Τρόπος προβολής και μεταφοράς ρόλων FSMO στο περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 255690 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Υπάρχουν πέντε ρόλοι FSMO (Flexible Single Master Operations) σε ένα σύμπλεγμα δομών των Windows 2000. Υπάρχουν δύο τρόποι για να μεταφέρετε ένα ρόλο FSMO στα Windows 2000. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο μεταφοράς και των πέντε ρόλων FSMO, χρησιμοποιώντας τα συμπληρωματικά προγράμματα της Κονσόλας διαχείρισης της Microsoft (MMC). Οι πέντε ρόλοι FSMO είναι:
 • Schema Master - Ένας κάτοχος πρωτεύοντος ρόλου ανά σύμπλεγμα δομών. Ο κάτοχος του ρόλου FSMO, Schema Master, είναι ο ελεγκτής τομέα που είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση ενημερώσεων στο σχήμα της υπηρεσίας καταλόγου
 • Domain Naming Master - Ένας κάτοχος ρόλου πρωτεύοντος ελεγκτή ανά σύμπλεγμα δομών. Ο κάτοχος του ρόλου FSMO, Domain Naming Master, είναι ο ελεγκτής τομέα που είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση αλλαγών σε χώρο ονόματος τομέα ολόκληρου του συμπλέγματος δομών του καταλόγου.
 • Infrastructure Master - Ένας κάτοχος πρωτεύοντος ρόλου ανά τομέα. Ο κάτοχος του ρόλου FSMO, Infrastructure, είναι ο ελεγκτής τομέα που είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του SID ενός αντικειμένου και του αποκλειστικού ονόματος σε μια αναφορά αντικειμένου μεταξύ τομέων.
 • RID Master - Ένας κάτοχος πρωτεύοντος ρόλου ανά τομέα. Ο κάτοχος του ρόλου FSMO, RID Master, είναι ο μεμονωμένος ελεγκτής τομέα που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία αιτήσεων RID Pool από όλους τους ελεγκτές τομέα μέσα σε έναν δεδομένο τομέα.
 • PDC Emulator - Ένας κάτοχος πρωτεύοντος ρόλου ανά τομέα. Ο κάτοχος του ρόλου FSMO, PDC Emulator, είναι ένας ελεγκτής τομέα των Windows 2000 που κοινοποιείται ως πρωτεύων ελεγκτής τομέα (PDC) σε σταθμούς εργασίας, διακομιστές μελών και ελεγκτές τομέα παλαιότερων εκδόσεων. Είναι επίσης το κύριο πρόγραμμα περιήγησης τομέα και χειρίζεται ασυμφωνίες κωδικών πρόσβασης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους FSMO στα Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
197132 Ρόλοι FSMO της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory των Windows 2000
Σημείωση Για να εκτελέσετε με επιτυχία τα βήματα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, πρέπει να είστε μέλος της ομάδας Enterprise Administrators.

Μεταφορά ρόλων FSMO με τα εργαλεία MMC

Μπορείτε να μεταφέρετε και τους πέντε ρόλους FSMO στα Windows 2000, μέσω του εργαλείου MMC . Για να λειτουργήσει μια μεταφορά πρέπει και οι δύο υπολογιστές να είναι διαθέσιμοι σε σύνδεση. Εάν κάποιος υπολογιστής δεν υπάρχει πλέον, τότε ο ρόλος πρέπει να δεσμευθεί. Για να δεσμεύσετε ένα ρόλο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα βοηθητικό πρόγραμμα που ονομάζεται Ntdsutil. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
255504 Χρήση του Ntdsutil.exe για τη δέσμευση ή τη μεταφορά ρόλων FSMO σε ελεγκτή τομέα

Μεταφορά ρόλων που αφορούν συγκεκριμένους τομείς: RID, PDC και Infrastructure Master

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Connect to Domain Controller.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που δεν βρίσκεστε στον ελεγκτή τομέα όπου θέλετε να μεταφέρετε το ρόλο, πρέπει να εκτελέσετε αυτό το βήμα. Δεν είναι απαραίτητο να το εκτελέσετε όταν είστε συνδεδεμένοι στον ελεγκτή τομέα του οποίου το ρόλο θέλετε να μεταφέρετε.

 3. Κάντε κλικ στον ελεγκτή τομέα ο οποίος θα είναι ο νέος κάτοχος του ρόλου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Users and Computers) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Operation Masters.
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Change Operations Master, κάντε κλικ στην κατάλληλη καρτέλα (RID, PDC ή Infrastructure) για το ρόλο που θέλετε να μεταφέρετε.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Change του παραθύρου διαλόγου Change Operations Master.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να μεταφέρετε το ρόλο.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Cancel, για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

Μεταφορά του ρόλου πρωτεύοντος ελεγκτή ονομασίας τομέων (Domain Naming Master)

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Τομείς και Σχέσεις αξιοπιστίας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Domains and Trusts).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Τομείς και Σχέσεις αξιοπιστίας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Domains and Trusts) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Connect to Domain Controller.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που δεν βρίσκεστε στον ελεγκτή τομέα όπου θέλετε να μεταφέρετε το ρόλο, πρέπει να εκτελέσετε αυτό το βήμα. Δεν είναι απαραίτητο να το εκτελέσετε όταν είστε συνδεδεμένοι στον ελεγκτή τομέα του οποίου το ρόλο θέλετε να μεταφέρετε.

 3. Κάντε κλικ στον ελεγκτή τομέα ο οποίος θα είναι ο νέος κάτοχος του ρόλου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Τομείς και Σχέσεις αξιοπιστίας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Domains and Trusts) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Operation Masters.
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Change Operations Master, κάντε κλικ στην επιλογή Change.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να μεταφέρετε το ρόλο.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Cancel, για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

Μεταφορά του ρόλου πρωτεύοντος ελεγκτή του σχήματος (Schema Master)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Schema Master για να μεταφέρετε το ρόλο. Ωστόσο, η βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης Schmmgmt.dll πρέπει να είναι καταχωρημένη για να είναι διαθέσιμο το εργαλείο Schema ως συμπληρωματικό πρόγραμμα του MMC.

Εγγραφή του εργαλείου Schema Tool

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε regsvr32 schmmgmt.dll και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK. Πρέπει να εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι η καταχώρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Μεταφορά του ρόλου πρωτεύοντος ελεγκτή του σχήματος (Schema Master)

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε mmc και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Στο μενού Κονσόλα (Console), κάντε κλικ στην εντολή Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων (Add/Remove Snap-in).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Σχήμα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Schema).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο (Close) για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη μεμονωμένου συμπληρωματικού προγράμματος (Add Standalone Snap-in).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να προσθέσετε το συμπληρωματικό πρόγραμμα στην κονσόλα.
 8. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Σχήμα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Schema) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Change Domain Controller.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που δεν βρίσκεστε στον ελεγκτή τομέα όπου θέλετε να μεταφέρετε το ρόλο, πρέπει να εκτελέσετε αυτό το βήμα. Δεν είναι απαραίτητο να το εκτελέσετε όταν είστε συνδεδεμένοι στον ελεγκτή τομέα του οποίου το ρόλο θέλετε να μεταφέρετε.

 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Specify Domain Controller, πληκτρολογήστε το όνομα του ελεγκτή τομέα που θα είναι ο νέος κάτοχος του ρόλου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 10. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Σχήμα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Schema) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Operations Master.
 11. Στο παράθυρο διαλόγου Change Schema Master, κάντε κλικ στην επιλογή Change.
 12. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 13. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 14. Κάντε κλικ στο κουμπί Cancel, για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες για ένα σχετικό θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
324801 Τρόπος προβολής και μεταφοράς ρόλων FSMO στον Windows Server 2003

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 255690 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2005 - Αναθεώρηση: 2.1
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Λέξεις-κλειδιά: 
kbenv kbhowtomaster KB255690

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com