รหัสสถานะขั้นสูงสำหรับการจัดส่ง - RFC 1893

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 256321 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

การร้องขอสำหรับข้อคิดเห็น (RFC) 1893 แสดงการตั้งค่าขั้นสูงของรหัสสถานะสำหรับข้อความแจ้งเตือนในสถานะการจัดส่ง (DSN) ส่วนขยายของการเข้ารหัสกำหนดไว้ใน RFC 821 อยู่ รหัสข้อผิดพลาดใน RFC 821 ออกแบบมาเพื่อจัดการกับการส่งข้อความ และจะไม่มีประโยชน์สำหรับข้อความ DSN รหัสที่ระบุในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ให้ระบบเฉพาะเพิ่มเติม ความยืดหยุ่นของการเขียนโค้ดสำหรับ DSN ข้อความ (รายงานไม่ได้จัดส่ง ใบตอบรับการอ่านและการจัดส่ง และอื่น ๆ) รหัสสถานะขั้นสูงให้กลไกแบบมาตรฐานสำหรับจดหมายรายงานข้อผิดพลาดของระบบ และให้ข้อมูลที่มีความหมายมากขึ้นกว่ารหัสข้อผิดพลาดมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน RFC SMTP (821)

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานะที่รวบรวม

ตัวเลขแรก

2.X.X สำเร็จ
4.X.X ความล้มเหลว Persistent Transient ใน
5.X.X ความล้มเหลวในถาวร

ที่สอง และหลักตัวเลขสาม

X.1.0 อื่น ๆ อยู่สถานะ
X.1.1 ที่อยู่ในกล่องจดหมายปลายทางไม่ถูกต้อง
X.1.2 ที่อยู่ในระบบปลายทางไม่ถูกต้อง
X.1.3 ไวยากรณ์ของกล่องจดหมายอยู่ปลายทางไม่ถูกต้อง
X.1.4 ปลายทางกล่องจดหมายอยู่ ambiguous
X.1.5 ที่อยู่ปลายทางกล่องจดหมายถูกต้อง
X.1.6 กล่องจดหมายได้ถูกย้าย
X.1.7 ไวยากรณ์ที่อยู่ในกล่องจดหมายของผู้ส่งไม่ถูกต้อง
X.1.8 ที่อยู่ในระบบของผู้ส่งไม่ถูกต้อง

X.2.0 สถานะของกล่องจดหมายอื่น หรือไม่ได้กำหนด
X.2.1 กล่องจดหมายปิดการใช้งาน ที่ไม่ยอมรับข้อความ
X.2.2 กล่องจดหมายเต็ม
X.2.3 ข้อความยาวเกินขีดจำกัดของผู้ดูแลระบบ
X.2.4 ปัญหาการขยายรายการเมล

X.3.0 สถานะระบบจดหมายอื่น หรือไม่ได้กำหนด
X.3.1 จดหมายระบบทั้งหมด
X.3.2 ระบบไม่ยอมรับข้อความของเครือข่าย
X.3.3 ระบบไม่สามารถเลือกลักษณะการทำงาน
X.3.4 ข้อความใหญ่เกินไปสำหรับระบบ

X.4.0 เครือข่ายอื่น ๆ หรือไม่ได้กำหนดหรือสถานะสายงานการผลิต
X.4.1 ไม่ตอบจากโฮสต์
X.4.2 การเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง
X.4.3 ความล้มเหลวเซิร์ฟเวอร์ในสายงานการผลิต
X.4.4 ไม่สามารถกระบวนผลิต
X.4.5 congestion เครือข่าย
X.4.6 วนรอบของสายงานการผลิตตรวจพบ
X.4.7 หมดเวลาการจัดส่ง

X.5.0 โพรโทคอลอื่น ๆ หรือไม่ได้กำหนดสถานะ
X.5.1 คำสั่งไม่ถูกต้อง
X.5.2 ข้อผิดพลาดของไวยากรณ์
Too X.5.3 ผู้รับมาก
X.5.4 อาร์กิวเมนต์ไม่ถูกต้องสั่ง
X.5.5 รุ่นของโพรโทคอลผิด

X.6.0 ข้อผิดพลาดของสื่ออื่น ๆ หรือไม่ได้กำหนด
X.6.1 สื่อที่ไม่ได้รับการสนับสนุน
X.6.2 แปลงจำเป็น และห้าม
X.6.3 แปลงจำเป็น แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน
X.6.4 การแปลงกับดำเนินการการขาดทุน
X.6.5 การแปลงล้มเหลว

X.7.0 สถานะการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ หรือไม่ได้กำหนด
X.7.1 จัดส่งที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อความปฏิเสธ
X.7.2 ห้ามขยายรายชื่อเมล
X.7.3 แปลงการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นแต่ไม่เป็นไปได้
X.7.4 คุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้รับการสนับสนุน
X.7.5 ในการเข้ารหัสลับล้มเหลว
X.7.6 อัลกอริธึมเข้ารหัสลับไม่ได้รับการสนับสนุน
X.7.7 ความล้มเหลวของความสมบูรณ์ของข้อความ
ต่อไปนี้มาจาก RFC 1893:
เอกสารนี้กำหนดชุดของรหัสสถานะใหม่เงื่อนไขระบบจดหมายรายงาน รหัสสถานะเหล่านี้มีไว้สำหรับใช้กับสื่อและการรายงานสถานะที่ขึ้นอยู่กับภาษา จะไม่ได้มีไว้สำหรับการวิเคราะห์เฉพาะของระบบ

ไวยากรณ์ของรหัสสถานะใหม่ถูกกำหนดเป็น:
รหัสสถานะ =คลาส "ด้วย"เรื่อง"" รายละเอียด
คลา = "% 2" / "% 4" / "5"
เรื่อง = 1 * 3digit
รายละเอียด = 1 * 3digit
อักขระช่องว่างสีขาวและข้อคิดเห็นไม่ได้ภายในรหัสสถานะ sub-code แต่ละตัวเลขภายในรหัสสถานะต้องถูกแสดง โดยไม่มีเลขนำหน้าตัวเลขศูนย์

รหัสสถานะประกอบด้วยเขตข้อมูลตัวเลขที่สามโดยแยกด้วย "ด้วย" แรก sub-code แสดงว่า ความพยายามในการจัดส่งประสบความสำเร็จ แหล่ง probable anomalies การจัดส่งสินค้าใด ๆ ที่บ่งชี้ว่า sub-code ที่สอง และ sub-code ที่สามบ่งชี้ว่า มีสภาวะข้อผิดพลาดที่ชัดเจนขึ้น
รหัสพื้นที่ที่กำหนดมีไว้เป็น extensible โดยมาตรฐานเท่านั้นในการติดตามเอกสาร รหัสสถานะเฉพาะระบบจดหมายควรถูกแมปเป็นใกล้ที่สุดกับรหัสสถานะมาตรฐาน เซิร์ฟเวอร์ที่ควรส่งรหัสสถานะที่กำหนด การลงทะเบียนไว้เท่านั้น ข้อผิดพลาดเฉพาะของระบบและการวินิจฉัยควรใช้ โดยหมายความว่าอื่นนอกเหนือจากรหัสสถานะ

ชื่อเรื่องและรายละเอียดรหัสใหม่จะถูกเพิ่มช่วงเวลา เนื่องจากเนื้อที่ที่หมายเลขมีขนาดใหญ่ นั้นไม่ได้มีไว้ว่า รหัสสถานะการเผยแพร่จะยิ่ง redefined หรือตัดออก ไคลเอนต์จะรักษา extensibility พื้นที่รหัส โดยการรายงานข้อผิดพลาดทั่วไปที่อธิบายไว้ใน sub-code เรื่องเมื่อรายละเอียดเฉพาะที่ไม่รู้จัก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสนทนาของนี้รหัส รวมทั้งคำนิยามของศัพท์ โปรดดู RFC 1893

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 256321 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
  • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB256321 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:256321

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com