การแก้ไข: ค่าที่ไม่ถูกต้องถูกเขียนลง DB2 เมื่อต้องส่งเป็นสตริงว่างเพื่อ DB2 โดยใช้บริการการรวมของ SQL Server ในสภาพแวดล้อมแบบโฮสต์รวม Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2559748 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในสภาพแวดล้อม Microsoft รวม Host Server 2010 แบบ คุณมีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับแฟ้ม Db2oledb.dll รุ่น 8.0.4308.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าติดตั้งอยู่ ตัวอย่างเช่น คุณมีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ติดตั้งอยู่:
2465092 การแก้ไข: "SQLSTATE: HY000" เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ Microsoft บริการ OLE DB สำหรับ DB2 v3 โหลดข้อมูลใน SSIS โดยใช้ตัวเลือก FastLoad
ถ้าคุณใช้บริการในการรวมเซิร์ฟเวอร์ SQL (SSIS) เพื่อส่งสตริงว่าง DB2 คุณพบว่า ค่าที่ไม่ถูกต้องเขียนขึ้นเพื่อ DB2

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงผลจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แบบฟอร์มแสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีการโฮสต์รวม Server 2010 การติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บใน วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'

สำหรับโฮสต์รวม Server 2010 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Db2oledb.dll8.5.4306.2649,04013 2011 Jun16:14x 86
Ddmstr.dll8.5.4306.267,40813 2011 Jun16:14x 86
Dtcob390.dll8.5.4306.2386,90413 2011 Jun16:14x 86
Essohelper.dll8.5.4306.263,32013 2011 Jun16:14x 86
Ibmcobol.xmlไม่เกี่ยวข้อง83,79813 2011 Jun16:14ไม่เกี่ยวข้อง
Ibmrpg400.xmlไม่เกี่ยวข้อง67,57413 2011 Jun16:14ไม่เกี่ยวข้อง
Ipresync.dll8.5.4306.2530,26413 2011 Jun16:14x 86
Microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.runtime.dll8.5.4306.279,78413 2011 Jun16:14x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4306.21,304,47213 2011 Jun16:14x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4306.258,76013 2011 Jun16:14x 86
Microsoft.hostintegration.managedcpic.dll8.5.4306.279,76013 2011 Jun16:14x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4306.2255,88813 2011 Jun16:14x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4306.2395,16013 2011 Jun16:14x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4306.2194,45613 2011 Jun16:14x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4306.251,11213 2011 Jun16:14x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4306.263,44813 2011 Jun16:14x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4306.275,68013 2011 Jun16:14x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4306.279,79213 2011 Jun16:14x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4306.255,19213 2011 Jun16:14x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4306.287,97613 2011 Jun16:14x 86
Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll8.5.4306.2161,67213 2011 Jun16:14x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4306.267,48013 2011 Jun16:14x 86
Microsoft.hostintegration.ti.snatransport.dll8.5.4306.267,48013 2011 Jun16:14x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4306.2104,36813 2011 Jun16:14x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.5.4306.247,02413 2011 Jun16:14x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4306.2731,02413 2011 Jun16:14x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4306.2100,25613 2011 Jun16:14x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4306.2272,27213 2011 Jun16:14x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.wizards.dll8.5.4306.2464,80013 2011 Jun16:14x 86
Msdrda.dll8.5.4306.2989,00813 2011 Jun16:14x 86
Trnsbidi.dll8.5.4306.275,60013 2011 Jun16:14x 86
สำหรับโฮสต์รวม Server 2010 รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Db2oledb.dll8.5.4306.2903,50413 2011 Jun16:24x 64
Db2oledb.dll8.5.4306.2649,04013 2011 Jun16:24x 86
Ddmstr.dll8.5.4306.255,63213 2011 Jun16:24x 64
Ddmstr.dll8.5.4306.267,40813 2011 Jun16:24x 86
Dtcob390.dll8.5.4306.2386,90413 2011 Jun16:24x 86
Essohelper.dll8.5.4306.267,41613 2011 Jun16:24x 64
Essohelper.dll8.5.4306.263,32013 2011 Jun16:24x 86
Ibmcobol.xmlไม่เกี่ยวข้อง83,79813 2011 Jun16:24ไม่เกี่ยวข้อง
Ibmrpg400.xmlไม่เกี่ยวข้อง67,57413 2011 Jun16:24ไม่เกี่ยวข้อง
Ipresync.dll8.5.4306.2719,70413 2011 Jun16:24x 64
Microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.runtime.dll8.5.4306.279,78413 2011 Jun16:24x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4306.21,304,47213 2011 Jun16:24x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4306.269,00013 2011 Jun16:24x 64
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4306.258,76013 2011 Jun16:24x 86
Microsoft.hostintegration.managedcpic.dll8.5.4306.279,76013 2011 Jun16:24x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4306.2255,88813 2011 Jun16:24x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4306.2395,16013 2011 Jun16:24x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4306.2194,45613 2011 Jun16:24x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4306.251,11213 2011 Jun16:24x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4306.263,44813 2011 Jun16:24x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4306.275,68013 2011 Jun16:24x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4306.275,68013 2011 Jun16:24x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4306.279,79213 2011 Jun16:24x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4306.279,79213 2011 Jun16:24x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4306.255,19213 2011 Jun16:24x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4306.287,97613 2011 Jun16:24x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4306.287,97613 2011 Jun16:24x 86
Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll8.5.4306.2161,67213 2011 Jun16:24x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4306.267,48013 2011 Jun16:24x 86
Microsoft.hostintegration.ti.snatransport.dll8.5.4306.267,48013 2011 Jun16:24x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4306.291,56813 2011 Jun16:24x 64
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4306.2104,36813 2011 Jun16:24x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.5.4306.247,02413 2011 Jun16:24x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4306.2731,02413 2011 Jun16:24x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4306.2100,25613 2011 Jun16:24x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4306.2272,27213 2011 Jun16:24x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.wizards.dll8.5.4306.2464,80013 2011 Jun16:24x 86
Msdrda.dll8.5.4306.21,712,97613 2011 Jun16:24x 64
Msdrda.dll8.5.4306.2989,00813 2011 Jun16:24x 86
Trnsbidi.dll8.5.4306.267,92013 2011 Jun16:24x 64
Trnsbidi.dll8.5.4306.275,60013 2011 Jun16:24x 86
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นการอ้างอิงแฟ้ม การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้อาจจะประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SSIS แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
บริการการรวมของ SQL Server

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2559748 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 กรกฎาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2559748 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2559748

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com