Jak przeglądać i transferować role FSMO w graficznym interfejsie użytkownika

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 255690 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Uwaga
Ten artykuł dotyczy systemu Windows 2000. Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 zostało zakończone 13 lipca 2010.Centrum rozwiązań dotyczących zakończenia świadczenia pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 to witryna umożliwiająca rozpoczęcie planowania strategii migracji z systemu Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady cyklu pomocy technicznej firmy Microsoft.
Uwaga
Ten artykuł dotyczy systemu Windows 2000. Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 zostało zakończone 13 lipca 2010.Centrum rozwiązań dotyczących zakończenia świadczenia pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 to witryna umożliwiająca rozpoczęcie planowania strategii migracji z systemu Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady cyklu pomocy technicznej firmy Microsoft.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W lesie systemu Windows 2000 istnieje pięć ról FSMO (Flexible Single Master Operations). Dostępne są dwa sposoby transferowania roli FSMO w systemie Windows 2000. W tym artykule opisano sposób transferowania wszystkich pięciu ról FSMO przy użyciu przystawki programu MMC (Microsoft Management Console). Oto pięć ról FSMO:
 • Wzorzec schematu — Pojedynczy właściciel roli wzorca w lesie. Rolę FSMO wzorca schematu pełni kontroler domeny odpowiedzialny za wykonywanie aktualizacji schematu katalogów.
 • Wzorzec nazw domen — Pojedynczy właściciel roli wzorca w lesie. Rolę FSMO wzorca nazw domen pełni kontroler domeny (DC) odpowiedzialny za wprowadzanie zmian w obszarze nazw domeny dla katalogu na skalę lasu.
 • Wzorzec infrastruktury — Pojedynczy właściciel roli wzorca w domenie. Rolę FSMO wzorca infrastruktury pełni kontroler domeny (DC) odpowiedzialny za aktualizowanie identyfikatora SID i nazwy wyróżniającej obiektu w odwołaniu do obiektu między domenami.
 • Wzorzec RID — Pojedynczy właściciel roli wzorca w domenie. Rolę FSMO wzorca RID pełni kontroler domeny (DC) odpowiedzialny za przetwarzanie żądań dotyczących puli identyfikatorów RID przesyłanych przez wszystkie kontrolery domeny w danej domenie.
 • Emulator kontrolera PDC — Pojedynczy właściciel roli wzorca w domenie. Rolę FSMO emulatora kontrolera PDC pełni kontroler domeny (DC) systemu Windows 2000, anonsujący siebie jako podstawowy kontroler domeny (PDC) wśród starszych wersji stacji roboczych, serwerów członkowskich i kontrolerów domeny. Jest to również nadrzędna przeglądarka domeny i kontroler obsługujący rozbieżności haseł.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ról FSMO w systemie Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
197132 Role FSMO usługi Active Directory w systemie Windows 2000
Uwaga: Kroki opisane w tym artykule może pomyślnie wykonać tylko członek grupy Administratorzy przedsiębiorstwa.

Transferowanie ról FSMO za pomocą narzędzi MMC

Wszystkie pięć ról FSMO można transferować przy użyciu narzędzia MMC w systemie Windows 2000. Aby przeprowadzić transfer, oba komputery muszą być dostępne w trybie online. Jeżeli dany komputer już nie istnieje, konieczne jest przejęcie roli. Aby przejąć rolę, należy użyć narzędzia Ntdsutil. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
255504 Przejmowanie lub transferowanie ról FSMO na kontroler domeny za pomocą narzędzia Ntdsutil.exe

Transferowanie ról specyficznych dla domeny: wzorzec RID, kontroler PDC i wzorzec infrastruktury

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę obok pozycji Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, a następnie kliknij przycisk Podłącz do kontrolera domeny. UWAGA: Użytkownik, który nie korzysta w danej chwili z kontrolera domeny, którego rola będzie transferowana, musi wykonać ten krok. Nie jest to konieczne, jeżeli komputer użytkownika jest połączony z kontrolerem domeny, którego rola będzie transferowana.

 3. Kliknij kontroler domeny, który będzie nowym właścicielem roli, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, a następnie kliknij polecenie Wzorce operacji.
 5. W oknie dialogowym Zmienianie wzorca operacji kliknij odpowiednią kartę (RID, PDC lub Infrastruktura) dla roli, którą chcesz transferować.
 6. Kliknij przycisk Zmień w oknie dialogowym Zmienianie wzorca operacji.
 7. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić zamiar transferowania roli.
 8. Kliknij przycisk OK.
 9. Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe.

Transferowanie roli wzorca nazw domen

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Domeny i relacje zaufania usługi Active Directory.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Domeny i relacje zaufania usługi Active Directory, a następnie kliknij polecenie Podłącz do kontrolera domeny. UWAGA: Użytkownik, który nie korzysta w danej chwili z kontrolera domeny, którego rola będzie transferowana, musi wykonać ten krok. Nie jest to konieczne, jeżeli komputer użytkownika jest połączony z kontrolerem domeny, którego rola będzie transferowana.

 3. Kliknij kontroler domeny, który będzie nowym właścicielem roli, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Domeny i relacje zaufania usługi Active Directory, a następnie kliknij polecenie Wzorce operacji.
 5. W oknie dialogowym Zmienianie wzorca operacji kliknij przycisk Zmień.
 6. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić zamiar transferowania roli.
 7. Kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe.

Transferowanie roli wzorca schematu

Tę rolę można przetransferować za pomocą narzędzia Wzorzec schematu. Narzędzie Wzorzec schematu będzie jednak dostępne jako przystawka programu MMC, pod warunkiem że biblioteka dołączana dynamicznie Schmmgmt.dll jest zarejestrowana.

Rejestrowanie narzędzia schematu

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz polecenie regsvr32 schmmgmt.dll, a następnie kliknij przycisk OK. Powinien zostać wyświetlony komunikat potwierdzający pomyślne przeprowadzenie rejestracji.

Transferowanie roli wzorca schematu

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie mmc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W menu Konsola kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.
 3. Kliknij przycisk Dodaj.
 4. Kliknij pozycję Schemat usługi Active Directory.
 5. Kliknij przycisk Dodaj.
 6. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe Dodawanie przystawki autonomicznej.
 7. Kliknij przycisk OK, aby dodać przystawkę do konsoli.
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Schemat usługi Active Directory, a następnie kliknij polecenie Zmień kontroler domeny.UWAGA: Użytkownik, który nie korzysta w danej chwili z kontrolera domeny, którego rola będzie transferowana, musi wykonać ten krok. Nie jest to konieczne, jeżeli komputer użytkownika jest połączony z kontrolerem domeny, którego rola będzie transferowana.

 9. Kliknij polecenie Określ kontroler domeny, wpisz nazwę kontrolera domeny, który będzie nowym właścicielem roli, a następnie kliknij przycisk OK.
 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Schemat usługi Active Directory, a następnie kliknij polecenie Wzorce operacji.
 11. W oknie dialogowym Zmienianie wzorca operacji kliknij przycisk Zmień.
 12. Kliknij przycisk OK.
 13. Kliknij przycisk OK.
 14. Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć okno dialogowe.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tematu pokrewnego, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
324801 Jak przeglądać i transferować role FSMO w systemie Windows Server 2003
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 255690 - Ostatnia weryfikacja: 30 stycznia 2014 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Słowa kluczowe: 
kbenv kbhowtomaster KB255690

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com