ผิดพลาด stop "0x000000BE" เมื่อคุณติดตั้ง Windows Vista หรือ Windows Server 2008 ถ้าติดตั้งอยู่มากกว่าสองใช้ AMD Bulldozer-16 หลักของโปรเซสเซอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2563727 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีคอมพิวเตอร์ที่มีมากกว่าสองใช้ AMD Bulldozer-16 หลักของโปรเซสเซอร์
 • คุณพยายามติดตั้ง Windows Vista หรือ Windows Server 2008 บนคอมพิวเตอร์
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อผิดพลาด Stop ต่อไปนี้ในกระบวนการติดตั้ง:
หยุด 0X000000BE ( พารามิเตอร์ 1 , พารามิเตอร์ 2 , parameter3 , parameter4 )

ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
บันทึกย่อ
 • พารามิเตอร์ในข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop นี้อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของคอมพิวเตอร์
 • ข้อผิดพลาด Stop 0x000000BE ไม่ทั้งหมดที่เกิดจากปัญหานี้
 • คุณสามารถติดตั้ง Windows Vista หรือ Windows Server 2008 เสร็จเรียบร้อยแล้วบนคอมพิวเตอร์ถ้าคุณจำกัดตัวประมวลผลการใช้ core 48 น้อยกว่า

  ตัวอย่าง การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์ AMD Bulldozer สอง (32 cores) อย่างไรก็ตาม การติดตั้งล้มเหลวเมื่อมีการติดตั้งโปรเซสเซอร์ AMD Bulldozer สาม (48 cores)
 • คุณอาจจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด Stop นี้ถ้าคอมพิวเตอร์มากกว่าสองใช้ AMD Bulldozer-16 หลักของโปรเซสเซอร์ขยายหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows Vista หรือ Windows Server 2008

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดพลาดแบบตรรกะเมื่อระบบปฏิบัติการเลือกตัวประมวลผลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเธรด

เมื่อระบบปฏิบัติใช้ตรรกะทางไม่ถูกต้อง ระบบปฏิบัติการที่เลือกตัวประมวลผลที่ไม่มีอยู่ ดังนั้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้หยุดชะงัก

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะปัจจุบันของระบบมีตัวเลขของตัวเลือกสำหรับการใช้โปรแกรมแก้ไข

ตัวเลือกที่ 1: ระบบมีจุดบกพร่องการตรวจสอบเนื่องจากการติดตั้งของตัวประมวลผลเพิ่มเติม นอกจากนี้เรา temporally สามารถจำกัดจำนวนตัวประมวลผลเพื่อช่วยให้ระบบการเริ่มต้นระบบสำเร็จแล้ว และใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
 1. ในการใช้พลังงาน หรือรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ effected
 2. ในระหว่างกระบวนการเริ่มระบบเริ่มต้นให้กด "พื้นที่แถบ" การเข้าถึง Windows Boot Manager และจากนั้น กดแป้น F10
 3. แก้ไขตัวเลือกการเริ่มระบบปัจจุบัน (เช่น /NOEXECUTE =โปรแกรม) จะรวมสวิตช์ NUMPROC การจำกัดจำนวนของตัวประมวลผลเป็นค่าที่ต่ำกว่า โปรดสังเกตว่า ของคุณอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อย เราต้องการเพียงแค่เพิ่มสวิตช์ NUMPROC จุดสิ้นสุดของรายการ ตัวอย่างเช่น

  / NOEXECUTE /NUMPROC โปรแกรม = = 16

  หมายเหตุ: โฟลเดอร์นี้เพียงครั้งเดียวเพื่อเปลี่ยนแปลง และจะถูกใช้เฉพาะสำหรับกระบวนการเริ่มระบบ เมื่อ มีการเริ่มระบบใหม่ concurrent เปลี่ยนแปลงนี้จะถูกข้ามไป
 4. กด "ป้อนคีย์" เพื่อส่งการเปลี่ยนแปลง
 5. ดำเนินต่อกับกระบวนการเริ่มระบบปกติ และบันทึกลงบนระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ที่มีข้อมูลประจำตัวในการดูแล
 6. ดาวน์โหลด แตก และติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนซึ่งจะปรับปรุงเคอร์เนล
 7. เมื่อได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ เลือก "ใช่"

ตัวเลือกที่ 2: ไม่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ และการติดตั้งล้มเหลว สำหรับตัวเลือกนี้ เราจำเป็นต้องรวมแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนบนการสื่อที่ใช้สำหรับรูปติดตั้ง Windows Server 2008 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ดาวน์โหลดแฟ้มที่จำเป็นและเครื่องมือ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ติดตั้งใน Windows 7 OEM ติดตั้งพร้อมเครื่อง Kit (OPK) สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของ Windows 7 บริการ Windows Server 2008 และ Windows Vista รูป

   http://www.microsoft.com/oem/en/downloads/pages/windows_7_opk.aspx#tabbedSection
  2. การร้องขอและการแยกแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปยังโฟลเดอร์แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์โดยการทำสิ่งต่อไปนี้

   a. ร้องขอ และดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนกับคอมพิวเตอร์

   b. เรียกใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนเพื่อแตกไฟล์.msu ติดตั้งไดเรกทอรี C:\Test\Updates

   c. เปิดพร้อมท์คำสั่ง และเปลี่ยนไดเรกทอรี C:\Test\Updates

   d. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อขยายเนื้อหาของแฟ้ม.msu

   ขยาย - f: * Windows6.0 KB2563727 x64.msu c:\test\updates
  3. คัดลอกแฟ้ม Install.wim จากสื่อการติดตั้ง Windows Server 2008 (เช่น x:\Sources) ไปยังคอมพิวเตอร์ ยกตัวอย่างเช่น คัดลอกแฟ้ม Install.wim ไปยังโฟลเดอร์ C:\Test\Images

   หมายเหตุ: แน่ใจว่าล้างกล่องกาเครื่องหมายค่าสถานะการป้องกันแบบอ่านอย่างเดียวจากสำเนาของ Install.wim ด้วยการคลิกขวาบนไฟล์ เลือกคุณสมบัติล้างข้อมูลกล่องกาเครื่องหมายอ่าน –only และคลิกตกลง

 2. เพิ่มโปรแกรมแก้ไขด่วนไปยังแฟ้ม Windows Server 2008 อิมเม Install.wim เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มต้น คลิกโปรแกรมทั้งหมด คลิก Windows OPK คลิกขวาพรอมต์คำสั่งเครื่องมือการปรับใช้ และจากนั้น คลิกเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง เรียกชื่อหรือหมายเลขดัชนีสำหรับรูปภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด Enter:

   Dism /Get-WIMInfo /WimFile:C:\test\images\install.wim
  3. ขอให้สังเกตหมายเลขดัชนีหรือชื่อของรูปภาพของ Windows Server 2008 ที่คุณจะเพิ่มโปรแกรมแก้ไขด่วน

   -----ตัวอย่าง-----

   E:\Test\Updates>Dism /Get-WIMInfo /WimFile:c:\test\images\install.wim


   เครื่องมือที่ให้บริการซ่อมบำรุงรูปปรับใช้และการจัดการ

   รุ่น: 6.1.7600.16385

   รายละเอียดของรูป: e:\test\images\install.wim

   ดัชนี: 1

   ชื่อ: Windows Longhorn ที่ SERVERSTANDARD

   คำอธิบาย: Windows Longhorn ที่ SERVERSTANDARD

   ขนาด: ไบต์ 9,514,856,643

   ดัชนี: 2

   ชื่อ: Windows Longhorn ที่ SERVERENTERPRISE

   คำอธิบาย: Windows Longhorn ที่ SERVERENTERPRISE

   ขนาด: ไบต์ 9,524,736,456

   ดัชนี: 3

   ชื่อ: Windows Longhorn ที่ SERVERDATACENTER

   คำอธิบาย: Windows Longhorn ที่ SERVERDATACENTER

   ขนาด: ไบต์ 9,523,944,197

   ดัชนี: 4

   ชื่อ: Windows Longhorn ที่ SERVERSTANDARDCORE

   คำอธิบาย: Windows Longhorn ที่ SERVERSTANDARDCORE

   ขนาด: ไบต์ 2,854,434,578

   ดัชนี: 5

   ชื่อ: Windows Longhorn ที่ SERVERENTERPRISECORE

   คำอธิบาย: Windows Longhorn ที่ SERVERENTERPRISECORE

   ขนาด: ไบต์ 2,865,043,006

   ดัชนี: 6

   ชื่อ: Windows Longhorn ที่ SERVERDATACENTERCORE

   คำอธิบาย: Windows Longhorn ที่ SERVERDATACENTERCORE

   ขนาด: ไบต์ 2,864,646,247

   การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว

   -----

  ในกรณีนี้ เราไม่สนใจในดัชนี 2, SERVERENTERPRISE

  1. รถสร้างโฟลเดอร์รูปภาพเป้าหมายที่ออฟไลน์ (C:\Test\Offline) ซึ่งจะถูกใช้เพื่อกำหนดใช้รูปภาพ และการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน ในหน้าต่างคำสั่งให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ โดยไม่มีเครื่องหมายคำพูด

   "MD C:\Test\Offline"

   หมายเหตุ: คุณต้องสร้างโฟลเดอร์ C:\Test\Offline ก่อนที่คุณกำหนดใช้รูปภาพ
  2. ใช้คำสั่ง DISM เพื่อกำหนดใช้รูปภาพ โดยใช้หมายเลขดัชนีหรือชื่อที่คุณสังเกตเห็นในขั้นตอนที่ 2 C:

   /WimFile:C:\test\images\install.wim /Mount-Wim Dism /Index:2 /MountDir:C:\test\offline
  3. เพิ่มแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปยังแฟ้ม install.wim ที่กำหนดใช้ ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และจากนั้น กด Enter

   /PackagePath:C:\test\updates\Windows6.0-KB2563727-x64.cab /Add-Package Dism /Image:C:\test\offline
  4. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง และเอารูป และกด Enter:

   Dism /Unmount-WIM /MountDir:C:\test\offline /Commit

      
 3. เตรียมสื่อการติดตั้ง Windows Server 2008 ด้วยการทำต่อไปนี้:
  1. ทำให้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดีวีดี และจากนั้น คัดลอกเนื้อหาของการติดตั้ง Windows Server 2008 ดีวีดี ไปยังโฟลเดอร์ดีวีดี ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้:

   md \dvd
   xcopy X:\*.* \dvd /e

   หมายเหตุ: ในคำสั่งเหล่านี้ X หมายถึงตัวอักษรของไดรฟ์ดีวีดี
  2. คัดลอกแฟ้ม Install.wim ถูกปรับเปลี่ยนไปยังโฟลเดอร์ของดีวีดีบนฮาร์ดดิสก์:

   คัดลอก C:\test\images\install.wim \dvd\sources
  3. แทนที่การปรับเปลี่ยนแฟ้ม Boot.wim เป็น bcdstore ของสื่อการติดตั้งการปรับเปลี่ยนได้ง่ายขึ้น เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนพร้อมท์คำสั่ง bdcstore เปิด และผู้ดูแล และเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

   "bcdedit ซึ่ง /store c:\dvd\boot\bcd /set {เริ่มต้น} numproc 16"

 4. สร้างดีวีดีรูปเริ่มระบบได้รับการปรับปรุงถัดไป คุณสามารถใช้คำสั่ง oscdimg เพื่อสร้างองค์กรมาตรฐานสากล (ISO) แฟ้มของโฟลเดอร์ดีวีดี และ เพื่อทำให้รูปภาพรูปภาพใช้เริ่มต้นระบบ UEFI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

  947024 วิธีการสร้างรูป ISO สำหรับแพลตฟอร์ UEFI สำหรับตัว Windows PE ซีดีรอมสำหรับ Windows Server 2008
  1. เปิดหน้าต่างคำสั่งของผู้ดูแล
  2. เปลี่ยนไดเรกทอรีที่ตั้งของ OSCDIMGEXE
  3. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างแฟ้ม ISO อิมเมดีวีดีใช้เริ่มต้นระบบ

   -M -o Oscdimg-u2-udfver102-bootdata:2#p0,e,bC:\Windows\Boot\DVD\PCAT\etfsboot.com#pEF,e,bC:\Windows\Boot\DVD\EFI\en-US\efisys.bin C:\DVD C:\x64_2k8r2.iso

   หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องใช้ OSCDIMG ถูกต้องEXE สำหรับแพลตฟอร์มคุณกำลังสร้างดีวีดีบน--เช่น x 64, x etc.b 32-บิต 86 ตัวอย่าง:

   "c:\Program Files\Windows OPK\Tools\amd64\oscdimg.exe"--t -o-u2-udfver102 \

   -bootdata:2#p0,e,be:\Windows\Boot\DVD\PCAT\etfsboot.com#pEF,e,\

   be:\Windows\Boot\DVD\EFI\en-US\efisys.bin e:\DVD e:\x64_2k8r2.iso

   ซีดีรอม OSCDIMG 2.55 และโปรแกรมอรรถประโยชน์ Premastering ดีวีดีรอม

   ลิขสิทธิ์ (C) Microsoft, 1993-2007 สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

   อนุญาตสำหรับการผลิตเนื้อหาของ Microsoft ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

   การสแกนทรีของแหล่งที่มา (500 แฟ้มในไดเรกทอรี 14)

   การสแกนทรีสมบูรณ์ (787 แฟ้มต้นฉบับในไดเรกทอรี 248)

   การใช้งานไดเรกทอรีข้อมูลเสร็จสมบูรณ์

   แฟ้มอิมเมจเป็น 2806284288 ไบต์ (ก่อนการปรับให้เหมาะสม)

   เขียนแฟ้ม 787 ในไดเรกทอรี 248 e:\x64_2k8r2.iso

   การทำให้เสร็จสมบูรณ์ 100%

   การปรับให้เหมาะสมที่เก็บบันทึกแฟ้ม 126, 25073664 ไบต์ (% 1 ของรูป)

   หลังจากการปรับให้เหมาะสม ไฟล์รูปภาพเป็น 2783588352 ไบต์

   เนื้อที่ที่ถูกบันทึกเนื่องจากการฝัง sparseness หรือปรับให้เหมาะสม = 25073664

   ดำเนินการ

 5. หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการสร้างรูปเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขียนรูป update ลงดีวีดี และใช้สำหรับการติดตั้ง Windows Server 2008 สำหรับข้อมูลโดยพิจารณาถึงการบริการ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 รูป โปรดดูอ้างอิง TechNet ดังต่อไปนี้

  http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd744342 (WS.10) .aspx

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ส่งการร้องขอการบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Vista service pack ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับการตั้งค่าการฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มข้อมูลบันทึกย่อและ Windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 รวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้ง SP2LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "เพิ่มเติมแฟ้มข้อมูล สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ntoskrnl.exe ที่ได้รับ6.0.6002.226564,688,78408-มิย.-201118:49x 64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับการรองรับทั้งหมด x การปรับรุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_05671e4736975feee7e41f46be0df690_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22656_none_53a21e9accadab65.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม701
วัน (UTC)08-มิย.-2011
เวลา (UTC)19:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e1e5cc4ea8531d4b648d37ad8e4aa607_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22656_none_82f02ddd9138dc3e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม721
วัน (UTC)08-มิย.-2011
เวลา (UTC)19:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22656_none_ca8f0d2782e78583.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม17,282
วัน (UTC)08-มิย.-2011
เวลา (UTC)19:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-r ..gistry trustedtypes_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22656_none_e25ca519fd2c901d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม7,656
วัน (UTC)08-มิย.-2011
เวลา (UTC)15:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,305
วัน (UTC)08-มิย.-2011
เวลา (UTC)19:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอ้างอิง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรือ อื่นใดเกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2563727 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2563727 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2563727

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com