Zobrazenie a prenos rolí FSMO v grafickom používateľskom rozhraní

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 255690 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Poznámka
Tento článok sa vzťahuje na systém Windows 2000. Poskytovanie podpory systému Windows 2000 bolo ukončené 13. júla 2010. Východiskovým bodom pri plánovaní stratégie migrácie zo systému Windows 2000 je Centrum riešení týkajúcich sa ukončenia podpory systému Windows 2000. Ďalšie informácie nájdete na stránke zásad životného cyklu technickej podpory spoločnosti Microsoft.
Poznámka
Tento článok sa vzťahuje na systém Windows 2000. Poskytovanie podpory systému Windows 2000 bolo ukončené 13. júla 2010. Východiskovým bodom pri plánovaní stratégie migrácie zo systému Windows 2000 je Centrum riešení týkajúcich sa ukončenia podpory systému Windows 2000. Ďalšie informácie nájdete na stránke zásad životného cyklu technickej podpory spoločnosti Microsoft.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Súhrn

Doménová štruktúra systému Windows 2000 obsahuje päť rolí FSMO (Flexible Single Master Operations). Rolu FSMO možno v systéme Windows 2000 preniesť dvoma spôsobmi. Tento článok obsahuje informácie o tom, ako preniesť všetkých päť rolí FSMO pomocou modulov konzoly MMC (Microsoft Management Console). Ide o nasledovné roly FSMO:
 • Hlavný server schém: Jeden držiteľ roly hlavného servera v jednej doménovej štruktúre. Držiteľ roly FSMO hlavného servera schém je radič domény zodpovedný za vykonávanie aktualizácií v schéme adresárov.
 • Hlavný server názvov domén: Jeden držiteľ roly hlavného servera v jednej doménovej štruktúre. Držiteľ roly FSMO hlavného servera názvov domén je radič domény zodpovedný za vykonávanie zmien v priestore názvov adresára založeného na doméne v celej doménovej štruktúre.
 • Hlavný server infraštruktúry: Jeden držiteľ roly hlavného servera v doméne. Držiteľ roly FSMO infraštruktúry je radič domény zodpovedný za aktualizáciu identifikátora SID a rozlišujúceho názvu v odkaze na objekt medzi doménami.
 • Hlavný server relatívnych ID (RID): Jeden držiteľ roly hlavného servera v jednej doméne. Držiteľ roly FSMO hlavného servera relatívnych ID (RID) je jeden radič domény zodpovedný za spracovanie požiadaviek fondu RID zo všetkých radičov domény v danej doméne.
 • Emulátor primárneho radiča domény: Jeden držiteľ roly hlavného servera v jednej doméne. Držiteľ roly FSMO emulátora primárneho radiča domény je radič domény systému Windows 2000, ktorý sa pracovným staniciam, členským serverom a radičom domény, ktoré používajú staršie verzie systému Windows, inzeruje ako primárny radič domény. Je to aj hlavný prehľadávač domény, ktorý zároveň spracováva nezhody v heslách.
Ďalšie informácie o rolách FSMO v systéme Windows 2000 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
197132 Roly FSMO v službe Active Directory systému Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Poznámka: Ak chcete úspešne vykonať kroky v tomto článku, musíte byť členom skupiny Enterprise Administrators.

Prenos rolí FSMO pomocou nástrojov konzoly MMC

Všetkých päť rolí FSMO možno v systéme Windows 2000 preniesť pomocou nástroja MMC. Aby fungoval, musia byť obidva počítače k dispozícii online. Ak už počítač neexistuje, je potrebné rolu prevziať. Na prevzatie roly je potrebné použiť nástroj Ntdsutil. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
255504 Prevzatie alebo prevod rolí FSMO na radič domény pomocou nástroja Ntdsutil.exe (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.) (Tento obsah môže byť v angličtine)

Prenos rolí špecifických pre domény: hlavný server relatívnych ID, primárny radič domény s rolou hlavného operačného servera a hlavný server infraštruktúry

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), ukážte na položku Programs (Programy), ukážte na položku Administrative Tools (Nástroje na správu) a potom kliknite na položku Active Directory Users and Computers (Používatelia a počítače služby Active Directory).
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu vedľa položky Active Directory Users and Computers (Používatelia a počítače služby Active Directory) a potom kliknite na príkaz Connect to Domain Controller (Pripojiť k radiču domény). POZNÁMKA: Tento krok je potrebné vykonať, ak nepracujete v radiči domény, na ktorý chcete rolu preniesť. Nemusíte ho vykonávať v prípade, že ste pripojení k radiču domény, ktorého rolu chcete preniesť.

 3. Kliknite na radič domény, ktorý bude novým držiteľom roly, a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Active Directory Users and Computers (Používatelia a počítače služby Active Directory) a potom kliknite na položku Operation Masters (Hlavný operačný server).
 5. V dialógovom okne Change Operations Master (Zmeniť Hlavný operačný server) kliknite na príslušnú kartu (RID, PDC alebo Infrastructure (Infraštruktúra)) roly, ktorú chcete preniesť.
 6. V dialógovom okne Change Operations Master (Zmeniť Hlavný operačný server) kliknite na tlačidlo Change (Zmeniť).
 7. Kliknutím na tlačidlo OK potvrďte, že chcete rolu preniesť.
 8. Kliknite na tlačidlo OK.
 9. Kliknutím na tlačidlo Cancel (Zrušiť) zatvorte dialógové okno.

Prenos roly hlavného servera názvov domén

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), ukážte na položku Programs (Programy), ukážte na položku Administrative Tools (Nástroje na správu) a potom kliknite na položku Active Directory Domains and Trusts (Domény a vzťahy dôveryhodnosti služby Active Directory).
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Active Directory Domains and Trusts (Domény a vzťahy dôveryhodnosti služby Active Directory) a potom kliknite na príkaz Connect to Domain Controller (Pripojiť k radiču domény). POZNÁMKA: Tento krok je potrebné vykonať, ak nepracujete v radiči domény, na ktorý chcete rolu preniesť. Nemusíte ho vykonávať v prípade, že ste pripojení k radiču domény, ktorého rolu chcete preniesť.

 3. Kliknite na radič domény, ktorý bude novým držiteľom roly, a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Active Directory Domains and Trusts (Domény a vzťahy dôveryhodnosti služby Active Directory) a potom kliknite na položku Operation Masters (Hlavný operačný server).
 5. V dialógovom okne Change Operations Master (Zmeniť Hlavný operačný server) kliknite na tlačidlo Change (Zmeniť).
 6. Kliknutím na tlačidlo OK potvrďte, že chcete rolu preniesť.
 7. Kliknite na tlačidlo OK.
 8. Kliknutím na tlačidlo Cancel (Zrušiť) zatvorte dialógové okno.

Prenos roly hlavného servera schém

Rolu môžete preniesť pomocou nástroja schém. Musí však byť zaregistrovaná knižnica Schmmgmt.dll, aby bol nástroj schémy dostupný ako modul konzoly MMC.

Registrácia nástroja schémy

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom na príkaz Run (Spustiť).
 2. Zadajte príkaz regsvr32 schmmgmt.dll a potom kliknite na tlačidlo OK. Malo by sa zobraziť hlásenie s informáciou o tom, že registrácia bola úspešná.

Prenos roly hlavného servera schém

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na príkaz Run (Spustiť), zadajte príkaz mmc a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. V ponuke Console (Konzola) kliknite na položku Add/Remove Snap-in (Pridať alebo odstrániť modul).
 3. Kliknite na tlačidlo Add (Pridať).
 4. Kliknite na položku Active Directory Schema (Schéma služby Active Directory).
 5. Kliknite na tlačidlo Add (Pridať).
 6. Kliknutím na tlačidlo Close (Zavrieť) zatvorte dialógové okno Add Standalone Snap-in (Pridanie samostatného modulu).
 7. Kliknutím na tlačidlo OK pridajte modul do konzoly.
 8. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Active Directory Schema (Schéma služby Active Directory) a potom kliknite na príkaz Change Domain Controller (Zmeniť radič domény). POZNÁMKA: Tento krok je potrebné vykonať, ak nepracujete v radiči domény, na ktorý chcete rolu preniesť. Nemusíte ho vykonávať v prípade, že ste pripojení k radiču domény, ktorého rolu chcete preniesť.

 9. Kliknite na položku Specify Domain Controller (Zadať radič domény), zadajte názov radiča domény, ktorý bude novým držiteľom roly, a potom kliknite na tlačidlo OK.
 10. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Active Directory Schema (Schéma služby Active Directory) a potom kliknite na položku Operation Masters (Hlavný operačný server).
 11. V dialógovom okne Change Schema Master (Zmeniť hlavný server schém) kliknite na tlačidlo Change (Zmeniť).
 12. Kliknite na tlačidlo OK.
 13. Kliknite na tlačidlo OK.
 14. Kliknutím na tlačidlo Cancel (Zrušiť) zatvorte dialógové okno.

Odkazy

Ďalšie informácie o súvisiacej téme získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
324801 Zobrazenie a prenos rolí FSMO v systéme Windows Server 2003
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.

Vlastnosti

ID článku: 255690 - Posledná kontrola: 31. januára 2014 - Revízia: 1.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Kľúčové slová: 
kbenv kbhowtomaster KB255690

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com