ID на статията: 2570623 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

СИМПТОМИ

След като инсталирате MS11-021 и добавката за проверка на файл в Office (OFV) за Office 2003 (KB 2501584), работни книги, съхранявани в място в мрежата, се отварят по-бавно по мрежата в Excel 2003, отколкото са се отваряли без инсталиране на OFV. Понижаването на скоростта зависи от размера на работната книга и от пропускателната способност на мрежата, а при някои сценарии от това Excel може да увисне.

ПРИЧИНА

OFV прочита файла, за да определи дали той е надежден, преди да го отвори. Когато това се прави по мрежата, скоростта намалява поради трафика на мрежата, когато се чете в частите на работната книга.

РАЗРЕШЕНИЕ

За да изтеглите и инсталирате проверката на файл на Office 2010, прочетете следната статия от Базата знания на Microsoft:

2553065 - Описание на актуализацията за проверка на файл на Office 2010: 13 септември 2011 г. (Това може да е на английски)

След като инсталирате актуализацията, ако установите, че скоростта на файловете в мрежата все още не е задоволителна, в раздела "Избягване на проблема" на тази статия са показани различните възможности, които имате.

Избягване на проблема

Метод 1:
За да може при отварянето на файлове да имате както защитата на OFV, така и обичайната скорост по мрежата, преминете към Microsoft Excel 2007 или Microsoft Excel 2010.

Метод 2:
Копирайте файла на локалната работна станция. Отворете го и го запишете в Excel от локалния твърд диск. Копирайте файла обратно в мястото в мрежата.

Забележка: Ако един и същ файл се отваря от много потребители, трябва да внимавате и да си сътрудничите с другите потребители, преди да копирате файла обратно в споделения мрежов дял, така че да не го запишете върху промените, направени от друг потребител. Функцията за споделена работна книга не може да се използва с този заобиколно решение.

Метод 3:
За да използвате Excel 2003 и избегнете проблема със скоростта по мрежата, можете да забраните добавката за проверка на файл в Microsoft Office за Excel, като премахнете частта за Excel от OFV. С това се премахва допълнителната защита на OFV за Excel, като все още се защитават другите приложения от Office.

За да приложим стъпките от този метод и да решим проблема вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. След това щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника Fix it.

Решаване на проблема
Microsoft Fix it 50748


Забележки
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.
 • Ако имате компютър, на който има инсталирани Office 2010 и Office 2003, използвайте метод 4. Когато се опитвате да премахнете защитата от Office 2003 за Excel 2003 на компютър, на който има инсталиран и Office 2010, Excel 2010 ще преинсталира защитата на OFV.
 • Ако имате компютър, на който има инсталирани Office 2003 и Office 2007, изпълнението на Fix ще забрани защитата и за двете версии.

Метод 4:
За да използвате Excel 2003 и избегнете проблема със скоростта по мрежата, можете да забраните добавката за проверка на файл в Microsoft Office за Excel, като използвате настройка на системния регистър. С това се премахва допълнителната защита на OFV за Excel, като все още се защитават другите приложения от Office.

Повече информация за тази настройка е налична тук:
http://technet.microsoft.com/bg-bg/library/gg985445(en-us,office.12).aspx

За да приложим стъпките от този метод и да решим проблема вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да изпълните стъпките и да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. След това щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника Fix it.


Решаване на проблема
Microsoft Fix it 50741


Забележки
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.
 • Ако имате компютър, на който има инсталирана повече от една версия на Office (Office 2003, Office 2007 и Office 2010), изпълнението на Fix ще забрани защитата за всички версии на Excel.
 • Ако трябва да инсталирате решението Fix it на много компютри, можете да използвате следния команден ред:

  %windir%\system32\msiexec.exe /i \\server\share\MicrosoftFixit50741.msi /qn

  За допълнителна информация относно опциите на командния ред за msiexec.exe щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в Базата знания на Microsoft:

  314881 Опциите на командния ред за инструмента Msiexec.exe на Microsoft Windows Installer (Това може да е на английски)
След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".Нека реша проблема сам

Можете да използвате записа в системния регистър EnableOnLoad, за да конфигурирате как искате Excel да се държи при отварянето на работни книги за OFV. По подразбиране записът EnableOnLoad не присъства в системния регистър на Windows. За добавяне на стойността EnableOnLoad в системния регистър на Windows изпълнете следните стъпки:
 1. Излезте от Excel.
 2. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете Regedit и натиснете OK.
 3. Намерете и след това щракнете върху следния ключ на системния регистър, за да го изберете:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\
 4. След като изберете ключа, указан в стъпка 3, посочете към New (Създай) в менюто Edit (Редактиране), след което щракнете върху Key (Ключ).
 5. Въведете Excel и натиснете ENTER.
 6. Изберете Excel, посочете към New (Създай) в менюто Edit (Редактиране) и щракнете върху Key (Ключ).
 7. Въведете Security и натиснете ENTER.
 8. Изберете Security (Защита), посочете към New (Създай) в менюто Edit (Редактиране) и щракнете върху Key (Ключ).
 9. Въведете FileValidation и натиснете ENTER.
 10. Изберете FileValidation, посочете към New (Създай) в менюто Edit (Редактиране) и щракнете върху DWORD Value (Стойност DWORD).
 11. Въведете EnableOnLoad и натиснете ENTER.
  Забележка: Стойността по подразбиране е 0, което забранява проверката.
 12. В менюто File (Файл) щракнете върху Exit (Изход), за да затворите редактора на системния регистър.


Това реши ли проблема?

 • Проверете дали проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък в този раздел. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.
 • Ще ви бъдем признателни за предоставената от вас обратна информация. За да предоставите обратна информация или да съобщите за проблеми с това решение, добавете коментар в блога "Решете моя проблем" или ни изпратете имейл съобщение.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Microsoft Office 2007 и Microsoft Office 2010 не се засягат, защото включват нова функция за отваряне на файлове по мрежата, която първо копира файла локално, а след това го сканира, като използва OFV, така че операциите на четене на файла не включват мрежов трафик.

За да помогнете за защита на компютъра ви от риск, препоръчваме да не отваряте файлове, които получавате като прикачени файлове към имейл съобщения, особено ако съобщенията не са очаквани. Освен това не отваряйте файлове, които получите като прикачени, ако файловете са от непознат човек.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Свойства

ID на статията: 2570623 - Последна рецензия: 20 януари 2012 г. - Редакция: 3.0
ВАЖИ ЗА:
 • Microsoft Office Excel 2003
Ключови думи: 
kbfixme kbmsifixme KB2570623

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com