MS11-074: תיאור של עדכון האבטחה עבור Microsoft Office 2010 Web Apps: 13 בספטמבר, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2566449 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-074. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

תנאים מוקדמים להחלת עדכון אבטחה זה

אין תנאים מוקדמים להתקנת עדכון אבטחה זה.

פרטים על הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה.

מידע על החלפת עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה לא מחליף כל עדכון אבטחה שהופץ בעבר.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון האבטחה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
עבור כל הגירסאות הנתמכות של Microsoft Office 2010 Web Apps
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Admin.ovsconfig.aspxNot Applicable8,31630-Mar-201114:49Not Applicable
Admin.wacadmin.resxNot Applicable20,00030-Mar-201114:49Not Applicable
Admin.waccore.resxNot Applicable20,64730-Mar-201114:49Not Applicable
Bootedit.jsNot Applicable840,10618-Mar-201117:56Not Applicable
Bootview.jsNot Applicable691,09818-Mar-201117:56Not Applicable
Editashtml.xmlNot Applicable2,46930-Mar-201115:13Not Applicable
Ewa.jsNot Applicable758,99118-Feb-201122:51Not Applicable
Getdata.ashxNot Applicable23230-Mar-201115:08Not Applicable
Links.xmlNot Applicable5,09730-Mar-201115:07Not Applicable
Livebooks.feature.microsoft.office.web.wac.dll14.0.6020.100079,74418-Feb-201118:59x86
Microsoft.office.server.powerpoint.core.interface.dll14.0.6015.100019,84022-Dec-201001:21x86
Microsoft.office.server.powerpoint.interface.data.dll14.0.6015.100063,36022-Dec-201001:21x86
Microsoft.office.server.powerpoint.interface.edit.dll14.0.6015.100051,07222-Dec-201001:21x86
Microsoft.office.server.powerpoint.interface.shared.dll14.0.6015.100063,36022-Dec-201001:21x86
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.adjacency.thmxNot Applicable53,41830-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.angles.thmxNot Applicable69,78430-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.apex.thmxNot Applicable259,11130-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.apothecary.thmxNot Applicable88,66230-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.aspect.thmxNot Applicable68,06930-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.austin.thmxNot Applicable95,80330-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.blacktie.thmxNot Applicable655,10730-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.calligraphy.thmxNot Applicable176,24430-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.civic.thmxNot Applicable101,39330-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.clarity.thmxNot Applicable67,06030-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.composite.thmxNot Applicable568,65330-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.concourse.thmxNot Applicable74,76530-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.core.dll14.0.6015.1000182,14422-Dec-201001:21x86
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.couture.thmxNot Applicable2,003,65230-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.crane.thmxNot Applicable179,17930-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.decatur.thmxNot Applicable156,95430-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.dragon.thmxNot Applicable226,69630-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.editappserverhost.exe14.0.6015.100042,88022-Dec-201001:21x86
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.elemental.thmxNot Applicable349,66330-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.equity.thmxNot Applicable69,47330-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.essential.thmxNot Applicable49,78430-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.executive.thmxNot Applicable55,11230-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.fan.thmxNot Applicable165,69030-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.flow.thmxNot Applicable65,70430-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.foundry.thmxNot Applicable63,50830-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.grace.thmxNot Applicable315,97530-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.grid.thmxNot Applicable53,98430-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.hardcover.thmxNot Applicable393,28130-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.horizon.thmxNot Applicable245,45130-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.hunting.thmxNot Applicable149,38430-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.interface.dll14.0.6015.100042,88022-Dec-201001:21x86
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.kilter.thmxNot Applicable86,34730-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.macro.thmxNot Applicable202,51130-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.median.thmxNot Applicable83,62330-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.metro.thmxNot Applicable80,62530-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.module.thmxNot Applicable88,12230-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.mylar.thmxNot Applicable270,12330-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.newsprint.thmxNot Applicable617,15930-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.opulent.thmxNot Applicable78,52130-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.oriel.thmxNot Applicable93,94030-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.origin.thmxNot Applicable87,05130-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.paper.thmxNot Applicable270,82230-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.perspective.thmxNot Applicable53,59430-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.phoenix.thmxNot Applicable153,67230-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.pushpin.thmxNot Applicable825,29430-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.scrollwork.thmxNot Applicable167,49830-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.shared.dll14.0.6020.100051,07218-Feb-201119:17x86
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.sketchbook.thmxNot Applicable980,11330-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.slipstream.thmxNot Applicable67,30430-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.soho.thmxNot Applicable856,01530-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.solstice.thmxNot Applicable74,91230-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.springtime.thmxNot Applicable577,00930-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.summer.thmxNot Applicable75,15530-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.technic.thmxNot Applicable68,99530-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.thatch.thmxNot Applicable89,46130-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.tradeshow.thmxNot Applicable56,68330-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.trek.thmxNot Applicable172,60430-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.urban.thmxNot Applicable64,62430-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.urbanpop.thmxNot Applicable113,73930-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.verve.thmxNot Applicable75,26430-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.waveform.thmxNot Applicable181,88930-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.web.dll14.0.6015.100083,84022-Dec-201001:21x86
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.web.intl.dll14.0.6015.100038,80022-Dec-201001:21x86
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.windinthepines.thmxNot Applicable568,92330-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.wistaria.thmxNot Applicable416,28030-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.wrapper.thmxNot Applicable156,51930-Mar-201113:03Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.sharepoint.dllhelp.xmlNot Applicable80,24619-Nov-201007:23Not Applicable
Microsoft.office.server.powerpoint.web.mobileui.dll14.0.6015.1000132,99222-Dec-201001:21x86
Microsoft.office.server.powerpoint.web.mosshost.dll14.0.6020.1000120,70418-Feb-201119:17x86
Microsoft.office.server.powerpoint.web.officemobile.dll14.0.6015.100022,40022-Dec-201001:21x86
Microsoft.office.server.powerpoint.web.services.dll14.0.6015.1000124,80022-Dec-201001:21x86
Microsoft.office.server.powerpoint.web.ui.dll14.0.6020.100071,55218-Feb-201119:17x86
Microsoft.office.web.box4.dll14.0.6020.1000747,39218-Feb-201118:59x86
Microsoft.office.web.common.dll14.0.6015.10001,144,70421-Dec-201011:44x86
Microsoft.office.web.common.intl.dll14.0.6015.100012,67221-Dec-201011:44x86
Microsoft.office.web.common.intl.resources.dll_103314.0.6015.100022,40021-Dec-201011:44Not Applicable
Microsoft.office.web.conversion.framework.dll14.0.6019.1000132,99208-Feb-201114:31x86
Microsoft.office.web.conversion.storage.dll14.0.6015.100083,84022-Dec-201001:17x86
Microsoft.office.web.conversion.viewerinterface.dll14.0.6015.100016,76821-Dec-201001:30x86
Microsoft.office.web.conversion.viewing.dll14.0.6015.100079,74422-Dec-201001:17x86
Microsoft.office.web.csiwrapper.dll14.0.6105.50002,354,04819-May-201107:54x64
Microsoft.office.web.environment.sharepoint.dll14.0.6024.1000857,98417-Mar-201109:12x86
Microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll14.0.6015.1000453,50422-Dec-201001:14x64
Microsoft.office.web.mobilewordviewer.dll14.0.6015.1000116,60822-Dec-201001:17x86
Microsoft.office.web.mobilewordviewer.intl.dll14.0.6015.100016,76822-Dec-201001:17x86
Microsoft.office.web.nativeutils.dll14.0.6009.1000136,57621-Oct-201000:35x64
Microsoft.office.web.officemobile.wordviewer.dll14.0.6015.100030,59222-Dec-201001:17x86
Microsoft.office.web.sandbox.dll14.0.6009.1000122,24820-Oct-201019:31x64
Microsoft.office.web.wireprotocol.dll14.0.6015.100083,84022-Dec-201001:17x86
Microsoft.office.web.wordviewer.dll14.0.6020.100051,07218-Feb-201118:59x86
Microsoft.office.wordcompanion.openxml.dll14.0.6015.10002,332,55221-Dec-201001:30x86
Mpptbroadcast.jsNot Applicable20,78230-Mar-201115:09Not Applicable
Powerpointbroadcasthostwsdl.aspxNot Applicable6,99930-Mar-201115:08Not Applicable
Powerpointbroadcasthost_1_0wsdl.aspxNot Applicable15,60930-Mar-201115:08Not Applicable
Powerpointframe.aspxNot Applicable1,93030-Mar-201115:07Not Applicable
Powerpointintl.jsNot Applicable62,88030-Mar-201115:09Not Applicable
Powerpointintl.js_1033Not Applicable62,88030-Mar-201115:09Not Applicable
Powerpointservicemanage.aspxNot Applicable6,39130-Mar-201115:07Not Applicable
Ppt.autofademsgbg.pngNot Applicable19516-Feb-200922:35Not Applicable
Ppt.autofademsgbg.png_1033Not Applicable19516-Feb-200922:35Not Applicable
Ppt.blank.pngNot Applicable8916-Feb-200922:35Not Applicable
Ppt.blank.png_1033Not Applicable8916-Feb-200922:35Not Applicable
Ppt.cluster.cssNot Applicable14,46229-Mar-201123:14Not Applicable
Ppt.cluster.css_1033Not Applicable14,46229-Mar-201123:14Not Applicable
Ppt.conversion.core.appserverhost.exe14.0.6015.100026,49622-Dec-201001:17x86
Ppt.conversion.cultures.office.odf14.0.6106.50004,297,56808-Jun-201117:41Not Applicable
Ppt.edit.exp_pdf_server.dll14.0.6015.1000130,93621-Dec-201010:54x64
Ppt.edit.exp_xps_server.dll14.0.6105.500072,05622-May-201110:49x64
Ppt.edit.gfxserver.dll14.0.6105.50002,525,55222-May-201111:36x64
Ppt.edit.links.xmlNot Applicable1,66830-Mar-201115:07Not Applicable
Ppt.edit.microsoft.office.server.powerpoint.core.webedit.dll14.0.6019.1000102,24009-Feb-201106:16x64
Ppt.edit.microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll14.0.6015.1000453,50422-Dec-201001:14x64
Ppt.edit.msores.dll14.0.6101.500072,521,60014-Apr-201110:17x64
Ppt.edit.msoserver.dll14.0.6106.500021,461,88812-Jun-201116:42x64
Ppt.edit.oartserver.dll14.0.6106.500029,825,90412-Jun-201117:44x64
Ppt.edit.ogl.dll14.0.6021.10002,098,54425-Feb-201103:22x64
Ppt.edit.ppserver.dll14.0.6106.50006,809,44012-Jun-201117:25x64
Ppt.edit.riched20.dll14.0.6015.10001,870,69628-Dec-201007:49x64
Ppt.edit.wac_usp10.dll_00021.626.7600.20796813,82422-Sep-201002:39Not Applicable
Ppt.gkpowerpoint.dll14.0.6106.50002,878,33612-Jun-201117:28x64
Ppt.hdot.pngNot Applicable12505-Jun-200915:32Not Applicable
Ppt.hdot.png_1033Not Applicable12505-Jun-200915:32Not Applicable
Ppt.layoutthumbs.pngNot Applicable7,52429-Mar-201123:14Not Applicable
Ppt.layoutthumbs.png_1033Not Applicable7,52429-Mar-201123:14Not Applicable
Ppt.microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll14.0.6015.1000453,50422-Dec-201001:14x64
Ppt.navtoolbarbg.pngNot Applicable2,82816-Feb-200922:35Not Applicable
Ppt.navtoolbarbg.png_1033Not Applicable2,82816-Feb-200922:35Not Applicable
Ppt.office.exp_pdf_server.dll14.0.6015.1000130,93621-Dec-201010:54x64
Ppt.office.exp_xps_server.dll14.0.6105.500072,05622-May-201110:49x64
Ppt.office.gfxserver.dll14.0.6105.50002,525,55222-May-201111:36x64
Ppt.office.msores.dll14.0.6101.500072,521,60014-Apr-201110:17x64
Ppt.office.msoserver.dll14.0.6106.500021,461,88812-Jun-201116:42x64
Ppt.office.oartserver.dll14.0.6106.500029,825,90412-Jun-201117:44x64
Ppt.office.ogl.dll14.0.6021.10002,098,54425-Feb-201103:22x64
Ppt.office.riched20.dll14.0.6015.10001,870,69628-Dec-201007:49x64
Ppt.pat.pngNot Applicable14,17229-Mar-201123:16Not Applicable
Ppt.pat.png_1033Not Applicable14,17229-Mar-201123:16Not Applicable
Ppt.peat.pngNot Applicable558,85629-Mar-201123:14Not Applicable
Ppt.peat.png_1033Not Applicable558,85629-Mar-201123:14Not Applicable
Ppt.pegal.pngNot Applicable138,97229-Mar-201123:17Not Applicable
Ppt.pegal.png_1033Not Applicable138,97229-Mar-201123:17Not Applicable
Ppt.per.pngNot Applicable80,68329-Mar-201123:17Not Applicable
Ppt.per.png_1033Not Applicable80,68329-Mar-201123:17Not Applicable
Ppt.phpreview.pngNot Applicable1,31116-Feb-200922:35Not Applicable
Ppt.phpreview.png_1033Not Applicable1,31116-Feb-200922:35Not Applicable
Ppt.phthumb.pngNot Applicable36716-Feb-200922:35Not Applicable
Ppt.phthumb.png_1033Not Applicable36716-Feb-200922:35Not Applicable
Ppt.ppserver.dll14.0.6106.50006,809,44012-Jun-201117:25x64
Ppt.pptbgx.pngNot Applicable3,25003-Aug-200916:27Not Applicable
Ppt.pptbgx.png_1033Not Applicable3,25003-Aug-200916:27Not Applicable
Ppt.ppteditorbggradient.pngNot Applicable6,87029-Jun-200921:32Not Applicable
Ppt.ppteditorbggradient.png_1033Not Applicable6,87029-Jun-200921:32Not Applicable
Ppt.pptviewerbggradient.pngNot Applicable5,23916-Feb-200922:35Not Applicable
Ppt.pptviewerbggradient.png_1033Not Applicable5,23916-Feb-200922:35Not Applicable
Ppt.pptviewernotesgradient.pngNot Applicable2,81301-Jun-200915:14Not Applicable
Ppt.pptviewernotesgradient.png_1033Not Applicable2,81301-Jun-200915:14Not Applicable
Ppt.prt.pngNot Applicable46,68629-Mar-201123:17Not Applicable
Ppt.prt.png_1033Not Applicable46,68629-Mar-201123:17Not Applicable
Ppt.rbgbbg.pngNot Applicable17303-Jul-200915:19Not Applicable
Ppt.rbgbbg.png_1033Not Applicable17303-Jul-200915:19Not Applicable
Ppt.rbgrpbdr.pngNot Applicable17206-Mar-200920:02Not Applicable
Ppt.rbgrpbdr.png_1033Not Applicable17206-Mar-200920:02Not Applicable
Ppt.ribbonbg.pngNot Applicable3,05203-Jul-200915:19Not Applicable
Ppt.ribbonbg.png_1033Not Applicable3,05203-Jul-200915:19Not Applicable
Ppt.rmgrad16.pngNot Applicable11610-Sep-200918:22Not Applicable
Ppt.rmgrad16.png_1033Not Applicable11610-Sep-200918:22Not Applicable
Ppt.rmgrad16rtl.pngNot Applicable11410-Sep-200918:22Not Applicable
Ppt.rmgrad16rtl.png_1033Not Applicable11410-Sep-200918:22Not Applicable
Ppt.rsempty.gifNot Applicable22627-Jul-200914:59Not Applicable
Ppt.rsempty.gif_1033Not Applicable22627-Jul-200914:59Not Applicable
Ppt.rsfull.gifNot Applicable34227-Jul-200914:59Not Applicable
Ppt.rsfull.gif_1033Not Applicable34227-Jul-200914:59Not Applicable
Ppt.rshalf.gifNot Applicable34127-Jul-200914:59Not Applicable
Ppt.rshalf.gif_1033Not Applicable34127-Jul-200914:59Not Applicable
Ppt.search.pngNot Applicable3,36927-Jul-200914:59Not Applicable
Ppt.search.png_1033Not Applicable3,36927-Jul-200914:59Not Applicable
Ppt.slidemenusectionnormalbgNot Applicable2,81516-Feb-200922:35Not Applicable
Ppt.slidemenusectionnormalbg_1033Not Applicable2,81516-Feb-200922:35Not Applicable
Ppt.slidemenusectionselectedbgNot Applicable2,82216-Feb-200922:35Not Applicable
Ppt.slidemenusectionselectedbg_1033Not Applicable2,82216-Feb-200922:35Not Applicable
Ppt.slideshownextNot Applicable3,09019-Mar-200917:03Not Applicable
Ppt.slideshownext_1033Not Applicable3,09019-Mar-200917:03Not Applicable
Ppt.slideshowprevNot Applicable3,07919-Mar-200917:03Not Applicable
Ppt.slideshowprev_1033Not Applicable3,07919-Mar-200917:03Not Applicable
Ppt.stylesedit.cssNot Applicable26,47022-Dec-201001:09Not Applicable
Ppt.stylesedit.css_1033Not Applicable26,47022-Dec-201001:09Not Applicable
Ppt.stylesread.cssNot Applicable20,87622-Dec-201001:09Not Applicable
Ppt.stylesread.css_1033Not Applicable20,87622-Dec-201001:09Not Applicable
Ppt.stylesview.cssNot Applicable19,71522-Dec-201001:09Not Applicable
Ppt.stylesview.css_1033Not Applicable19,71522-Dec-201001:09Not Applicable
Ppt.tabfade.pngNot Applicable13206-Mar-200920:02Not Applicable
Ppt.tabfade.png_1033Not Applicable13206-Mar-200920:02Not Applicable
Ppt.toolbarbg.pngNot Applicable3,07803-Jul-200915:19Not Applicable
Ppt.toolbarbg.png_1033Not Applicable3,07803-Jul-200915:19Not Applicable
Ppt.usp10.dll1.626.7600.20796813,82422-Sep-201002:39x64
Ppt.vdot.pngNot Applicable13805-Jun-200915:32Not Applicable
Ppt.vdot.png_1033Not Applicable13805-Jun-200915:32Not Applicable
Ppt.webconversion.dll14.0.6019.1000104,80009-Feb-201106:16x64
Pptserveradmin.rsxNot Applicable5,70722-Dec-201001:09Not Applicable
Presentwsdl.aspxNot Applicable10,91130-Mar-201115:08Not Applicable
Printhandler.ashxNot Applicable20730-Mar-201115:07Not Applicable
Serverfilesexcelserver.xmlNot Applicable81230-Mar-201115:13Not Applicable
Serverfilespowerpoint.xmlNot Applicable1,76630-Mar-201115:07Not Applicable
Wac.autocorrectlist.1039.jsNot Applicable8,18412-Nov-201023:50Not Applicable
Wac.autocorrectlist.1069.jsNot Applicable3,54612-Nov-201023:50Not Applicable
Wac.autocorrectlist.1087.jsNot Applicable21,35112-Nov-201023:50Not Applicable
Wac.autocorrectlist.1094.jsNot Applicable4,75512-Nov-201023:50Not Applicable
Wac.autocorrectlist.1095.jsNot Applicable42,43212-Nov-201023:50Not Applicable
Wac.autocorrectlist.1097.jsNot Applicable10,25712-Nov-201023:50Not Applicable
Wac.autocorrectlist.1098.jsNot Applicable61,96512-Nov-201023:50Not Applicable
Wac.autocorrectlist.1099.jsNot Applicable28,18812-Nov-201023:50Not Applicable
Wac.autocorrectlist.1102.jsNot Applicable43,09512-Nov-201023:50Not Applicable
Wac.autocorrectlist.1106.jsNot Applicable18,00912-Nov-201023:50Not Applicable
Wac.autocorrectlist.2068.jsNot Applicable7,33012-Nov-201023:50Not Applicable
Wac.autocorrectlist.2074.jsNot Applicable19,24412-Nov-201023:50Not Applicable
Wac.autocorrectlist.2108.jsNot Applicable8,66412-Nov-201023:50Not Applicable
Wac.box4.jsNot Applicable1,584,99417-Mar-201108:57Not Applicable
Wac.commonui.intl.images.dialogtitle.png_1033Not Applicable2,82327-Jul-200914:58Not Applicable
Wac.commonui.intl.images.favicon_onenote.ico_1033Not Applicable3,91803-Aug-200916:26Not Applicable
Wac.commonui.intl.images.favicon_ppt.ico_1033Not Applicable3,91803-Aug-200916:26Not Applicable
Wac.commonui.intl.images.favicon_word.ico_1033Not Applicable3,91803-Aug-200916:26Not Applicable
Wac.commonui.intl.images.leftcontentside.png_1033Not Applicable45716-Feb-200922:35Not Applicable
Wac.commonui.intl.images.progress.gif_1033Not Applicable64416-Feb-200922:35Not Applicable
Wac.commonui.intl.images.progress16.gif_1033Not Applicable47316-Feb-200922:35Not Applicable
Wac.commonui.intl.images.rightcontentside.png_1033Not Applicable42416-Feb-200922:35Not Applicable
Wac.conversion.biblio.style.apa.xslNot Applicable381,25617-May-201106:55Not Applicable
Wac.conversion.core.appserverhost.exe14.0.6015.100026,49622-Dec-201001:17x86
Wac.conversion.cultures.office.odf14.0.6106.50004,297,56808-Jun-201117:41Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_ct.dll14.0.6015.1000223,62421-Dec-201012:51x64
Wac.conversion.proof.mshy2_ct.lex14.0.6015.1000363,00821-Dec-201011:16Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_cz.dll14.0.6015.1000223,62421-Dec-201012:51x64
Wac.conversion.proof.mshy2_cz.lex14.0.6015.1000292,35221-Dec-201011:16Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_da.dll14.0.6015.1000223,62421-Dec-201012:51x64
Wac.conversion.proof.mshy2_da.lex14.0.6015.10001,554,94421-Dec-201011:16Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_en.dll14.0.6015.1000223,62421-Dec-201012:51x64
Wac.conversion.proof.mshy2_en.lex14.0.6015.1000475,64821-Dec-201011:16Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_es.dll14.0.6015.1000223,62421-Dec-201012:51x64
Wac.conversion.proof.mshy2_es.lex14.0.6015.1000145,40821-Dec-201011:16Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_fr.dll14.0.6015.1000223,62421-Dec-201012:51x64
Wac.conversion.proof.mshy2_fr.lex14.0.6015.1000278,01621-Dec-201011:16Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_ge.dll14.0.6015.1000223,62421-Dec-201012:59x64
Wac.conversion.proof.mshy2_ge.lex14.0.6015.10001,558,01621-Dec-201011:16Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_it.dll14.0.6015.1000223,62421-Dec-201013:00x64
Wac.conversion.proof.mshy2_it.lex14.0.6015.1000275,45621-Dec-201011:16Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_nb.dll14.0.6015.1000223,62421-Dec-201012:51x64
Wac.conversion.proof.mshy2_nb.lex14.0.6015.10002,655,74421-Dec-201011:16Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_nl.dll14.0.6015.1000223,62421-Dec-201013:00x64
Wac.conversion.proof.mshy2_nl.lex14.0.6015.10001,476,09621-Dec-201011:16Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_no.dll14.0.6015.1000223,62421-Dec-201012:59x64
Wac.conversion.proof.mshy2_no.lex14.0.6015.10001,645,05621-Dec-201011:16Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_pb.dll14.0.6015.1000223,62421-Dec-201012:59x64
Wac.conversion.proof.mshy2_pb.lex14.0.6015.1000635,90421-Dec-201011:16Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_pl.dll14.0.6015.1000223,62421-Dec-201012:59x64
Wac.conversion.proof.mshy2_pl.lex14.0.6015.1000374,78421-Dec-201011:16Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_pt.dll14.0.6015.1000223,62421-Dec-201012:51x64
Wac.conversion.proof.mshy2_pt.lex14.0.6015.1000836,60821-Dec-201011:16Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_ru.dll14.0.6015.1000223,62421-Dec-201012:51x64
Wac.conversion.proof.mshy2_ru.lex14.0.6015.1000374,78421-Dec-201011:16Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_sw.dll14.0.6015.1000223,62421-Dec-201012:59x64
Wac.conversion.proof.mshy2_sw.lex14.0.6015.10002,588,67221-Dec-201011:16Not Applicable
Wac.conversion.proof.mshy2_tr.dll14.0.6015.1000223,62421-Dec-201012:59x64
Wac.conversion.proof.mshy2_tr.lex14.0.6015.1000391,16821-Dec-201011:16Not Applicable
Wac.conversion.webservice.web.configNot Applicable3,11930-Mar-201114:49Not Applicable
Wac.external.cui.jsNot Applicable351,98829-Mar-201123:15Not Applicable
Wac.external.cuitoolbar.jsNot Applicable158,10229-Mar-201123:15Not Applicable
Wac.intl.box4intl.js_1033Not Applicable54,84622-Dec-201000:56Not Applicable
Wac.intl.commonintl.js_1033Not Applicable36,72721-Dec-201011:27Not Applicable
Wac.intl.cui.css_1033Not Applicable37,45428-Jan-201014:41Not Applicable
Wac.intl.cuioverride.css_1033Not Applicable93621-Dec-201011:26Not Applicable
Wac.intl.cuitoolbar.css_1033Not Applicable16,92128-Jan-201014:41Not Applicable
Wac.intl.debug.css_1033Not Applicable1,80511-Aug-200906:36Not Applicable
Wac.intl.editsurface.css_1033Not Applicable1,06730-Mar-201114:49Not Applicable
Wac.intl.frame.css_1033Not Applicable9,87830-Mar-201114:33Not Applicable
Wac.intl.onenote.css_1033Not Applicable23,04030-Mar-201114:49Not Applicable
Wac.intl.rbgbbg.png_1033Not Applicable17303-Jul-200915:19Not Applicable
Wac.intl.rbgrpbdr.png_1033Not Applicable17206-Mar-200920:02Not Applicable
Wac.intl.ribbonbg.png_1033Not Applicable3,05203-Jul-200915:19Not Applicable
Wac.intl.rmgrad16.png_1033Not Applicable11610-Sep-200918:22Not Applicable
Wac.intl.rmgrad16rtl.png_1033Not Applicable11410-Sep-200918:22Not Applicable
Wac.intl.tabfade.png_1033Not Applicable13206-Mar-200920:02Not Applicable
Wac.intl.toolbarbg.png_1033Not Applicable3,07803-Jul-200915:19Not Applicable
Wac.intl.word.css_1033Not Applicable9,41730-Mar-201114:49Not Applicable
Wac.intl.wordviewerintl.js_1033Not Applicable6,18422-Dec-201000:57Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.activesectgradient.png_1033Not Applicable16431-Aug-200921:20Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.blank.png_1033Not Applicable4916-Feb-200922:35Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.columnselect.cur_1033Not Applicable2,23814-Jul-200916:51Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.grabby.png_1033Not Applicable11216-Feb-200922:35Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.navigationpanegradient.png_1033Not Applicable2,80822-Sep-200915:56Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.navigationpanegradient_rtl.png_1033Not Applicable2,82422-Sep-200915:56Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.phpreview.png_1033Not Applicable1,31116-Feb-200922:35Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.phthumb.png_1033Not Applicable36716-Feb-200922:35Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.resize.png_1033Not Applicable2,89520-Jul-200917:10Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.rsempty.gif_1033Not Applicable22627-Jul-200914:59Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.rsfull.gif_1033Not Applicable34227-Jul-200914:59Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.rshalf.gif_1033Not Applicable34127-Jul-200914:59Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.search.png_1033Not Applicable3,36927-Jul-200914:59Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.sectiongroupexithoverhs.png_1033Not Applicable27016-Feb-200922:35Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.sectiongroupexiths.png_1033Not Applicable26816-Feb-200922:35Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.sectiongrouphs.png_1033Not Applicable48816-Feb-200922:35Not Applicable
Wac.livebooks.images.intl.squiggly.gif_1033Not Applicable5516-Feb-200922:35Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.100_16_n.png_1033Not Applicable42109-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.101_16_n.png_1033Not Applicable41709-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.102_16_n.png_1033Not Applicable42509-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.103_16_n.png_1033Not Applicable42809-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.104_16_n.png_1033Not Applicable41509-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.105_16_n.png_1033Not Applicable42809-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.106_16_n.png_1033Not Applicable46009-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.107_16_n.png_1033Not Applicable63809-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.108_16_n.png_1033Not Applicable73309-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.109_16_n.png_1033Not Applicable66009-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.10_16_m.png_1033Not Applicable29,96529-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.10_16_n.png_1033Not Applicable57409-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.110_16_n.png_1033Not Applicable1,03109-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.111_16_n.png_1033Not Applicable88109-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.112_16_n.png_1033Not Applicable47309-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.113_16_n.png_1033Not Applicable1,01609-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.114_16_n.png_1033Not Applicable75009-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.115_16_n.png_1033Not Applicable78109-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.116_16_n.png_1033Not Applicable74009-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.117_16_n.png_1033Not Applicable63809-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.118_16_n.png_1033Not Applicable70309-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.119_16_n.png_1033Not Applicable63609-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.11_16_m.png_1033Not Applicable29,97329-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.11_16_n.png_1033Not Applicable56309-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.120_16_n.png_1033Not Applicable91209-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.121_16_n.png_1033Not Applicable65209-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.122_16_n.png_1033Not Applicable67409-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.123_16_n.png_1033Not Applicable72309-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.124_16_n.png_1033Not Applicable90309-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.125_16_n.png_1033Not Applicable99709-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.126_16_n.png_1033Not Applicable87609-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.127_16_n.png_1033Not Applicable72209-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.128_16_n.png_1033Not Applicable53909-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.129_16_n.png_1033Not Applicable77309-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.12_16_m.png_1033Not Applicable29,96729-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.12_16_n.png_1033Not Applicable56209-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.130_16_n.png_1033Not Applicable64809-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.131_16_n.png_1033Not Applicable73209-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.132_16_n.png_1033Not Applicable79609-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.133_16_n.png_1033Not Applicable87909-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.134_16_n.png_1033Not Applicable47109-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.135_16_n.png_1033Not Applicable90609-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.136_16_n.png_1033Not Applicable59209-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.137_16_n.png_1033Not Applicable67909-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.138_16_n.png_1033Not Applicable76109-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.139_16_n.png_1033Not Applicable80609-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.13_16_n.png_1033Not Applicable66609-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.140_16_n.png_1033Not Applicable80009-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.141_16_n.png_1033Not Applicable86409-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.142_16_n.png_1033Not Applicable85009-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.143_16_n.png_1033Not Applicable84409-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.14_16_n.png_1033Not Applicable75209-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.15_16_n.png_1033Not Applicable62709-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.16_16_n.png_1033Not Applicable61429-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.17_16_n.png_1033Not Applicable45909-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.18_16_n.png_1033Not Applicable67609-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.19_16_n.png_1033Not Applicable77909-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.1_16_m.png_1033Not Applicable29,06829-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.1_16_n.png_1033Not Applicable37709-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.20_16_n.png_1033Not Applicable82809-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.21_16_n.png_1033Not Applicable59709-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.22_16_n.png_1033Not Applicable78309-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.23_16_n.png_1033Not Applicable66209-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.24_16_n.png_1033Not Applicable88209-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.25_16_n.png_1033Not Applicable1,00109-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.26_16_n.png_1033Not Applicable90509-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.27_16_n.png_1033Not Applicable67409-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.28_16_m.png_1033Not Applicable29,70829-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.28_16_n.png_1033Not Applicable28,43429-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.29_16_n.png_1033Not Applicable90809-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.2_16_m.png_1033Not Applicable29,00429-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.2_16_n.png_1033Not Applicable36009-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.30_16_m.png_1033Not Applicable29,70529-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.30_16_n.png_1033Not Applicable28,43929-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.31_16_n.png_1033Not Applicable94809-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.32_16_m.png_1033Not Applicable29,70529-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.32_16_n.png_1033Not Applicable28,25629-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.33_16_n.png_1033Not Applicable95409-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.34_16_n.png_1033Not Applicable59709-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.35_16_n.png_1033Not Applicable51609-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.36_16_n.png_1033Not Applicable90009-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.37_16_n.png_1033Not Applicable69109-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.38_16_n.png_1033Not Applicable63929-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.39_16_n.png_1033Not Applicable96309-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.3_16_m.png_1033Not Applicable29,05829-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.3_16_n.png_1033Not Applicable37309-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.40_16_n.png_1033Not Applicable65909-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.41_16_n.png_1033Not Applicable72109-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.42_16_n.png_1033Not Applicable88809-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.43_16_n.png_1033Not Applicable70409-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.44_16_n.png_1033Not Applicable81409-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.45_16_n.png_1033Not Applicable67409-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.46_16_n.png_1033Not Applicable69509-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.47_16_n.png_1033Not Applicable59809-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.48_16_m.png_1033Not Applicable30,56229-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.48_16_n.png_1033Not Applicable28,39929-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.49_16_n.png_1033Not Applicable92909-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.4_16_m.png_1033Not Applicable28,37829-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.4_16_n.png_1033Not Applicable65509-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.50_16_m.png_1033Not Applicable29,65329-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.50_16_n.png_1033Not Applicable29,38529-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.51_16_n.png_1033Not Applicable96309-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.52_16_m.png_1033Not Applicable29,34629-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.52_16_n.png_1033Not Applicable27,41229-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.53_16_n.png_1033Not Applicable96609-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.54_16_n.png_1033Not Applicable61209-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.55_16_n.png_1033Not Applicable51409-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.56_16_n.png_1033Not Applicable90309-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.57_16_n.png_1033Not Applicable70709-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.58_16_n.png_1033Not Applicable64929-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.59_16_n.png_1033Not Applicable61329-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.5_16_m.png_1033Not Applicable29,37529-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.5_16_n.png_1033Not Applicable65009-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.60_16_n.png_1033Not Applicable95909-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.61_16_n.png_1033Not Applicable65809-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.62_16_n.png_1033Not Applicable73009-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.63_16_n.png_1033Not Applicable90009-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.64_16_n.png_1033Not Applicable69209-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.65_16_n.png_1033Not Applicable81809-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.66_16_n.png_1033Not Applicable68309-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.67_16_n.png_1033Not Applicable67009-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.68_16_n.png_1033Not Applicable56009-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.69_16_m.png_1033Not Applicable28,85029-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.69_16_n.png_1033Not Applicable27,54029-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.6_16_m.png_1033Not Applicable28,39429-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.6_16_n.png_1033Not Applicable65509-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.70_16_n.png_1033Not Applicable88309-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.71_16_m.png_1033Not Applicable28,88129-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.71_16_n.png_1033Not Applicable27,54729-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.72_16_n.png_1033Not Applicable91609-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.73_16_m.png_1033Not Applicable30,74529-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.73_16_n.png_1033Not Applicable27,53729-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.74_16_n.png_1033Not Applicable92009-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.75_16_n.png_1033Not Applicable61809-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.76_16_n.png_1033Not Applicable51009-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.77_16_n.png_1033Not Applicable86509-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.78_16_n.png_1033Not Applicable68709-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.79_16_n.png_1033Not Applicable63629-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.7_16_m.png_1033Not Applicable29,20029-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.7_16_n.png_1033Not Applicable57409-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.80_16_n.png_1033Not Applicable59829-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.81_16_n.png_1033Not Applicable92309-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.82_16_n.png_1033Not Applicable70509-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.83_16_n.png_1033Not Applicable89409-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.84_16_n.png_1033Not Applicable67309-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.85_16_n.png_1033Not Applicable79609-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.86_16_n.png_1033Not Applicable65909-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.87_16_n.png_1033Not Applicable70409-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.88_16_n.png_1033Not Applicable61109-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.89_16_m.png_1033Not Applicable43616-Feb-200922:35Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.89_16_n.png_1033Not Applicable66016-Feb-200922:35Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.8_16_m.png_1033Not Applicable29,67629-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.8_16_n.png_1033Not Applicable57009-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.90_16_m.png_1033Not Applicable43616-Feb-200922:35Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.90_16_n.png_1033Not Applicable67216-Feb-200922:35Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.91_16_m.png_1033Not Applicable43616-Feb-200922:35Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.91_16_n.png_1033Not Applicable66916-Feb-200922:35Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.92_16_m.png_1033Not Applicable43616-Feb-200922:35Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.92_16_n.png_1033Not Applicable66916-Feb-200922:35Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.93_16_m.png_1033Not Applicable43616-Feb-200922:35Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.93_16_n.png_1033Not Applicable66916-Feb-200922:35Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.94_16_m.png_1033Not Applicable30,29729-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.94_16_n.png_1033Not Applicable68909-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.95_16_m.png_1033Not Applicable28,55429-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.95_16_n.png_1033Not Applicable70109-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.96_16_m.png_1033Not Applicable28,54829-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.96_16_n.png_1033Not Applicable70109-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.97_16_m.png_1033Not Applicable29,70129-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.97_16_n.png_1033Not Applicable64309-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.98_16_m.png_1033Not Applicable29,37529-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.98_16_n.png_1033Not Applicable65009-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.99_16_m.png_1033Not Applicable29,67529-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.99_16_n.png_1033Not Applicable64609-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.9_16_m.png_1033Not Applicable29,95729-Jun-200921:32Not Applicable
Wac.livebooks.notetags.intl.9_16_n.png_1033Not Applicable57209-Mar-200922:02Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.cui.css_1033Not Applicable37,45428-Jan-201014:41Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.cuioverride.css_1033Not Applicable93621-Dec-201011:26Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.one.png_1033Not Applicable105,49129-Mar-201123:16Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.onenotebgx.png_1033Not Applicable3,16103-Aug-200916:26Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.on_cluster.css_1033Not Applicable7,63729-Mar-201123:14Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.rbgbbg.png_1033Not Applicable17303-Jul-200915:19Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.rbgrpbdr.png_1033Not Applicable17206-Mar-200920:02Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.ribbonbg.png_1033Not Applicable3,05203-Jul-200915:19Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.rmgrad16.png_1033Not Applicable11610-Sep-200918:22Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.rmgrad16rtl.png_1033Not Applicable11410-Sep-200918:22Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.selectedbg.png_1033Not Applicable19516-Feb-200922:35Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.tabfade.png_1033Not Applicable13206-Mar-200920:02Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.toolbarbg.png_1033Not Applicable3,07803-Jul-200915:19Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.we.png_1033Not Applicable85,50129-Mar-201123:18Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.we_cluster.css_1033Not Applicable5,53629-Mar-201123:14Not Applicable
Wac.livebooks.ribbon.wordbgx.png_1033Not Applicable3,43803-Aug-200916:27Not Applicable
Wac.microsoft.office.web.environment.sharepoint.uls.native.dll14.0.6015.1000453,50422-Dec-201001:14x64
Wac.office.exp_pdf_server.dll14.0.6015.1000130,93621-Dec-201010:54x64
Wac.office.exp_xps_server.dll14.0.6105.500072,05622-May-201110:49x64
Wac.office.gfxserver.dll14.0.6105.50002,525,55222-May-201111:36x64
Wac.office.msores.dll14.0.6101.500072,521,60014-Apr-201110:17x64
Wac.office.msoserver.dll14.0.6106.500021,461,88812-Jun-201116:42x64
Wac.office.oartserver.dll14.0.6106.500029,825,90412-Jun-201117:44x64
Wac.office.ogl.dll14.0.6021.10002,098,54425-Feb-201103:22x64
Wac.office.onenoteserverutil.dll14.0.6106.50002,442,11212-Jun-201117:21x64
Wac.office.riched20.dll14.0.6015.10001,870,69628-Dec-201007:49x64
Wac.officemobile.wordwacflthost.dll14.0.6106.500188,93616-Jun-201114:33x64
Wac.onenoteframe.aspxNot Applicable1,13330-Mar-201114:49Not Applicable
Wac.powerpoint.edit.bin.cultures.office.odf14.0.6106.50004,297,56808-Jun-201117:41Not Applicable
Wac.proofing.core.dll14.0.6015.100051,07222-Dec-201001:17x86
Wac.proofing.types.dll14.0.6015.100015,23222-Dec-201001:17x86
Wac.rsxNot Applicable20,64730-Mar-201114:49Not Applicable
Wac.rsx_1033Not Applicable15,76622-Dec-201000:53Not Applicable
Wac.webservice.wacofficeonlineproxy.ashxNot Applicable19930-Mar-201114:33Not Applicable
Wac.word.gkword.dll14.0.6106.50003,278,20812-Jun-201117:28x64
Wac.word.sword.dll14.0.6106.50007,534,44012-Jun-201116:48x64
Wac.word.wacword.dll14.0.6015.100060,28821-Dec-201012:56x64
Wac.wordeditorframe.aspxNot Applicable1,15330-Mar-201114:49Not Applicable
Wac.wordviewer.images.intl.bggradient.png_1033Not Applicable6,13713-Jul-200920:38Not Applicable
Wac.wordviewer.images.intl.toolbarbg.png_1033Not Applicable3,07803-Jul-200915:19Not Applicable
Wac.wordviewer.links.xmlNot Applicable4,23930-Mar-201114:50Not Applicable
Wac.wordviewer.ribbon.cuioverride.css_1033Not Applicable93621-Dec-201011:26Not Applicable
Wac.wordviewer.ribbon.cuitoolbar.css_1033Not Applicable16,92128-Jan-201014:41Not Applicable
Wac.wordviewer.ribbon.ribbonbg.png_1033Not Applicable3,05203-Jul-200915:19Not Applicable
Wac.wordviewer.ribbon.rmgrad16.png_1033Not Applicable11610-Sep-200918:22Not Applicable
Wac.wordviewer.ribbon.rmgrad16rtl.png_1033Not Applicable11410-Sep-200918:22Not Applicable
Wac.wordviewer.ribbon.selectedbg.png_1033Not Applicable19516-Feb-200922:35Not Applicable
Wac.wordviewer.ribbon.wordbgx.png_1033Not Applicable3,43803-Aug-200916:27Not Applicable
Wac.wordviewer.ribbon.wv.png_1033Not Applicable45,45529-Mar-201123:18Not Applicable
Wac.wordviewer.ribbon.wv_cluster.css_1033Not Applicable2,61029-Mar-201123:14Not Applicable
Wac.wordviewer.serverfilesword.xmlNot Applicable1,18830-Mar-201114:50Not Applicable
Waccore.resx_1033Not Applicable15,76622-Dec-201000:53Not Applicable
Wac_usp10.dll_00021.626.7600.20796813,82422-Sep-201002:39Not Applicable
Wordviewer.wordviewer.css_1033Not Applicable7,31407-Nov-200910:52Not Applicable
Wordviewer.wordviewer.jsNot Applicable491,56017-Mar-201108:59Not Applicable
Wordviewer.wordviewerframe.aspxNot Applicable1,13930-Mar-201114:49Not Applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2566449 - Last Review: יום שני 19 ספטמבר 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Office Professional 2010
  • Microsoft Office Professional Plus 2010
  • Microsoft Office Standard 2010
מילות מפתח 
kbexpertiseinter kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbfix kbbug kbsurveynew KB2566449

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com