วิธีการแก้ไข "STOP 0x0000003F" และ "STOP 0x000000D8" ข้อผิดพลาดใน Windows Server 2003, Windows XP และ Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 256004 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญบทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ควรตรวจสอบว่าได้สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะปรับเปลี่ยน โปรดทำความเข้าใจกับวิธีการคืนค่ารีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยนรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003, Windows xp หรือใช้ Windows 2000 อาจสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้บนหน้าจอสีน้ำเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง:

ข้อความที่ 1
หยุด: no_more_system_ptes 0x0000003f (0xa, 0xb, 0xc, 0xd)
ข้อความ 2
ทำให้หยุดชะงัก: DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES 0x000000D8 (0xW, 0xX, 0xY, 0xZ)
บทความนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "NO_MORE_SYSTEM_PTES"

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้มักจะเกิดจากโปรแกรมควบคุมที่จะไม่ล้างอย่างถูกต้อง ในการ " STOP: 0x0000003F " ตัวอย่างข้อผิดพลาดแสดงไว้ก่อนหน้าในบทความนี้ข้อความ พารามิเตอร์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอนฟิกระบบของคุณ และจะมีความหมายต่อไปนี้:
0xA - ชนิดของรายการในตารางเพจ (PTE): 0 =ขยายระบบ 1 =การขยายพูที่สามารถทำเพไม่จได้
0xB - ขนาดที่ร้องขอ
0xC - PTEs ระบบว่างทั้งหมด
0xD - PTEs ระบบทั้งหมด
windows มีค่ารีจิสทรีที่คุณสามารถใช้เพื่อบันทึกข้อมูลการกองซ้อนเพื่อให้คุณสามารถระบุโปรแกรมควบคุมที่จะไม่ล้างอย่างถูกต้อง ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedt32.exe) เพื่อดูคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
การจัดการ Manager\Memory HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
ปรับเปลี่ยนค่ารีจิสทรีต่อไปนี้ แล้ว เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่:
ค่าชื่อ: TrackPtes
ค่าชนิด: REG_DWORD
ค่าข้อมูล: 1
radix: ฐานสิบหก
หมายเหตุ:นี่คือวิธีเดียวกับการค้นหาโปรแกรมควบคุม

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES"

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้มักจะเกิดขึ้นหากคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานออกจาก PTEs ในการ " STOP: 0x000000D8 " ตัวอย่างข้อผิดพลาดแสดงไว้ก่อนหน้าในบทความนี้ข้อความ พารามิเตอร์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอนฟิกระบบของคุณ และจะมีความหมายต่อไปนี้:
 • 0xW - หากพารามิเตอร์นี้มีค่า null ไม่ใช่ ประกอบด้วยชื่อของโปรแกรมควบคุมที่เป็นสาเหตุให้เกิดข้อผิดพลาด เมื่อใดก็ ตามที่เป็นไปได้ ชื่อโปรแกรมควบคุมถูกแสดงในรูปแบบ Unicode และบันทึกไว้ใน KiBugCheckDriver
 • 0xX - หากพารามิเตอร์ 0xW มีค่า null ไม่ จาก นั้นพารามิเตอร์นี้ประกอบด้วยหมายเลขของ PTEs ที่ใช้ โดยโปรแกรมควบคุมที่เป็นสาเหตุให้เกิดข้อผิดพลาด และกองซ้อนเรียกแสดงชื่อของโปรแกรมควบคุมที่สร้างข้อความข้อผิดพลาด
 • 0xY - PTEs ระบบรวมที่ว่าง
 • 0xZ - PTEs ระบบรวม
โปรแกรมควบคุมที่เป็นสาเหตุของข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการแก้ไข หรือเพิ่มจำนวน PTEs มักแก้ไขปัญหานี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
247904วิธีการตั้งค่าพื้นที่หน่วยความจำแหล่งกลุ่มที่อยู่และรายการตารางหน้าของระบบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 256004 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kberrmsg kbhowto kbtshoot kbmt KB256004 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:256004

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com