การแก้ไข: ความเสียหายฮีปอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง SNACFG หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วน 2429256 ในสภาพแวดล้อมแบบโฮสต์รวม Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2560366 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในสภาพแวดล้อม Microsoft รวม Host Server 2010 แบบ คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base:
2429256 การแก้ไข: การปรับปรุงจะพร้อมใช้งานที่ช่วยให้คุณ parameterize ซ็อกเก็ตบริการโฮสต์ Microsoft รวม 2010 การเซิร์ฟเวอร์ที่มีการกำหนดค่าแบบ keep-alive ที่เชื่อมต่อแบบ TCP โดยใช้รีจิสทรีคีย์
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณอาจพบปัญหาความเสียหายฮีปเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ SNACFG โดยใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่งต่าง ๆ เช่นต่อไปนี้:
  • SNACFG /COUNT
  • SNACFG /PRINT
  • SNACFG TN3SERVER/พิมพ์
  • SNACFG TN3SERVER/รายการ

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงผลจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แบบฟอร์มแสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Microsoft โฮสต์รวม Server 2010 การติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บใน วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'

สำหรับโฮสต์ Microsoft เซิร์ฟเวอร์การรวม 2010 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
802cfg.dll8.5.4311.2153,42424 2011 Jun12:58x 86
Dbgtrace.dll8.5.4311.251,02424 2011 Jun12:58x 86
Delnamespace.exe8.5.4311.215,70424 2011 Jun12:58x 86
Democfg.dll8.5.4311.2132,94424 2011 Jun12:58x 86
Linkcfg.exe8.5.4311.223,88824 2011 Jun12:58x 86
Mngagent.exe8.5.4311.2128,84824 2011 Jun12:58x 86
Mngbase.dll8.5.4311.2116,56024 2011 Jun12:58x 86
Mngcli.exe8.5.4311.2128,84824 2011 Jun12:58x 86
Mngext.dll8.5.4311.224,91224 2011 Jun12:58x 86
Mngsna.dll8.5.4311.2137,04024 2011 Jun12:58x 86
Prmngext.dll8.5.4311.267,40824 2011 Jun12:58x 86
Remcfg.dll8.5.4311.2182,09624 2011 Jun12:58x 86
Resyncsvc.exe8.5.4311.2145,24024 2011 Jun12:58x 86
Snaadmin.dll8.5.4311.2345,93624 2011 Jun12:58x 86
Snacfg.dll8.5.4311.2296,78424 2011 Jun12:58x 86
Snadmod.dll8.5.4311.2837,45624 2011 Jun12:58x 86
Snaip.dll8.5.4311.2124,75224 2011 Jun12:58x 86
Snaip6.dll8.5.4311.2124,75224 2011 Jun12:58x 86
Snaipcfg.dll8.5.4311.2149,32824 2011 Jun12:58x 86
Snaipdlc.dll8.5.4311.21,013,58424 2011 Jun12:58x 86
Snalink.dll8.5.4311.263,31224 2011 Jun12:58x 86
Snaprint.exe8.5.4311.291,98424 2011 Jun12:58x 86
Snasii.dll8.5.4311.236,17624 2011 Jun12:58x 86
T3mngext.dll8.5.4311.259,21624 2011 Jun12:58x 86
T5mngext.dll8.5.4311.259,21624 2011 Jun12:58x 86
Tn3servr.exe8.5.4311.2259,92024 2011 Jun12:58x 86
Wmisna.dll8.5.4311.2333,64824 2011 Jun12:58x 86
Wmisnalinkservicems.dll8.5.4311.2112,48824 2011 Jun12:58x 86
Wmisnastatus.dll8.5.4311.279,70424 2011 Jun12:58x 86
สำหรับโฮสต์ Microsoft เซิร์ฟเวอร์การรวม 2010 รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
802cfg.dll8.5.4311.2166,22424 2011 Jun13:05x 64
Dbgtrace.dll8.5.4311.251,02424 2011 Jun13:05x 86
Dbgtrace.dll8.5.4311.263,82424 2011 Jun13:05x 64
Delnamespace.exe8.5.4311.217,24024 2011 Jun13:05x 64
Democfg.dll8.5.4311.2132,43224 2011 Jun13:05x 64
Linkcfg.exe8.5.4311.228,49624 2011 Jun13:05x 64
Mngagent.exe8.5.4311.2148,81624 2011 Jun13:05x 64
Mngbase.dll8.5.4311.2151,88824 2011 Jun13:05x 64
Mngcli.exe8.5.4311.2148,30424 2011 Jun13:05x 64
Mngext.dll8.5.4311.229,52024 2011 Jun13:05x 64
Mngsna.dll8.5.4311.2159,56824 2011 Jun13:05x 64
Prmngext.dll8.5.4311.263,31224 2011 Jun13:05x 64
Remcfg.dll8.5.4311.2183,63224 2011 Jun13:05x 64
Resyncsvc.exe8.5.4311.2163,16024 2011 Jun13:05x 64
Snaadmin.dll8.5.4311.2500,04824 2011 Jun13:05x 64
Snacfg.dll8.5.4311.2389,45624 2011 Jun13:05x 64
Snadmod.dll8.5.4311.21,044,81624 2011 Jun13:05x 64
Snaip.dll8.5.4311.2132,94424 2011 Jun13:05x 64
Snaip6.dll8.5.4311.2138,06424 2011 Jun13:05x 64
Snaipcfg.dll8.5.4311.2195,92024 2011 Jun13:05x 64
Snaipdlc.dll8.5.4311.21,398,60824 2011 Jun13:05x 64
Snalink.dll8.5.4311.269,96824 2011 Jun13:05x 64
Snaprint.exe8.5.4311.292,49624 2011 Jun13:05x 64
Snasii.dll8.5.4311.248,46424 2011 Jun13:05x 64
T3mngext.dll8.5.4311.257,16824 2011 Jun13:05x 64
T5mngext.dll8.5.4311.257,16824 2011 Jun13:05x 64
Tn3servr.exe8.5.4311.2319,82424 2011 Jun13:05x 64
Wmisna.dll8.5.4311.2606,54424 2011 Jun13:05x 64
Wmisnalinkservicems.dll8.5.4311.2151,40024 2011 Jun13:05x 64
Wmisnastatus.dll8.5.4311.2110,93624 2011 Jun13:05x 64
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นการอ้างอิงแฟ้ม การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้อาจจะประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2560366 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2560366 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2560366

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com