เพิ่มหมายเลขของที่อยู่ IP บนเครือข่ายย่อยแบบในเซิร์ฟเวอร์ DHCP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 255999 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณพยายามจะขยายขอบเขตของคุณในเซิร์ฟเวอร์ DHCP แต่เมื่อคุณเปลี่ยนขอบเขตในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของขอบเขต คุณได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
"ช่วง IP ได้ถูกเปลี่ยนแปลง แต่ยังไม่ได้ รับการบันทึก ดำเนินการต่อไปจะเป็นละทิ้งการเปลี่ยนแปลง ดำเนินต่อหรือไม่"
เลือกว่า "ใช่" หรือ "ไม่" ข้อความนี้ทำให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกับขอบเขตที่มีอยู่

การแก้ไข

บทความนี้อธิบายวิธีการที่คุณสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนหมายเลข IP โฮสต์บนเครือข่ายย่อยใด ๆ เฉพาะ ครอบคลุมถึงสามวิธีดังต่อไปนี้:
 • ส่วนขยายขอบเขต
 • Resubnetting
 • Superscoping

ส่วนขยายขอบเขต

ถ้าคุณมีอยู่ในขอบเขต DHCP และที่อยู่ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่อยู่ไม่อยู่ในปัจจุบันรวมที่อยู่ทั้งหมดสำหรับเครือข่ายย่อยของคุณกำหนด คุณสามารถเพิ่มจำนวนที่อยู่ในขอบเขตได้ ด้วยการขยายที่อยู่ที่เริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดที่อยู่ในคุณสมบัติของขอบเขต

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงคลาส C เครือข่าย ด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้:
ที่อยู่เครือข่ายย่อย: 192.168.1.0
ซับเน็ตมาสก์: 255.255.255.0
ตัวอย่างนี้ yields เครือข่ายของโฮสต์ 254 ที่ใช้ช่วงของที่อยู่จาก 192.168.1.1 192.168.1.254

ขอบเขตที่คุณสร้างไว้มีคุณสมบัติต่อไปนี้:
เริ่มการทำงานอยู่: 192.168.1.50
สิ้นสุดที่อยู่: 192.168.1.150
ซับเน็ตมาสก์: 255.255.255.0
เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนของที่อยู่ที่มีอยู่ไปยังไคลเอนต์ คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่ที่เริ่มต้นหรือที่อยู่จุดสิ้นสุดเป็น far เป็น 1 ถึง 254 ตามลำดับ

หมายเหตุ:โพรโทคอลตั้งค่าคอนฟิกการโฮสต์แบบปรับรุ่นก่อนหน้า (DHCP), คุณจะต้องขยายที่อยู่ที่เริ่มต้นหรือที่อยู่จุดสิ้นสุด ด้วยการเพิ่มของ 32 เป็นอีกกรณีนี้ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6 หรือรุ่นใหม่กว่า

ถ้าขอบข่ายของคุณครอบคลุมช่วงทั้งหมดแล้ว และถูกใช้อย่างสมบูรณ์ คุณมีเพียงตัวเลือกสองอื่น ๆ: superscoping หรือ resubnetting ตัวเลือกเหล่านี้ทั้งสองต้องให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงที่ architectural เครือข่ายของคุณ

การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ขอบเขต DHCP เพียงแค่ไม่ให้คุณต้องการเพิ่มเติม dhcp ทำงานที่ด้านบนของสถาปัตยกรรมของเครือข่ายย่อยเครือข่ายของคุณ และสามารถ hand ออกที่อยู่อย่างไรก็ตาม คุณต้องการ ถือจำเป็นในการขยายช่วงที่อยู่เป็นการ exercise สถาปัตยกรรมของเครือข่ายย่อยก่อน foremost เสมอ หลังจากที่คุณตัดสินใจสถาปัตยกรรมที่ใช้ คุณสามารถกำหนดค่า DHCP เพื่อเป็นการออกแบบเครือข่ายของคุณ

Resubnetting

Resubnetting คือ กระบวนการแนะนำสำหรับการเพิ่มแบบ DHCP scope เมื่อขอบเขตปัจจุบันได้ทั้งหมดใช้ซับเน็ตมาสก์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ต้องคุณสามารถเปลี่ยนแปลงเครือข่ายย่อยโฮสต์และ gateways ทั้งหมด ถ้าคุณมีช่วงอยู่ที่มีการเรียกใช้ออกจากโฮสต์ที่พร้อมใช้งานอยู่ คุณอาจเปลี่ยนซับเน็ตมาสก์การรวมใช้ร่วมกันที่มีขนาดใหญ่ของที่อยู่ host อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงซับเน็ตมาสก์เพียงแค่ต้องการที่เราเตอร์ทั้งหมดและคอมพิวเตอร์อื่น ๆ statically กำหนดสามารถ reconfigured และไคลเอ็นต์ DHCP ทั้งหมดได้ต่ออายุใหม่ lease ของพวกเขาได้รับพารามิเตอร์ใหม่

DHCP ที่ทั้งหมดนอกจากนี้ ขอบเขตหรือขอบเขตก่อนอื่นต้องลบ และถูกสร้างขึ้นแล้ว ใหม่โดยใช้ซับเน็ตมาสก์ใหม่ โอกาสสำหรับที่อยู่ที่ซ้ำกันอยู่ในระหว่างรอบระยะเวลาการทำงานนี้ถ้าคุณทำตามขั้นตอนเพื่อป้องกันการ leasing ที่อยู่ที่ไคลเอ็นต์อื่น ๆ อาจใช้ไม่ despite ทั้งหมด caveats aforementioned, resubnetting ยังคงเป็นวิธีที่แนะนำไว้ การกำหนดค่า resubnetting สร้างค่าผลิตที่มีการเพิ่มเติมบนเราเตอร์เครือข่ายย่อยหรือ gateways และเก็บโฮสต์ทั้งหมดในอยู่ในการออกอากาศเดียวกัน

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงเครือข่ายย่อย depleted ด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้:
ที่อยู่เครือข่ายย่อย: 192.168.1.0
ซับเน็ตมาสก์: 255.255.255.0
นี่ yields เครือข่ายของโฮสต์ 254 ด้วยที่อยู่จาก 192.168.1.1 เพื่อ 1921.68.1.254

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงผลหากคุณใช้อ็อพชัน resubnetting:
ที่อยู่เครือข่ายย่อย: 192.168.1.0
ซับเน็ตมาสก์: 255.255.254.0
คุณมีเครือข่ายของโฮสต์ 510 ด้วยที่อยู่จาก 192.168.0.1 192.168.1.254 (สำหรับขอบข่าย 192.168.0.0), หรือที่อยู่ DHCP 256 พร้อมใช้งานใหม่เดี๋ยวนี้
ก่อนที่จะ:
---------192.168.1.0/24-------r-------192.168.5.0/24---------

หลังจาก:
---------192.168.0.0/23-------r-------192.168.5.0/24---------

Superscoping

Superscoping (นอกจากนี้เรียกว่า multinetting) อาจเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ ถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง subnetting ของเครือข่ายแบบเฉพาะที่มีอยู่ คุณสามารถเพิ่มเครือข่ายแบบลอจิคัลที่เพิ่มเติมเส้นทางกายภาพที่เหมือนกัน ซึ่งทำให้ burden อินเพิ่มเติมบนเราเตอร์หรือเกตเวย์การกำหนดค่า ด้วยเครือข่ายย่อยแบบลอจิคัลที่หลายที่ทำงานโดยใช้พอร์ตที่เดียวที่มีอยู่จริง burden ที่เพิ่มเติมนี้อาจมีผลต่อประสิทธิภาพของเครือข่ายที่ลดลง ต้องถูกกำหนดเส้นทางโฮสต์คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายย่อยแบบลอจิคัลที่หนึ่งผ่านเกตเวย์การสื่อสารกับโฮสต์คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายอื่น ๆ ตรรกะย่อย despite เส้นทางกายภาพที่เหมือนกันที่ใช้ร่วมกัน

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงเครือข่ายย่อย depleted ด้วยการตั้งค่าต่อไปนี้:
ที่อยู่เครือข่ายย่อย: 192.168.1.0
ซับเน็ตมาสก์: 255.255.255.0
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงผลหากคุณใช้อ็อพชัน superscoping:
ที่อยู่เครือข่ายย่อย: 192.168.1.0 และ 192.168.2.0
ซับเน็ตมาสก์: 255.255.255.0
You now have two networks of 254 hosts (508 hosts total) with addresses from 192.168.1.1 to 192.168.1.254 and 192.168.2.1 to 192.168.2.254, or 254 newly available DHCP addresses.
Before:
-----192.168.1.0/24------R-----192.168.5.0/24--------

After:
-----192.168.1.0/24 and 192.168.2.0/24-----R-----192.168.5.0/24------
After you decide which option you want to use, you can choose the corresponding DHCP configuration.

If you use the resubnetting option, you need to delete and re-create the DHCP scope with the new subnet mask (it is not possible to change only the mask for a particular scope). If you are servicing existing clients within a portion of this range, you should turn on conflict detection until all your clients are migrated into the new scope. This action requires you to perform the following steps:
 1. Configure the interface of each connected router and change the IP address for the connected interface, its subnet address, and its subnet mask.
 2. Delete your current DHCP scope.
 3. Create a new DHCP scope with the new subnet mask.
 4. Enable the Conflict Retries option on the DHCP server (set to 1 or 2).
 5. Force your DHCP clients to renew their DHCP leases.
 6. Change the IP address, subnet mask, and/or default gateway on each statically-configured host.
When you use the superscoping option, you need to superscope a number of scopes together. Create each scope individually and then create a superscope to incorporate the individual scopes. This action requires you to perform the following steps:
 1. Add secondary IP addresses to the current router interfaces.
 2. Create a new DHCP scope for the new logical subnet.
 3. Create a superscope and add the old and new DHCP scopes as children.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 255999 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB255999 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:255999

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com