MS11-066: פגיעות ב- Microsoft Chart Control עלולה לאפשר גילוי מידע: 9 באוגוסט, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2567943
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-066. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

בעיות ידועות ומידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

המאמרים הבאים מכילים מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה כפי שהוא מתייחס לגירסאות מוצר שונות. המאמרים עשויים להכיל מידע על בעיות מוכרות. במקרה זה, הבעיה המוכרת רשומה מתחת לכל קישור למאמר.
 • 2500170 MS11-066: תיאור של עדכון האבטחה עבור SQL Server 2008: 9 באוגוסט, 2011

  להלן בעיות מוכרות בעדכון אבטחה 2500170. לקבלת מידע נוסף אודות בעיות מוכרות אלה, ראה עדכון אבטחה 2500170.
  • כברירת מחדל, עדכון זה מנסה לכתוב קובץ יומן רישום בספריה זמנית שצוינה ברישום (%USERPROFILE%\Local Settings\Temp). אם ספריה זו אינה קיימת או אינה זמינה, ההתקנה תיכשל. כדי לפתור בעיה זו, נסה לבצע את הפעולה הבאה:
   • הפעל את ההתקנה משורת הפקודה, וספק נתיב חוקי לספריה שבה ייכתב קובץ יומן הרישום. לדוגמה, הפעל את הפקודה הבאה, שבה שומר המיקום <directory> מייצג נתיב ספריה חוקי (לדוגמה, C:\Temp):
    MSChart_KB2500170.exe /log <directory>
 • 2487367 MS11-066: תיאור של עדכון האבטחה עבור .NET Framework 4.0: 9 באוגוסט, 2011

חל על

בעיה זו משפיעה על המוצרים הבאים:
 • Chart Control for Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 4
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2567943 - Last Review: יום חמישי 18 אוגוסט 2011 - Revision: 1.0
מילות מפתח 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2567943

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com