне на диалоговия прозорец

Трансфериране на роля Domain Naming Master

 1. Щракнете върху Start (Старт), посочете Programs (Програми), посочете Administrative Tools (Административни инструменти), а след това щракнете върху Active Directory Domains and Trusts (Домейни и доверия на Active Directory).
 2. Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата Active Directory Domains and Trusts (Домейни и доверия в Active Directory), а след това щракнете върху Connect to Domain Controller (Свързване към домейн-контролера).ЗАБЕЛЕЖКА: Тази стъпка е необходима, ако не сте на домейн-контролера, на който искате да трансферирате ролята. Тя не е необходима, ако сте свързан към домейн-контролера, чиято роля желаете да трансферирате.

 3. щракнете върху домейн-контролера, който ще бъде новият собственик на ролята, а след това, щракнете върху OK.
 4. Щракнете с десния бутон на мишката върху Active Directory Domains and Trusts (Домейни и доверия в Active Directory), а след това щракнете върху Operation Masters.
 5. В диалоговия прозорец Change Operations Master щракнете върху Change (Промяна).
 6. Щракнете върху OK за потвърждение, че желаете да трансферирате ролята.
 7. Щракнете върху OK.
 8. Щракнете върху Cancel (Отказ) за затваряне на диалоговия прозорец.

Трансфериране на ролята Schema Master

Можете да трансферирате ролята с помощта на инструмента Schema Master. Разбира се, библиотеката на динамичните връзки Schmmgmt.dll трябва да бъде регистрирана, за да направи инструмента Schema достъпен като ММС модул.

Регистриране на инструмента Schema

 1. Щракнете върху Start (Старт) и изберете Run (Изпълни).
 2. Въведете regsvr32 schmmgmt.dll и щракнете върху OK. Трябва да се появи съобщение, уведомяващо, че регистрацията е била успешна.

Трансфериране на роля Schema Master

 1. Щракнете върху Start (Старт), щракнете върху run (Изпълни), напишете mmc и след това щракнете върху OK.
 2. В менюто Console (Конзола) щракнете върху Add/Remove Snap-in (Добавяне/отстраняване на модул).
 3. Щракнете върху Add (Добави).
 4. Щракнете върху Active Directory Schema.
 5. Щракнете върху Add (Добави).
 6. Щракнете върху Close (Затвори) за затваряне на диалоговия прозорец Add Standalone Snap-in.
 7. Щракнете върху OK за добавяне на модула към конзолата.
 8. Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата Active Directory Schema, а след това върху Change Domain Controller.ЗАБЕЛЕЖКА: Тази стъпка е необходима, ако не сте на домейн-контролера, на който искате да трансферирате ролята. Тя не е необходима, ако сте свързан към домейн-контролера, чиято роля желаете да трансферирате.

 9. Щракнете върху Specify Domain Controller, напишете името на домейн-контролера, който ще бъде новият притежател на ролята, след което щракнете върху OK.
 10. Щракнете с десния бутон на мишката върху Active Directory Schema, а след това щракнете върхуOperation Masters.
 11. В диалоговия прозорец Change Schema Master щракнете върху Change (Промяна).
 12. Щракнете върху OK.
 13. Щракнете върху OK.
 14. Щракнете върху Cancel (Отказ) за затваряне на диалоговия прозорец.

Библиография

За допълнителна информация относно сходна тема, щракнете върху следния номер на статия, за да я видите в Базата знания на Microsoft:
324801 Преглед и прехвърляне на FSMO роли в Windows Server 2003
Забележка Това е статия "БЪРЗА ПУБЛИКАЦИЯ", създадена директно в рамките на организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, съдържаща се тук, се ограничава до съдържащото се в нея и е дадена в отговор на появили се проблеми. В резултат на краткия срок до тяхното предлагане, материалите може да съдържат печатни грешки и могат да бъдат преработвани във всеки момент без предизвестие. Вижте Условия на ползване за други съображения.

Свойства

ID на статията: 255690 - Последна рецензия: 30 януари 2014 г. - Редакция: 1.0
Важи за:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Ключови думи: 
kbenv kbhowtomaster KB255690

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com