ข้อมูลว่าง/ไม่ว่างอาจไม่สามารถส่งกลับเมื่อมีดำเนินการแบบสอบถามข้าม Org จากผู้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบดั้งเดิม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2567863 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:

  • คุณสามารถกำหนดค่าความน่าเชื่อถือแบบสหพันธรัฐ โดยใช้เกตเวย์สหพันธรัฐของ Microsoft
  • คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีองค์กรกับองค์กรอื่น
  • องค์กรของคุณเป็นองค์กรแบบผสมที่ประกอบด้วยทั้ง Exchange Server 2010 และ Exchange Server 2003
  • ผู้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2003 ค้นหาข้อมูลว่าง/ไม่ว่างของผู้ใช้ระยะไกลในองค์กรอื่น ๆ

ในสถานการณ์สมมตินี้ แฮเครื่องหมายจะแสดงแทนที่ข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง

สาเหตุ

เมื่อผู้ใช้ Exchange 2003 ที่ใช้ Outlook รุ่นใด ๆ ทำการร้องขอการมีพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ระยะไกล เป้าหมายองค์กรอาจส่งกลับข้อมูลว่าง/ไม่ว่างในรูปแบบของสตริ MergedOnly และ Outlook จะแสดงเครื่องหมายของแฮช (ไม่มีข้อมูล) สำหรับผู้ใช้ระยะไกล

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้ง Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Exchange Server 2010 SP2 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2)

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่แยกต่างหากกับ Exchange 2003 ข้าม Org ค้นหาพบปัญหาที่เกิดจากการคุณลักษณะ Autodiscover ยังคงล้มเหลวสำหรับผู้ใช้ระยะไกล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2506820 ไม่แสดงข้อมูลว่าง/ไม่ว่างของผู้ใช้ระยะไกลที่กล่องจดหมายที่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2567863 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
Keywords: 
kbqfe kbfix kbmt KB2567863 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2567863

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com