כיצד להשתמש בכלי Fdisk ובכלי Format כדי לחלק או לחלק מחדש דיסק קשיח למחיצות

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 255867 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר את הכלים Fdisk ו-Format וכיצד להשתמש בהם כדי לחלק או לחלק מחדש דיסק קשיח למחיצות.

מידע נוסף

כיצד להשתמש בכלים Fdisk ו-Format

לפני התקנת מערכת ההפעלה עליך ליצור מחיצה ראשית של הדיסק הקשיח (דיסק 1) במחשב שלך ולאחר מכן לאתחל במחיצה זו מערכת קבצים. הכלי Fdisk הוא כלי המבוסס על MS-DOS שמשמש להכנת דיסק קשיח (לחלקו למחיצות) באפשרותך להשתמש בכלי Fdisk כדי ליצור, לשנות, למחוק או להציג את המחיצות הנוכחיות של הדיסק הקשיח, ולאחר מכן להקצות אות כונן לכל שטח שהוקצה בדיסק הקשיח (מחיצה ראשית, מחיצה מורחבת או מחיצה לוגית). ייתכן שדיסק 1 יכיל מחיצה מורחבת אחת, ודיסק קשיח שני יכיל מחיצה ראשונית או מורחבת. מחיצה מורחבת יכולה להכיל כונן MS-DOS לוגי אחד או יותר.

לאחר השימוש בכלי Fdisk כדי לחלק את הדיסק הקשיח למחיצות, יש להשתמש בכלי Format כדי לאתחל במחיצות אלו מערכת קבצים. טבלת הקצאת הקבצים (File Allocation Table - FAT) של מערכת הקבצים מאפשרת לדיסק הקשיח לקבל, לאחסן ולאחזר נתונים. Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition (Me) ו-Windows 2000 תומכים במערכות הקבצים FAT16 ו-FAT32. אם תפעיל את הכלי Fdisk על דיסק קשיח שגדול מ-512 מגה-בתים (MB), תתבקש לבחור באחת ממערכות הקבצים האלה:
 • FAT16: במערכת קבצים זו לכל שטח מוקצה או לכל אות כונן יש גודל מרבי של 2 ג'יגה-בתים (GB). לדוגמה, אם אתה משתמש במערכת קבצים FAT16 ויש לך דיסק קשיח של 6 GB, יכולות להיות לך 3 אותיות כונן (C, D ו-E), ולכל אחת מוקצה שטח של 2 GB.לקבלת מידע נוסף על מערכת קבצים FAT16, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  118335 גודל מחיצה מרבי במערכת קבצים FAT16 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • FAT32: מערכת קבצים זו תומכת בכוננים שגודלם עד 2 טרה-בתים, והקבצים מאוחסנים בדיסק הקשיח במקטעים קטנים יותר מאשר במערכת קבצים FAT16. כתוצאה מכך יש יותר שטח פנוי בדיסק הקשיח. מערכת קבצים FAT32 אינה תומכת בכוננים קטנים מ-512 MB.לקבלת מידע נוסף על מערכת קבצים FAT32, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  154997 תיאור של מערכת קבצים FAT32 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
כשאתה מפעיל את הפקודות fdisk ו-format, נוצרות רשומת האתחול הראשית (MBR) וטבלאות הקצאת הקבצים. ברשומת האתחול הראשית ובטבלאות הקצאת הקבצים מאוחסנת גיאומטריית הדיסק הנחוצה כדי לאשר לדיסק הקשיח לקבל, לאחסן ולאחזר נתונים. לקבלת מידע נוסף אודות חלוקה למחיצות ב-MS-DOS וסקירת הגיאומטרייה של דיסק קשיח, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
69912 סיכום החלוקה למחיצות ב-MS_DOS (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


שיקולים חשובים שיש לעשות לפני השימוש בכלים Fdisk ו-Format

לפני שאתה משתמש בכלים Fdisk ו-Format, חשוב על השאלות האלה:
 • האם הדיסק הקשיח חדש? אם לא, עיין בשאלה השנייה.
  • האם דיסק קשיח זה הוא הדיסק הקשיח היחיד במחשב שלך (דיסק אב) או האם הוא דיסק קשיח שני (דיסק משני)?
  • האם הכנת את הדיסק הקשיח לפי הוראות היצרן? חשוב לחבר את המגשרים ואת הכבלים בהתאם לתפקידו של הדיסק הקשיח (אב או משני).
  • האם בדקת את מערכת הקלט/פלט הבסיסית שלך (BIOS) כדי לוודא שהיא תומכת בדיסק הקשיח או בדיסק הקשיח השני? אם לא, עיין בתיעוד שקיבלת עם לוח האם, או פנה אל היצרן. בדרך כלל ה-BIOS מוגדר לאיתור אוטומטי של דיסק קשיח, שמגדירה את תצורת הכונן, אך עליך לוודא זאת לפני שתמשיך.
  • באיזה סוג של מערכת קבצים ברצונך להשתמש? באפשרותך להשתמש או ב-FAT16 או ב-FAT32. אם אינך בטוח באיזו מערכת קבצים ברצונך להשתמש, עיין במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   118335 גודל מחיצה מרבי במערכת קבצים FAT16 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
   154997 תיאור של מערכת קבצים FAT32 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • האם הדיסק הקשיח כבר מכיל נתונים?
  • האם גיבית את כל הנתונים החשובים? אם לא, גבה את הנתונים לפני שתמשיך. כאשר אתה מפעיל את הפקודה fdisk כדי ליצור, למחוק או לשנות מחיצה, כל הנתונים שנמצאים במחיצה זו נמחקים לצמיתות. שים לב, ניתן להציג את פרטי המחיצה הנוכחיים מבלי למחוק את הנתונים.

   לקבלת מידע נוסף על התקנת כלי השירות MSBackup, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   152561 כיצד להתקין את הגיבוי של Microsoft (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
   לקבלת מידע על אופן השימוש בכלי השירות MSBackup הצג את קובץ העזרה שלו אם ברצונך להשתמש בכלי השירות MSBackup לאמצעי אחסון נשלף, עיין במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
   188575 כיצד לגבות לאמצעי אחסון נשלף באמצעות Microsoft Backup (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
   שים לב ש-Windows Me אינו כולל כלי שירות לגיבוי.
  • האם בדיסק הקשיח מותקנת תוכנית Drive Overlay או תוכנית לניהול דיסק? אם במחשב שלך נעשה שימוש בתוכנת drive overlay כדי לאפשר תמיכה בדיסקים גדולים, אין להשתמש בכלי Fdisk מבלי לברר תחילה אצל יצרן התוכנה אם זה אפשרי. אם אינך בטוח, עיין במאמר הבא מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base או פנה אל יצרן התוכנה לפני שתמשיך.
   186057 כיצד אפשר לדעת אם מותקנת ב-Windows תוכנית Drive Overlay (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  • האם נמצאים ברשותך התקליטונים או התקליטורים הדרושים להתקנת התוכנה מחדש? ודא כי התוכנה נמצאת ברשותך. כך יהיה באפשרותך להתקין מחדש את התוכניות שלך לאחר חלוקת הדיסק למחיצות ואתחולו. אם רכשת שדרוג עבור תוכנית כלשהי, ודא כי ברשותך הגירסה המלאה של התוכנית המקורית. לשדרוגים רבים נחוצה בדיקת תאימות לפני התקנת המוצר המשודרג. אם אין באפשרותך לאתר את התקליטונים או את התקליטורים המקוריים, פנה אל יצרן התוכנה לפני כל פעולה אחרת.
  • האם ברשותך גיבוי מעודכן של הכונן על התקן, שאינו הכונן שאתה עומד לאתחל ולחלק למחיצות? אם התקנת מנהל התקן מעודכן להתקנים ההיקפיים (לדוגמה מודמים, מדפסות וכיוב'), הקפד לגבות את מנהל ההתקן החדש על התקן שאינו הכונן שאתה עומד לאתחל ולחלק למחיצות, כדי שתוכל להתקין אותו מחדש לאחר התקנת מערכת ההפעלה.
 • האם ברצונך לשלב כמה מחיצות מורחבות למחיצה מורחבת אחת? אם כן, עיין בסעיף "כיצד לחלק שוב למחיצות ולאתחל את המחיצה המורחבת ואת הכוננים הלוגיים של דיסק קשיח" במאמר זה.
 • האם יש לך דיסק הפעלה? במערכות Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition ו-Windows Me אתה מתבקש ליצור דיסק הפעלה במהלך ההתקנה. אם אין לך דיסק הפעלה:
  1. הכנס תקליטון ריק לכונן התקליטונים (כונן A).
  2. לחץ על התחל, הצבע על הגדרות, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ פעמיים על הוספה או הסרה של תוכניות.
  3. לחץ על צור דיסק בכרטיסייה דיסק הפעלה.
  4. לאחר יצירת דיסק ההפעלה, כדאי לבדוק אותו. כדי לבדוק את דיסק ההפעלה, הכנס אותו לכונן התקליטונים ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב. אם אתה משתמש במחשב המבוסס על Windows 98, יוצג תפריט ההפעלה. אם אתה משתמש במחשב המבוסס על Windows 95, תוצג שורת פקודה.
 • האם אתה זקוק לתמיכת תקליטור מצב אמיתי? חלק מכונני התקליטורים מחייבים מנהלי התקנים מסוג מצב אמיתי. אם אתה מתכוון להשתמש ב-Windows 98 במחשב שלך, דיסק ההפעלה מכיל מנהלי התקנים של מצב אמיתי ל-ATAPI CD-ROM ול-SCSI (Small Computer System Interface), שיכולים להפעיל כונני תקליטורים לאחר אתחול מדיסק הפעלה של Windows 98. שים לב: ייתכן שמנהלי התקנים אלה לא יפעלו כשורה עם כל כונני התקליטורים; הם יכולים לפעול כתחליף, אם מנהלי כונני התקליטורים מסוג מצב אמיתי הכלולים בכונן התקליטורים, אינם זמינים.

  הערה: אם תכניס את דיסק ההפעלה של Windows 98 ותפעיל מחדש את המחשב, ייתכן שלא תוכל לשנות את אות הכונן של כונן התקליטורים שלך (בדרך כלל אות אחת אחרי המקום שבו נמצאת בדרך כלל אות הכונן בגלל כונן גישה אקראית [RAM] שיצר דיסק ההפעלה), מפני שמנהלי התקנים אלה אינם פועלים כשורה עם כונן התקליטורים שלך. עיין בתיעוד המצורף לחומרה או פנה אל יצרן החומרה כדי לקבל את מנהלי ההתקן של התקליטור.


כיצד לחלק למחיצות ולאתחל דיסק קשיח אב

חשוב: אם תבצע את הפעולות להלן על דיסק קשיח שאינו ריק, כל הנתונים על דיסק קשיח זה יימחקו לצמיתות.

כיצד לחלק למחיצות דיסק קשיח אב

כדי לחלק למחיצות דיסק קשיח אב, הפעל את הפקודה fdisk:
 1. הכנס את דיסק ההפעלה לכונן התקליטורים, הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן השתמש באחת מהשיטות הבאות, בהתאם למערכת ההפעלה שלך. עבור דיסק הפעלה של Windows 98, Windows 98 Second Edition, או Windows Me:

  1. כאשר מוצג תפריט ההפעלה של Microsoft Windows 98, בחר מהתפריט את האפשרות Start computer without CD-ROM support (הפעל את המחשב ללא תמיכת תקליטור), ולאחר מכן הקש על ENTER.
  2. בשורת הפקודה, הקלד fdisk, ולאחר מכן הקש על ENTER.
  3. עיין בשלב 2.
  עבור דיסק הפעלה של Windows 95:

  1. בשורת הפקודה, הקלד fdisk, ולאחר מכן הקש על ENTER.
  2. עיין בשלב 2.
 2. אם הדיסק הקשיח גדול מ-512 MB, תקבל את ההודעה הבאה:
  Your computer has a disk larger than 512 MB (במחשב שלך יש דיסק גדול מ-512 MB). גירסה זו של Windows כוללת תמיכה משופרת בדיסקים גדולים, אשר מייעלת את השימוש בשטח הדיסק של כוננים גדולים ומאפשרת לאתחל מעל 2 GB ככונן אחד.

  חשוב: אם תפעיל את התמיכה בדיסקים גדולים ותיצור בדיסק כונן או כוננים חדשים, לא תוכל לגשת לכוננים חדשים אלה במערכות הפעלה אחרות, ובכללן כמה גרסאות של Windows 95 ו-Windows NT, וכן גירסאות מוקדמות יותר של Windows ו-MS-DOS. בנוסף, כלי שירות לדיסק שלא נועדו במיוחד לעבודה עם מערכת קבצים FAT32 לא יוכלו לטפל בדיסק זה. אם אתה צריך לגשת לדיסק זה במערכות הפעלה אחרות או בכלי שירות דיסק קודמים, אל תפעיל תמיכה בכוננים גדולים.

  Do you wish to enable large disk support? (האם ברצונך להפעיל תמיכה בדיסקים גדולים?)
  אם ברצונך להשתמש במערכת קבצים FAT32, הקש על Y, ולאחר מכן הקש על ENTER. אם ברצונך להשתמש במערכת קבצים FAT16, הקש על N, ולאחר מכן הקש על ENTER.לקבלת מידע נוסף על מערכות הקבצים FAT16 ו-FAT32, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  118335 גודל מחיצה מרבי במערכת קבצים FAT16 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  154997 תיאור של מערכת קבצים FAT32 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 3. לאחר שתקיש על ENTER, יוצג התפריט Options (אפשרויות) הבא של Fdisk:
  1. Create DOS partition or Logical DOS Drive (צור מחיצת DOS או כונן DOS לוגי)
  2. Set active partition (הגדר מחיצה פעילה)
  3. Delete partition or Logical DOS Drive (מחק מחיצה או כונן DOS לוגי)
  4. Display partition information (הצג נתוני מחיצה)
  5. Change current fixed disk drive (שנה כונן הדיסק הקבוע הנוכחי)
  שים לב שאפשרות 5 זמינה רק אם יש לך שני דיסקים קשיחים פיזיים במחשב.
 4. הקש על 1 כדי לבחור את האפשרות Create DOS partition or Logical DOS Drive (יצירת מחיצת DOS או כונן DOS לוגי), ולאחר מכן הקש על ENTER.
 5. הקש על 1 כדי לבחור את האפשרות Create Primary DOS Partition (יצירת מחיצת DOS ראשונית), ולאחר מכן הקש על ENTER.
 6. לאחר שתקיש על ENTER תוצג לפניך ההודעה הזו:
  Do you wish to use the maximum available size for primary DOS partition? (האם ברצונך להשתמש בכל השטח הזמין למחיצת DOS ראשונית?)
  כשתוצג הודעה זו, השתמש באחת מהשיטות הבאות בהתאם למערכת הקבצים שבחרת.

  עבור מערכת קבצים FAT32

  1. אם הקשת על Y כדי ליצור מערכת קבצים FAT32 (בשלב 2) וברצונך להקצות את כל השטח בדיסק הקשיח לכונן C, הקש על Y, ולאחר מכן הקש על ENTER.
  2. הקש על ESC, ולאחר מכן הקש על ESC שנית כדי לסגור את הכלי Fdisk ולחזור לשורת הפקודה.
  3. עיין בשלב 7.

  עבור מערכת קבצים FAT16

  אם הקשת N כדי ליצור מערכת קבצים FAT16 (בשלב 2), באפשרותך לקבל את הגודל של ברירת המחדל שהוא 2 GB או להתאים התאמה אישית את גודל המחיצה.

  כדי לקבל את ברירת המחדל לגודל מחיצה:

  1. אם ברצונך ששני הג'יגה-בתים הראשונים בדיסק הקשיח יוקצו לכונן C, הקש על Y, ולאחר מכן הקש על ENTER.
  2. הקש על ESC כדי לחזור לתפריט Options (אפשרויות), ולאחר מכן עיין בשלב d בסעיף "כדי להתאים אישית את גודל המחיצה".
  כדי להתאים אישית את גודל המחיצה:

  1. אם ברצונך להתאים אישית את גודל המחיצות (אותיות כונן) בדיסק הקשיח, הקש על N, ולאחר מכן הקש על ENTER.
  2. מוצגת תיבת דו שיח, ובה באפשרותך להקליד את גודל המחיצה הראשית הרצוי לך במגה-בתים (MB) או באחוזים משטח הדיסק. שים לב, Microsoft ממליצה כי במחשבים שבהם פועלת מערכת הפעלה Windows 98 או Windows Me, גודל המחיצה הראשית יהיה לפחות 500 MB. הקלד את גודל המחיצה שברצונך ליצור, ולאחר מכן הקש על ENTER.
  3. הקש על ESC כדי לחזור לתפריט Options (אפשרויות).
  4. כדי להקצות אותיות כונן לשטח הנותר בדיסק הקשיח, הקש על 1, ולאחר מכן הקש על ENTER.
  5. הקש על 2 כדי לבחור את האפשרות Create Extended DOS Partition (יצירת מחיצת DOS מורחבת), ולאחר מכן הקש על ENTER.
  6. תופיע תיבת דו שיח ובה מוצג גודל השטח המרבי הזמין למחיצה המורחבת. באפשרותך לשנות את גודל המחיצה או להשתמש בגודל המוצג כברירת מחדל. שים לב, מומלץ להשתמש בגודל השטח המרבי המוצג כברירת מחדל, אך באפשרותך לחלק את השטח בין כמה אותיות כונן. הקלד את הגודל הרצוי לך, הקש על ENTER, ולאחר מכן הקש על ESC.
  7. מוצג התפריט Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition (יצירת כונני DOS לוגיים במחיצת DOS המורחבת). ניתן להשתמש בתפריט זה כדי להקצות את שטח הדיסק הקשיח שנותר לאותיות כונן נוספות. הקלד את גודל השטח שברצונך להקצות לאות הכונן הבאה בתיבה Enter logical drive size in Mbytes or percent of disk space (%) (הזן את גודל הכונן הלוגי במגה-בתים או באחוזים משטח הדיסק (%)) ולאחר מכן הקש על ENTER.
  8. תוצג טבלה המפרטת את אות הכונן שיצרת ואת גודל השטח שהוקצה לכונן. אם יש שטח פנוי בדיסק הקשיח, הוא מוצג בתחתית הטבלה. חזור על שלבים e עד g עד שתקבל את ההודעה:
   All available space in the Extended DOS Partition is assigned to local drives (כל השטח הפנוי במחיצת DOS המורחבת הוקצה לכוננים מקומיים).
  9. כשתקבל הודעה זו, הקש על ESC כדי לחזור לתפריט Options (אפשרויות).
  10. כדי להפעיל את המחיצה שאתה מתכנן לאתחל ממנה את המחשב (בדרך כלל מחיצה C), הקש על 2 כדי לבחור את האפשרות Set active partition (הגדר מחיצה פעילה), ולאחר מכן הקש על ENTER.
  11. כשתוצג ההודעה הבאה הקש על 1 ולאחר מכן הקש על ENTER:
   Enter the number of the partition you want to make active (הזן את מספר המחיצה שברצונך להפוך לפעילה).
  12. הקש על ESC, ולאחר מכן הקש על ESC שנית כדי לסגור את הכלי Fdisk ולחזור לשורת הפקודה; ולאחר מכן עיין בסעיף "כיצד לאתחל דיסק קשיח" במאמר זה.

כיצד לאתחל דיסק קשיח

לאחר שיצרת את המחיצות, עליך לאתחל אותן:
 1. הפעל מחדש את המחשב כשדיסק ההפעלה נמצא בכונן התקליטונים.

  הערה: אם אתה משתמש בדיסק הפעלה של Windows 95, מוצגת שורת פקודה ותוכל לדלג לשלב 2. אם אתה משתמש בדיסק הפעלה של Windows 98, Windows 98 Second Edition, או Windows Me, כשיוצג תפריט ההפעלה של Windows 98, בחר את האפשרות Start computer without CD-ROM support (הפעל את המחשב ללא תמיכת תקליטור).
 2. כאשר מופיעה שורת פקודה, הקלד format c: /s ולאחר מכק הקש על ENTER. פקודה זו מעבירה את קבצי המערכת ויש להשתמש בה רק לאתחול כונן C (או הכונן "הפעיל" שלך). לכל יתר המחיצות, הקלד format drive: (כאשר drive מסמל את אות הכונן שברצונך לאתחל).

  הערה: אם מתקבלת הודעת שגיאה "Bad command" או "Bad file name", עליך לחלץ את הכלי Format.com לדיסק האתחול. לשם כך הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה ולאחר מכן הקש על ENTER:
  extract ebd.cab format.com
  לאחר חילוץ הכלי Format.com אל דיסק האתחול, הקלד format c: /s בשורת הפקודה כדי לאתחל את המחיצה הפעילה, או הקלד format drive: אם ברצונך לאתחל מחיצה שאינה המחיצה הפעילה.
 3. בהפעלה מוצלחת של הכלי Format.com, מוצגת ההודעה:
  WARNING, ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK DRIVE C: WILL BE LOST! ((אזהרה, כל הנתונים בכונן הדיסק הקבוע C: יאבדו!)
  Proceed with Format? (האם להמשיך באתחול?)
 4. הקש על Y, ולאחר מכן הקש על ENTER כדי לאתחל את כונן C:.
 5. בסיום תהליך האתחול תקבל את ההודעה הזו:
  Volume label (11 characters, ENTER for none)?
  הערה: זו תכונה אופציונלית שניתן להשתמש בה כדי להקליד שם לכונן. באפשרותך להקליד שם כונן בן 11 תווים או להשאיר את המקום ריק על-ידי הקשה על ENTER.
לקבלת מידע כיצד לחלק למחיצות את המחיצה המורחבת ואת הכוננים הלוגיים, עיין בסעיף "כיצד לחלק שוב למחיצות ולאתחל את המחיצה המורחבת ואת הכוננים הלוגיים של דיסק קשיח" במאמר זה.

כיצד לחלק מחדש למחיצות ולאתחל דיסק קשיח משני

כיצד לחלק מחדש למחיצות דיסק קשיח משני

אם ברצונך להוסיף למחשב דיסק קשיח שני (דיסק קשיח משני), עליך לוודא תחילה שהמגשרים בשני הדיסקים הקשיחים, באב (המקורי) ובמשני (הכונן החדש), מחוברים בהתאם להוראות היצרן כדי שהמחשב יוכל לאתר את שני הדיסקים הקשיחים. ודא שהחומרה מותקנת כהלכה ולאחר מכן בצע פעולות אלה:
 1. לחץ על התחל, הצבע על הפעלה, ולאחר מכן הקלד command (שים לב, הפקודה cmd פועלת רק במחשבים המבוססים על Windows 2000).
 2. בשורת הפקודה, הקלד fdisk, ולאחר מכן הקש על ENTER. יוצג התפריט הבא:
  1. Create DOS partition or Logical DOS Drive (צור מחיצת DOS או כונן DOS לוגי)
  2. Set active partition (הגדר מחיצה פעילה)
  3. Delete partition or Logical DOS Drive (מחק מחיצה או כונן DOS לוגי)
  4. Display partition information (הצג נתוני מחיצה)
  5. Change current fixed disk drive (שנה כונן הדיסק הקבוע הנוכחי)
  שים לב שאפשרות 5 זמינה רק אם יש לך שני דיסקים קשיחים פיזיים במחשב.
 3. הקש על 5, ולאחר מכן הקש על ENTER. דבר זה מעביר את הבחירה מדיסק פיזי 1 (אב) לדיסק פיזי 2 (משני).
 4. הקש על 1 כדי לבחור את האפשרות Create DOS partition or Logical DOS Drive (יצירת מחיצת DOS או כונן DOS לוגי), הקש על ENTER, הקש על 2 כדי לבחור באפשרות Create Extended DOS Partition (יצירת מחיצת DOS מורחבת) ולאחר מכן הקש על ENTER. כאשר אתה הופך את הכונן המשני למחיצת MS-DOS מורחבת, אות הכונן אינה משתנה. לדוגמה, אם הכונן הראשון מכיל מחיצה C ומחיצה D, הכונן המשני הופך לכונן D, אלא אם תגדיר את הכונן המשני כמחיצה מורחבת. אם תדלג על שלב זה ופשוט תיצור עוד מחיצת MS-DOS ראשונית לכונן המשני, הכונן החדש יהפוך לכונן D, ומה שהיה לפני כן כונן D יהפוך להיות להיות כונן E.
 5. באפשרותך לחלק את הדיסק המשני למחיצות כדי ליצור כוננים לוגיים שונים, בדיוק כפי שהדבר נעשה בכונן האב המקורי. אם המחשב אינו מאתר את הכונן החדש, יש להוסיף את השורה הבאה לקובץ Config.sys, כאשר drive היא אות הגדולה מאות הכונן האחרונה המוגדרת במחשב (כולל כונן התקליטורים):
  lastdrive=drive
 6. בתום השימוש בכלי Fdisk יש לאתחל את המחיצות החדשות כדי שניתן יהיה להשתמש בהן. לאחר שתלחץ על ESC כדי לסגור את Fdisk, הפעל מחדש את המחשב כדי להפעיל את Windows.

כיצד לאתחל דיסק קשיח משני

כדי לאתחל את המחיצה או המחיצות החדשות שלך, השתמש באחת מהשיטות הבאות, בהתאם לסוג מערכת הקבצים שלך. עבור מערכת קבצים FAT16:
 1. לחץ פעמיים על המחשב שלי, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחיצה שברצונך ליצור, לחץ על אתחל, לחץ על מלא, ולאחר מכן לחץ על התחל.
 2. לאחר השלמת תהליך האתחול, לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו שיח.
עבור מערכת קבצים FAT32:
 1. לחץ על התחל, הצבע על תוכניות, הצבע על עזרים, הצבע על כלי מערכת, לחץ על ממיר כוננים (FAT32), ולאחר מכן לחץ על הבא.
 2. בתיבה כוננים לחץ על הכונן שברצונך להמיר למערכת קבצים FAT32.
 3. לחץ על הבא, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. לחץ על הבא, לחץ על הבא, ולאחר מכן לחץ שוב על הבא.
 5. עם סיום פעולת ההמרה לחץ על סיום.
הערה: אל תשתמש במתג /s שבו השתמשת להגדיר את כונן C. כל מה שעליך לעשות הוא לאתחל את הכונן או הכוננים כדי שתוכל להשתמש בהם (לדוגמה, אם יצרת שתי אותיות כונן חדשות, עליך לאתחל את שני הכוננים).

לקבלת מידע כיצד לחלק למחיצות את המחיצה המורחבת ואת הכוננים הלוגיים, עיין בסעיף הבא במאמר זה: "כיצד לחלק שוב למחיצות ולאתחל את המחיצה המורחבת ואת הכוננים הלוגיים של דיסק קשיח".


כיצד לחלק שוב למחיצות ולאתחל את המחיצה המורחבת ואת הכוננים הלוגיים של דיסק קשיח

השתמש בפעולות בסעיף זה כדי לשנות גודל או לשלב את המחיצות המורחבות ואת הכוננים הלוגיים. לפני שאתה ממשיך, הקפד לשמור גיבוי אמין של הנתונים החשובים הנמצאים במחיצה המורחבת ובכוננים הלוגיים. אם ברצונך לשלב את כל הדיסק הקשיח שלך למחיצה אחת, השתמש בשלבי הפעולה בסעיף "כיצד לחלק למחיצות ולאתחל דיסק קשיח אב" במאמר זה.

כיצד לחלק שוב למחיצות ולאתחל את המחיצה המורחבת ואת הכוננים הלוגיים

הערה: כשאתה משתמש בשיטה זו, נשארות בדיסק הקשיח שלך שתי מחיצות או יותר, מחיצה ראשית (בדרך כלל כונן C) ומחיצה מורחבת. גם כשאתה משתמש במערכת קבצים FAT32 יש מגבלה של 8 GB על גודל המחיצה, אלא אם תקבל שדרוג של ה-BIOS שתומך באופן מלא בהרחבות של פסיקה (interrupt) 13. לקבלת מידע נוסף מדוע יש מגבלה של 8 GB, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
153550 דיסק קשיח מוגבל למחיצה של 8 GB (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
אם יש לך דיסק קשיח גדול מ-8 GB ואינך משתמש בתוכנית disk overlay או בתוכנת ניהול דיסק, עליך לחלק את שטח הדיסק שנותר למחיצות של 8 GB, ולאתחל כל אחת מהמחיצות שיצרת:
 1. הכנס את דיסק ההפעלה לכונן התקליטורים, הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן השתמש באחת מהשיטות הבאות, בהתאם למערכת ההפעלה שלך. עבור דיסק הפעלה של Windows 98, Windows 98 Second Edition, או Windows Me:

  1. כאשר מוצג התפריט הפעלה של Microsoft Windows 98, בחר מהתפריט את האפשרות Start computer without CD-ROM support (הפעל את המחשב ללא תמיכת תקליטור), ולאחר מכן הקש על ENTER.
  2. בשורת הפקודה, הקלד fdisk, ולאחר מכן הקש על ENTER.
  3. עבור לשלב 2.
  עבור דיסק הפעלה של Windows 95:

  1. בשורת הפקודה, הקלד fdisk, ולאחר מכן הקש על ENTER.
  2. עבור לשלב 2.
 2. אם הדיסק הקשיח שלך גדול מ-512 MB, תקבל את ההודעות האלה:
  Your computer has a disk larger than 512 MB (במחשב שלך יש דיסק גדול מ-512 MB). גירסה זו של Windows כוללת תמיכה משופרת בדיסקים גדולים, המאפשרת שימוש יעיל יותר בשטח הדיסק של כוננים גדולים וכן מאפשרת לאתחל מעל 2 GB ככונן אחד.

  חשוב: אם תפעיל את התמיכה בדיסקים גדולים ותיצור בדיסק כוננים חדשים, לא תוכל לגשת לכוננים חדשים אלה במערכות הפעלה אחרות, ובכללן כמה גירסאות של Windows 95 ו-Windows NT, וכן גירסאות מוקדמות יותר של Windows ו-MS-DOS. בנוסף, כלי שירות לדיסק שלא נועדו במיוחד לעבודה עם מערכת קבצים FAT32, לא יוכלו לטפל בדיסק זה. אם אתה צריך לגשת לדיסק זה במערכות הפעלה אחרות או בכלי שירות דיסק קודמים, אל תפעיל תמיכה בכוננים גדולים.

  Do you wish to enable large disk support (Y/N)? (האם ברצונך להפעיל תמיכה בדיסקים גדולים (כן/לא)?)
  אם ברצונך להשתמש במערכת קבצים FAT32, הקש על Y, ולאחר מכן הקש על ENTER. אם ברצונך להשתמש במערכת קבצים FAT16, הקש על N, ולאחר מכן הקש על ENTER.לקבלת מידע נוסף על מערכות הקבצים FAT16 ו-FAT32, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  118335 גודל מחיצה מרבי במערכת קבצים FAT16 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  154997 תיאור של מערכת קבצים FAT32 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 3. לאחר שתקיש על ENTER יוצג התפריט הבא של Options (אפשרויות) של Fdisk:
  1. Create DOS partition or Logical DOS Drive (צור מחיצת DOS או כונן DOS לוגי)
  2. Set active partition (הגדר מחיצה פעילה)
  3. Delete partition or Logical DOS Drive (מחק מחיצה או כונן DOS לוגי)
  4. Display partition information (הצג נתוני מחיצה)
  5. Change current fixed disk drive (שנה כונן הדיסק הקבוע הנוכחי) 
   (אפשרות זאת זמינה רק אם יש לך 
    שני דיסקים קשיחים פיזיים במחשב)
 4. הקש על 3, ולאחר מכן הקש על ENTER. יוצג התפריט הבא:
  1. Delete Primary DOS Partition (מחק מחיצת DOS ראשית)
  2. Delete Extended DOS Partition (מחק מחיצת DOS מורחבת)
  3. Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition (מחק כונני DOS לוגיים במחיצת ה-DOS המורחבת)
  4. Delete Non-DOS Partition (מחק מחיצה שאיננה מחיצת DOS)
 5. הקש על 3, ולאחר מכן הקש על ENTER.
 6. המסך Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition (מחק כונני DOS לוגיים במחיצת ה-DOS המורחבת) מוצג בצירוף תרשים המתאר את התכונות של הדיסק הקשיח שלך כמתואר בדוגמה להלן.
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  DrvVolume LabelMbytesSystemUsage
  D:(User Defined) 2047 FAT16 100%
  E:(User Defined) 2047 FAT16 100%
  F:(User Defined) 2047 FAT16 100%
  G:(User Defined) 2047 FAT16 100%
  H:(User Defined) 2047 FAT32 17%
  I:(User Defined) 1498 UNKNOWN 13%


  Total Extended DOS Partition size is XXX Mbytes (1 MByte = 1048576 bytes).

  WARNING! Data in a deleted Logical DOS Drive will be lost. (אזהרה! הנתונים בכונן DOS לוגי שיימחק, יאבדו.)

  What drive do you want to delete? (איזה כונן ברצונך למחוק?) הקלד את אות הכונן שברצונך למחוק, ולאחר מכן הקש על ENTER.
 7. כשתתבקש להקליד את תווית אמצעי האחסון של הכונן, הקלד את תווית אמצעי האחסון של הכונן, אם יש לו תווית.

  הערה: עליך להקליד את התווית בדיוק או להקיש על ENTER אם אין לכונן תווית. אם הקלדת תווית לא נכונה, תקבל את ההודעה הבאה:
  Volume label does not match (תווית אמצעי אחסון אינה מתאימה).
  Enter Volume Label? (הקלד תווית אמצעי אחסון?)
  אם תקיש את התווית הנכונה, תקבל את ההודעה הבאה:
  Are you sure (Y/N)? (האם אתה בטוח (כן/לא)?)
  תשובת ברירת המחדל היא N. כדי למחוק את הכונן יש להקיש על Y ואחריו על ENTER. המילים Drive deleted (הכונן נמחק) יוצגו בתרשים ליד אות הכונן שנמחק.
 8. חזור על שלבים 3 עד 7 ומחק את כל הכוננים שברצונך למחוק. לסיום, הקש על ESC. אם תסיר את כל הכוננים הלוגיים, תקבל הודעה No logical drives defined (אין כוננים לוגיים מוגדרים) ותרשים של אותיות הכונן ששינית או מחקת. הקש על ESC להמשך.

  הערה: אם ברצונך לשנות את גודל הכוננים הלוגיים על-ידי הגדלתם או הקטנתם, עשה זאת כעת. אם ברצונך להסיר את המחיצה המורחבת, עיין בשלב 11.
 9. הקש על 1 כדי לבחור את האפשרות Create DOS partition or Logical DOS Drive (יצירת מחיצת DOS או כונן DOS לוגי) מתוך התפריט Options (אפשרויות) של Fdisk, הקש על 3 כדי לבחור את האפשרות Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition (יצירת כונני DOS לוגיים במחיצת ה-DOS המורחבת) מתוך התפריט Create DOS Partition or Logical DOS Drive (יצירת מחיצת DOS או כונן DOS לוגי), ולאחר מכן הקש על ENTER. תוצג ההודעה Verifying drive integrity (מאמת תקינות כונן) בצירוף מונה אחוזי השלמה.

  הערה: בעת ביצוע שלב זה המחיצה המורחבת אינה נמחקת, רק הכוננים הלוגיים במחיצה המורחבת נמחקים. אין צורך להסיר את המחיצה המורחבת כדי לשנות את גודל הכוננים הלוגיים. לדוגמה, אם יש לך כונן לוגי אחד במחיצה המורחבת וברצונך ליצור שני כוננים לוגיים, מחק תחילה את הכונן הלוגי וצור שני כוננים לוגיים במחיצה המורחבת. שים לב שאתה נשאר מוגבל לגודל השטח הכולל של המחיצה המורחבת.
 10. בסיום תהליך אימות התקינות תקבל את ההודעה הבאה:
  Total Extended DOS Partition size is XXX Mbytes (1 MByte = 1048576 bytes) (סה"כ גודל מחיצת DOS המורחבת הוא XXX (1 MB = 1048576 בתים))

  Maximum space available for logical drive is XXX Mbytes (X%) (גודל השטח המרבי הזמין לכונן לוגי הוא XXX MB (X%))

  הקלד את גודל הכונן הלוגי במגה-בתים או באחוזים משטח הדיסק (%).
  הערך maximum Mbytes available (הגודל המרבי במגה-בתים) מוצג כברירת מחדל, אך באפשרותך לשנות את המספר על ידי הקלדת גודל המחיצה שברצונך ליצור; לאחר מכן הקש על ENTER. הקש על ESC, הקש על ESC כדי לסגור את הכלי Fdisk ולחזור לשורת הפקודה; לאחר מכן עיין בשלב 11.
 11. אם ברצונך להסיר את מחיצת ה-DOS המורחבת, הקש על ESC כדי לחזור לתפריט Options (אפשרויות) של Fdisk. הקש על 3 כדי לבחור את האפשרות Delete DOS partition or Logical DOS Drive (מחיקת מחיצת DOS או כונן DOS לוגי), הקש על ENTER, הקש על 2 כדי לבחור באפשרות Delete Extended DOS Partition (מחיקת מחיצת DOS מורחבת) ולאחר מכן הקש על ENTER.
 12. במסך יוצג כונן הדיסק הקבוע הנוכחי ומידע עליו. המחיצה המורחבת רשומה בעמודה Type (סוג). לדוגמה:
  Partition  Status Type Volume Label     Mbytes System  Usage
  C:     1 A   PRI  DOS   (your label) 1200  FAT16  50%
  2         EXT  DOS   (your label) 1200  UNKNOWN 50%
  
  Total disk space is 2400 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes) (סה"כ שטח דיסק 2400 MB (1 MB = 1048576 בתים)) 
  וכן תקבל את הודעת האזהרה הבאה:
  WARNING! Data in the deleted Extended DOS Partition will be lost (נתונים יימחקו, מחיצת DOS המורחבת תאבד).

  Do you wish to continue (Y/N)? (האם ברצונך להמשיך (כן/לא)?)
 13. הקש על Y, ולאחר מכן הקש על ENTER כדי למחוק את המחיצה. תוצג ההודעה הבאה:
  Extended DOS Partition deleted (מחיצת DOS המורחבת נמחקה)
  Press ESC to continue (להמשך הקש על ESC)
  הערה: אם תנסה למחוק את מחיצת DOS המורחבת לפני הסרת כל הכוננים הלוגיים, תקבל את הודעת השגיאה הבאה:
  Cannot delete Extended DOS Partition while logical drives exist (אין אפשרות למחוק את מחיצת DOS המורחבת כשקיימים כוננים לוגיים).
  אם קיבלת הודעת שגיאה זו, חזור על שלבים 3 עד 6, ולאחר מכן בצע את שלבים 9 ו-10 כדי למחוק את מחיצת DOS המורחבת.

  מוצג התפריט Options (אפשרויות) של Fdisk. אם תשאיר בדיסק הקשיח שטח דיסק שאינו מחולק למחיצות, Windows לא יוכל להציג את מלוא גודל שטח הדיסק שלך, אלא רק את גודל השטח הזמין.

  חשוב: לאחר שינוי האפשרויות של Fdisk או לאחר מחיקת מחיצות, הנתונים שהיו במחיצה נמחקו ולא ניתן לאחזר אותם. לפני שאתה מנסה לבצע תהליך זה, עליך לוודא שאתה מבין אותו היטב. אם ברצונך לחזור לתצורה נקייה, או אם ברצונך לשנות את התצורה הנוכחית, גבה כל דבר שחשוב לך לפני שתשתמש ב-Fdisk.
 14. אם ברצונך להשתמש בשטח שלא חולק למחיצות בדיסק הקשיח שלך, עליך לאתחל את הכוננים. בהפעלה מוצלחת של הכלי Format.com, מוצגת ההודעה הבאה:
  WARNING, ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK DRIVE X: WILL BE LOST! (אזהרה, כל הנתונים בכונן הדיסק הקבוע X: יאבדו!)
  Proceed with Format? (האם להמשיך באתחול?)
  הקש על Y, ולאחר מכן הקש על ENTER כדי לאתחל את הכונן.
 15. בסיום תהליך האתחול תקבל את ההודעה הזו:
  Volume label (11 characters, ENTER for none)? (תווית אמצעי אחסון ?11 תווים, ENTER לתווית ריקה)
  הערה: זו תכונה אופציונלית שניתן להשתמש בה כדי להקליד שם לדיסק הקשיח. באפשרותך להקליד שם כונן בן 11 תווים או להשאיר את המקום ריק על-ידי הקשה על ENTER.שאלות נפוצות

 • שאלה: מדוע הכלי Fdisk מקצה רק 2 GB בכל פעם?

  תשובה: אם אתה יכול להקצות רק 2 GB בכל פעם, ייתכן שהקשת N כשהתבקשת להפעיל תמיכה בדיסק גדול, או ייתכן שאתה מפעיל גירסה של Windows שאינה תומכת ב-FAT32. אם אתה מפעיל במחשב שלך Windows 95 או גירסה מוקדמת יותר, עליך ליצור מחיצות מרובות כדי להשתמש בכל גודל הדיסק.

  הערה: אם אתה מפעיל גירסה מסחרית של Windows 95, אינך יכול לשדרג אותו ל-Windows 95 OSR2.לקבלת מידע נוסף על הגירסה שלך של Windows 95 או Windows 98, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  158238 כיצד לקבוע איזה גירסה של Windows 95/98/Me נמצאת בשימוש (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 • שאלה: יש לי תוכנה שתופסת יותר מקום מאשר המגבלה של 504 MB. האם אני יכול להשתמש בה?

  תשובה: כדי לוודא שיש תאימות, ברר אצל יצרן התוכנה לפני שתשתמש בתוכנת ניהול דיסק כלשהי.
 • שאלה: יש לי תוכנה או כלי שירות שתומכים בכוננים גדולים מהמגבלה של 504 MB, האם להשתמש בהם?

  תשובה: כן, ניתן להעתיק את התקנת Windows 95 או Windows 98 מהדיסק הקשיח הישן שלך לדיסק קשיח חדש. לקבלת מידע נוסף כיצד לשכפל את התקנת Windows 95 או Windows 98 על דיסק קשיח חדש, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  166172 שכפול התקנת Windows 95/98 על דיסק קשיח חדש (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
  שים לב, אין אפשרות להשתמש בשיטה המתוארת במאמר זה כדי להעתיק את התקנת Windows 95 או Windows 98 למחשבים מרובים. Microsoft תומכת רק בתהליך ההתקנה הרגיל, כפי שהוא מתואר בתיעוד המוצר של Windows 95 ו-Windows 98.

הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 255867 - Last Review: יום חמישי 31 אוקטובר 2013 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows 95
מילות מפתח 
kbenv kbhardware kbhowto kbsetup w2000setup KB255867

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com