MS11-071: פגיעות ברכיבי Windows עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק: 13 בספטמבר, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2570947 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-071. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קבצים עבור Windows XP ו- Windows Server 2003

עדכון אבטחה 2570947 עבור Windows XP ו- Windows Server 2003 מחיל שינוי ברישום. לא מותקנים קבצים כלשהם במחשב. לכן לא נכללו טבלאות תכונות קבצים עבור עדכון אבטחה זה עבור Windows XP ועבור Windows Server 2003.

מידע קובץ עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דר (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 ו- Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Imjpapi.dll10.0.6002.18495327,68026-Jul-201116:04x86
Imjpapi.dll10.0.6002.22684327,68026-Jul-201115:10x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Imjpapi.dll10.0.6002.18495507,90426-Jul-201116:28x64
Imjpapi.dll10.0.6002.22684507,90426-Jul-201115:21x64
Imjpapi.dll10.0.6002.18495327,68026-Jul-201116:04x86
Imjpapi.dll10.0.6002.22684327,68026-Jul-201115:10x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Imjpapi.dll10.0.6002.184951,064,96026-Jul-201115:31IA-64
Imjpapi.dll10.0.6002.226841,065,47226-Jul-201115:25IA-64
Imjpapi.dll10.0.6002.18495327,68026-Jul-201116:04x86
Imjpapi.dll10.0.6002.22684327,68026-Jul-201115:10x86

פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ו- Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ו- Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2570947_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,447
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2570947~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,226
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2570947_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,289
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2570947~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,064
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2570947_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,274
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2570947~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,049
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,681
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,708
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,677
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,681
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,708
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,005
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_5d611563aea3b4b85a9a4e1895423f8d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18495_none_ee89d5984e7de9e6.manifest
File versionNot Applicable
File size756
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_b6080978bdd90a832b1be8aaa90a80c0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22684_none_14d00a09f96f50e6.manifest
File versionNot Applicable
File size756
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18495_none_937ddc8ccd8e8aba.manifest
File versionNot Applicable
File size38,458
Date (UTC)26-Jul-2011
Time (UTC)18:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22684_none_94114adfe6a4f263.manifest
File versionNot Applicable
File size38,458
Date (UTC)26-Jul-2011
Time (UTC)15:34
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_d988ef6e2c81f7c76327fc8e201828c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18495_none_b05c89037ca5554f.manifest
File versionNot Applicable
File size1,160
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f1fa0b98b65ff74d365fff8c0fe7e47c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22684_none_5c855ff335e86b64.manifest
File versionNot Applicable
File size1,160
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18495_none_ef9c781085ebfbf0.manifest
File versionNot Applicable
File size38,490
Date (UTC)26-Jul-2011
Time (UTC)18:24
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22684_none_f02fe6639f026399.manifest
File versionNot Applicable
File size38,490
Date (UTC)26-Jul-2011
Time (UTC)15:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2570947_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,733
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2570947~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,796
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2570947_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,573
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2570947~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,632
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2570947_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,558
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2570947~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,617
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,693
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,716
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,693
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,029
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18495_none_937ddc8ccd8e8aba.manifest
File versionNot Applicable
File size38,458
Date (UTC)26-Jul-2011
Time (UTC)18:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22684_none_94114adfe6a4f263.manifest
File versionNot Applicable
File size38,458
Date (UTC)26-Jul-2011
Time (UTC)15:34
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_5f2946cfd7a2e129142bac5165f23d26_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22684_none_74a51841a4319892.manifest
File versionNot Applicable
File size1,158
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_b249fd344e50d8e4d850eba81b076f2e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18495_none_ee41f6b5dbacf8a1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,158
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18495_none_937f8082cd8c93b6.manifest
File versionNot Applicable
File size38,472
Date (UTC)26-Jul-2011
Time (UTC)17:08
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22684_none_9412eed5e6a2fb5f.manifest
File versionNot Applicable
File size38,472
Date (UTC)26-Jul-2011
Time (UTC)15:41
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2570947_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,244
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2570947~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,293
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,366
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,385
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,579
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)13:25
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18495_none_937ddc8ccd8e8aba.manifest
File versionNot Applicable
File size38,458
Date (UTC)26-Jul-2011
Time (UTC)18:02
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22684_none_94114adfe6a4f263.manifest
File versionNot Applicable
File size38,458
Date (UTC)26-Jul-2011
Time (UTC)15:34
PlatformNot Applicable

פרטי קובץ Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Imjpapi.dll10.1.7600.16856361,47227-Jul-201104:30x86
Imjpapi.dll10.1.7600.21016361,47227-Jul-201104:27x86
Imjpapi.dll10.1.7601.17658361,47227-Jul-201104:27x86
Imjpapi.dll10.1.7601.21779361,47227-Jul-201105:47x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Imjpapi.dll10.1.7600.16856546,30427-Jul-201105:31x64
Imjpapi.dll10.1.7600.21016546,30427-Jul-201105:35x64
Imjpapi.dll10.1.7601.17658546,30427-Jul-201105:33x64
Imjpapi.dll10.1.7601.21779546,30427-Jul-201105:20x64
Imjpapi.dll10.1.7600.16856361,47227-Jul-201104:30x86
Imjpapi.dll10.1.7600.21016361,47227-Jul-201104:27x86
Imjpapi.dll10.1.7601.17658361,47227-Jul-201104:27x86
Imjpapi.dll10.1.7601.21779361,47227-Jul-201105:47x86

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Imjpapi.dll10.1.7600.168561,124,35227-Jul-201104:16IA-64
Imjpapi.dll10.1.7600.210161,124,35227-Jul-201104:20IA-64
Imjpapi.dll10.1.7601.176581,124,35227-Jul-201103:57IA-64
Imjpapi.dll10.1.7601.217791,124,35227-Jul-201104:13IA-64
Imjpapi.dll10.1.7600.16856361,47227-Jul-201104:30x86
Imjpapi.dll10.1.7600.21016361,47227-Jul-201104:27x86
Imjpapi.dll10.1.7601.17658361,47227-Jul-201104:27x86
Imjpapi.dll10.1.7601.21779361,47227-Jul-201105:47x86

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2570947_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,851
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2570947~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,816
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2570947_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,812
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2570947~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,760
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2570947_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,045
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2570947~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,614
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2570947_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,989
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2570947~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,575
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,895
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,932
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,873
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,909
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,267
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_529a3753c010f108819d747e2a8f0d02_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16856_none_0bc8ba2ac244009f.manifest
File versionNot Applicable
File size756
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_6f3dbe4e8d23f3c42661137fe242581e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21016_none_c1123eafb478d715.manifest
File versionNot Applicable
File size756
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_87319525ad25960a5a04b77a73d22b66_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17658_none_3672aad1ab0d2714.manifest
File versionNot Applicable
File size756
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_8f1399f58efb3f853c7f7c9caafbec18_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21779_none_8b10c00749f6a8d6.manifest
File versionNot Applicable
File size756
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16856_none_91eb7ae4315e1c11.manifest
File versionNot Applicable
File size17,259
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21016_none_92a02f814a5b7f59.manifest
File versionNot Applicable
File size17,259
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17658_none_93d3d87e2e82baab.manifest
File versionNot Applicable
File size17,259
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21779_none_9448d5bb47afabae.manifest
File versionNot Applicable
File size17,259
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_12a33f789ab90cd0a0e7a3d62e16bef1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21016_none_215bd773c3d5a943.manifest
File versionNot Applicable
File size760
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_529a3753c010f108819d747e2a8f0d02_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16856_none_67e755ae7aa171d5.manifest
File versionNot Applicable
File size758
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_58285166de5c32c1262dd9c13eefad10_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17658_none_cbe6150495e2a150.manifest
File versionNot Applicable
File size760
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6f3dbe4e8d23f3c42661137fe242581e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21016_none_1d30da336cd6484b.manifest
File versionNot Applicable
File size758
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_729e6268990a05bc299179be365abcc3_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16856_none_fd3e2a44f139b22d.manifest
File versionNot Applicable
File size760
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_87319525ad25960a5a04b77a73d22b66_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17658_none_92914655636a984a.manifest
File versionNot Applicable
File size758
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8f1399f58efb3f853c7f7c9caafbec18_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21779_none_e72f5b8b02541a0c.manifest
File versionNot Applicable
File size758
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a0f5da488f9c6cac4134f455f89ad6b5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16856_none_8acc4617ebdf0a4e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,160
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a4ecc0dff31655da58651d1b230c78ac_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17658_none_fbc0bbb3812f4b2d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,160
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b33f2a46d08ff98b3400f75bead059e4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21779_none_6bbe2eee3df50f6e.manifest
File versionNot Applicable
File size760
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c4c384fbe977d82a123e9cfe0f7204fa_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21779_none_073022a76fcd3ed0.manifest
File versionNot Applicable
File size1,160
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f6f8b3646f4265412063d63041059edb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21016_none_201e6e93f5873358.manifest
File versionNot Applicable
File size1,160
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16856_none_ee0a1667e9bb8d47.manifest
File versionNot Applicable
File size17,263
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)06:30
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21016_none_eebecb0502b8f08f.manifest
File versionNot Applicable
File size17,263
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)06:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17658_none_eff27401e6e02be1.manifest
File versionNot Applicable
File size17,263
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)06:32
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21779_none_f067713f000d1ce4.manifest
File versionNot Applicable
File size17,263
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)07:10
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2570947_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,064
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2570947~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,523
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2570947_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,068
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2570947~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,531
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2570947_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,090
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2570947~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,324
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2570947_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,463
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2570947~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,114
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2570947_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,473
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2570947~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,117
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2570947_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,269
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2570947~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,139
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,585
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,643
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,566
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,621
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,108
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16856_none_91eb7ae4315e1c11.manifest
File versionNot Applicable
File size17,259
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21016_none_92a02f814a5b7f59.manifest
File versionNot Applicable
File size17,259
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17658_none_93d3d87e2e82baab.manifest
File versionNot Applicable
File size17,259
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21779_none_9448d5bb47afabae.manifest
File versionNot Applicable
File size17,259
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 R2 המבוססות על IA-64

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_0fbf9ed46782713b6efadf841b6c5abd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16856_none_c3d3f00d9e78309b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,158
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameIa64_59c3ade92c8a03ec0bf2113040ac9bd3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17658_none_b73a6bac60b8dbd4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,158
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameIa64_cb5d1309c865eef8483ae441f4bef9d8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21016_none_929e07d9c783b78a.manifest
File versionNot Applicable
File size1,158
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e4550a17d2da442ea4e8879c34066eeb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21779_none_27a35f95d0f435e4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,158
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16856_none_91ed1eda315c250d.manifest
File versionNot Applicable
File size17,261
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)06:00
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21016_none_92a1d3774a598855.manifest
File versionNot Applicable
File size17,261
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)05:52
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17658_none_93d57c742e80c3a7.manifest
File versionNot Applicable
File size17,261
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)05:51
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21779_none_944a79b147adb4aa.manifest
File versionNot Applicable
File size17,261
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)07:05
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2570947_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,124
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2570947~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,372
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2570947_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,319
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2570947~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,169
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,458
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,477
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2570947_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,455
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,918
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)15:36
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16856_none_91eb7ae4315e1c11.manifest
File versionNot Applicable
File size17,259
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21016_none_92a02f814a5b7f59.manifest
File versionNot Applicable
File size17,259
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17658_none_93d3d87e2e82baab.manifest
File versionNot Applicable
File size17,259
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)05:00
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-d..nese-eacommonapijpn_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21779_none_9448d5bb47afabae.manifest
File versionNot Applicable
File size17,259
Date (UTC)27-Jul-2011
Time (UTC)06:35
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2570947 - Last Review: יום שישי 16 ספטמבר 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, הפועל עם:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2570947

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com