ทำให้ตัวเชื่อมต่อของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ไม่ตรงปรับปรุงใหม่หลังจากคุณสลับตัวควบคุมโดเมน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2561415 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่ช่วยแก้ปัญหาใน Microsoft ระบบศูนย์บริการจัดการ 2010 Service Pack 1 (SP1)

ฉบับที่ 1

ในสถานการณ์สมมตินี้ องค์กรมีหลายไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่โดเมนคอนโทรลเลอร์ (DCs) ที่จำลองแบบ ด้วยอีกแบบหนึ่ง ตัวเชื่อมต่อของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่อาจทำงานไม่ได้อย่างถูกต้องเมื่อ DC switchover เกิดขึ้น ในสถานการณ์สมมตินี้ ตัวเชื่อมต่อที่สามารถอาจพลาดการปรับปรุงบางอย่างที่ทำงานบนตัวควบคุมโดเมน

นอกจากนี้ การเชื่อมต่ออาจมีปัญหาเดียวกันสำหรับตัวควบคุมโดเมนที่เดียวที่จะคืนค่าจากสำเนาสำรอง

การแก้ไข

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องมี Microsoft ระบบศูนย์บริการจัดการ 2010 Service Pack 1 (SP1) และ 2 การปรับปรุงแบบสะสมสำหรับระบบศูนย์บริการจัดการ 2010 Service Pack 1 การติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมวิธีการขอรับการปรับปรุง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
2542118 คำอธิบายของการปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับตัวจัดการการบริการของศูนย์ควบคุมระบบ 2010 Service Pack 1

คอมโพเนนต์ที่ได้รับผลกระทบ โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้

โปรแกรมปรับปรุงนี้นำไปใช้กับคอมโพเนนต์ของตัวจัดการบริการดังต่อไปนี้:
 • เซิร์ฟเวอร์การจัดการการบริการ (SM เซิร์ฟเวอร์)

ดาวน์โหลดการปรับปรุง

แฟ้มต่อไปนี้คือสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ SCSM2010SP1_OD_KB2561415_AMD64_7.0.6555.118.exe

วันออกจำหน่าย: 17 มิถุนายน 2011

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้ซอฟท์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดณวันที่แฟ้มนั้นถูกลงรายการบัญชี แฟ้มเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

วิธีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้

สิ่งสำคัญก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ เราขอแนะนำให้ คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. สำรองฐานข้อมูลของ ServiceManager
 2. สำรองคีย์การเข้ารหัสลับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SM

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองฐานข้อมูลและคีย์การเข้ารหัสลับ แวะไปที่เว็บไซต์ของ TechNet ต่อไปนี้: หมายเหตุหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณต้องสร้างโฆษณาตัวเชื่อมต่อใหม่ ตัวเชื่อมต่อที่มีอยู่ของโฆษณาไม่ได้รับประกันว่า โปรแกรมปรับปรุงการซิงโครไนซ์ได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณเปลี่ยนเป็น DC แบบใหม่ หลังจากนั้น เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวควบคุมโดเมน หรือ DC จะได้รับการกู้คืนจากการสำรองข้อมูล ตัวเชื่อมต่อที่โฆษณาควรได้อย่างถูกต้องปรับวัตถุใหม่หรือการปรับปรุงไปยังวัตถุที่มีอยู่จากโฆษณากัน

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจากโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับตัวจัดการบริการทั้งหมดก่อนที่คุณสามารถใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้ ตัวอย่างเช่น ออกจากคอนโซลการจัดการการบริการ การเชื่อมโยงไปยังพอร์ทัลด้วยตนเอง และเครื่องมือการเขียนแก้
 2. ดาวน์โหลดโปรแกรมปรับปรุงนี้ไปยังโฟลเดอร์ปลายทาง
 3. เปิดโฟลเดอร์ปลายทาง
 4. คลิกขวาที่แฟ้มต่อไปนี้ จากนั้น คลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล:
  SCSM2010SP1_OD_KB2561415_AMD64_7.0.6555.118.exe
 5. ยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft แล้ว ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการติดตั้ง
หมายเหตุโปรแกรมปรับปรุงนี้ติดตั้งแฟ้มใหม่ และเพิ่มกระบวนงานใหม่เก็บไว้ในเครื่องServiceManager ฐานข้อมูล

แฟ้ม.dll ที่ต่อไปนี้ถูกปรับปรุง โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้ และควรมีหมายเลขรุ่นที่ระบุไว้:
 • Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.AD.dll รุ่น 7.0.6555.118
 • Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.SessionManager.dll รุ่น 7.0.6555.118

กระบวนงานที่เก็บไว้ดังต่อไปนี้ถูกเพิ่มไปยังเซิร์ฟเวอร์ตัวจัดการบริการ:
 • resetwatermarkfordatasource.sql

วิธีการตรวจสอบว่า โปรแกรมปรับปรุงนี้ติดตั้งอย่างถูกต้อง

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า โปรแกรมปรับปรุงนี้ติดตั้งอย่างถูกต้อง ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

วิธีที่ 1:

 1. ใน'แผงควบคุม' เปิด โปรแกรมและคุณลักษณะ.
 2. คลิก ดูที่การติดตั้งการปรับปรุง.
 3. ตรวจสอบว่า สินค้าดังต่อไปนี้จะแสดงในรายการที่ปรากฏขึ้น:
  โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ SP1 ตัวจัดการบริการของ Microsoft System Center (KB2561415)
  หมายเหตุ ถ้าคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ SM รายการนี้ปรากฏอยู่ภายใต้ SP1 ตัวจัดการบริการของ Microsoft System Center.

วิธีที่ 2:

ดูแฟ้มบันทึกการตรวจสอบว่า ข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งการปรับปรุงที่สะสม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ตรวจสอบแฟ้มบันทึกที่อยู่ในโฟลเดอร์% temp %

บน x แบบ x64 ระบบ ตรวจสอบล็อกไฟล์ต่อไปนี้ในโฟลเดอร์% temp %:
 • SCSM2010SP1_OD_KB2561415_AMD64_7.0.6555.118.msp.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01.log

ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ ตรวจสอบต่อไปนี้:
 • ตัวเชื่อมต่อการโฆษณาจึงควรนำเข้าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กับบัญชีผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ กับเครื่องพิมพ์ และ การจัดกลุ่มวัตถุบน DC ที่ใหม่ อย่างสม่ำเสมอ ก่อนที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ ปรับปรุงและวัตถุใหม่ทั้งหมดได้ไม่นำเข้าภายใต้เงื่อนไขที่แน่นอน
หากคุณยังพบอาการตามที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมปรับปรุงนี้เฉพาะ เมื่อต้องการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2561415 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 27 มิถุนายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Service Manager 2010
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbactivedirectory kbupdate kbmt KB2561415 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2561415

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com