การแก้ไข: ข้อผิดพลาดเมื่อตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับ DB2 เรียกใช้คำสั่ง INSERT หรือ UPDATE หลายในแบบ orchestration BizTalk ในสภาพแวดล้อมแบบโฮสต์รวม Server 2010: "ดัชนี 0 ที่ไม่ถูกต้องสำหรับ MsDb2ParameterCollection นี้ด้วยนับ = 0"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2560776 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ในสภาพแวดล้อมที่โฮสต์ Microsoft รวม 2010 การเซิร์ฟเวอร์:
  • คุณมีการ orchestration BizTalk ที่ส่งข้อความ updategram กับตัวปรับต่อ BizTalk สำหรับ DB2
  • ข้อความ updategram มีคำสั่ง INSERT หรือ UPDATE หลาย

ในสถานการณ์สมมตินี้ คำสั่ง INSERT หรือ UPDATE ไม่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ข้อความที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้ถูกบันทึกลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์:
รหัสเหตุการณ์: 5743
แหล่งที่มา: เซิร์ฟเวอร์ BizTalk
คำอธิบาย:
อะแดปเตอร์ที่ล้มเหลวในการส่งข้อความไปยังส่งพอร์ต "พอร์ต" ชื่อ มี URL "URL" มันจะ retransmitted หลังจากช่วงเวลาระบุไว้สำหรับพอร์ตส่งนี้ รายละเอียด: "ดัชนี 0 ที่ไม่ถูกต้องสำหรับ MsDb2ParameterCollection นี้ด้วยนับ = 0 "
หมายเหตุ ถ้าคุณส่งข้อความ updategram ที่มีคำสั่ง INSERT หรือ UPDATE ที่เดียว คำสั่ง INSERT หรือ UPDATE เสร็จเรียบร้อยแล้ว

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงผลจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แบบฟอร์มแสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีการโฮสต์รวม Server 2010 การติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บใน วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'

สำหรับโฮสต์รวม Server 2010 รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Db2oledb.dll8.5.4304.2649,04008-Jun-201121:49x 86
Ddmstr.dll8.5.4304.267,40808-Jun-201121:49x 86
Drdaresync.exe8.5.4304.2530,26408-Jun-201121:49x 86
Essohelper.dll8.5.4304.263,32008-Jun-201121:49x 86
Ibmcobol.xmlไม่เกี่ยวข้อง83,79807 2011 Jun16:39ไม่เกี่ยวข้อง
Ibmrpg400.xmlไม่เกี่ยวข้อง67,57407 2011 Jun16:39ไม่เกี่ยวข้อง
Mgddtcob390.dll8.5.4304.2386,90408-Jun-201121:49x 86
Microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.runtime.dll8.5.4304.279,78408-Jun-201121:49x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4304.21,304,47208-Jun-201121:49x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4304.258,76008-Jun-201121:49x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4304.2255,88808-Jun-201121:49x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4304.2395,16008-Jun-201121:49x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4304.2194,45608-Jun-201121:49x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4304.251,11208-Jun-201121:49x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4304.263,44808-Jun-201121:49x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4304.275,68008-Jun-201121:49x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4304.279,79208-Jun-201121:49x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4304.255,19208-Jun-201121:49x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4304.287,97608-Jun-201121:49x 86
Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll8.5.4304.2161,67208-Jun-201121:49x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4304.267,48008-Jun-201121:49x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4304.2104,36808-Jun-201121:49x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4304.2731,02408-Jun-201121:49x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4304.2100,25608-Jun-201121:49x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4304.2272,27208-Jun-201121:49x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.wizards.dll8.5.4304.2464,80008-Jun-201121:49x 86
Msdrda.dll8.5.4304.2989,00808-Jun-201121:49x 86
Trnsbidi.dll8.5.4304.275,60008-Jun-201121:49x 86
สำหรับโฮสต์รวม Server 2010 รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Db2oledb.dll8.5.4304.2649,04008-Jun-201121:57x 86
Ddmstr.dll8.5.4304.267,40808-Jun-201121:57x 86
Drdaresync.exe8.5.4304.2530,26408-Jun-201121:57x 86
Essohelper.dll8.5.4304.263,32008-Jun-201121:57x 86
Ibmcobol.xmlไม่เกี่ยวข้อง83,79807 2011 Jun16:39ไม่เกี่ยวข้อง
Ibmrpg400.xmlไม่เกี่ยวข้อง67,57407 2011 Jun16:39ไม่เกี่ยวข้อง
Mgddtcob390.dll8.5.4304.2386,90408-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.runtime.dll8.5.4304.279,78408-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4304.21,304,47208-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4304.258,76008-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4304.2255,88808-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4304.2395,16008-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4304.2194,45608-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4304.251,11208-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4304.263,44808-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4304.275,68008-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4304.279,79208-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4304.255,19208-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4304.287,97608-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll8.5.4304.2161,67208-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4304.267,48008-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4304.2104,36808-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.app.dll8.5.4304.2731,02408-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.gendecl.dll8.5.4304.2100,25608-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.5.4304.2272,27208-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.wizards.dll8.5.4304.2464,80008-Jun-201121:57x 86
Msdrda.dll8.5.4304.2989,00808-Jun-201121:57x 86
Trnsbidi.dll8.5.4304.275,60008-Jun-201121:57x 86
Db2oledb.dll8.5.4304.2903,50408-Jun-201121:57x 64
Ddmstr.dll8.5.4304.255,63208-Jun-201121:57x 64
Drdaresync.exe8.5.4304.2719,70408-Jun-201121:57x 64
Essohelper.dll8.5.4304.267,41608-Jun-201121:57x 64
Microsoft.hostintegration.adapters.msdb2.runtime.dll8.5.4304.279,78408-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.5.4304.21,304,47208-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.drdalink.dll8.5.4304.269,00008-Jun-201121:57x 64
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.5.4304.2255,88808-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2entityclient.dll8.5.4304.2395,16008-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.mshostfileclient.dll8.5.4304.2194,45608-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.dll8.5.4304.251,11208-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.pipelines.dataconversion.sendreceivepipelines.dll8.5.4304.263,44808-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.5.4304.275,68008-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.baseprimitiveconverter.dll8.5.4304.279,79208-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.5.4304.255,19208-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.5.4304.287,97608-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.globals.dll8.5.4304.2161,67208-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.5.4304.267,48008-Jun-201121:57x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.5.4304.291,56808-Jun-201121:57x 64
Msdrda.dll8.5.4304.21,712,97608-Jun-201121:57x 64
Trnsbidi.dll8.5.4304.267,92008-Jun-201121:57x 64
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นการอ้างอิงแฟ้ม การแก้ไขครั้งล่าสุดที่ประกอบด้วยแฟ้มเหล่านี้อาจจะประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2560776 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 มิถุนายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Host Integration Server 2010
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2560776 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2560776

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com