MS11-070: פגיעות ב- WINS עלולה לאפשר העלאת רמת הרשאות: 13 בספטמבר, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2571621 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-070. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

פרטי קבצים

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

מידע על קובצי Windows Server 2003

 • הקבצים החלים על אבן דרך (SPn) ועל ענף שירות (QFE, GDR) ספציפיים מפורטים בעמודות "דרישת SP" ו"ענף שירות".
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של QFE מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • בנוסף לקבצים המפורטים בטבלאות אלה, עדכון תוכנה זה אף מתקין קובץ קטלוג אבטחה משויך (KBnumber.cat) החתום באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W03a3409.dll5.2.3790.471545,05611-Aug-201105:50x64SP2SP2GDR
Wins.exe5.2.3790.4893248,83211-Aug-201105:50x64SP2SP2GDR
Winsevnt.dll5.2.3790.452089,60011-Aug-201105:50x64SP2SP2GDR
Ww03a3409.dll5.2.3790.471544,54411-Aug-201105:50x86SP2SP2GDR\WOW
Wwins.exe5.2.3790.4893158,72011-Aug-201105:50x86SP2SP2GDR\WOW
Wwinsevnt.dll5.2.3790.452089,08811-Aug-201105:50x86SP2SP2GDR\WOW
W03a3409.dll5.2.3790.471545,05611-Aug-201105:47x64SP2SP2QFE
Wins.exe5.2.3790.4893249,34411-Aug-201105:47x64SP2SP2QFE
Winsevnt.dll5.2.3790.452089,60011-Aug-201105:47x64SP2SP2QFE
Ww03a3409.dll5.2.3790.471544,54411-Aug-201105:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wwins.exe5.2.3790.4893159,23211-Aug-201105:47x86SP2SP2QFE\WOW
Wwinsevnt.dll5.2.3790.452089,08811-Aug-201105:47x86SP2SP2QFE\WOW

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W03a3409.dll5.2.3790.471544,54409-Jul-201004:25x86SP2SP2GDR
Wins.exe5.2.3790.4893158,72010-Aug-201113:09x86SP2SP2GDR
Winsevnt.dll5.2.3790.452089,08828-May-200914:46x86SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.471544,54409-Jul-201004:25x86SP2SP2QFE
Wins.exe5.2.3790.4893159,23210-Aug-201113:09x86SP2SP2QFE
Winsevnt.dll5.2.3790.452089,08828-May-200910:26x86SP2SP2QFE

עבור כל הגרסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2003

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W03a3409.dll5.2.3790.471543,52011-Aug-201105:46IA-64SP2SP2GDR
Wins.exe5.2.3790.4893509,95211-Aug-201105:46IA-64SP2SP2GDR
Winsevnt.dll5.2.3790.452088,06411-Aug-201105:46IA-64SP2SP2GDR
Ww03a3409.dll5.2.3790.471544,54411-Aug-201105:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wwins.exe5.2.3790.4893158,72011-Aug-201105:46x86SP2SP2GDR\WOW
Wwinsevnt.dll5.2.3790.452089,08811-Aug-201105:46x86SP2SP2GDR\WOW
W03a3409.dll5.2.3790.471543,52011-Aug-201105:42IA-64SP2SP2QFE
Wins.exe5.2.3790.4893510,46411-Aug-201105:42IA-64SP2SP2QFE
Winsevnt.dll5.2.3790.452088,06411-Aug-201105:42IA-64SP2SP2QFE
Ww03a3409.dll5.2.3790.471544,54411-Aug-201105:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wwins.exe5.2.3790.4893159,23211-Aug-201105:42x86SP2SP2QFE\WOW
Wwinsevnt.dll5.2.3790.452089,08811-Aug-201105:42x86SP2SP2QFE\WOW

מידע על קובצי Windows Server 2008

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דר (SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.0.6002.18xxxWindows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Server 2008 SP2SP2LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קבצי MANIFEST (.manifest) וקבצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קבצי קטלוג האבטחה (תכונות אינן מפורטות) נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wins.exe6.0.6002.18501218,62409-Aug-201114:36x86
Winsctrs.dll6.0.6002.180059,72811-Apr-200906:28x86
Winsctrs.hNot Applicable2,11629-Apr-200819:24Not Applicable
Winsctrs.iniNot Applicable6,37029-Apr-200819:24Not Applicable
Winsevnt.dll6.0.6002.180052,04811-Apr-200906:26x86
Winsmib.dll6.0.6002.1800526,11211-Apr-200906:28x86
Winsplgn.dll6.0.6002.1800573,21611-Apr-200906:28x86
Wins.exe6.0.6002.22693220,67209-Aug-201114:07x86
Winsctrs.dll6.0.6002.226939,72809-Aug-201115:55x86
Winsctrs.hNot Applicable2,11615-Mar-201106:18Not Applicable
Winsctrs.iniNot Applicable6,37015-Mar-201106:18Not Applicable
Winsevnt.dll6.0.6002.226932,04809-Aug-201115:55x86
Winsmib.dll6.0.6002.2269326,11209-Aug-201115:55x86
Winsplgn.dll6.0.6002.2269373,21609-Aug-201115:55x86

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wins.exe6.0.6002.18501283,64809-Aug-201115:03x64
Winsctrs.dll6.0.6002.1800512,80011-Apr-200907:11x64
Winsctrs.hNot Applicable2,11603-Sep-200818:57Not Applicable
Winsctrs.iniNot Applicable6,37003-Sep-200818:57Not Applicable
Winsevnt.dll6.0.6002.180052,04811-Apr-200907:09x64
Winsmib.dll6.0.6002.1800533,28011-Apr-200907:11x64
Winsplgn.dll6.0.6002.1800572,70411-Apr-200907:11x64
Wins.exe6.0.6002.22693285,18409-Aug-201114:33x64
Winsctrs.dll6.0.6002.2269312,80009-Aug-201116:04x64
Winsctrs.hNot Applicable2,11615-Mar-201105:20Not Applicable
Winsctrs.iniNot Applicable6,37015-Mar-201105:20Not Applicable
Winsevnt.dll6.0.6002.226932,04809-Aug-201116:04x64
Winsmib.dll6.0.6002.2269333,28009-Aug-201116:04x64
Winsplgn.dll6.0.6002.2269372,70409-Aug-201116:04x64

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2571621_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,767
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2571621~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,497
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2571621_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,770
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2571621~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,500
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2571621_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,356
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2571621_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,375
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2571621_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2571621_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2571621_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,360
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2571621_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,379
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2571621_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2571621_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:48
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,883
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_3d18cf625df915d2b51b5169f04bfb5a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22693_none_96ea73a94a3a8f41.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_cc40de4159c4335e260a05f91e31a5bf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18501_none_ede09f90ed317594.manifest
File versionNot Applicable
File size719
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:48
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ing-service-runtime_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18501_none_1a7090d3ad9484ca.manifest
File versionNot Applicable
File size45,916
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-i..ing-service-runtime_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22693_none_1a9adee6c6f952bb.manifest
File versionNot Applicable
File size44,521
Date (UTC)09-Aug-2011
Time (UTC)16:11
PlatformNot Applicable

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_996b7cc68d00bb07c6d830f8072e70eb_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18501_none_fe666596442d31ee.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ba7c0500559fecef057d988fb573b272_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22693_none_3702054642d1ebe0.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:48
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..ing-service-runtime_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18501_none_768f2c5765f1f600.manifest
File versionNot Applicable
File size45,956
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:49
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..ing-service-runtime_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22693_none_76b97a6a7f56c3f1.manifest
File versionNot Applicable
File size44,561
Date (UTC)09-Aug-2011
Time (UTC)16:21
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2571621_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,777
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2571621~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,511
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2571621_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,780
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2571621~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,514
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2571621_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,364
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2571621_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,383
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2571621_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2571621_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2571621_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,368
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2571621_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,387
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2571621_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:48
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2571621_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,453
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:48
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,895
Date (UTC)10-Aug-2011
Time (UTC)12:48
PlatformNot Applicable

מידע על קובצי Windows Server 2008 R2

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:
  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים, הם קבצים קריטיים לשמירה על מצב הרכיב המעודכן. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Wins.exe6.1.7600.16861287,74409-Aug-201105:19x64
Winsctrs.dll6.1.7600.1638512,80014-Jul-200901:41x64
Winsctrs.hNot Applicable2,11610-Jun-200921:02Not Applicable
Winsctrs.iniNot Applicable6,37010-Jun-200921:02Not Applicable
Winsevnt.dll6.1.7600.163852,04814-Jul-200901:33x64
Winsmib.dll6.1.7600.1638533,28014-Jul-200901:41x64
Winsplgn.dll6.1.7600.1638574,75214-Jul-200901:41x64
Wins.exe6.1.7600.21024287,74409-Aug-201105:24x64
Winsctrs.dll6.1.7600.1638512,80014-Jul-200901:41x64
Winsctrs.hNot Applicable2,11610-Jun-200921:02Not Applicable
Winsctrs.iniNot Applicable6,37010-Jun-200921:02Not Applicable
Winsevnt.dll6.1.7600.163852,04814-Jul-200901:33x64
Winsmib.dll6.1.7600.1638533,28014-Jul-200901:41x64
Winsplgn.dll6.1.7600.1638574,75214-Jul-200901:41x64
Wins.exe6.1.7601.17664287,74409-Aug-201105:30x64
Winsctrs.dll6.1.7601.1751412,80020-Nov-201013:27x64
Winsctrs.hNot Applicable2,11605-Nov-201002:12Not Applicable
Winsctrs.iniNot Applicable6,37005-Nov-201002:12Not Applicable
Winsevnt.dll6.1.7601.175142,04820-Nov-201013:15x64
Winsmib.dll6.1.7601.1751433,28020-Nov-201013:27x64
Winsplgn.dll6.1.7601.1751474,75220-Nov-201013:27x64
Wins.exe6.1.7601.21786287,74409-Aug-201105:13x64
Winsctrs.dll6.1.7601.1751412,80020-Nov-201013:27x64
Winsctrs.hNot Applicable2,11605-Nov-201002:12Not Applicable
Winsctrs.iniNot Applicable6,37005-Nov-201002:12Not Applicable
Winsevnt.dll6.1.7601.175142,04820-Nov-201013:15x64
Winsmib.dll6.1.7601.1751433,28020-Nov-201013:27x64
Winsplgn.dll6.1.7601.1751474,75220-Nov-201013:27x64

מידע נוסף על קבצים עבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Server 2008 R2

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_3600a578ca165cdf783ed74ae9a2c922_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17664_none_42a77c7e51e84bcd.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)09-Aug-2011
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4282300815781493bddb2cdb6d4fbbfe_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21786_none_8017cdf19c1e049d.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)09-Aug-2011
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9476b6c7f9c88a6eea5c740004973aa9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21024_none_5982f3c2653a4e99.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)09-Aug-2011
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ab8f1124ba1f0da1b24d38dcd78b37d6_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16861_none_34518f90090e5167.manifest
File versionNot Applicable
File size723
Date (UTC)09-Aug-2011
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..ing-service-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16861_none_748fa946ca138843.manifest
File versionNot Applicable
File size37,602
Date (UTC)09-Aug-2011
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..ing-service-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21024_none_75475ec1e30e3790.manifest
File versionNot Applicable
File size37,602
Date (UTC)09-Aug-2011
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..ing-service-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17664_none_7679072ac7374034.manifest
File versionNot Applicable
File size37,602
Date (UTC)09-Aug-2011
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-i..ing-service-runtime_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21786_none_76ef04b1e0634a8e.manifest
File versionNot Applicable
File size37,602
Date (UTC)09-Aug-2011
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2571621_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,027
Date (UTC)09-Aug-2011
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2571621~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,194
Date (UTC)09-Aug-2011
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2571621_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)09-Aug-2011
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2571621~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,761
Date (UTC)09-Aug-2011
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2571621_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,665
Date (UTC)09-Aug-2011
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2571621_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)09-Aug-2011
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2571621_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,665
Date (UTC)09-Aug-2011
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2571621_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,688
Date (UTC)09-Aug-2011
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,352
Date (UTC)09-Aug-2011
Time (UTC)09:44
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2571621 - Last Review: יום שישי 16 ספטמבר 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbExpertiseInter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2571621

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com