MS11-066: Luka w zabezpieczeniach formantu programu Microsoft Chart umożliwia ujawnienie informacji: 9 sierpnia 2011

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 2567943
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Wprowadzenie

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS11-066. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
(odwiedź tę stronę, aby znaleźć lokalny numer telefonu)
lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/cu_sc_virsec_master?ws=support#tab0
Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
https://support.microsoft.com/oas/default.aspx?ln=pl&prid=7552&st=1&wfxredirect=1&sd=gn
Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji o tej aktualizacji zabezpieczeń

Znane problemy i dodatkowe informacje dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje o tej aktualizacji zabezpieczeń w powiązaniu z poszczególnymi wersjami produktu. Te artykuły mogą zawierać informacje o znanych problemach. W takim przypadku znany problem wymieniono po odpowiednim łączu do artykułu.
 • 2500170 MS11-066: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu SQL Server 2008: 9 sierpnia 2011

  Poniżej przedstawiono znane problemy z aktualizacją zabezpieczeń 2500170. Więcej informacji o tych znanych problemach można znaleźć w dokumentacji aktualizacji zabezpieczeń 2500170.
  • Domyślnie ta aktualizacja próbuje zapisać plik dziennika w katalogu tymczasowym określonym w rejestrze (%USERPROFILE%\Local Settings\Temp). Jeśli ten katalog nie istnieje lub jest niedostępny, instalacja nie powiedzie się. Aby rozwiązać ten problem, należy wypróbować następujące czynności:
   • Uruchom instalację z wiersza polecenia i podaj prawidłową ścieżkę do katalogu, w którym ma zostać zapisany plik dziennika. Na przykład uruchom następujące polecenie, w którym tekst zastępczy >katalog< to prawidłowa ścieżka do katalogu, (taka jak ścieżka C:\Temp):
    MSChart_KB2500170.exe /log <katalog>
 • 2487367 MS11-066: Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 4.0: 9 sierpnia 2011

INFORMACJE ZAWARTE W TYM ARTYKULE DOTYCZĄ

Ten problem dotyczy następujących produktów:
 • Formant wykresu (programu Chart) programu Microsoft .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 4
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 2567943 - Ostatnia weryfikacja: 17 sierpnia 2011 - Weryfikacja: 1.0
Słowa kluczowe: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload KB2567943

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com