MS11-064: פגיעויות בערימת TCP/IP עלול לאפשר מניעת שירות 9 באוגוסט, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2563894 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-064. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דר (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816030,72008-Dec-200917:26x86
Tcpipreg.sys6.0.6002.2266231,23217-Jun-201113:31x86
Tcpip.sys6.0.6002.18484905,10417-Jun-201120:13x86
Tcpip.sys6.0.6002.22662913,29617-Jun-201120:13x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816040,44808-Dec-200917:55x64
Tcpipreg.sys6.0.6002.2266240,44817-Jun-201113:56x64
Tcpip.sys6.0.6002.184841,427,34417-Jun-201120:14x64
Tcpip.sys6.0.6002.226621,424,27217-Jun-201120:14x64

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816079,36008-Dec-200917:51IA-64
Tcpipreg.sys6.0.6002.2266280,89617-Jun-201114:08IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.184842,952,08017-Jun-201120:09IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.226622,968,97617-Jun-201120:09IA-64

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,408
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,328
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,177
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,078
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,250
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,168
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,235
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,139
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,250
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,169
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,236
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,139
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,103
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,146
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,101
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,144
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,103
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,148
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,178
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size3,249
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_09ae67414b582e2d0f3233d9116003e7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_5687fd6e611b7085.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_22b12f2914c5f668d970283904e1a4c7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_b7b2a3f892f96027.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_8565f443ec5c06b1bbde7454b407e8ce_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_c0ddaf3dad1944f6.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_c0bc73ebde82d72c02de38babac92328_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_b393ab96df5ada33.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_87c2cfff02c3ebf2.manifest
File versionNot Applicable
File size4,845
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_884e74f61bdfb306.manifest
File versionNot Applicable
File size4,845
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)15:38
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_b4b2134c63c9c70f.manifest
File versionNot Applicable
File size6,762
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_b54f51417cd8f970.manifest
File versionNot Applicable
File size6,762
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_281fad714ea612178090a7272ffc0182_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_81f4775e1d91bf90.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6d9b877e860333d361e3e2417a8da1f4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_b59ee8260134dd80.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7905e5e3752139e92a03e1af1570a4af_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_a3f045424f9604f9.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_92a4f499ec13c1e280249cd93c186746_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_99d7af7cd31755f8.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_e3e16b82bb215d28.manifest
File versionNot Applicable
File size5,122
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_e46d1079d43d243c.manifest
File versionNot Applicable
File size5,122
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)15:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_10d0aed01c273845.manifest
File versionNot Applicable
File size6,784
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_116decc535366aa6.manifest
File versionNot Applicable
File size6,784
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,356
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,193
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,104
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,266
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,194
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,251
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,165
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,266
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,195
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,252
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,165
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,119
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,162
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,117
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,160
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,119
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,164
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,204
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size3,275
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_02de2c42081c480b6f082e762b7bd937_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_3f69e45c8817bc11.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_774d3de3f8f63e68f698363086a334f6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_f649425ef0a0d978.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_87c473f502c1f4ee.manifest
File versionNot Applicable
File size5,118
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_885018ec1bddbc02.manifest
File versionNot Applicable
File size5,118
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)15:43
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18484_none_b4b3b74263c7d00b.manifest
File versionNot Applicable
File size6,773
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22662_none_b550f5377cd7026c.manifest
File versionNot Applicable
File size6,773
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,311
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,272
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,311
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,272
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,521
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,544
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,548
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,221
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size2,265
Date (UTC)17-Jun-2011
Time (UTC)22:41
PlatformNot Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fwpkclnt.sys6.1.7600.16385187,47214-Jul-200901:20x86
Tcpip.sys6.1.7600.168391,286,01621-Jun-201105:39x86
Fwpkclnt.sys6.1.7600.20992187,26421-Jun-201105:30x86
Tcpip.sys6.1.7600.209921,301,37621-Jun-201105:30x86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514187,77620-Nov-201012:29x86
Tcpip.sys6.1.7601.176381,290,62421-Jun-201105:34x86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21754187,77621-Jun-201106:53x86
Tcpip.sys6.1.7601.217541,303,42421-Jun-201106:54x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fwpkclnt.sys6.1.7600.16385288,33614-Jul-200901:47x64
Tcpip.sys6.1.7600.168391,896,83221-Jun-201106:27x64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.20992288,12821-Jun-201106:16x64
Tcpip.sys6.1.7600.209921,888,12821-Jun-201106:16x64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514288,64020-Nov-201013:33x64
Tcpip.sys6.1.7601.176381,923,96821-Jun-201106:34x64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21754288,64021-Jun-201106:20x64
Tcpip.sys6.1.7601.217541,914,75221-Jun-201106:20x64

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fwpkclnt.sys6.1.7600.16385482,89614-Jul-200901:58IA-64
Tcpip.sys6.1.7600.168393,775,36021-Jun-201105:17IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.20992482,68821-Jun-201105:31IA-64
Tcpip.sys6.1.7600.209923,800,44821-Jun-201105:32IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514483,20020-Nov-201010:33IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.176383,782,52821-Jun-201105:17IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21754483,20021-Jun-201105:18IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.217543,803,52021-Jun-201105:19IA-64

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,792
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,797
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,704
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,777
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,686
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,792
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,991
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,507
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,488
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,865
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size2,782
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_06582e73cfad9dac97649bd2b6724de5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21754_none_0b74d6b34edf1394.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_53db63ff812e832304b28c538522cbce_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16839_none_6d4124f6b3f37710.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_64caba030537a8a12da632272cbd50e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17638_none_d2eff36b932992e4.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_d50f57eac7913a9b57eb84c8ac91adc4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20992_none_3075b6757c39f76b.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16839_none_b32e82b7c78da1d1.manifest
File versionNot Applicable
File size3,780
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20992_none_b3703df4e0e237e0.manifest
File versionNot Applicable
File size3,834
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)05:53
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17638_none_b513df73c4b4f466.manifest
File versionNot Applicable
File size3,780
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:11
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21754_none_b583db3edde666b6.manifest
File versionNot Applicable
File size3,834
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)07:17
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_01aa75c4626c047e720bf0e8f3f416b3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17638_none_560a70fd511bf3eb.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_40160fe7d7d32095820ec76d19961c2d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21754_none_8fdca13273739e8a.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4287e69a96f3b43343a634ff9e1cbc5e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16839_none_b500e99757a07d78.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b276bea3908a439d771f105804f9eb29_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20992_none_3ee0a46f01ef86ad.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16839_none_0f4d1e3b7feb1307.manifest
File versionNot Applicable
File size3,784
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20992_none_0f8ed978993fa916.manifest
File versionNot Applicable
File size3,838
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17638_none_11327af77d12659c.manifest
File versionNot Applicable
File size3,784
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:17
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21754_none_11a276c29643d7ec.manifest
File versionNot Applicable
File size3,838
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)07:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,802
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,515
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,025
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,142
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,787
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,702
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,802
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,515
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,417
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,743
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,985
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,502
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,103
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,177
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,102
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,141
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,162
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size3,224
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 R2 המבוססות על IA-64

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_4a0363f10689f7394595eddbb9d803a5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21754_none_33fdf1712a60d45b.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_7c3dd0396ca857426acb39942dd97efc_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17638_none_a5a2f20fe560540b.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9653a55296d1cebcf1d3ffc86ae54392_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20992_none_85c3a1d4ed426c50.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_da25752d1497efc395e665a6e00fdb78_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16839_none_eb10f4708143b407.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16839_none_b33026adc78baacd.manifest
File versionNot Applicable
File size3,782
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20992_none_b371e1eae0e040dc.manifest
File versionNot Applicable
File size3,836
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)06:55
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17638_none_b5158369c4b2fd62.manifest
File versionNot Applicable
File size3,782
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21754_none_b5857f34dde46fb2.manifest
File versionNot Applicable
File size3,836
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)07:58
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,019
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,933
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2563894_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,214
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2563894~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,734
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,675
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,698
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2563894_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,455
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,135
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size2,177
Date (UTC)21-Jun-2011
Time (UTC)19:05
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2563894 - Last Review: יום חמישי 18 אוגוסט 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2563894

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com