Article ID: 2570623 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

לאחר שתתקין את MS11-021 ואת התוספת 'אימות קבצי Office (OFV) עבור Office 2003 (מאמר KB מס' 2501584), חוברות עבודה שמאוחסנות במיקום ברשת נפתחות לאט יותר ב- Excel 2003 דרך הרשת בהשוואה למצב שבו אימות קבצי Office לא מותקן. ירידה זו בביצועים תלויה בגודל חוברת העבודה וברוחב הפס של הרשת, ובתרחישים מסוימים עלולה לגרום לתקיעה של Excel.

סיבה

אימות קבצי Office קורא את הקובץ כדי לקבוע אם הקובץ מהימן לפני פתיחתו. כאשר פעולה זו מתבצעת דרך הרשת, היא גורמת לירידה בביצועים עקב תנועת הרשת בעת קריאת חוברת העבודה בחלקים.

פתרון הבעיה

הורד והתקן את עדכון אימות הקבצים של Office 2010 מהמאמר הבא במאגר הידע Microsoft knowledge base:

2553065 - תיאור של עדכון אימות קבצים עבור Office 2010: 13 בספטמבר, 2011 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

לאחר התקנת העדכון, אם אתה מגלה שביצועי הקבצים על-פני הרשת עדיין אינם מספקים, הסעיף 'פתרונות עוקפים' במאמר זה מציג מספר אפשרויות העומדות בפניך.

פתרונות עוקפים

שיטה 1:
כדי שתוכל ליהנות מהגנה של אימות קבצי Office ובה בעת לשמור על רמת ביצועים רגילה בעת פתיחת קבצים ברשת, שדרג ל- Microsoft Excel 2007 או ל- Microsoft Excel 2010.

שיטה 2:
העתק את הקובץ לתחנת העבודה המקומית. פתח ושמור אותו ב- Excel מהכונן הקשיח המקומי. העתק את הקובץ בחזרה למיקום הרשת.

הערה: אם משתמשים מרובים ניגשים לאותו קובץ, עליך להיות זהיר כאשר תשתף פעולה עם משתמשים אחרים לפני שתעתיק את הקובץ בחזרה למיקום המשותף, כך שלא תחליף את השינויים שבוצעו על-ידי משתמש אחר. לא ניתן להשתמש בתכונה 'חוברת עבודה משותפת' עם דרך זו לעקיפת הבעיה.

שיטה 3:
כדי להשתמש ב-Excel 2003 ולמנוע את בעיית ביצועי הרשת, תוכל להפוך את התוספת לאימות קבצי Office ללא זמינה עבור Excel על-ידי הסרת החלק של Excel מהתוספת אימות קבצי Office. פעולה זו מסירה את ההגנה הנוספת של אימות קבצי Office עבור Excel אך ממשיכה להגן על יישומים אחרים של Office.

כדי שנוכל להחיל את השלבים של שיטה זו ולפתור את הבעיה, עבור לסעיף 'תקנו עבורי'.

תקנו עבוריכדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. אז לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.

תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50748


הערות
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.
 • אם ברשותך מחשב שבו מותקנים Office 2010 ו-Office 2003, השתמש בשיטה 4. כאשר תנסה להסיר את ההגנה מ-Office 2003 עבור Excel 2003 במחשב שבו מותקן גם Office 2010, Excel 2010 יתקין מחדש את הגנת אימות קבצי Office.
 • אם ברשותך מחשב שבו מותקנים Office 2003 ו- Office 2007, הפעלת פתרון Fix it תהפוך את ההגנה ללא זמינה עבור שתי הגירסאות.

שיטה 4:
כדי להשתמש ב-Excel 2003 ולמנוע את בעיית ביצועי הרשת, תוכל להפוך את התוספת לאימות קבצי Office ללא זמינה עבור Excel על-ידי הסרת הגדרת רישום. פעולה זו מסירה את ההגנה הנוספת של אימות קבצי Office עבור Excel אך ממשיכה להגן על יישומים אחרים של Office.

מידע נוסף אודות הגדרה זו זמין כאן:
http://technet.microsoft.com/he-il/library/gg985445(en-us,office.12).aspx

כדי שנוכל להחיל את השלבים של שיטה זו ולפתור את הבעיה, עבור לסעיף 'תקנו עבורי'. אם אתה מעדיף לפעול בהתאם לשלבים לתיקון בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף 'אני מעדיף לתקן בעצמי'.

תקנו עבוריכדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. אז לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.


תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50741


הערות
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.
 • אם במחשב שלך מותקנות גירסאות מרובות של Office (Office 2003, Office 2007 ו- Office 2010), הפעלת פתרון Fix it תהפוך את הגנת אימות קבצי Office ללא זמינה עבור כל הגירסאות של Excel.
 • אם עליך לפרוס את פתרון Fix it במחשבים מרובים, תוכל להשתמש בשורת הפקודה הבאה:

  %windir%\system32\msiexec.exe /i \\server\share\MicrosoftFixit50741.msi /qn

  לקבלת מידע נוסף על אפשרויות שורת הפקודה עבור msiexec.exe, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  314881 אפשרויות שורת פקודה עבור הכלי Microsoft Windows Installer - Msiexec.exe (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".אני מעדיף לתקן בעצמי

באפשרותך להשתמש בערך הרישום EnableOnLoad כדי להגדיר כיצד ברצונך ש- Excel יטפל בפתיחת חוברות עבודה עבור אימות קבצי Office. כברירת מחדל, הערך EnableOnLoad לא קיים ברישום של Windows. כדי להוסיף את הערך EnableOnLoad לרישום של Windows, בצע את הפעולות הבאות:
 1. צא מ- Excel.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. אתר את מפתח הרישום הבא וסמן אותו:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\
 4. לאחר בחירה במפתח המצוין בשלב 3, הצבע על חדש בתפריט עריכה, ולאחר מכן לחץ על מפתח.
 5. הקלד Exce והקש על ENTER.
 6. בחר Excel, הצבע על חדש בתפריט עריכה ולאחר מכן לחץ על מפתח.
 7. הקלד Security, והקש על ENTER.
 8. בחר Security, הצבע על חדש בתפריט עריכה ולאחר מכן לחץ על מפתח.
 9. הקלד FileValidation, והקש על ENTER.
 10. בחר FileValidation, הצבע על חדש בתפריט עריכה ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
 11. הקלד EnableOnLoad, והקש על ENTER.
  הערה: ערך ברירת המחדל, 0, הופך את האימות ללא זמין.
 12. בתפריט קובץ, לחץ על יציאה כדי לצאת מעורך הרישום.


האם הבעיה נפתרה?

 • בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, סעיף זה הושלם. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.
 • אנו מעריכים את המשוב שלך. כדי לספק משוב או כדי לדווח על בעיות כלשהן בפתרון זה, השאר הערה בבלוג "תקנו עבורי" או שלח לנו דואר אלקטרוני.

מידע נוסף

Microsoft Office 2007 ו- Microsoft Office 2010 אינם מושפעים מאחר שהם כוללים תכונה חדשה לפתיחת קבצים דרך הרשת שמעתיקה תחילה את הקובץ המלא באופן מקומי ולאחר מכן סורקת את הקובץ באמצעות אימות קבצי Office, שנתוני הקובץ לא כוללים את תנועת הרשת.

כדי סייע בהגנה על המחשב מפני סיכונים, מומלץ לא לפתוח קבצים שקיבלת כקבצים מצורפים להודעות דואר אלקטרוני, במיוחד אם הגיעו באופן בלתי צפוי. כמו כן, אל תפתח קבצים שקיבלת כקבצים מצורפים אם הקבצים הגיעו מאדם שאינך מכיר.
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2570623 - Last Review: יום חמישי 19 ינואר 2012 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Excel 2003
מילות מפתח 
kbfixme kbmsifixme KB2570623

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com