Nie można usunąć z folderu atrybutu Tylko do odczytu

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 256614 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.

Uwaga
Ten artykuł dotyczy systemu Windows 2000. Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 zostało zakończone 13 lipca 2010.Centrum rozwiązań dotyczących zakończenia świadczenia pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 to witryna umożliwiająca rozpoczęcie planowania strategii migracji z systemu Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady cyklu pomocy technicznej firmy Microsoft.
Wersja tego artykułu dla systemów Microsoft Windows XP i Microsoft Windows Server 2003: 326549.
Uwaga
Ten artykuł dotyczy systemu Windows 2000. Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 zostało zakończone 13 lipca 2010.Centrum rozwiązań dotyczących zakończenia świadczenia pomocy technicznej dla systemu Windows 2000 to witryna umożliwiająca rozpoczęcie planowania strategii migracji z systemu Windows 2000. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zasady cyklu pomocy technicznej firmy Microsoft.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Usunięcie z folderu atrybutu Tylko do odczytu za pomocą Eksploratora Windows może być niemożliwe. Dodatkowo niektóre programy mogą wyświetlać komunikaty o błędach podczas próby zapisania plików w folderze.

Przyczyna

To zachowanie występuje, ponieważ folder jest dostosowany. Można dostosować folder, klikając polecenie Dostosuj ten folder w menu Widok. Także wiele programów dostosowuje foldery (na przykład folder Fonts jest dostosowany w ramach standardowej konfiguracji systemu).

Stan

Takie zachowanie jest zgodne z projektem programu.

Obejście problemu

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows

Eksplorator Windows używa atrybutu Tylko do odczytu do określenia, czy folder można dostosować czy nie. W celu obejścia tego zachowania można skonfigurować Eksploratora Windows, aby używał flagi Systemowy zamiast flagi Tylko do odczytu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

UWAGA: Niektóre programy nie działają poprawnie z folderami, które mają skonfigurowany atrybut Systemowy.
 1. Uruchom Edytor rejestru (Regedit.exe).
 2. Odszukaj następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Explorer
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, kliknij polecenie Wartość DWORD i wpisz następującą nazwę wartości rejestru:
  UseSystemForSystemFolders
  .
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy nową wartość, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 5. Wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Zamknij Edytor rejestru.
 7. Po wprowadzeniu tej zmiany rejestru trzeba zmienić atrybut Tylko do odczytu wszystkich folderów, których to dotyczy, używając polecenia attrib w wierszu polecenia (Command.com lub Cmd.exe). Wpisz polecenie attrib /? w wierszu polecenia, aby wyświetlić składnię polecenia attrib. Aby na przykład zmienić atrybut Tylko do odczytu na Systemowy dla folderu C:\Test, użyj następującego polecenia:
  attrib -r +s c:\test
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 256614 - Ostatnia weryfikacja: 8 stycznia 2014 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
Słowa kluczowe: 
kbenv kbprb KB256614

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com