Jak wykonać kopię zapasową Rejestru w systemie Windows 98 i Windows Millenium Edition

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 256419 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób ręcznego wykonywania kopii zapasowej rejestru systemu Windows za pomocą programu Kontroler Rejestru systemu Windows (Scanregw.exe).

Więcej informacji

W niektórych sytuacjach konieczna może być edycja rejestru systemu Windows. Przed edycją należy utworzyć kopię zapasową rejestru, wykonując następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie scanregw, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Po wyświetleniu monitu o utworzenie kopii zapasowej rejestru kliknij przycisk Tak.
  3. Po wyświetleniu komunikatu „Zakończono wykonywanie kopii zapasowej” kliknij przycisk OK.
UWAGA: Utworzona kopia zapasowa rejestru jest zapisywana w pliku Rb0x.cab w folderze Windows\Sysbckup (gdzie x to numer od 0 do 5). Za każdym razem, gdy wykonywana jest kopia zapasowa rejestru, najstarszy plik Rb0x.cab jest zastępowany. Program Kontroler Rejestru systemu Windows tworzy kopię zapasową plików System.dat, User.dat, System.ini i Win.ini, a także informacji konfiguracyjnych rejestru (w tym informacji o koncie użytkownika, powiązaniach protokołów, ustawieniach oprogramowania i preferencjach użytkownika).

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Kontrolera Rejestru systemu Windows i rejestru, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
183887 Description of the Windows Registry Checker Tool (Scanreg.exe)

Właściwości

Numer ID artykułu: 256419 - Ostatnia weryfikacja: 12 lutego 2014 - Weryfikacja: 1.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto KB256419

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com