วิธีการแก้ไข: โปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานที่เปิดใช้งานการสนับสนุน สำหรับ acknowledgements ทำงาน 999 และ 277CA สำหรับ Errata 5010 HIPAA ใน BizTalk Server 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2566805 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนการทำงาน acknowledgements และ 277CA 999 สำหรับ Errata 5010 HIPAA ใน Microsoft BizTalk Server 2010

เริ่มจากเดือน 1 มกราคม 2012 กึ่งกลางสหรัฐอเมริกาสำหรับบริการ Medicare & Medicaid จะยอมรับเฉพาะ 999 และ acknowledgements 277CA สำหรับธุรกรรม 5010 อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดนี้ไม่จำเป็น โดย HIPAA นอกจากนี้ เว็บไซต์ CMS.gov ไม่ยอม 997 acknowledgements โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยให้การสนับสนุนสำหรับข้อกำหนดเหล่านี้ใน BizTalk Server 2010

ข้อมูลเพิ่มเติม

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยแฟ้มมีการปรับปรุงต่อไปนี้:
  • Microsoft.biztalk.edi.messagecore.dll
  • Microsoft.biztalk.edi.pipelinecomponents.dll
  • Microsoftedixsdtemplateskb2566805.zip
แฟ้ม Microsoftddixsdtemplateskb2566805.zip ประกอบด้วย schema ที่เพิ่งเพิ่มเข้าไปที่สนับสนุน 999 และ 277CA acknowledgements หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน แบบ ยอมรับใช้ 999 แทนที่ 997 ตัวเลือกจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้คอมโพเนนต์ disassembler EDI เพื่อสร้างไปป์ไลน์ใหม่ นอกจากนี้ มี Override997With999การตั้งค่าแสดงอยู่ในการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกของไปป์ไลน์

ปัญหาที่ทราบ

  • เมื่อคุณใช้ EDI ที่ได้รับ(ไปป์ไลน์EDIReceive) ในสถานที่ได้รับ ไม่มี Override997With999 ตัวเลือกปรากฏขึ้นเมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิกไปป์ไลน์ ถ้าคุณต้องการสร้าง 999 acknowledgements สร้างไปป์ไลน์ได้รับการกำหนดเอง การตั้งค่านี้ ยอมรับใช้ 999 แทนที่ 997 ตัวเลือกเพื่อ trueใน EDI disassembler จากนั้น ให้ใช้ขั้นตอนในการใช้ฟังก์ชันการทำงานที่สร้าง 999 acknowledgments คุณสามารถกำหนดค่าแล้วนั้น Override997With999 ตัวเลือกเพื่อ true หรือ false ในการตั้งค่าการตั้งค่าคอนฟิกของไปป์ไลน์เพื่อเปิด หรือปิดใช้งานการสร้าง 999 acknowledgements
  • ถ้าคุณตรวจสอบการ การตรวจสอบเพิ่มเติม กล่องกาเครื่องหมายตกลง พัก 999 รับรองข้อความในขั้นตอนการส่ง EDI
  • เมื่อคุณตั้งค่าชนิดของธุรกรรมเป็น 277_A ในการตั้งค่าซองจดหมาย การ GS1 ค่าไม่ได้รับการปรับปรุงการ HN.

ปรับปรุงข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ให้การสนับสนุนนี้จะรวมอยู่ในแพคเกจการปรับปรุงการ 3 สำหรับ BizTalk Server 2010

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจการปรับปรุง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2617149 แพคเกจการปรับปรุงการ 3 สำหรับ BizTalk Server 2010

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่ง acknowledgements 997 และ 999 ดาวน์โหลดเอกสารต่อไปนี้:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน ICD 10 ในสภาพแวดล้อมแบบ 5010 ดาวน์โหลดเอกสารต่อไปนี้:

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ช่วยให้การสนับสนุนมาตรฐานของ HIPAA 5010 ใน BizTalk Server 2009 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
973415 โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานที่เปิดใช้งานสนับสนุนสำหรับ HIPAA 5010 มาตรฐานใน BizTalk Server 2009
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ BizTalk Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2003907 ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ BizTalk Server
Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2566805 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 ธันวาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft BizTalk Server Branch 2010
  • Microsoft BizTalk Server Developer 2010
  • Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010
  • Microsoft BizTalk Server Standard 2010
Keywords: 
kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2566805 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2566805

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com